40. rocznica święceń kapłańskich

księdza proboszcza Wiesława Herolda


W niedzielę 24 maja br. ks. Wiesław Herold -  proboszcz parafii  Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzkim Moście  obchodził jubileusz 40. rocznicy święceń kapłańskich oraz 30. rocznicy posługi w naszej parafii. Z tej okazji w tym dniu odprawił dziękczynną  Mszę św. do Opatrzności Bożej w swojej intencji zamówioną przez Róże Różańcowe działające przy parafii.


PODZIĘKOWANIE


Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy byli obecni i przyczynili się do uświetnienia mojego jubileuszu 40-lecia moich święceń kapłańskich oraz Dziękuję kochanym Parafianom  za okazane dowody życzliwości, modlitwy, za wszelkie życzenia, podarunki oraz ofiary od indywidualnych dobrodziejów.  Nade wszystko dziękuję za piękny ornat ku czci św. Rity oraz albę z pięknym  wykończeniem.  Dziękuję wszystkim delegacjom za przekazane życzenia i podarunki.  Składam podziękowania szafarzom,  lektorom,  katechetce p. Justynie, ministrantom  oraz za oprawę muzyczną i śpiew organistce p.  Jadwidze i naszej scholi  parafialnej „Vox cordis” z p. Marzeną.

Więcej…

NAJNOWSZE  ZALECENIA  I  KOMUNUKATY

W związku z nowymi przepisami epidemicznymi, z których wynika, że w czasie nabożeństw w kościele może przebywać jedna osoba na 10  m2, pragnę podzielić się dobrą wiadomością, że tej racji w naszym kościele na Mszach św. od 17  maja  br. może być obecnych w dużym kościele 76 osób oraz w małym 16  osób. Warunkiem są zasłonięte usta i nos w czasie trwania liturgii (maseczka, szal, chusta itp.) oraz zachowanie 2 metrowych odstępów między sobą (z wyjątkiem domowników). Przypominamy o trwającej dyspensie od uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej, a dla uczestników mszy świętej o znaku pokoju przez ukłon natomiast wskazaną formą jest przyjmowania Komunii Świętej “na rękę”.

Informacja dla rodziców dzieci komunijnych

W związku z kolejnym przedłużeniem czasu wolnego od zajęć szkolnych  do  24 maja  br. – z powodu epidemii koronawirusa – przesyłam informację,  że nie odbędzie się we wcześniej ustalonym terminie (7 czerwca) I Komunia Św. uczniów klas III.  Zgodnie z zaleceniem ks. biskupa przyjęcie sakramentu może odbywać się w parafiach, jeśli przynajmniej 10 dni wcześniej uczniowie wrócą do szkół (by jeszcze był czas na jakieś przygotowania).  Jeśli dalej władze państwowe będą ograniczały możliwość zgromadzeń, to z tego powodu też proponowane terminy mogą być dalej przesuwane. Jeśli będzie ograniczona liczba osób na nabożeństwach w kościele, to możliwe jest ewent. przyjęcie dzieci na kilku Mszach Św. wskazanego dnia.
Przedstawiam więc propozycję  (ale uzależniam ten wybór od decyzji samych rodziców)  przyjęcia do I Komunii Św.  na  Niedziela, 21 czerwca – pod warunkiem, że dzieci rozpoczną edukację do 1 czerwca (chętni do skorzystania z tego terminu powinni zgłosić swoje dziecko do p. katechetki  do dnia 29 maja  br.)

ŻYCZENIA  DLA  PARAFIAN  I  GOŚCI

„Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, czego my jesteśmy świadkami!” (Dz 3,16)

Święta Wielkanocne w tym roku przychodzi nam przezywać pośród ludzkich niepewności i uczucia bezradności wobec niszczącej mocy epidemii. Zapewniam wszystkich Parafian o modlitwie w tym czasie próby i duchowych zmagań.

Chrystus Zmartwychwstał, alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał, alleluja!

Życzę wszystkim zdrowia, pogody ducha i siły w przezwyciężaniu trudów jakimi jesteśmy ostatnio doświadczani. Życzę, by Chrystus, który przez swoje Zmartwychwstanie zwycięża śmierć, piekło i szatana, wniósł do naszych serc i domów pokój i pewność, że z Bogiem życie nigdy nie umiera.

ks. Wiesław Herold  - Proboszcz parafii

ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO
NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Siostry i Bracia!
Bracia Kapłani!
Osoby Konsekrowane!
Drodzy Diakoni i Klerycy!
W tym trudnym czasie doświadczenia naszej słabości i ograniczoności, w smutnym - a czasami napawającym lękiem - czasie pandemicznej choroby, która niektórych naszych bliskich doprowadziła do śmierci, w uciążliwym doświadczeniu izolacji i kwarantanny, słyszymy dzisiaj głos przepełniony nadzieją: Alleluja! Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Przyjmijmy ten okrzyk z wiarą, że nasz Pan zwyciężył śmierć, piekło i szatana, że jest silniejszy od naszej słabości. Wiara w celebrowane dzisiaj Wielkanocne Misterium wspiera nas w odrzucaniu lęku, ciemności i grzechu oraz pomaga stawać się uczniami pełnymi nadziei i wpatrującymi się w naszego Mistrza. Niech zatem Chrystus Zmartwychwstały obdarza Was dobrym zdrowiem i siłą do podejmowania trudnych wyzwań. Niech umocni solidarność i więzi między nami, niech da cierpliwość w trudnościach i umacnia nadzieję, która prowadzi do konkretnych znaków miłości bliźniego. Niech Pan oddali od nas chorobę i da łaskę życia wielkanocnym przesłaniem, iż Miłość wszystko zwycięża.
Powierzam Was wszystkich Matce Zmartwychwstałego Pana i z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wasz biskup
+ Ryszard Kasyna
Pelplin, dnia 12 kwietnia 2020 r.

Z racji niemożności poświęcenia pokarmów w kościele zachęcam do wspólnego wielkanocnego śniadania, przeżywanego jako liturgia domowa, na podobieństwo Wigilii. A więc w gronie rodziny i z towarzyszącą modlitwą oraz lekturą Pisma Świętego. Można skorzystać z załączonego wzoru:

Modlitwa błogosławieństwa pokarmów na stół Wielkanocny  -  ŚWIĘCONKA


Więcej artykułów…