Zapraszamy na wspólny  Różaniec codziennie  o  godz. 18.00  w  małym kościele


Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Tradycja tej modlitwy sięga średniowiecza. Różaniec łączy w sobie prostotę i głębię, duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Papież Leon XIII mówił, że jest on „streszczeniem całej Ewangelii”.

Oficjalnie jednolity Różaniec Najświętszej Maryi Panny zatwierdza papież (też dominikanin) św. Pius V w 1569 r., a później, na pamiątkę zwycięstwa chrześcijan nad Turkami pod Lepanto, ustanawia dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Na różańcu modli się, zalecając go jednocześnie innym, wielu papieży, między innymi Leon XIII, bł. Jan XXIII, Paweł VI, aż przychodzi czas obecnego pontyfikatu. Jan Paweł II wpisuje się w ciągłość nauki o znaczeniu różańcowej modlitwy, a w liście "Rosarium Virginis Mariae" (RVM) z 2002 r. uzupełnienia ją przez dodanie rozważań tajemnic światła.

Różaniec jest modlitwą co najmniej dwupoziomową. Pierwszy poziom urzeczywistnia się przez stosowanie specjalnej techniki modlitewnej: rytmicznym powtarzaniu formuły. Dzięki melodyce i rytmowi słów, serce i umysł mogą oczyścić się z natłoku uczuć i myśli, a skoncentrować na sprawach Bożych. Przywoływanie słów Modlitwy Pańskiej czy Pozdrowienia Anielskiego pozawala, by w sercu doświadczać bardziej opieki świętych osób. Powtarzanie jest jedną z metod pomagającą przez kontemplację wspominać i uobecniać Osoby Boże, a w powiązaniu z Nimi także Maryję. Przywoływanie imienia ukochanej osoby pozwala zobaczyć, że podobnie jak w centrum modlitwy Zdrowaś Maryjo tkwi słowo "Jezus", imię Zbawiciela może przenikać nasze życie.

Tajemnice różańca są określane mianem miniaturowej Biblii. Trudno przecenić ich rolę w kształtowaniu biblijnej świadomości katolików. Najbardziej dotyczą nauki o Jezusie Chrystusie. Dokonane niedawno papieskie uzupełnienie wypełnia pewną chrystologiczną lukę. Otóż tajemnice radosne opisują akt Wcielenia oraz dzieciństwo Jezusa. Bolesne odsyłają nas do Jego męki i śmierci. Część chwalebna przypomina o tym, że nasz Pasterz wrócił do życia i jest zmartwychwstały. Dodanie tajemnic światła rozwija wymiar chrystologiczny, wnikając w tajemnice publicznego życia Chrystusa. Ewangelii i tak nie sposób wyczerpać. Wskazanie na chrzest w Jordanie, początek znaków w Kanie Galilejskiej, głoszenie Dobrej Nowiny i wzywanie do nawrócenia, Góra Przemienienia i ustanowienie Eucharystii pomagają nam zobaczyć, że bogactwo tajemnicy Chrystusa staje przed nami otworem.

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla Słowenii


Od kilku dni Słowenia zmaga się ze skutkami jednej z największych powodzi ostatnich dekad. Pod wodą znalazło się dwie trzecie kraju, a straty szacowane są na setki milionów Euro. Już po pierwszych doniesieniach o skutkach kataklizmu, Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska- pospieszył z pomocą poszkodowanym. Docierają do nas jednak dalsze prośby o wsparcie. Mając na uwadze rozmiar zniszczeń i odpowiadając na prośby o pomoc, pragnę zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli, aby 15-ty sierpnia był Dniem Ogólnopolskiej Solidarności ze Słowenią. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pragniemy modlić się za poszkodowanych w powodzi, prosząc dla nich o nadzieję, siły i środki materialne, niezbędne w walce ze skutkami powodzi. Proszę, aby tego dnia podczas wszystkich Mszy św. modlić się w intencji poszkodowanych, a przed kościołami zorganizować zbiórkę funduszy, które – za pośrednictwem Caritas Polska –zostaną przekazane potrzebującym. Wszystkich Darczyńców zapewniam o mojej wdzięczności, udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

+Stanisław Gądecki Arcybiskup
Metropolita Poznański  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Są jeszcze wolne miejsca dla osób pragnących korzystać z Domu Dziennego pobytu na miesiąc  lub pół miesiąca. Wszystkim chętnym zapewniamy codzienny przewóz mikrobusem do DDP  na darmowe śniadanie oraz po południu odwiezienie do domu po darmowym zjedzeniu obiadu. Prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie się,  ponieważ o przyjęciu decyduje data zgłoszenia.


W niedzielę 2 lipca 2023 roku w Amfiteatrze Leśnym w Rudzkim Moście odbył się Koncert Galowy 27. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Organizatorami wydarzenia byli: Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście, Gmina Tuchola oraz Tucholski Ośrodek Kultury. Podczas wydarzenia ogłoszono wyniki przeglądu, który odbył się 1 lipca 2023 roku w sali widowiskowej TOK. Po koncercie laureatów wystąpiła gwiazda wieczoru Zespół MITRA.


Poniżej protokół z przesłuchań:

Komisja w składzie:

  1. Ludmiła Małecka – aktorka scen muzycznych, nauczyciel muzyki,
  2. Ks. Zbigniew Gełdon – Wicedyrektor Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”, założyciel i prowadzący zespół wokalno-instrumentalny „Na Cały Głos” w Pelplinie,
  3. Roman Fieberg – Muzyk – Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy,

przesłuchała łącznie 22 prezentacji.

Po wspólnej konsultacji komisja przyznała następujące miejsca, nagrody oraz Puchary w poszczególnych kategoriach:

  • W kategorii dziecięcej – soliści:

I miejsce – Emilia Pilińska – Kościół Matki Bożej Częstochowskiej i św. Stanisława w Świeciu,

II miejsce – Lena Grzonkowska ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem,

III miejsce –Mateusz Borowski – Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Chemicy Dużej oraz SP w Wichowie

Wyróżnienie:

Dominika Grylewicz  – Dom Kultury w Powidzu

Małgorzata Friede – Raciąż

Zuzanna Stosik – Szkoła Podstawowa w Żalnie

  • W kategorii młodzieżowej

Wyróżnienie:

Wiktoria Kraska – Urząd Gminy w Orchowie

  • W kategorii dorosłych :

I miejsce – Emilia Urban – Tucholski Ośrodek Kultury

II miejsce – Amelia Szrajber z Parafii pw.  Św. Jakuba Apostoła w Tucholi

III miejsce – Barbara Smółka Dom Kultury w Powidzu

  • W kategorii zespoły :

I miejsce – Schola „Vox Cordis” – Parafia pw. Opatrzności  Bożej Tuchola- Rudzki Most

II miejsce – Amelia i Ewa Spica – Tuchola

III miejsce – Zespół Boskie Nutki – Dom Kultury w Powidzu orz Urząd Gminy w Orchowie

Wyróżnienie:

Zespół „Oto Oni” – Tuchola

Puchary otrzymali:

Puchar Przejściowy Jubileuszowego XXVII Festiwalu Piosenki Religijnej – Grand Prix 2022 , Nagrodę Senatora RP – Andrzeja Kobiaka

oraz nagrodę specjalną z rąk Księdza Zbigniewa Gełdona otrzymał Michał Kamiński z Parafii bł. Michała Kozala w Lipnie

Puchar Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Nagrodę Specjalną i Pióro od Posła na Sejm RP Tadeusza Zwiefki otrzymała Emilia Urban

Puchar Burmistrza Tucholi otrzymała Schola „Vox Cordis”

Puchar Dyrektora Tucholskiego Ośrodka Kultury otrzymała Emilia Pilińska

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Więcej artykułów…