W sobotę 1 lipca 2023 r. w sali widowiskowej Tucholskiego Ośrodka Kultury odbyły się przesłuchania XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Bory Tucholskie 2023”. Komisja w składzie: Ludmiła Małecka – aktorka scen muzycznych, nauczycielka muzyki; ks. Zbigniew Gełdon – wicedyrektor Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”, założyciel i prowadzący zespół wokalny „Na Cały Głos” w Pelplinie i Roman Fieberg – muzyk w Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, przesłuchała łącznie 22 prezentacje – solistów, duety oraz zespoły. Laureaci zaprezentują się na Koncercie Galowym, który odbędzie się w niedzielę 2 lipca 2023 r. o godz. 17:00 w Amfiteatrze Leśnym w Rudzkim Moście.

Lista osób zaproszonych do Koncertu Galowego w dniu 02.07.2023 roku:

 1. Amelia i Ewa Spica – Tuchola
 2. Lena Grzonkowska – Szkoła Podstawowa w Ostrowitem
 3. Mateusz Borowski – Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Chemicy Dużej oraz Szkoła Podstawowa w Wichowie
 4. Zespół „OTO ONI” – Tuchola
 5. Zuzanna Stosik – Szkoła Postawowa w Żalnie
 6. Michał Kamiński – Parafia bł. Michała Kozala BM w Lipnie
 7. Wiktoria Kraska – Urząd Gminy w Orchowie
 8. Barbara Smółka – Dom Kultury w Powidzu
 9. Emilia Urban – Tucholski Ośrodek Kultury
 10. Emilia Pilińska – Kościół Matki Bożej Częstochowskiej i św. Stanisława w Świeciu
 11. Schola „VOX CORDIS” – Parafia p.w. Opatrzności Bożej Tuchola – Rudzki Most
 12. Amelia Szrajber – Kościół św. Jakuba Apostoła w Tucholi
 13. Zespół Boskie Nutki – Dom Kultury w Powidzu oraz Urząd Gminy w Orchowie
 14. Dominika Grylewicz – Dom Kultury w Powidzu
 15. Małgorzata Friede – Raciąż

Wyjątkowo za tydzień już w 1 niedzielę lipca dnia   2  lipca  o godz. 17.00  zapraszam do amfiteatru na koncert galowy XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej, podczas którego odbędzie się wręczeniem pucharów i nagród wyróżnionym zespołom  oraz  solistom . Na zakończenie wystąpi Gwiazda Wieczoru –  zespół  MITRA  z  Gdyni.  O godz.  16. 00  Msza św. na zakończenia  tegorocznego Festiwalu Piosenki  Religijnej. Przesłuchania rozpoczną się w sobotę  w Tucholskim Ośrodku Kultury  od godz.  11. 15. (Przed rozpoczęciem Msza św. w kościele św. Jakuba o godz. 10.00.)

ks. Wiesław Herold


 1. Przez cały najbliższy tydzień dzieci będą uczestniczyły w albach  wraz z rodzicami i bliskimi we Mszy św. o godz. 18.00 i przystępowały do Komunii św. – jest to tzw „Biały tydzień”.
 2. W  białym  tygodniu  modlić się będziemy w intencjach:

PONIEDZIAŁEK za misje,  misjonarzy i dzieci do I Komunii św. na misjach

WTOREK dzień wdzięczności rodzicom,  chrzestnym  i opiekunom (zbiórka na misje dla dzieci)

ŚRODA dzień wdzięczności  katechetom, wychowawcom  i  nauczycielom

PIĄTEK dzień czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

SOBOTA dzień oddania się w opiekę Matki Bożej

 1. Pielgrzymka rowerowa do sanktuarium Maryjnego w Bysławku dzieci komunijnych  z rodzinami w przyszłą  niedzielę, tj. 11 czerwca. Na tę pielgrzymkę zapraszam wszystkich chętnych z całej Tucholi. Wyjazd sprzed kościoła w Rudzkim Moście o godz. 15,oo.
 2. W czwartek, 8 czerwca, przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Porządek Mszy św. w tym dniu jak w niedzieleMsze św. w naszym kościele będą o godz. 8,oo  oraz  uroczysta suma parafialna o  godz.  10,oo .(Nie będzie zatem  Mszy św. dla dzieci o godz. 11, 30). W uroczystej procesji eucharystycznej przejdziemy ulicami naszego osiedla (proszę o przyozdobienie naszych posesji w symbole religijne). Udział w tej procesji niech będzie dla nas publicznym wyznaniem wiary. Procesja przejdzie następującą trasą: z kościoła  przejdziemy do I stacji przy ul. J. Pruszcza (posesja pp. Klaisa i Jeneralskich)  dalej  do  II stacji na   al. 700 lecia (posesja p. Lorbieckich),   stąd ul. Sambora do  III stacji  przy posesji p. Kozik. Ostatni odcinek procesji to przejście ul. Żwirową  do ul. Jana Pawła II,  gdzie będzie IV stacja przy  posesji p. Berendt, od której  przejdziemy  do Kościoła, gdzie odśpiewamy  Te  Deum  (Ciebie  Boga  wysławiamy) .
 3. W oktawie Bożego Ciała przez cały tydzień Zapraszam do udziału we Mszy św. z procesją eucharystyczną  o godz. 18.00. Zakończenie w piątek po oktawie Bożego Ciała, w  Uroczystość  Serca Pana Jezusa.

Czwartek  11  maja 2023 r.  parafia  naszą  będzie przeżywać dzień wizytacji pasterskiej,  której będzie przewodniczył ks. biskup Arkadiusz  Okroj.  Jest  to szczególny dzięń ,  który przypada w parafii  raz na  5 lat.  W tym dniu  Ks. biskup  spotyka się z wszystkimi grupami stanowymi w naszej parafii w wyznaczonych godzinach. Uroczyste zakończenie będzie  na Mszy św. o godz. 17.30,  na której  ks. biskupa  Arkadiusz udzieli   sakramentu Bierzmowania  naszej  młodzieży.

Spotkania z ks. Biskupem :

 • godz.  10.00   -   odwiedziny jednej z rodzin z chorą osobą
 • godz.  10.50  -  spotkanie z dziećmi i młodzieżą   Szkoły  nr 5
 • godz.  11.45  -  poświęcenie  Domu Dziennego Pobytu  przy naszej parafii
 • godz.  15.00  -  Koronka do Miłosierdzia Bożego i spotkanie z Różami Różańcowymi
 • godz. 16.00  -  spotkanie z Radą Duszpasterską  i  Ekonomiczną,  szafarzami,  lektorami
 • godz.  17.30   -   Msza św. na zakończenie wizytacji parafialnej pod przewodnictwem ks. biskupa   Arkadiusza

Program  Mszy św.  z sakramentem  Bierzmowania  w dniu  Wizytacji  Pasterskiej

Ksiądz Biskup ubiera się w zakrystii, podobnie zdejmuje szaty po Mszy św. w zakrystii. W czasie ubierania szat organista może coś śpiewać albo zagrać, aby nie było ciszy w kościele…

OBRZĘDY WSTĘPNE

» Śpiew - Introit: „Pieśń?”

• Znak krzyża

• Akt pokuty

• Gloria / „Chwała na wysokości Bogu” (intonuje Organista) – poza okresem Wielkiego Postu

• Kolekta (Mszał Rzymski s. 70-71”)

LITURGIA SŁOWA

Czytania dowolne wybiera Ksiądz Proboszcz z Obrzędów Bierzmowania. Nie ma potrzeby konsultowania wyboru z Księdzem Biskupem. Chyba, że w dniu bierzmowania wypada Uroczystość, w takiej sytuacji proszę o kontakt.

• I czytanie  s. 74  Dz  1, 3 – 8

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Jezus po swojej męce dał swoim Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku nakazał im, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca. Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.

Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny    1  s.  75   Ps 104 (103) i nn

Refren:  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

lub:  Alleluja.

1 Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
24 Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Tyś wszystko mądrze uczynił, *
Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren.

27 Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
28 Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Refren.

30 Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
31 Niech chwała Pana trwa na wieki, * 
niech Pan się raduje z dzieł swoich.

Refren.

30 Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
31 Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Refren.

• Aklamacja: Alleluja nr  3  s. 90

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Ewangelia  nr 3  s. 90   Mt  25, 14 - 30

Proszę wyznaczyć kogoś do przeczytania Ewangelii, może ją przeczytać sam Ksiądz Proboszcz

EWANGELIA 3                                                                                        Mt 25,14-30

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom taką przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana.Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem».Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana».Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc:

«Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem».Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana».Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: «Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność».Odrzekł mu pan jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze Bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.A sługę nie użytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów»”.

Oto słowo Pańskie.

OBRZĘD SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

• Dialog Księdza Biskupa z Księdzem Proboszczem – Obrzędy Bierzmowania s. 27
• Homilia
• Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
• Hymn: „Przybądź Stwórco Duchu Boży” (wszystkie zwrotki!)

1. Przybądź, Stwórco, Duchu Boży,
Nawiedź wiernych Twych umysły;
Niech Twa hojność łąsk przymnoży
Sercom, które z rąk Twych wyszły.


2. Tyś jest Pocieszyciel boski,
Dar niebieski, pokrzepienie,
Źródło życia, żar miłości
I duchowne namaszczenie.


3. Tyś jest w darach siedmioraki,
Palcem ojcowskiej prawicy;
Uczysz mowy wielorakiej
Wedle Ojca obietnicy.


4. Nieć w umysłach światło Twoje,
W sercach rozlej miłość czystą;
Słabe naszych ciał ostoje
Pokrzep mocą wiekuistą.


5. Wroga od nas pędź daleko,
Przyśpiesz dar pokoju Twego;
Pod Twą wodzą i opieką,
Niech unikniem wszego złego.


6. Niech przez Ciebie Ojca znamy,
Poznajemy Syna Jego,
Niech też zawsze wyznawamy
Ciebie, Ducha Im wspólnego.


7. Chwała Ojcu i Synowi,
Który z martwych żywy wstaje,
I Świętemu też Duchowi
Niech na wieki nie ustaje. Amen.

a) Modlitwa i włożenie rąk

Na początek bierzmowania przy Księdzu Biskupie mikrofon bezprzewodowy.

Bierzmowani podchodzą w JEDNYM rzędzie!

Dodatkowo proszę wcześniej wyznaczyć dwóch ministrantów, którzy będą wręczać pamiątkowe obrazki bierzmowanym w momencie kiedy już będą odchodzić od ks. Biskupa po otrzymaniu sakramentu.

Jeśli Księża podają imiona patrona z bierzmowania, proszę aby robić to w ten sposób, że jeden ksiądz odczytuje imię a drugi wcześniej, stojąc z tej samej strony podaje mu kartkę od młodzieży.

b) Namaszczenie Krzyżmem św. (postawa stojąca) (można śpiewać pieśń po kilku osobach), np. Przyjdź Duchu Święty ja pragnę …

Po bierzmowaniu Ksiądz Biskup podchodzi do ministrantów, którzy stoją w prezbiterium przy kredensie i myje ręce, (dodatkowo proszę przygotować przekrojoną cytrynęNIE PRZYGOTOWYWAĆ CHLEBA i SOLI

bezpośrednio potem Ksiądz Biskup udaje się do ołtarza

skąd rozpoczyna modlitwę wiernych

W nawie głównej ustawia się młodzież do modlitwy powszechnej oraz do darów i udaje się do ambony i stolika
z darami ofiarnymi
(stolik w nawie głównej)

•  Modlitwa powszechna

Wstęp :

Przyjmując z radością znamię Ducha Świętego,

który z mocą działa w Kościele i w nas,

z ufnością zwracajmy się do Ojca z naszymi prośbami.

Módlmy się za Kościół Boży, aby zawsze składał świadectwo wiary i świętości.

Ciebie prosimy …

Módlmy się za naszego  księdza Biskupa  Ryszarda oraz księdza  Biskupa  Arkadiusza,  aby  Pan Bóg obdarzył wszelkimi potrzebnymi łaskami w kierowaniu naszą Diecezją .

Ciebie prosimy …

Módlmy się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, aby wielu młodych ludzi znalazło radość w służbie Bożej.

Ciebie prosimy …

Módlmy się za nowo bierzmowanych, aby Duch Święty udzielił im męstwa w wyznawaniu wiary. Ciebie prosimy …

Módlmy się za naszych rodziców, chrzestnych i świadków bierzmowania, aby słowem i przykładem pociągali nas do naśladowania Jezusa Chrystusa.

Ciebie prosimy …

Módlmy się za nas samych, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej   zasad.

Ciebie prosimy ...

Modlitwa :

Boże, który napełniasz lud swoim Świętym Duchem.

Wysłuchaj naszych modlitw i spraw,

abyśmy zawsze szanowali swoją godność

i pomagali sobie wzajemnie w osiągnięciu zbawienia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

•  Procesja z darami - dary ołtarza (hostia, komunikanty, woda i wino)  oraz chleb, winogrona i ofiara na katedrę (będą złożone na oddzielnym stoliku przy ołtarzu)

mogą być dary takie jak: chleb, owoce, miód, ryby itp. Na dodatkowe dary (chleb, owoce itp.)  proszę przygotować miejsce przed ołtarzem, tak aby nie stawiać ich na ołtarzu tylko przed albo obok niego.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

» Śpiew – Przygotowanie darów: „Pieśń?” „Jeden chleb …”

•  Modlitwa nad darami (Mszał Rzymski s. 71”)
•  Prefacja o Duchu Świętym, nr 53 lub 54 –

jeśli prefacja jest recytowana proszę aby nie śpiewać Sanctus tylko także recytować – uwaga dla organistów !!!
•  Sanctus
•  Modlitwa eucharystyczna II (modlitwa wstawiennicza za bierzmowanych)
•  Baranku Boży                               
•  Komunia święta

wierni mają dowolność w sposobie przyjmowania komunii świętej, dlatego takową możliwość proszę stworzyć – podając komunikat wiernym przed Komunią Świętą, który kapłan i w jaki sposób będzie udzielał Komunii.

Przy tabernakulum proszę także umieścić płyn do odkażania.

» Śpiew – Komunia: „Pieśń?” Eucharystyczna (na czas komunikowania)

» Śpiew – Dziękczynienie: „Pieśń?” „Niech będzie chwala…:

PO KOMUNII ŚW.

•  Modlitwa mszalna (Mszał Rzymski s. 72”)

•  Podziękowanie przez młodzież za udzielenie Sakramentu Bierzmowania

•  Podziękowanie przez Księdza Proboszcza

•  Błogosławieństwo  (Mszał Rzymski s. 73”)

ZAKOŃCZENIE

•  Wyjście krótką drogą do zakrystii i zdjęcie szat liturgicznych w zakrystii: „Pieśń?” (tylko 1 zw.)

•  Uroczyste wyjście główną nawą do plebanii.

» Śpiew – Regres: „Pieśń?” Barka 1 zwrotka

Zapowiedź Diecezjalnego Zjazdu Służb Liturgicznych


Diecezjalne Duszpasterstwo Służb Liturgicznych zaprasza w sobotę 29 kwietnia, na Diecezjalny Zjazd Służb Liturgicznych połączony z rozgrywkami sportowymi na Stadionie Miejskim w Pelplinie. Do wspólnego spotkania zapraszamy kandydatów, ministrantów, lektorów, ceremoniarzy jak i schole liturgiczne oraz chóry dziecięce.


Program Dnia wygląda następująco:

godz. 8.45 zapisy w recepcji przed Bazyliką Katedralną;

– możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w Bazylice Katedralnej;

godz. 9.30 Msza Święta w Bazylice katedralnej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.

Kapłani opiekujący się parafialnymi grupami liturgicznymi zaproszeni są do koncelebry i proszeni o przywiezienie alb (ornaty będą w zakrystii). Podczas Mszy świętej zostaną wręczone nagrody dla finalistów konkursu liturgicznego, który odbył się 27-29 marca 2023 roku;

godz.10.45 przemarsz uczestników na Stadion Miejski w Pelplinie;

godz.11.15 rozpoczęcie zawodów sportowych;

godz. 16.00 zakończenie rozgrywek i ogłoszenie wyników.

Służba liturgiczna nie przywozi ze sobą strojów liturgicznych. Każda grupa parafialna przywozi ze sobą tablicę z nazwą parafii. Dla wszystkich uczestników przewidziano ciepły posiłek na stadionie.

Podczas Dnia Wspólnoty w ramach rywalizacji sportowej odbędzie się:

Turniej w piłkę nożną dla chłopców:

Drużyny  z poszczególnych parafii będą rywalizować w poszczególnych kategoriach:

1. Kategoria – roczniki  2011 – 2015 (drużyny 6-osobowe: 5 zawodników + bramkarz);

2. Kategoria – roczniki 2007 – 2010 (drużyny 6-osobowe: 5 zawodników + bramkarz);

3. Kategoria – roczniki 2002 – 2006 (drużyny 6-osobowe: 5 zawodników + bramkarz);

Rozgrywki odbędą się na boisku bocznym, przylegającym do stadionu oraz na boisku głównym. Wszystkie zasady, zostaną podane na stadionie.

Lekkoatletyczne konkurencje sportowe:

W dyscyplinie lekkoatletycznej obowiązują 4 różne kategorie, które będą podzielone według płci:

1 kategoria: klasa 1-3

2 kategoria: klasa 4-6

3 kategoria: klasa 7-8

4 kategoria: szkoły ponadpodstawowe

W każdej konkurencji w poszczególnych kategoriach każda parafia może wystawić dowolną liczbę zawodników; zasady poszczególnych konkurencji (np. ilość skoków w dal do oddania) przedstawią sędziowie tych konkurencji:

BIEGI:
– 60m (kategoria 1,2)

– 100 m (kategoria 3,4)

– 100 m (dla księży)

– 400 m (kategoria 2,3,4)

– 1000 m (kategoria 3,4 – chłopcy)

Skok w dal (kategoria 2,3,4)

Przeciąganie liny (drużyny 5- osobowe z każdej chętnej parafii, kategoria: 3,4 – chłopcy)
Tor przeszkód (drużyny 4- osobowe z każdej chętnej parafii, zawodnicy z klas 1-4);

Uczestnicy zawodów reprezentują grupy służb liturgicznych ze swojej parafii. Obecny kapłan lub inny wyznaczony opiekun grupy, powinien posiadać listę grupy biorącej udział w dniu wspólnoty. Opiekunowie grup zobowiązani są do zapoznania się ze stanem zdrowia uczestników biorących udział w konkurencjach sportowych, za których ponoszą pełną odpowiedzialność podczas całego spotkania. Należy także zadbać o właściwą liczbę opiekunów na całą grupę. Aby ułatwić organizatorom całą logistykę, prosimy o zgłaszanie grup (podając parafię i ilość uczestników) oraz chętne drużyny piłkarskie do 24 kwietnia br., do ks. Grzegorza Miotka na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 665 933 917. Liczba drużyn, które wezmą udział w turnieju piłkarskim jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Wpisowe za udział w spotkaniu wynosi 5zł/os., które dokonujemy na recepcji przed Bazyliką Katedralną.

Więcej artykułów…