RELIKWIE ŚW. RITY

PATRONKI SPRAW TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH

W KOŚCIELE OPATRZNOŚCI  BOŻEJ

W TUCHOLI – RUDZKIM MOŚCIE

W najbliższy  piątek  22  września  2023 r.  zapraszam na nabożeństwo

ku czci św. Rity po  Mszy  św.  o godz. 18.00.

Wracając z Jej nabożeństwa podaruj jedną z róż św. Rity

(a nawet jeden płatek) komuś,

kto jest w kłopotach lub ma jakiś problem !

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

RELIKWIE ŚW. RITY

PATRONKI SPRAW TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH

W KOŚCIELE OPATRZNOŚCI  BOŻEJ

W TUCHOLI – RUDZKIM MOŚCIE

W najbliższy  piątek  22  września  2023 r.  zapraszam na nabożeństwo

ku czci św. Rity po  Mszy  św.  o godz. 18.00.

Wracając z Jej nabożeństwa podaruj jedną z róż św. Rity

(a nawet jeden płatek) komuś,

kto jest w kłopotach lub ma jakiś problem !

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla Słowenii


Od kilku dni Słowenia zmaga się ze skutkami jednej z największych powodzi ostatnich dekad. Pod wodą znalazło się dwie trzecie kraju, a straty szacowane są na setki milionów Euro. Już po pierwszych doniesieniach o skutkach kataklizmu, Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska- pospieszył z pomocą poszkodowanym. Docierają do nas jednak dalsze prośby o wsparcie. Mając na uwadze rozmiar zniszczeń i odpowiadając na prośby o pomoc, pragnę zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli, aby 15-ty sierpnia był Dniem Ogólnopolskiej Solidarności ze Słowenią. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pragniemy modlić się za poszkodowanych w powodzi, prosząc dla nich o nadzieję, siły i środki materialne, niezbędne w walce ze skutkami powodzi. Proszę, aby tego dnia podczas wszystkich Mszy św. modlić się w intencji poszkodowanych, a przed kościołami zorganizować zbiórkę funduszy, które – za pośrednictwem Caritas Polska –zostaną przekazane potrzebującym. Wszystkich Darczyńców zapewniam o mojej wdzięczności, udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

+Stanisław Gądecki Arcybiskup
Metropolita Poznański  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Są jeszcze wolne miejsca dla osób pragnących korzystać z Domu Dziennego pobytu na miesiąc  lub pół miesiąca. Wszystkim chętnym zapewniamy codzienny przewóz mikrobusem do DDP  na darmowe śniadanie oraz po południu odwiezienie do domu po darmowym zjedzeniu obiadu. Prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie się,  ponieważ o przyjęciu decyduje data zgłoszenia.


Więcej artykułów…