Serdecznie zapraszam wszystkich parafian oraz gości ferii zimowych na koncert kolęd i pastorałek,  który odbędzie się na Mszy św.  o godz.  10,oo  w niedzielę  (27 stycznia 2013 r.) w wykonaniu  katolickiego chóru nauczycielskiego   " IMO  PECTORE".

Serdecznie zaprasza ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Umiłowani Diecezjanie, Siostry i Bracia!

W święty czas Narodzenia Pańskiego, kiedy przeżywamy tajemnicę spotkania
z przychodzącym na świat Bogiem, pragnę wejść dzisiaj do wszystkich świątyń
i mieszkań Diecezji Pelplińskiej i przywitać się ze wszystkimi, do których Ojciec Święty Benedykt XVI mnie posłał i serdecznie Was pozdrowić. Proszę Was, przyjmijcie mnie, do Waszej Wspólnoty jako brata w Rodzinie Dzieci Bożych; przyjmijcie moją duszpasterską i biskupią posługę; przyjmijcie Boże Słowo, którym pragnę się dzielić
i ludzką życzliwość.
W ten świąteczny czas chciałbym podzielić się z Wami opłatkiem. Niech ten biały opłatek przypomina nam o Chlebie Życia, który zstąpił z nieba. Niech mówi o Jezusie narodzonym w Betlejem i o Jezusie dającym siebie w Wieczerniku; niech to dzielenie się opłatkiem przybliży nas wzajemnie, niech będzie dzieleniem się miłością i nadzieją, którą przyniósł nam Zbawiciel.
Niech każdego z Was ogarnie Bożonarodzeniowa radość z przyjścia Zbawiciela i Bożonarodzeniowy pokój, abyśmy pojęli tę najważniejszą i najpiękniejszą wiadomość, jaka kiedykolwiek dotarła do człowieka.
Umiłowani! Mam świadomość, że staję pośród Was na ziemi, na której Krzyż wznosi się już od tysiąca lat, a jej dzieje są pełne burzliwych przemian i trudnych doświadczeń ludzi. Ten sam los podzielał również Kościół, szczególnie w czasie II wojny światowej.
Od roku 1992 rozpoczął się najnowszy rozdział historii naszego lokalnego Kościoła w ramach diecezji pelplińskiej. Jej pierwszym pasterzem był biskup Jan Bernard Szlaga. Był z Wami ponad 20 lat i bardzo głęboko wpisał się w dzieje tej diecezji. Wspominam Go dzisiaj ze czcią i wdzięcznością, ufając, że również z nieba będzie nas wspierał swoim wstawiennictwem u Pana, że nie zapomni o swojej owczarni
i o jej nowym pasterzu.
Pragnę przejąć to pasterskie zadanie i z Bożą pomocą je wypełniać. Czynię to z sercem pełnym dobrych pragnień i wolą służenia Bogu w ludziach, których mi powierzył. Ufam, że będzie się to dokonywało przy współpracy z kapłanami diecezjalnymi i zakonnymi, katechetami świeckimi i animatorami wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich. Zapraszam Was wszystkich do radosnego i pełnego ofiarnej gorliwości głoszenia Ewangelii nadziei.
Pragnę, by Kościół diecezji pelplińskiej był prawdziwie domem każdego księdza, by tworzył rodzinną wspólnotę kapłanów wspierających się w czynieniu dobra na chwałę Bogu i na pożytek ludziom. Chcę być dla nich ojcem i bratem, wymagającym
i serdecznym, zawsze gotowym do dialogu i rozmowy, podczas której będziemy mieli na względzie dobro i przyszłość Kościoła.
Pragnę byśmy wszyscy zatroszczyli się o seminarium duchowne i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. By z seminarium wychodzili Boży kapłani, mądrzy
i pobożni, umiejący odczytywać znaki czasu. Módlcie się nieustannie w waszych parafiach o nowe, święte i dobre powołania, módlcie się za waszych kapłanów.
Od 7 lat mojej biskupiej posłudze towarzyszą Janowe słowa „W prawdzie i miłości”, które są moim zawołaniem w herbie biskupim i chciałbym bardzo, by stawały się coraz bardziej odzwierciedleniem programu mojego życia i każdego z Was.
Przychodzę przepełniony nadzieją, że słowa te będą głównym motywem naszych wspólnych czynów i podejmowanych zadań.
Zapraszam Was byśmy wspólnie wyruszyli na spotkanie Boga, który jest Miłością. Pierwszym zaś miejscem, w którym człowiek doświadcza miłości, jest rodzina. To w niej decyduje się przyszłość wszystkich następnych pokoleń. Dlatego w okresie Bożego Narodzenia wpatrujmy się we wzór miłości, małżeńskiej i rodzicielskiej, w Świętą Rodzinę z Nazaretu.
Każdy z nas potrzebuje bowiem dużo bezinteresownej miłości. Proszę więc małżonków i rodziców o wzajemne obdarowywanie siebie miłością i obfite dzielenie się nią z dziećmi. Niech nasze rodziny coraz bardziej stają się Domowym Kościołem; miejscem spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem.
Pozdrawiam serdecznie dzieci i młodzież! Zapraszam Was drodzy Młodzi Przyjaciele do mądrego budowania swojego życia na jedynym, trwałym fundamencie, jakim jest Chrystus. On Was nigdy nie zawiedzie. Proszę Was, wyruszcie odważnie w życie z Chrystusem i z Jego Ewangelią, a wygracie je.
Wszystkich zaś zachęcam, abyśmy znajdowali czas na chwilę osobistego spotkania z Bogiem w modlitwie. To w modlitwie przynosimy Bogu swoje radości, obawy, pytania i plany. To dzięki niej spoglądamy na świat z Bożej perspektywy,
z potrzebnym dystansem do wydarzeń i do siebie, do doczesności i do dóbr materialnych. Tylko wytrwała, gorliwa i szczera modlitwa może nas nauczyć jak żyć, aby stać się bogatym przed Bogiem.
Siostry i Bracia! Bardzo Was proszę także o modlitwę w mojej intencji, bym potrafił być wierny Bogu i Wam. Serdecznie dziękuję za modlitwy i wyrazy życzliwości oraz pamięci w dniu ingresu do katedry pelplińskiej.
Pragnę na koniec złożyć Wam serdeczne życzenia. Niech święto Bożego Narodzenia, będzie dla każdego z Was czasem miłości, pełnym wzruszeń i nadziei.
Miłość to najpiękniejszy prezent, najwspanialszy dar od Boga. Z miłości Bóg zesłał na świat swego Syna, byśmy mogli wtulić się w Jego ramiona.
Dziękujmy więc Bogu za Jego niepojętą, niezwykłą miłość, dziękujmy Mu za te przepiękne święta Bożego Narodzenia, za Święta Miłości. Wtulmy się dziś z ufnością
w ramiona Boga, który stał się dla nas człowiekiem.
Niech się spełnią również wszystkie życzenia wypowiedziane przy wigilijnym stole. Niech te święta będą okazją do bycia razem, wspólnego śpiewania kolęd, rozmowy, okazywania sobie wzajemnie przyjaźni i życzliwości.
Życzę wszystkim, szczególnie chorym i cierpiącym, dużo Bożej mocy i siły, cierpliwości i wytrwałości. Życzę Księdzu Biskupowi Piotrowi, Księdzu Biskupowi Wiesławowi, Wszystkim Kapłanom, Osobom konsekrowanym dużo radości i miłości; miłych kolędowych spotkań i odwiedzin.
Niech trwający Rok Wiary pogłębi naszą więź z Chrystusem, abyśmy rzeczywiście byli solą ziemi oraz świadkami i zwiastunami Bożej dobroci.
Z całego serca Wam błogosławię

Wasz Biskup
+ Ryszard Kasyna

Pelplin, dnia 22.12.2012 roku.


2 stycznia środa                       ul. Sarnia

3 stycznia  czwartek               ul. Żwirowa i ul. Tucholczyka

4 stycznia  piątek                    ul. Sokolnicza i  ul. Hallera

5 stycznia  sobota                    ul. Nad Brdą                                            

6 stycznia  niedziela               al.  700 lecia

7 stycznia  poniedziałek        ul. Obrońców  Polskości

8 stycznia  wtorek                  Nie ma kolędy parafialnej 

9 stycznia  środa                    ul. J. Pruszcza i ul. ks. St. Kujota

10 stycznia  czwartek           ul. Wrzosowa  (parzyste)

11 stycznia  piątek                ul. Wrzosowa  (nieparzyste)

12 stycznia  sobota                ul. Bractwa Kurkowego

13 stycznia  niedziela           ul. Jastrzębia i ul. Orla

14 stycznia  poniedziałek    ul. Myśliwska i ul. św. Hubereta

15 stycznia  wtorek               ul. Kniejowa (parzyste)

16 stycznia  środa                  ul. Sambora

17 stycznia  czwartek           ul. Gajowa  i ul. Hejnałowa

18 stycznia   piątek               ul. Wojska Polskiego,  ul. Wydmowa i Piszczek

19 stycznia   sobota               kolędy nie będzie

20 stycznia   niedziela          ul. Borowiacka i ul. Krucza

21 stycznia  poniedziałek    ul. Kniejowa  (nieparzyste)

22 stycznia  wtorek              ul. Łowiecka  oraz Biała Cegielnia i ul. Świecka (l. strona) do p. Figel

23 stycznia   środa               ul. Świecka  (Dom Komunalny) i ul. Parkowa

24 stycznia   czwartek        Międzylesie oraz ul. Transportowa  i  ul. Usługowa  oraz ul.   Przemysłowa

25 stycznia  piątek              Świt i  Żółwiniec,   Osada Leśna  oraz  domy przed i za Brdą.

26 stycznia   sobota                kolęda uzupełniająca dla rodzin,  które zgłoszą kolędę dodatkowo

27  stycznia   niedziela          ul.  Strzelecka

Z  okazji   Świąt  Bożego  Narodzenia
składam  wszystkim  parafianom
oraz  obecnym  wśród  nas  gościom
najserdeczniejsze  życzenia
obfitych   łask  Bożej  Dzieciny.
Niech  Ono podniesie  swoją rękę,
i  błogosławi  nam,
i  naszym  bliskim  na  wszystkie dni
Nowego   Roku  2013 r.


Ks. Wiesław Herold – proboszcz parafii

Modlitwy Wiernego Ludu Diecezji Pelplińskiej zostały wysłuchane i Ojciec Święty Benedykt XVI 27 października br. mianował Biskupem Pelplińskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej J.E. ks. bpa dra Ryszarda Kasynę.

Nowy Biskup Pelpliński jest synem ziemi pomorskiej i dobrze zna specyfikę duszpasterstwa w Diecezji Pelplińskiej. Proszę mi wybaczyć osobistą refleksję, ale jestem szczęśliwy z takiego wyboru, ponieważ ks. bp Ryszard jest nie tylko kompetentnym i doświadczonym biskupem, ale też posiada cenne walory ludzkie - jest człowiekiem skromnym, pokornym i dobrym.
Zatem Diecezja Pelplińska dziękuje Ojcu Świętemu za nowego Pasterza, którego przyjmuje z radością.

Ks. bp Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 roku w Nowym Stawie. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Gdańsku Oliwie, które ukończył na podstawie pracy z historii Kościoła, której promotorem był ks. dr Alojzy Rotta. Święcenia prezbiteratu przyjął 24 stycznia 1982 roku w Katedrze oliwskiej z rąk ówczesnego biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka. Ks. bp Ryszard Kasyna po święceniach kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii przy Bazylice mariackiej w Gdańsku. W roku 1985 rozpoczął studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył je w 1991 roku obroną doktoratu na temat odpustów. W 1992 roku ukończył Studium Roty Rzymskiej. Jest doktorem obojga praw, cywilnego i kanonicznego, oraz adwokatem Roty Rzymskiej. Od czasu powrotu ze studiów związany był z instytucją Trybunału Metropolitalnego, którego oficjałem został w 1996 roku. Prowadził wykłady w seminarium duchownym i kolegiach teologicznych. Otrzymał godność kanonika w 1998 i prałata w 2001roku.  24 stycznia 2005 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej i biskupem tytularnym Dices. Konsekrowany został 2 kwietnia 2005 w Bazylice mariackiej w Gdańsku. 15 grudnia 2009 roku decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duchowieństwa, członkiem Rady Prawnej oraz delegatem KEP do spraw Duszpasterstwa Ludzi Morza.

Ingres ks. bpa Ryszarda Kasyny do Bazyliki katedralnej w Pelplinie odbędzie się 8 grudnia 2012 r. o godz. 11.00. Zatem niech wszyscy zaangażowani w życie Kościoła diecezjalnego tak zaplanują zajęcia, aby tego dnia duchowni, przedstawiciele życia konsekrowanego oraz wierni świeccy mogli być razem z naszym Biskupem w Pelplinie.

Módlmy się o ludzkie siły i Boże błogosławieństwo na długie lata posługi dla naszego biskupa Ryszarda.


Pelplin, 27 października 2012 roku

+ Bp Wiesław Śmigiel


Więcej artykułów…