2 stycznia środa                       ul. Sarnia

3 stycznia  czwartek               ul. Żwirowa i ul. Tucholczyka

4 stycznia  piątek                    ul. Sokolnicza i  ul. Hallera

5 stycznia  sobota                    ul. Nad Brdą                                            

6 stycznia  niedziela               al.  700 lecia

7 stycznia  poniedziałek        ul. Obrońców  Polskości

8 stycznia  wtorek                  Nie ma kolędy parafialnej 

9 stycznia  środa                    ul. J. Pruszcza i ul. ks. St. Kujota

10 stycznia  czwartek           ul. Wrzosowa  (parzyste)

11 stycznia  piątek                ul. Wrzosowa  (nieparzyste)

12 stycznia  sobota                ul. Bractwa Kurkowego

13 stycznia  niedziela           ul. Jastrzębia i ul. Orla

14 stycznia  poniedziałek    ul. Myśliwska i ul. św. Hubereta

15 stycznia  wtorek               ul. Kniejowa (parzyste)

16 stycznia  środa                  ul. Sambora

17 stycznia  czwartek           ul. Gajowa  i ul. Hejnałowa

18 stycznia   piątek               ul. Wojska Polskiego,  ul. Wydmowa i Piszczek

19 stycznia   sobota               kolędy nie będzie

20 stycznia   niedziela          ul. Borowiacka i ul. Krucza

21 stycznia  poniedziałek    ul. Kniejowa  (nieparzyste)

22 stycznia  wtorek              ul. Łowiecka  oraz Biała Cegielnia i ul. Świecka (l. strona) do p. Figel

23 stycznia   środa               ul. Świecka  (Dom Komunalny) i ul. Parkowa

24 stycznia   czwartek        Międzylesie oraz ul. Transportowa  i  ul. Usługowa  oraz ul.   Przemysłowa

25 stycznia  piątek              Świt i  Żółwiniec,   Osada Leśna  oraz  domy przed i za Brdą.

26 stycznia   sobota                kolęda uzupełniająca dla rodzin,  które zgłoszą kolędę dodatkowo

27  stycznia   niedziela          ul.  Strzelecka

Z  okazji   Świąt  Bożego  Narodzenia
składam  wszystkim  parafianom
oraz  obecnym  wśród  nas  gościom
najserdeczniejsze  życzenia
obfitych   łask  Bożej  Dzieciny.
Niech  Ono podniesie  swoją rękę,
i  błogosławi  nam,
i  naszym  bliskim  na  wszystkie dni
Nowego   Roku  2013 r.


Ks. Wiesław Herold – proboszcz parafii

Modlitwy Wiernego Ludu Diecezji Pelplińskiej zostały wysłuchane i Ojciec Święty Benedykt XVI 27 października br. mianował Biskupem Pelplińskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej J.E. ks. bpa dra Ryszarda Kasynę.

Nowy Biskup Pelpliński jest synem ziemi pomorskiej i dobrze zna specyfikę duszpasterstwa w Diecezji Pelplińskiej. Proszę mi wybaczyć osobistą refleksję, ale jestem szczęśliwy z takiego wyboru, ponieważ ks. bp Ryszard jest nie tylko kompetentnym i doświadczonym biskupem, ale też posiada cenne walory ludzkie - jest człowiekiem skromnym, pokornym i dobrym.
Zatem Diecezja Pelplińska dziękuje Ojcu Świętemu za nowego Pasterza, którego przyjmuje z radością.

Ks. bp Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 roku w Nowym Stawie. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Gdańsku Oliwie, które ukończył na podstawie pracy z historii Kościoła, której promotorem był ks. dr Alojzy Rotta. Święcenia prezbiteratu przyjął 24 stycznia 1982 roku w Katedrze oliwskiej z rąk ówczesnego biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka. Ks. bp Ryszard Kasyna po święceniach kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii przy Bazylice mariackiej w Gdańsku. W roku 1985 rozpoczął studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył je w 1991 roku obroną doktoratu na temat odpustów. W 1992 roku ukończył Studium Roty Rzymskiej. Jest doktorem obojga praw, cywilnego i kanonicznego, oraz adwokatem Roty Rzymskiej. Od czasu powrotu ze studiów związany był z instytucją Trybunału Metropolitalnego, którego oficjałem został w 1996 roku. Prowadził wykłady w seminarium duchownym i kolegiach teologicznych. Otrzymał godność kanonika w 1998 i prałata w 2001roku.  24 stycznia 2005 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej i biskupem tytularnym Dices. Konsekrowany został 2 kwietnia 2005 w Bazylice mariackiej w Gdańsku. 15 grudnia 2009 roku decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duchowieństwa, członkiem Rady Prawnej oraz delegatem KEP do spraw Duszpasterstwa Ludzi Morza.

Ingres ks. bpa Ryszarda Kasyny do Bazyliki katedralnej w Pelplinie odbędzie się 8 grudnia 2012 r. o godz. 11.00. Zatem niech wszyscy zaangażowani w życie Kościoła diecezjalnego tak zaplanują zajęcia, aby tego dnia duchowni, przedstawiciele życia konsekrowanego oraz wierni świeccy mogli być razem z naszym Biskupem w Pelplinie.

Módlmy się o ludzkie siły i Boże błogosławieństwo na długie lata posługi dla naszego biskupa Ryszarda.


Pelplin, 27 października 2012 roku

+ Bp Wiesław Śmigiel


 

25 kwietnia 2012 r. o godz. 6.25 w Kociewskim Centrum Zdrowia (szpitalu św. Jana) w Starogardzie Gdańskim zmarł Pierwszy Biskup Pelpliński JAN BERNARD SZLAGA.

Zmarły pasterz Kościoła Pelplińskiego miał 72 lata. Od 1992 r. był biskupem diecezjalnym w Pelplinie.


Kościół Pelpliński trwa na modlitwie za swojego Arcypasterza.

Pogrzeb Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi odbędzie się
w sobotę 28 kwietnia o godz. 10.00


Uroczystości pogrz
ebowe rozpoczną się w piątek  Exportą z domu ks. biskupa o godz. 17.00. Mszy Świętej z exportą przewodniczyć będzie Metropolita Gdański Abp Sławoj Leszek Głódź. Homilię wygłosi Biskup Włocławski Wiesław Mering.

Uroczystościom pogrzebowym w sobotę o godz. 10.00 w Bazylice katedralnej przewodniczyć będzie Abp Celestino Milgiore. Homilię wygłosi Abp Henryk Muszyński - Prymas Polski Senior.