P O D Z I Ę K O W A N I E

XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej - Bory Tucholskie 2018

„Napełnieni Duchem Świętym”

Parafia  Opatrzności Bożej i Tucholski Ośrodek Kultury dziękują  wszystkim,  którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania  24 edycji Festiwalu. Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy pod adresem  p. burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego,  któremu dziękujemy nie tylko za wsparcie materialne, ale przede wszystkim za jego zaangażowanie się w przygotowaniu amfiteatru.

Dziękujemy przede wszystkim za patronat honorowy:

biskupowi Pelplińskiemu Ryszardowi Kasynie

posłowi  do Parlamentu Europejskiego Tadeuszowi  Zwiefce

senatorowi  Rzeczypospolitej Polski Andrzejowi  Kobiakowi

burmistrzowi Tucholi Tadeuszowi Kowalskiemu

pani Kawaler Orderu Uśmiechu - Halinie Janowskiej – Giłka

oraz  mediom:

Pielgrzymowi  i Radiu Głos Diecezji Pelplińskiej oraz Tygodnikowi Tucholskiemu.

Wyrazy podziękowania dyrektorowi  TOK Piotrowi  Mówińskiemu i współpracownikom za  zaangażowanie we dniach festiwalowych.

Szczególne podziękowanie dla tegorocznego Jury:  Ludmiła Małecka,  Robert Fieberg i ks. dr Łukasz Kątny oraz prowadzącej przesłuchaniu festiwalowe p. Hani Krueger.

Dziękujemy za pierwsze warsztaty wokalno – muzyczne, które profesjonalnie poprowadzili:  Ludmiła Małecka – aktorka scen muzycznych i Artur Grudziński – pianista, kompozytor i aranżer.

Dziękujemy wszystkim woluntariuszom: Monika Łngowska, Ada Basta – Jasnych, Agnieszka Joppek, Lucyna Buczkowska, Danuta Majnert Mateusz Karnowski, Danuta Aleksandrowicz.

Dziękujemy za profesjonalne poprowadzenie  Koncertu  Galowego Laureatów 2018 Tadeuszowi  Zwiefce i Hannie Krueger oraz piękną piosenkę i stworzenie miłego klimatu na widowni amfiteatru leśnego w Rudzkim Moście Renacie Zarębskiej, która wystąpiła jako Gwiazda Wieczoru Koncertu Galowego.

Wszystkim sponsorom dziękujemy za nagrody i puchary:

senatorowi Andrzejowi Kobiakowi -  nagroda pieniężna dla zdobywcy Grand Prix 2018,

europosłowi Tadeuszowi Zwiefce - sponsorowany wyjazd do Brukseli – siedziby Parlamentu Europejskiego,

burmistrzowi Tucholi Tadeuszowi Kowalskiemu – puchar Burmistrza i dofinansowanie,

dyr. TOK Piotrowi Mówińskiemu  - puchar Dyr. TOK  oraz udostępnienie sal na warsztaty i przesłuchania festiwalowe.

Dziękujemy wszystkim firmom, dzięki którym wsparciu mógł odbyć się kolejny  XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej - Bory Tucholskie 2018: Zakład Wyrobów Czekoladowych ”ŁUCZNICZKA”, Piekarnia – Cukiernia”Zakryś”,  Przedsiębiorstwo Komunalne  PK Tuchola, „HYDROTOR” Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej S.A; AGROMEX  BIS i Zabawki, HYDROBIG” Zakład Regeneracji Hydrauliki Siłowej, Firma „Kulas” i Gabinet Okulistyczny - Barbara i Henryk Kulas; Hurtownia art. wodno - kanalizacyjnych i c.o. „Hydraulik”, Zakład Produkcyjny "DIGITUS" Teresa Chojnacka, „Jantex” Producent Lizaków oraz  Zakład Złotniczo – Grawerski „ROZETA”,

Leszkowi Zwolińskiemu z firmą Multi Media Projekt dziękujemy za nagłośnienie.

Zenobii Majka z Kołem Gospodyń Wiejskich dziękujemy za przygotowanie pysznej kuchni borowiackiej.

Wszystkim,  którzy zagościli w naszym tucholskim amfiteatrze leśnym na zakończenie Festiwalu serdecznie dziękuję w imieniu organizatorów 24 edycji i już dzisiaj zapraszam na przyszłoroczny Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej – Bory Tucholskie 2019.

 

W imieniu organizatorów

ks. Wiesław Herold