ZDALNE  PRZYGOTOWANIE  DO  I  KOMUNII ŚWIĘTEJ  NA  CZAS  PADEMII  KORONAWIRUSA

Na podstawie komunikatu  Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej w sprawie przygotowania  do  I  Komunii św. należy uwzględnić w parafii wskazania :

1. Ustalając datę przyjęcia dzieci do I Komunii Świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego.
2. W okresie, w którym szkoły pozostają̨ zamknięte, są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie oraz organizacyjne z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.
3. Formację w parafii należy obecnie prowadzić za pośrednictwem Internetu.

Materiały w nauczaniu zdalnym:

Przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej – nauka w domu (oprac. Ks. Jan Doppke)
http://katecheza.diecezja-pelplin.pl/…/275-przygotowanie-do…

Pierwsza Komunia Święta (oprac. ks. Łukasz Simiński)
http://katecheza.diecezja-pelplin.pl/…/276-pierwsza-komunia…
Katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

Katecheza online | Modlitwa - istota i znaczenie | część 1 – (oprac. Violeta Poziemska, montaż Paweł Poziemski)
https://www.youtube.com/watch?v=OTJXqADe_zE&t=7s

Katecheza online | Modlitwa w praktyce | część 2 – (oprac. Violeta Poziemska, montaż Paweł Poziemski)
https://www.youtube.com/watch?v=UV0546BbjcM

4. Do czasu przywrócenia nauki w szkole odwołane są wszystkie uroczystości I Komunii.
5. Po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej.
6. Przygotowanie, o którym w nr. 5 nie oznacza dziesięciu codziennych spotkań, a jego początek należy liczyć od dnia ponownego rozpoczęcia nauki w szkole.
7. W lipcu i sierpniu uroczystości I-Komunijne nie mogą być organizowane.
8. Ksiądz proboszcz może już teraz podjąć decyzję o przeniesieniu uroczystości I Komunii świętej na jesień, zachowując przy jej organizacji niniejsze normy.
9. Należy powstrzymać się od mnożenia indywidualnych lub rodzinnych uroczystości I-Komunijnych. Jeśli z powodów epidemii będzie taka konieczność, odpowiednia decyzja zostanie podjęta na początku września 2020 r.


Prośba do rodziców

w związku z ograniczonym nauczaniem  Religii w szkole, aby więcej czasu poświęcić dziecku w jego przygotowaniu się do Ko0munii św. w domu. Współpraca rodzica z katechetką polega na powtórzeniu przerobionego materialu przekazanego przez p. katechetkę Justynę Zawiszewską. Mam na uwadze przede wszystkiem nauczenie formułki przed spowiedzią oraz zrobienie Rachunku sumienia.

Poniżej zamieszczone są linki,  które mogą posłużyć jako pomoc do zrobienia z dzieckiem rachunku sumienia.

Linki dotyczące rachunku sumienia:

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MS/spowiedz_dzieci.html

https://deon.pl/wiara/rachunek-sumienia-dla-dziecka-pierwszokomunijnego,477680

 

Materiały do pobrania:

Formuła spowiedzi dla dzieci pierwszokomunijnych

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Prośba do rodziców

w związku z ograniczonym nauczaniem  Religii w szkole, aby więcej czasu poświęcić dziecku w jego przygotowaniu się do Ko0munii św. w domu. Współpraca rodzica z katechetką polega na powtórzeniu przerobionego materialu przekazanego przez p. katechetkę Justynę Zawiszewską. Mam na uwadze przede wszystkiem nauczenie formułki przed spowiedzią oraz zrobienie Rachunku sumienia.

Poniżej zamieszczone są linki,  które mogą posłużyć jako pomoc do zrobienia z dzieckiem rachunku sumienia.

Linki dotyczące rachunku sumienia:

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MS/spowiedz_dzieci.html

https://deon.pl/wiara/rachunek-sumienia-dla-dziecka-pierwszokomunijnego,477680