Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna odwołuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem. Dyspensa ogólna od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych została odwołana w diecezji pelplińskiej z dniem 6 czerwca 2020 r. Wszyscy uczestnicy nabożeństw w kościele parafialnym zobowiązani są do zasłaniania twarzy maseczką.

ODWOŁANIE   DYSPENSY

DEKRET   BISKUPA   PELPLŃSKIEGO

Biorąc pod uwagę zniesienie przez władze państwowe części ograniczeń, dotyczących liczby uczestników zgromadzeń religijnych oraz decyzję biskupów polskich zgromadzonych 11 czerwca 2021 r. na Zebraniu Plenarnym KEP,

z dniem 23 czerwca 2021 r.

odwołuję dyspensę, udzieloną  29 maja 2020 r.

od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Informację o odwołaniu dyspensy należy podać wiernym w najbliższą niedzielę
w ramach ogłoszeń duszpasterskich. Przypominam, że dyspensa ogólna od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzielona 25 marca 2020 r. została odwołana w diecezji pelplińskiej z dniem 6 czerwca 2020 r. (por. Kurenda nr 23/2020 z dnia 29 maja 2020 r.)

Łączę pasterskie błogosławieństwo.

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

DIECEZJALNE    FORUM    DUSZPASTERSKIE

„U   ŹRÓDŁA    ŁASKI”

Wydział Duszpasterski Kurii Pelplińskiej zaprasza wszystkich diecezjan do udziału w kolejnym Diecezjalnym Forum Duszpasterskim „U źródła łaski”, które będzie zwieńczone spotkaniem diecezjalnym 22 maja br. w bazylice katedralnej w Pelplinie.
Jego celem jest zjednoczenie na modlitwie o odnowienie i pogłębienie wiary wszystkich diecezjan oraz podjęcie współpracy z Duchem Świętym w dawaniu świadectwa
i apostolstwie w parafii. Warto rozpocząć modlitwę w tej intencji już w czasie procesji fatimskich w parafiach 13 maja (modlitwa w załączniku nr 1).

Od 14 maja rozpocznie się nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. Będzie ona transmitowana na stronie nacalyswiat.pl   codziennie o godz. 20.00 z dziewięciu parafii naszej diecezji. Księża proboszczowie proszeni są o włączenie całej wspólnoty parafialnej w modlitwę o odnowę diecezji poprzez dodanie tej intencji w ramach nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, odmawianej w parafiach.

Transmisja w sobotę, 22 maja br., rozpocznie się o godz. 14.00 na stronie nacalyswiat.pl oraz na antenie Diecezjalnego Radia Głos. Księża proboszczowie proszeni są o przekazanie informacji i zaproszenia do udziału w transmisji wydarzeń wspólnotom
i wszystkim parafianom podczas ogłoszeń w najbliższe dwie niedziele: 9 i 16 maja 2021 r.

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 2021

PLAN WYDARZENIA

13 maja 2021 – procesje fatimskie w parafiach

14-22 maja 2021 – Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego:

-            dzień I: piątek, 14 maja, Sierakowice, św. Marcina

-            dzień II: sobota, 15 maja, Białogóra, dom rekolekcyjno-wypoczynkowy

-            dzień III: niedziela, 16 maja, Bytów, św. Katarzyny

-            dzień IV: poniedziałek, 17 maja, Chojnice, NMP Królowej Polski

-            dzień V: wtorek, 18 maja, Tuchola, Bożego Ciała

-            dzień VI: środa, 19 maja, Drzycim, MB Pocieszenia

-            dzień VII: czwartek, 20 maja, Piaseczno, Narodzenia NMP

-            dzień VIII: piątek, 21 maja, Tczew, NMP Matki Kościoła

-            dzień IX: sobota, 22 maja, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, Pelplin

Program uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 22 maja, Pelplin, Katedra:

-            14.00     Nowenna do Ducha Świętego

Konferencja Eucharystia sercem życia Kościoła – w sercu Jezusa,

Maryi i Józefa - ks. bp A. Okroj

-            15.00     Praca w grupach

 • Serce Jezusa,
 • Serce Maryi,
 • Serce Józefa,
 • Serce Rodziny

-            16.15     Podsumowanie pracy w grupach

-            17.00     Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Bp. Ryszarda Kasyny

Procesje fatimskie w parafiach, czwartek, 13 maja 2021

Wprowadzenie na rozpoczęcie procesji

Dzień przed rozpoczęciem Nowenny przed Zesłaniem Dycha Świetnego,  w czasie procesji fatimskiej, będziemy się modlić o odnowę naszej diecezji.

Hymn do Ducha Świętego

Procesja

W parafii – według zwyczajowego planu.

Modlitwa na zakończenie procesji

Matko Chrystusa, Matko Pana naszego! Oddajemy się Tobie z taką ufnością i pokorą, z jaką uczynił to sam Bóg. Wraz z Tobą pragniemy Mu odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i zjednocz nas z Nim.

Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś nowego człowieka, aby zwyciężał zło mocą Niepokalanego Poczęcia. Niech Ono zatryumfuje nad światem, niech ogarnie każde serce, aby umiało zawierzyć Bogu, jak Mu zawierzyła Maryja.

Święta Boża Rodzicielko, Królowo Polski i Matko Kościoła! Pragniemy w Twym Niepokalanym Sercu zamknąć całą wspólnotę diecezjalną oraz naszych duszpasterzy. Strzeż ich świętości i każdego dnia oddawaj swemu Synowi, jak oddałaś Mu własne życie i macierzyńską miłość!

Oblubienico Ducha Świętego i Matko Miłosierdzia, módl się za nami

WSKAZANIA   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

DOTYCZĄCE   CELEBRACJI   WIELKIEGO   TYGODNIA  AD 2021

 1. W Wielki Czwartek należy opuścić obrzęd obmycia nóg.
 2. W Wielki Piątek w modlitwie wiernych należy dodać jako przedostatnie wezwanie o ustanie epidemii (tekst w załączniku).
 3. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa liturgii wielkopiątkowej. Pozostali uczestnicy wspólnie oddają cześć Krzyżowi przez podejście i ukłon lub przyklęknięcie.
 4. Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem śpiewa się suplikacje.
 5. Przy Grobie Pańskim należy umieścić informację, że cześć Krzyżowi oddawana jest wyłącznie przez ukłon lub przyklęknięcie.
 6. W Wielką Sobotę w parafiach błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny powinno odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych.
 7. Pozostałe obrzędy należy celebrować zgodnie z przepisami liturgicznymi,  przestrzegając zarządzeń władz państwowych dotyczących liczby uczestników zgromadzenia oraz innych ograniczeń sanitarnych. Na drzwiach wejściowych
  do kościoła należy umieścić wyraźną informację dotyczącą ograniczenia liczby osób. Taką informację należy również umieścić na stronie internetowej parafii.
  Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych z kościoła, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 8. Przed sprawowaniem liturgii należy dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować
  je w zakrystii. Zaleca się używanie wyłącznie ręczników jednorazowych – papierowych. Kapłani dezynfekują również ręce przed udzielaniem Komunii świętej
  oraz po. Wszyscy posługujący - w tym kapłani z wyjątkiem głównego celebransa
  - w czasie liturgii mają zasłonięte usta i nos.
 9. Proboszczowie są zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych
  oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo bez jej archiwizowania.

Na czas owocnego przeżywania misteriów Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Odezwa Biskupa Pelplińskiego w sprawie zbiórki na świątynię w Kasparusie

Siostry i Bracia,

W dzisiejszej Ewangelii św. Marek opowiedział nam jak Jezus wszedł w szabat do synagogi w Kafarnaum i tam nauczał. Od dwóch tysięcy lat Chrystus Pan naucza, daje Siebie i obdarza nas łaską. Najczęściej dzieje się to w przestrzeni świętej, jaką jest kościół. To przecież w tym miejscu Wasza wspólnota słucha Bożego Słowa, karmi się Ciałem Chrystusa, doświadcza przebaczenia w spowiedzi świętej; to w tym kościele mają miejsce najważniejsze wydarzenia w życiu rodziny: chrzest dziecka, ślub, ostatnie pożegnanie tych, którzy odeszli; to ściany tej świątyni są świadkami modlitw, radosnych podziękowań i przepełnionych bólem próśb kierowanych ku Bogu. To wszystko sprawia, że kościół jest miejscem świętym oraz szczególnym punktem odniesienia dla każdej wspólnoty chrześcijan.

Niestety w nocy z 30 na 31 grudnia 2020 r. mieszkańcy Kasparusa w dekanacie skórzeckim patrzyli jak ich kościół jest trawiony przez płomienie ognia. Pewnie niewyobrażalny jest żal i ból, pojawiający się w sercu wierzącego, który widzi pożar tak ważnego dla niego miejsca. Jako wspólnota diecezjalna chcemy być solidarni z mieszkańcami Kasparusa i pomóc im, aby mogli za jakiś czas cieszyć się ponownie swoją świątynią.

W związku z powyższym, w najbliższą niedzielę, 7 lutego br., przeprowadzimy przed każdym kościołem diecezji pelplińskiej zbiórkę do puszek na ten cel. Dziękuję za trud ratowania świątyni w czasie pożaru wszystkim strażakom i służbom oraz za zainteresowanie władz państwowych i samorządowych jej odbudową. Wspólnota wiernych Kasparusa liczy li tylko 120 osób, a pomimo to przed 100 laty piękny kościół został zbudowany. Dzisiaj jest to niemożliwe bez naszej pomocy oraz konkretnego - wykraczającego poza deklaracje - wsparcia władz świeckich, na które wszyscy liczymy. Już dzisiaj dziękuję za zrozumienie i solidarność oraz proszę Was, drodzy diecezjanie, o wsparcie tej inicjatywy, a jednocześnie o nieustanną troskę o Wasze kościoły.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński