XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej

Bory Tucholskie '2024

pod hasłem

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła"

H o n o r o w y     p a t r o n a t

Jego  Ekscelencja  Biskup Pelpliński -  dr Ryszard  Kasyna

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki

Senator  RP  -   Andrzej Kobiak

Burmistrz Tucholi  -  Tadeusz Kowalski

Kawaler Orderu Uśmiechu  -  Halina Janowska – Giłka

Serdecznie zapraszamy na 28 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Bory Tucholskie '2024.
Festiwal wszedł na trwałe do krajobrazu ogólnopolskich spotkań z piosenką religijną, który ma charakter otwarty.  Promuje  wartości chrześcijańskie poprzez rozwijanie oraz  prezentację talentów muzycznych i wokalnych.

Organizator Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi – Rudzkim  Moście oraz Tucholski Ośrodek Kultury.

Czas i miejsce Festiwalu

Festiwal odbędzie się wyjątkowo w tym roku w nowym terminie,  który jest bliższy zakończeniu roku szkolnego, a zarazem wskazanym z racji  rozjazdu na wakacje. Będzie ostatni tydzień czerwca,  który w tym roku przypada w ostatnią sobotę i niedzielę czerwca  br. tj. w dniach  29  -  30  czerwca 2024 r. (sobota - TOK Tuchola oraz  niedziela -  amfiteatr leśny w  Tucholi - Rudzkim Moście).

Przesłuchania uczestników odbędą się w Tucholskim Ośrodku Kultury,  Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola

Biuro Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej; 89 – 500 Tuchola, ul. Jana Pawła II 1

(tel./ fax. 052 / 334 86 96 ) oraz e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tucholski Ośrodek Kultury; 89 – 500 Tuchola Plac Zamkowy 8

( tel./ fax.. 052 / 334 33 88 ) oraz e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W Festiwalu Piosenki Religijnej mogą brać udział dzieci oraz młodzież i dorośli bez względu na miejsce zamieszkania. Pragniemy promować twórczość artystyczną, podnosić kulturę muzyczną i umiejętności wokalne uczestników.

Festiwal ma być integracją dzieci, młodzieży oraz dorosłych z parafii, szkół, domów kultury i  placówek artystycznych. Uczestnikami mogą być soliści, zespoły wokalne oraz  schole.

Tegoroczny Festiwal  odbędzie się pod hasłem roku duszpasterskiego „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła".

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej  składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy: przesłuchania na podstawie przesłanych nagrań.

Etap drugi: finał na żywo w amfiteatrze  leśnym przy parafii Opatrzności Bożej w  Tucholi - Rudzkim Moście

Jury decyduje o ilości osób zakwalifikowanych do finału.

Czas i miejsce przesłuchań konkursowych

Przesłuchania odbędą się w ostatnią  sobotę czerwca tj. 29. 06. 2024 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK) Tucholski Ośrodek Kultury,  Plac Zamkowy 8 w Tucholi;  tel./fax 52 334 3388

Zgłoszenia na XXVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej 2024  należy przesyłać do 28  czerwca 2024 r. do Tucholskiego Ośrodka Kultury: Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8,  89 – 500  Tuchola  ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )lub Parafii Opatrzności Bożej: 89-500 Tuchola – Rudzki Most,  ul. Jana Pawła II  nr 1; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przed rozpoczęciem  przesłuchań Festiwalowych zapraszamy wszystkich uczestników oraz osoby towarzyszące w sobotę. na Mszę św. do kościoła pw. św. Jakuba przy ul. Chojnickiej o godz. 11,00 w intencji wszystkich uczestników Ogólnopolskiego  Festiwalu  Piosenki  Religijnej, których serdecznie zapraszamy naszym Borowiackim zawołaniem: "Przyjeżdżajcie, las Was powita,  a ludzie ugoszczą".

Warunki uczestnictwa

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.
Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach :
- soliści
- duety i zespoły (w tym schole  parafialne,  ale nie chóry)

oraz grupach wiekowych :

- dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa)
- młodzież   ( szkoły średnie)
- dorośli (studenci i pracujący)
( dopuszcza się we wszystkich kategoriach grupy polskojęzyczne z zagranicy)

1. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym (Parafia lub Dom Kultury) do  28 czerwca br. pocztą, faksem lub mailem.

2.  Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu (nazwa, kategoria, grupa) lub solista (dane osobowe), tytuły 2 zgłoszonych utworów z załączoną płytą CD oraz tekstem piosenek lub wiersza (w przypadku poezji śpiewanej).

3.  Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem (czarnym kolorem dla potrzeb ksero).

4. Próby akustyczne przewidziane są w sobotę od godz. 9. 00 do godz. 10. 45 ( przed rozpoczęcia Msza św. o godz. 11. 00 w kościele św. Jakuba przy ul. Chojnickiej (w pobliżu TOK – u)

Przesłuchania  rozpoczną się od godz. 12.00  w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK), Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola; Próby akustyczne przed Koncertem Galowym w niedzielę od godz. 14.30 do godz. 15.15 – scena amfiteatru w Tucholi – Rudzkim Moście.

5. Koncert Galowy połączony z uroczystym wręczeniem pucharów wraz  z główną nagrodą i Pucharem Grand Prix 2024  oraz pozostałych  nagród i Dyplomów  laureatom Festiwalowym 2024 odbędzie się w niedzielę dnia  30  czerwca br. o godz. 17.00 na scenie amfiteatru  leśnego w Tucholi – Rudzkim Moście.

Gwiazdą wieczoru na scenie amfiteatru leśnego ok. godz. 20tej  będzie koncert pt: W „Kubańskich Rytmach Mamby”   wg niepowtarzalnej interpretacji słowno-muzycznej w  wykonaniu zespołu  „ Maria Rodriguez Band”.

Przed koncertem Galowym zapraszamy na Mszę św. w dużym kościele o godz. 16.00  w parafii Oparznosci Bożej, w Rudzkim Moście.

6. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie (w sobotę obiadokolację oraz w niedzielę ciepły posiłek w godzinach popołudniowych).  Noclegi  w Internacie Z. S. L  przy ul. Pocztowej  z częściową dopłatą (40 zł).

7. Wszyscy, którzy zgłaszają swoją obecność do przesłuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej biorą udział w przesłuchaniach (nie ma zatem tzw. zakwalifikowania się  oraz  potwierdzania na piśmie).

8. Prosimy o przygotowanie - wg zał. oryginalnej wersji w wykonaniu autora i solisty Zbigniewa Wodeckiego --  hymnu festiwalowego do wspólnego śpiewu (z pamięci !!!), którym zawsze rozpoczynamy przesłuchania festiwalowe.

9. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy oraz Puchary.

10. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Przesłuchania oraz koncert laureatów jedynie za zgodą Organizatora Festiwalu mogą być:
- transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV
- rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV   lub film
- fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych
- publikowanie nowych - nagrodzonych - utworów.

ORGANIZATORZY

 


Załączniki:

Karta zgłoszenia uczestnika (docx)

Karta zgłoszenia uczestnika (pdf)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf)

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (pdf)

 

 

Hymn Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej (kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję "Zapisz obiekt docelowy jako")

 

 

 

 


Hymn Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej

w Rudzkim Moście

 

Przychodzisz gdy nas nie ma,

przychodzisz gdy potrzebujemy

wracasz w blasku słońca

księżyca, tchnieniu gwiazd,    x2

 

Boże, Boże, Boże,

Panie nasz

Boże, Boże, Boże

Królu, Panie nasz

 

Przychodzisz gdy nas nie ma

przychodzisz gdy potrzebujemy

wracasz w blasku słońca,

księżyca, tchnieniu gwiazd  x2

 

Boże, Boże, Boże

Panie nasz

Boże, Boże, Boże

Królu, Panie nasz

 

W niedzielę 2 lipca 2023 roku w Amfiteatrze Leśnym w Rudzkim Moście odbył się Koncert Galowy 27. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Organizatorami wydarzenia byli: Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście, Gmina Tuchola oraz Tucholski Ośrodek Kultury. Podczas wydarzenia ogłoszono wyniki przeglądu, który odbył się 1 lipca 2023 roku w sali widowiskowej TOK. Po koncercie laureatów wystąpiła gwiazda wieczoru Zespół MITRA.


Poniżej protokół z przesłuchań:

Komisja w składzie:

 1. Ludmiła Małecka – aktorka scen muzycznych, nauczyciel muzyki,
 2. Ks. Zbigniew Gełdon – Wicedyrektor Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”, założyciel i prowadzący zespół wokalno-instrumentalny „Na Cały Głos” w Pelplinie,
 3. Roman Fieberg – Muzyk – Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy,

przesłuchała łącznie 22 prezentacji.

Po wspólnej konsultacji komisja przyznała następujące miejsca, nagrody oraz Puchary w poszczególnych kategoriach:

 • W kategorii dziecięcej – soliści:

I miejsce – Emilia Pilińska – Kościół Matki Bożej Częstochowskiej i św. Stanisława w Świeciu,

II miejsce – Lena Grzonkowska ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem,

III miejsce –Mateusz Borowski – Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Chemicy Dużej oraz SP w Wichowie

Wyróżnienie:

Dominika Grylewicz  – Dom Kultury w Powidzu

Małgorzata Friede – Raciąż

Zuzanna Stosik – Szkoła Podstawowa w Żalnie

 • W kategorii młodzieżowej

Wyróżnienie:

Wiktoria Kraska – Urząd Gminy w Orchowie

 • W kategorii dorosłych :

I miejsce – Emilia Urban – Tucholski Ośrodek Kultury

II miejsce – Amelia Szrajber z Parafii pw.  Św. Jakuba Apostoła w Tucholi

III miejsce – Barbara Smółka Dom Kultury w Powidzu

 • W kategorii zespoły :

I miejsce – Schola „Vox Cordis” – Parafia pw. Opatrzności  Bożej Tuchola- Rudzki Most

II miejsce – Amelia i Ewa Spica – Tuchola

III miejsce – Zespół Boskie Nutki – Dom Kultury w Powidzu orz Urząd Gminy w Orchowie

Wyróżnienie:

Zespół „Oto Oni” – Tuchola

Puchary otrzymali:

Puchar Przejściowy Jubileuszowego XXVI Festiwalu Piosenki Religijnej – Grand Prix 2022 , Nagrodę Senatora RP – Andrzeja Kobiaka

oraz nagrodę specjalną z rąk Księdza Zbigniewa Gełdona otrzymał Michał Kamiński z Parafii bł. Michała Kozala w Lipnie

Puchar Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Nagrodę Specjalną i Pióro od Posła na Sejm RP Tadeusza Zwiefki otrzymała Emilia Urban

Puchar Burmistrza Tucholi otrzymała Schola „Vox Cordis”

Puchar Dyrektora Tucholskiego Ośrodka Kultury otrzymała Emilia Pilińska

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 

XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej

Bory Tucholskie '2023

pod hasłem

„Wierzę w Kościół Chrystusowy"


H o n o r o w y     p a t r o n a t

Jego  Ekscelencja  Biskup Pelpliński -  dr Ryszard  Kasyna

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki

Senator  RP  -   Andrzej Kobiak

Poseł na Sejm RP - Tadeusz Zwiefka

Burmistrz Tucholi  -  Tadeusz Kowalski

Kawaler Orderu Uśmiechu  -  Halina Janowska - Giłka


Organizator Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzki Most oraz Tucholski Ośrodek Kultury.


Czas i miejsce Festiwalu

Festiwal odbędzie się wyjątkowo w tym roku tydzień wcześniej,  tj. w 1 niedzielę lipca z racji organizacyjnych,  tj. w dniach 1 – 2  lipca 2023 r. (sobota - TOK Tuchola oraz  niedziela -  amfiteatr leśny w  Rudzkim Moście).

Przesłuchania uczestników odbędą się w Tucholskim Ośrodku Kultury,  Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola


Biuro Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej; 89 – 500 Tuchola, ul. Jana Pawła II 1

(tel./ fax. 052 / 334 86 96 ) oraz e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tucholski Ośrodek Kultury; 89 – 500 Tuchola Plac Zamkowy 8

( tel./ fax.. 052 / 334 33 88 ) oraz e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapraszamy na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej w Tucholiktóry ma on charakter otwarty i ma promować wartości chrześcijańskie poprzez rozwijanie i prezentację talentów muzycznych  i  wokalnych.  Mogą brać w nim udział dzieci oraz młodzież i dorośli bez względu na miejsce zamieszkania. Pragniemy promować twórczość artystyczną, podnosić kulturę muzyczną i umiejętności wokalne uczestników.

Przesłaniem Festiwalu jest integracja dzieci, młodzież oraz dorosłych z parafii, szkół, domów kultury czy placówek artystycznych. Uczestnikami mogą być soliści, zespoły wokalne czy schole.

Tegoroczny Festiwal  odbędzie się pod hasłem roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który kończy się w niedzielę Chrystusa Króla, 26 listopada 2023 r. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca.

W ostatnich latach z uwagi na epidemię i związane z nią ograniczenia odkryliśmy bardzo wyraźnie w Kościele wartość przekazu medialnego,  który dzisiaj może dotrzeć do społeczeństwa drogą imprez kulturalno – oświatowych,  jak nasz Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej.

Młodzież oczekuje przede wszystkim tego, aby zobaczyć świadków, aby z jednej strony umocnić tych, którzy już w Kościele są, a z drugiej dotrzeć do tych, którzy dystansują się od Kościoła.

 

Cele Festiwalu:

 • promocja Tucholi jako jej środowiska formacyjnego
 • dołączenie imprezy o szerokim zasięgu regionalnym do oferty kulturalnej Tucholi
 • promowanie wartości chrześcijańskich poprzez śpiew uwielbieni owy
 • pobudzanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej
 • rozwijanie talentów muzycznych i wokalnych dzieci,  młodzieży i dorosłych
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • rozbudzanie kreatywności w obszarze aranżacji i wykonania utworów muzycznych
 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji
 • rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i umiejętności występów publicznych

 

Czas i miejsce przesłuchań konkursowych

Przesłuchania odbędą się tradycyjnie w 1 sobotę lipca, tj. 1. 07. 2023 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK) Tucholski Ośrodek Kultury Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola tel./fax 52 334 3388

Zgłoszenia na XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej 2023 należy przesyłać do 29 czerwca 2023 r. do Tucholskiego Ośrodka Kultury: Tucholski Ośrodek Kultury,

 

Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Parafii Opatrzności Bożej: 89-500 Tuchola, ul. Jana Pawła II  nr 1; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przed rozpoczęcie  przesłuchań Festiwalowych zapraszamy wszystkich uczestników oraz osoby towarzyszące w sobotę. na Mszę św. do kościoła pw. św. Jakuba przy ul. Chojnickiej o godz. 10,00 w intencji wszystkich uczestników,  którzy przyjadą na Festiwal Religijnej Piosenki, których serdecznie zapraszamy naszym Borowiackim zawołaniem: "Przyjeżdżajcie, las Was powita,  a ludzie ugoszczą".

Warunki uczestnictwa

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.
Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach :

- Soliści
- Duety i zespoły (w tym schole parafialne)

oraz grupach wiekowych :

- dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa)
- młodzież   ( szkoły średnie)
- dorośli (studenci i pracujący)
- dopuszcza się we wszystkich kategoriach grupy polskojęzyczne z zagranicy

1. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym (Parafia lub Dom Kultury) do  29 czerwca br. pocztą, faksem lub mailem.

2.  Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu (nazwa, kategoria, grupa) lub solista (dane osobowe), tytuły 2 zgłoszonych utworów z załączoną płytą CD oraz tekstem piosenek lub wiersza (w przypadku poezji śpiewanej).

3.  Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem (czarnym kolorem dla potrzeb ksero).

4. Próby akustyczne przewidziane są w sobotę od godz. 9. 00 do godz. 9. 45 ( przed rozpoczęcia Msza św. o godz. 10. 00 w kościele św. Jakuba przy ul. Chojnickiej (w pobliżu TOK – u),  na którą  zapraszam wszystkich uczestników z opiekunami ).

Przesłuchania  rozpoczną się od godz. 11.15  w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK), Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola; Próby akustyczne przed Koncertem Galowym w niedzielę od godz. 13.30 do godz. 15.45 – scena amfiteatru w Tucholi – Rudzkim Moście.

5. Koncert Galowy połączony z uroczystym wręczeniem pucharów wraz z główną nagrodą i Pucharem Grand Prix 2023  oraz pozostałych  nagród  laureatom Festiwalowym 2023 odbędzie się w niedzielę dnia 2  lipca br. o godz. 17.00 na scenie

Amfiteatru Leśnego w Tucholi – Rudzkim Moście.   Przed koncertem Galowym zapraszamy na Mszę św. w dużym kościele o godz. 16.00.

6. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie (w sobotę obiadokolację oraz w niedzielę ciepły posiłek w godzinach popołudniowych).  Noclegi  w Internacie Z. S. L  przy ul. Pocztowej  z częściową dopłatą (40 zł).

7. Wszyscy, którzy zgłaszają swoją obecność do przesłuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej biorą udział w przesłuchaniach (nie ma zatem tzw. zakwalifikowania się  oraz  potwierdzania na piśmie).

8. Prosimy o przygotowanie - wg zał. oryginalnej wersji w wykonaniu autora i solisty Zbigniewa Wodeckiego --  hymnu festiwalowego do wspólnego śpiewu (z pamięci !!!), którym zawsze rozpoczynamy przesłuchania festiwalowe.

9. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy oraz Puchary.

10. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Przesłuchania oraz koncert laureatów jedynie za zgodą Organizatora Festiwalu mogą być:
- transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV
- rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV   lub film
- fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych
- publikowanie nowych - nagrodzonych - utworów.

ORGANIZATORZY

 

XXVI  OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL  PIOSENKI   RELIGIJNEJ

BORY  TUCHOLSKIE  2022

wpisał się w tym szczególnym roku wojny i niepokoju na świecie zawołaniem,  a zarazem hasłem  „Pokój zostawiam wam …”

Przesłuchania odbyły się w Tucholskim Ośrodku Kultury,  które ocaniało Jury : Ludmiła Małecka - aktorka i solistka scen muzycznych, ks. Zbigniew Gełdon – wicedyrektor Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos” i założyciel  zespołu  wokalno – instrumentalnego diecezji  „Na Ca ły Głos” w Pelplinie  oraz  Roman Fieberg – muzyk Zespołu Szkół Muzycznych  w Bydgoszczy.

W imieniu organizatorów  wyrażamy swoją wdzięczność przede wszystkim księdzu Biskupowi Diecezji Pelplińskiej Ryszardowi Kasynie za przyjęcie  patronatu  oraz pozdrowienia skierowane do wszystkich uczestników Festiwalu. Wyrazy wdzięczności  za przyjęcie patronatu kieruję do: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki, Senator  RP  -   Andrzej Kobiak, Poseł na Sejm RP- Tadeusz Zwiefka, Burmistrz Tucholi - Tadeusz Kowalski oraz  Kawaler Orderu Uśmiechu - Halina Janowska – Giłka.

Serdecznie podziękowanie wszystkim pracownikom Gminy Tuchola na czele z panem  Burmistrzem  Tadeuszem Kowalskim.

Dziękujemy za transmisję na żywo  Katolickiej Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej „Radio Głos”, Pielgrzymowi i Tygodnikowi Tucholskiemu. Dziękuję  profesjonalnej ekipie nagłaśniającej Sound Service KOZAK.

Wyrazy wdzięczności za współpracę w zorganizowaniu Festiwalu przez wszystkie lata dyrekcji i pracownikom Tucholskiego Ośrodka Kultury.

Dziękuję  za przygotowanie amfiteatru na tegoroczną edycję p. Grzegorzowi Gołuńskiemu  firmy HEBAN  oraz  nadleśnictwom:  Tuchola, Woziwoda, Trzebciny i Zamrzenica.

Dziękuję  sponsorom firmom  oraz  wszystkim zaangażowanym w przygotowaniu Fstiwalu : Przedsiębiorstwo Komunalne Tuchola, Firma Samochodowa Wiese,  Hurtownia Zieliński, Wyroby Cukiernicze Zakryś, Wyroby Czekoladowe Łuczniczka, Cemar, Hydrotor,  Hydrobig,  Agromex,  Stacja Orlen Niciejewscy, Firma Pstrąg, Rozeta Tuchola, Producent  Jantex.  Serdecznie dziękuje Kołu Gospodyń za smaczne regionalne – borowiackie dania.

Dziękuję  wszystkim, którzy przybyli  do amfiteatru leśnego w Rudzkim Moście. Dziękujemy za otwartość serca,  za radość i życzliwość,  którą wnieśliście w tegorocznym Koncercie  Galowym laureatów XXVI  Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej, który zakończył się występem Gwiazdy Wieczoru  zespołu Montana Country Band.


ks. Wiesław Herold

Lista osób zaproszonych do Koncertu Galowego
w dniu 10.07.2022 roku

 1. Zespół „OTO ONE” – rodzina z Tucholi
 2. Schola „VOX CORDIS” z Parafii Opatrzności Bożej w Tucholi
 3. Lena Grzonkowska ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem
 4. Marta Wojtas z Tucholi
 5. Jakub Mathia z Parafii Opatrzności Bożej w Tucholi
 6. Kamil Kosowski z Parafii Opatrzności Bożej w Tucholi
 7. Lena Balcerowska z Parafii Opatrzności Bożej w Tucholi
 8. Zespół „SPERATE IN DOMINO” z Parafii św. Michała Archanioła w Zblewie
 9. Paweł Lewandowski z Kowalewa Pomorskiego

10. Zespół „POWIEDŹ TAK  z Parafii Opatrzności Bożej w Tucholi

11. AsineD z Parafii św. Ducha w Inowrocławiu

12. Monika Przybysz z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie

13. Amelia Szrajber z Parafii św. Jakuba Apostoła w Tucholi

14. Patryk Singer z Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legbądzie

15. Emilia Urban z Parafii Bożego Ciała w Tucholi

 

 

 

Pobierz (kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję "Zapisz obiekt docelowy jako"

 

 

Hymn Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej

w Rudzkim Moście

 

 

Przychodzisz gdy nas nie ma,

przychodzisz gdy potrzebujemy

wracasz w blasku słońca

księżyca, tchnieniu gwiazd,    x2

 

Boże, Boże, Boże,

Panie nasz

Boże, Boże, Boże

Królu, Panie nasz

 

Przychodzisz gdy nas nie ma

przychodzisz gdy potrzebujemy

wracasz w blasku słońca,

księżyca, tchnieniu gwiazd  x2

 

Boże, Boże, Boże

Panie nasz

Boże, Boże, Boże

Królu, Panie nasz

Królu, Panie nasz

Tuchola, miasto usytuowane w centrum Borów Tucholskich, szczycące się mianem stolicy Borów jest od wielu lat miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zjeżdżają się z całej Polski, aby uczestniczyć w kolejnych edycjach Festiwalu Piosenki Religijnej Festiwalu, który z każdym rokiem gromadzi coraz więcej uczestników.
A zaczęło się niepozornie. Cicho i bez rozgłosu na małej scenie zbudowanej z surowych desek i ułożonych na wielkich białych pustakach. Na przysłowiowych deskach wystąpiło zaledwie kilkanaście zespołów, które zjechały się z najbliższych okolic. Wszyscy byliśmy zadowoleni, kiedy na zakończenie nie tylko śpiewaliśmy razem piosenki religijne, ale bawiliśmy się w rytmie piosenek p. Leonarda Luthera. To były najpiękniejsze dni - wspominają ten dzień pomysłodawca ks. Wiesław Herold oraz dyrektor Domu Kultury Renata Basta. To oni przy współpracy, również pracowników Domu Kultury, z Hanną Krueger, Mirosławą  Dąbrowską, Piotrem Talkowskim utworzyli pierwszy sztab festiwalowy. Pierwszy skład Jurorów tworzyli  Edward Bukowski,  ks. Paweł Rąbca  oraz  Marzena i Roman Tyrańscy. Wtedy nikt jeszcze nie myślał, że kiedyś powstanie w tym miejscu scena amfiteatru tonącego w świetle jupiterów i pięknej zieleni borowiackiej,  a  w Jury zasiądą muzycy i soliści Filharmonii,  czy opery Nova w Bydgoszczy (Janusz i Gabriela Witkowscy, Łukasz Michalski). W tym miejscu w sposób szczególny organizatorzy wyrażają swoją wdzięczność zmarłemu w 2008 r. muzykowi Edwardowi Bukowskiemu, który przewodniczył komisji Festiwalowej od pierwszych edycji i był prawie we wszystkich latach nie tylko przewodniczącym,  ale bratnią duszą,  który potrafił,  jeśli trzeba było, wyciszać i godzić członków Jury,  jak dobry ojciec względem dzieci. On odszedł,  Festiwal  doczekał się  swojego  Jubileuszu XV lecia. Szkoda,  że nie doczekał tego radosnego dnia.
Pierwsza edycja festiwalu miała bardziej charakter sondażowy niż konkursowy. Kolejne stały się konfrontacją konkursową i od razu zwróciły uwagę każdego z osobna i wszystkich razem, którym "śpiewne sacrum" i piosenka religijna nie pozostawały obce ani obojętne. Organizatorzy tak ułożyli jego założenia programowe i regulamin uczestnictwa , że do dzisiaj w swoich założeniach ramowych się nie zmienił. Biorą w nim wszyscy udział począwszy od dzieci, a skończywszy na dorosłych. Do cieszących się pełnym zdrowiem dołączyli od kilku lat niesprawni fizycznie z sierocińców i Domów Opieki Społecznej.

To wszystko sprawiło, że dzisiaj Tuchola - stolica Borów Tucholskich - stała się centrum Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej, do której zjeżdżają się na dwa dni, w drugą sobotę i drugą niedzielę lipca, uczestnicy z najbardziej odległych zakątków Polski
( niektórzy z nich przebywają ponad 700 km, aż z dalekiego Drochiczyna k/ Brańska, Wałbrzycha, Katowic, Wrocławia, Warszawy, Poznania, Szczecina, Helu i Gdańska).  

Tradycją festiwalową są też pozakonkursowe recitale i koncerty zaproszonych gwiazd wieczoru Koncertu Galowego nagrodzonych zespołów i solistów festiwalowych. Na scenie amfiteatru  leśnego w Tucholi - Rudzkim Moście wystąpili już : Leonard Luther, Gang Marcela, Querido Matias ( El profeta), Lora Szafran, Tercet Egzotyczny, Andrzej Rybiński,  Dwie Korony,  Piotr Szczepanik,  Wioletta Willas,  Zbigniew Wodecki, Adrianna Biedrzyńska, Renata Zarębska, Joanna Jeżewska i Paweł Dłużewski. A wszystko to zawdzięczamy profesjonalnej  konferansjerce,  którą prowadzą Hanna Krueger (TOK)  i  eurodeputowany  Tadeusz Zwiefka.
Uroda brzmienia i religijny wymiar muzyki i piosenki religijnej powodują, że do Tucholi zjeżdżają zespoły utytułowane laurami podobnych imprez organizowanych w kraju.
Rozrasta się też audytorium koncertów, przesłuchań i gali laureatów, którzy stają się zdobywcami nie tylko cennych nagród rzeczowych, ale przede wszystkim miłych pamiątek, które tworzą chociażby puchary: Grand Prix - nagroda główna Organizatora. A to,  że  za każdym rokiem wzrasta liczba nie tylko uczestników,  ale  przede wszystkim widzów jest możliwe dzięki wybudowanemu wielkiemu amfiteatrowi leśnemu z wielką sceną i widownią na prawie  2 tysiące miejsc siedzących (od czterech lat trwają jeszcze roboty wykończeniowe)
W roku 2004 - w X rocznicę edycji festiwalowej - powołano Nadzwyczajne Komitet Festiwalowy, który postanowił przyznać jako szczególne wyróżnienie nagrodę pieniężną  oraz  nadzwyczajną nagrodę Eurodeputowanego Tadeusza Zwiefki  wyjazd  do Europarlamentu w Brukseli .
Rok 2009 na długo zostanie w naszej pamięci z racji Jubileuszowego  XV. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej,  a zarazem wspomnieniem 10. rocznicy wizyty naszego Papieża Jana Pawła II  w Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie. W rok 2009 r. zabrzmiał po raz pierwszy Hymn Festiwalowy do którego skomponował muzykę Zbigniew Wodecki - polski muzyk, multiinstrumentalista (grał na skrzypcach, trąbce i fortepianie), kompozytor, aranżer, piosenkarz, aktor i prezenter telewizyjny, a nade wszystko przyjaciel widowni amfiteatru Tucholskiego z racji kolejnych edycji Festiwalu Religijnego w Tucholi.

XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej odbył się pod hasłem "Niech Zstąpi Duch Twój". W słowach przesłania „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” staraliśmy się  odkryć moc Ducha Świętego, Jego obecności w naszym życiu oraz otwarcie się na Jego działanie.  Festiwal 2018 r. z pewnością przyczynił się do upowszechniania dorobku w zakresie współczesnej muzyki religijnej, promocji kultury chrześcijańskiej, popularyzacji pieśni religijnej, integracji środowiska katolickiego oraz popularyzacji wartościowych treści muzyki i sacrum zawartych w pieśniach i piosenkach religijnych.

Zapraszamy wszystkich,  którym bliska jest piosenka do stolicy Borów Tucholskich, naszym  zawołaniem "Przyjeżdżajcie, las Was powita,  a ludzie ugoszczą".

Organizatorzy Festiwalu :    Tucholski Ośrodek Kultur i Parafia Opatrzności Bożej