Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej zostaje w tym roku kolejny raz odwołany


 

 

SREBRNY JUBILEUSZ

XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej

Bory Tucholskie '2019

pod hasłem

„w mocy Bożego Ducha”

H o n o r o w y     p a t r o n a t

 • Jego  Ekscelencja  Biskup Pelpliński -  dr Ryszard  Kasyna
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego - Tadeusz Zwiefka
 • Senator  RP  -   Andrzej Kobiak
 • Burmistrz Tucholi - Tadeusz Kowalski
 • Kawaler Orderu Uśmiechu - Halina Janowska - Giłka

Organizator Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzki Most (por. www.festiwal.tuchola.pl) oraz Tucholski Ośrodek Kultury.

 

Czas i miejsce Festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniach 12 - 14 lipca 2019 r. ( piątek, sobota i niedziela ) w amfiteatrze leśnym przy ul. Jana Pawła II w Tucholi (osiedle Rudzki Most )

Przesłuchania uczestników odbędą się w Tucholskim Ośrodku Kultury,  Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola

Biuro Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej; 89 – 500 Tuchola, ul. Jana Pawła II 1

(tel./ fax. 052 / 334 86 96 ) oraz mailem : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tucholski Ośrodek Kultury; 89 – 500 Tuchola Plac Zamkowy 8

( tel./ fax.. 052 / 334 33 88 ) oraz mailem : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cel Festiwalu

Srebrny Jubileusz tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej w sposób szczególny nie tylko wplata się w hasło tegorocznego programu duszpasterskiego, ale jakoby na nowo rodzi się do kolejnych narodzin w swoich edycjach, ale tym razem w szczególnej, bo nadprzyrodzonej mocy, bo „w mocy Bożego Ducha”. Tak jak wtedy, kiedy apostołowie wyszli z wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego pełnić misję, tak i my dzisiaj uczestnicy tegorocznego Srebrnego Festiwalu Piosenki Religijnej otrzymujemy szczególną misję do spełnienia, bo też jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. W mocy Ducha chcemy działać, jak przystało do dobrego chrześcijanina z pełną świadomością misji Kościoła, jaką Kościół ma w świecie, ale także własnej indywidualnej misji jako chrześcijanin we wspólnocie rodziny festiwalowej, którą utworzymy przez kolejne trzy dni od piątku 12 lipca, aż do niedzieli 14 lipca 2019 r.

Tegoroczny Jubileuszowy Festiwal jest również wyrażeniem wdzięczności naszemu Wielkiemu Rodakowi Świętemu Janowi Pawłowi II w 20 rocznicę Jego pielgrzymki do naszej Diecezji Pelplińskiej, której pamiątką jest Wzgórze Jana Pawła II w Pelplinie.

W tym roku odbędą się również już II warsztaty festiwalowe przy Tucholskim Ośrodku Kultury w piątek 12 lipca br. od godz. 16.00

Program warsztatów:

A)      pierwszy dzień 12.07.2019 :

 • 16:00 - spotkanie z ks. Wiesławem Heroldem, Ludmiłą Małecką oraz Arturem Grudzińskim
 • 16:30 praca nad emisją (rozśpiewanie, ćwiczenia dykcyjne)
 • 17:30 praca indywidualna (w trzech grupach - Miłka i Artur)
 • zajęcia warsztatowe

B)      dzień drugi 13.07.2018 :

przesłuchania konkursowe XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej Bory Tucholskie 2019

Uwaga:

Zainteresowani warsztatami proszeni o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału do 5 lipca br.(dla osób przyjezdnych wieczorny posiłek i nocleg zapewnia organizator po wcześniejszym  zgłoszeniu noclegu - również do 5 lipca br.

Przesłuchania odbędą się tradycyjnie w 2 sobotę lipca, tj. 13. 07. 2019 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK) Tucholski Ośrodek Kultury Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola tel./fax 52 334 3388

Zgłoszenia na XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej 2019 należy przesyłać do 5 lipca 2019 r. do Tucholskiego Ośrodka Kulury: Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Parafii Opatrzności Bożej: 89-500 Tuchola, ul. Jana Pawła II  nr 1; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przed rozpoczęcie  przesłuchań Festiwalowych zapraszamy wszystkich uczestników oraz osoby towarzyszące w sobotę, tj. 13 lipca br. na Mszę św. do kościoła pw. św. Jakuba przy ul. Chojnickiej o godz. 12.00 w intencji wszystkich biorących udział w przesłuchaniach,  a nade wszystko o moc Ducha Bożego dla wszystkich, którzy przyjadą do stolicy Borów Tucholskich, a których  witamy naszym borowiackim zawołaniem:

"Przyjeżdżajcie, las Was powita,  a ludzie ugoszczą".

Warunki uczestnictwa

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.
Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach :

- Soliści
- Duety i zespoły (w tym schole parafialne)

oraz grupach wiekowych :

- dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa)
- młodzież (gimnazjum i szkoły średnie)
- dorośli (studenci i pracujący)
- dopuszcza się we wszystkich kategoriach grupy polskojęzyczne z zagranicy

1. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym (Parafia lub Dom Kultury) do  5 lipca br. pocztą, faksem lub mailem.

2.  Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu (nazwa, kategoria, grupa) lub solista (dane osobowe), tytuły 2 zgłoszonych utworów z załączoną płytą CD oraz tekstem piosenek lub wiersza (w przypadku poezji śpiewanej).

3.  Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem (czarnym kolorem dla potrzeb ksero).

4. Próby akustyczne przewidziane są w sobotę od godz. 9. 30 do godz. 11. 45 ( przed rozpoczęcia Msza św. o godz. 12. 00 w kościele św. Jakuba przy ul. Chojnickiej (w pobliżu TOK – u),  na którą  zapraszam wszystkich uczestników z opiekunami oraz gośćmi. Przesłuchania  rozpoczną się od godz. 13.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK), Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola; Próby akustyczne przed Koncertem Galowym w niedzielę od godz. 13.30 do godz. 15.45 – scena amfiteatru w Tucholi – Rudzkim Moście.

5. Koncert Galowy połączony z uroczystym wręczeniem pucharów wraz z główną nagrodą i Pucharem Grand Prix 2019  oraz pozostałych  nagród  laureatom Festiwalowym 2019 odbędzie się w niedzielę dn. 14 lipca br. o godz. 17.00 na scenie Amfiteatru Leśnego w Tucholi – Rudzkim Moście.

W tym roku z racji Srebrnego Jubileuszu na zakończenie Koncertu Galowego recital Gwiazd Wieczoru Renaty Zarębskiej i Jacka Wójcickiego.

6. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie (w sobotę obiadokolację oraz w niedzielę ciepły posiłek w godzinach popołudniowych).  Noclegi z częściową dopłatą (ok.25 zł).

7. Wszyscy, którzy zgłaszają swoją obecność do przesłuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej  biorą udział w przesłuchaniach (nie ma zatem tzw. zakwalifikowania się  oraz  potwierdzania na piśmie).

8. Prosimy o przygotowanie - wg zał. oryginalnej wersji w wykonaniu autora i solisty Zbigniewa Wodeckiego --  hymnu festiwalowego do wspólnego śpiewu (z pamięci !!!), którym zawsze rozpoczynamy przesłuchania festiwalowe.

9. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy oraz Puchary.

10. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Przesłuchania oraz koncert laureatów jedynie za zgodą Organizatora Festiwalu mogą być:
- transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV
- rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV   lub film
- fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych
- publikowanie nowych - nagrodzonych - utworów.

ORGANIZATORZY

 

 

 

 

Organizator Festiwalu

 

Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzki Most (por. www.festiwal.tuchola.pl ) oraz Tucholski Ośrodek Kultury.

 

Czas i miejsce Festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniach 13 - 14 lipca 2002 r. ( sobota i niedziela )

w amfiteatrze leśnym przy ul. Jana Pawła II w Tucholi ( osiedle Rudzki Most II )

 

Biuro Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej; 89 – 500 Tuchola, ul. Jana Pawła II 1 (tel./ fax. 052 / 334 86 96 )

oraz pocztą e - mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Tucholski Ośrodek Kultury; 89 – 500 Tuchola Plac Zamkowy 8 ( tel./ fax.. 052 / 334 33 88 )

oraz pocztą e – mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Cel Festiwalu

Celem Festiwalu jest nie tylko popularyzacja piosenki religijnej, ale przede wszystkim ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia - szukanie tego co jednoczy wszystkich ludzi w jedną wielką Rodzinę. Piosenka religijna niech stanie się dobrym ziarnem rzuconym w glebę nowego wieku XXI otwierającego III tysiąclecie. Festiwal to również konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń między zespołami.

 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

 

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.

Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach :

· Soliści

· Duety i zespoły ( w tym schole parafialne do 15 osób )

oraz w grupach wiekowych :

 

· dzieci (przedszkolaki i szkoła podstawowa )

· młodzież ( gimnazjum i szkoły średnie )

· dorośli ( studenci i pracujący )

 

Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym ( Parafia lub Dom Kultury j / w ) do 22 czerwca br. pocztą, faksem lub e – mailem.

 

Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu ( nazwa, kategoria, grupa ) lub solista ( dane osobowe ), tytuły 3 zgłoszonych utworów z załączoną kasetą magnetofonową (wystarczy nagranie amatorskie) oraz tekstem piosenek lub wiersza ( w przypadku poezji śpiewanej ). Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem ( czarnym kolorem dla potrzeb ksero ).

 

Dopuszcza się podkład muzyczny z kasety magnetofonowej, płyty kompaktowej dyskietki lub minidysku.

 

Próby akustyczne przewidziane tak w pierwszym dniu, jak i drugim

od godz. 14,30 do 16,30.

 

Dni festiwalowe rozpoczyna uroczysta Msza św. o godz. 17,oo dla wszystkich uczestników i gości festiwalu.

Wieczorne recitale zaproszonych Gości Jubileuszowego Festiwalu - w sobotę po przesłuchaniach oraz w niedzielę po koncercie galowym.

Na zakończenie pierwszego dnia Festiwalu odbędzie się koncert wieczorny - występ zespołu Grand Prix 2001, natomiast w niedzielę podczas Koncertu Galowego Festiwalu 2001 nastąpi ogłoszeniu laureatów Festiwalu oraz recital Gwiazdy Wieczoru .

 

Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury

technicznej, nocleg i wyżywienie. Dojazd na własny koszt.

 

Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych

kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy, nagrody

rzeczowe, a nade wszystko Puchary ( Grand Prix i Przechodni Festiwalu, Starosty

Powiatu, Burmistrza Tucholi, Przewodniczącej Rady Miasta oraz Publiczności ).

 

Decyzje Jury ostateczne.

Program  XXV  Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej

A/  dzień  pierwszy  12 lipca 2019 r.  (piątek)

II  warsztaty festiwalowe  (Tucholski Ośrodek Kultury)

 • 16:00 - spotkanie z ks. Wiesławem Heroldem, Ludmiłą Małecką oraz  Arturem Grudzińskim
 • 16:30 praca nad emisją (rozśpiewanie, ćwiczenia dykcyjne)
 • 17:30 praca indywidualna (w trzech grupach - Miłka  i  Artur)
 • zajęcia warsztatowe

PROGRAM  SZCZEGÓŁOWY  WARSZTATÓW

1. ROZGRZEWKA APARATU MOWY

 1. Ćwiczenia rozciągające wszystkie mięśnie odpowiedzialne za poprawną pracę aparatu mowy - szczęka, język, wargi,
 2. Seria ćwiczeń artykulacyjnych.
 3. Artykulacja ( wytwarzanie głosek - cechy fonetyczne głosek )
 4. Dykcja ( ćwiczenia na tekście )
 5. Akcent wyrazowy ( polega na wyróżnieniu jednej sylaby w wyrazie kilku sylabowym
 6. Akcent logiczny w zdaniu (zrozumienie tekstu przez słuchacz - hierarchia ważności słów )

II.  ĆWICZENIA ODDECHOWO-ARTYKULACYJNE

1. Ćwiczenia fizyczne całego ciała.

2.   Seria ćwiczeń wyzwalająca poprawny oddech PRZEPONOWO-ŻEBROWY pozwalająca
uzmysłowić istnienie i funkcjonowanie przepony i całego układu oddechowego.

III. ĆWICZENIA EMISJI GŁOSU

 1. Połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokalnych.
 2. Ćwiczenia mające na celu poszerzenie skali głosu.
 3. Wprawki wokalne ulepszające brzmienie głosu w niewygodnych rejestrach.

IV. PLASTYKA RUCHU

1. Światło 2. Kolor 3. Indywidualność ( 4 żywioły ) 4. Akceptacja samego siebie 5. Świadomość ciała

V. PRACA NA KONKRETNYCH PIOSENKACH

 1. Publiczny występ.
 2. Praca z mikrofonem.
 3. Uwagi na temat wizerunku scenicznego i zachowania przed publicznością.
  1. Łączenie wizualnej części wykonania z atmosfera wykonania utworu. ( OKO i UCHO ) Ciało i kostium gra rolę pośrednika pomiędzy dźwiękiem a myślą aby wyrazić siebie.
  2. Dobór repertuaru.
  3. Próba poszukiwań odpowiedniej interpretacji piosenki religijnej.
  4. Wyrażanie swojej osobowości przez piosenkę.
  5. Frazowanie - odcinki, frazy, które dzieli oddech
 • logiczne lub emocjonalne uzasadnienie całości pauzy
 • „ ważność słowa" (jedno ważniejsze od drugiego)
 • emocje !

Ekspresja Sceniczna

B/  dzień  drugi  13 lipca 2019 r.  (sobota) Tucholski Ośrodek Kultury

 • Przesłuchania konkursowe  XXV  Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej
 • godz. 9.00 - 11.45 - Biuro Festiwalowe (sprawy organizacyjne) w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK) Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola tel./fax 52 334 3388
 • godz. 9.00 - 11.45 - próby akustyczne w Tucholskim Ośrodku Kultury
 • godz. 12.00 - Msza św. na rozpoczęcie Festiwalu w parafii św. Jakuba (ul. Chojnicka 28 – 500 m o TOK)
 • godz. 13.00 - przesłuchania festiwalowe w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK)

 

14 lipca 2018 r. (niedziela)

Amfiteatr leśny  (osiedle Rudzki Most w Tucholi)

 • godz. 13.00 - 14.30 - obiad w centrum Tucholi
 • godz. 13.00 - 15.45 - próby do koncertu galowego w amfiteatrze leśnym ( Rudzki Most)
 • godz. 16.00 - Msza św. na zakończenie Festiwalu w kościele Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzkim Moście (przewodniczyć będzie ks. Biskup Arkadiusz Okroj)
 • godz. 17.00 - ogłoszenie laureatów, wręczenie nagród oraz Koncert Galowy
 • na zakończenie  Jubileuszowego Koncertu Galowego z racji 25 lecia Festiwalu recital artystów polskiej sceny Renaty Zarębskiej  i Jacka Wójcickiego.

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnika (doc)

Karta zgłoszenia uczestnika (pdf)

Tuchola, miasto usytuowane w centrum Borów Tucholskich, szczycące się mianem stolicy Borów jest od wielu lat miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zjeżdżają się z całej Polski, aby uczestniczyć w kolejnych edycjach Festiwalu Piosenki Religijnej Festiwalu, który z każdym rokiem gromadzi coraz więcej uczestników.
A zaczęło się niepozornie. Cicho i bez rozgłosu na małej scenie zbudowanej z surowych desek i ułożonych na wielkich białych pustakach. Na przysłowiowych deskach wystąpiło zaledwie kilkanaście zespołów, które zjechały się z najbliższych okolic. Wszyscy byliśmy zadowoleni, kiedy na zakończenie nie tylko śpiewaliśmy razem piosenki religijne, ale bawiliśmy się w rytmie piosenek p. Leonarda Luthera. To były najpiękniejsze dni - wspominają ten dzień pomysłodawca ks. Wiesław Herold oraz dyrektor Domu Kultury Renata Basta. To oni przy współpracy, również pracowników Domu Kultury, z Hanną Krueger, Mirosławą  Dąbrowską, Piotrem Talkowskim utworzyli pierwszy sztab festiwalowy. Pierwszy skład Jurorów tworzyli  Edward Bukowski,  ks. Paweł Rąbca  oraz  Marzena i Roman Tyrańscy. Wtedy nikt jeszcze nie myślał, że kiedyś powstanie w tym miejscu scena amfiteatru tonącego w świetle jupiterów i pięknej zieleni borowiackiej,  a  w Jury zasiądą muzycy i soliści Filharmonii,  czy opery Nova w Bydgoszczy (Janusz i Gabriela Witkowscy, Łukasz Michalski). W tym miejscu w sposób szczególny organizatorzy wyrażają swoją wdzięczność zmarłemu w 2008 r. muzykowi Edwardowi Bukowskiemu, który przewodniczył komisji Festiwalowej od pierwszych edycji i był prawie we wszystkich latach nie tylko przewodniczącym,  ale bratnią duszą,  który potrafił,  jeśli trzeba było, wyciszać i godzić członków Jury,  jak dobry ojciec względem dzieci. On odszedł,  Festiwal  doczekał się  swojego  Jubileuszu XV lecia. Szkoda,  że nie doczekał tego radosnego dnia.
Pierwsza edycja festiwalu miała bardziej charakter sondażowy niż konkursowy. Kolejne stały się konfrontacją konkursową i od razu zwróciły uwagę każdego z osobna i wszystkich razem, którym "śpiewne sacrum" i piosenka religijna nie pozostawały obce ani obojętne. Organizatorzy tak ułożyli jego założenia programowe i regulamin uczestnictwa , że do dzisiaj w swoich założeniach ramowych się nie zmienił. Biorą w nim wszyscy udział począwszy od dzieci, a skończywszy na dorosłych. Do cieszących się pełnym zdrowiem dołączyli od kilku lat niesprawni fizycznie z sierocińców i Domów Opieki Społecznej.

To wszystko sprawiło, że dzisiaj Tuchola - stolica Borów Tucholskich - stała się centrum Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej, do której zjeżdżają się na dwa dni, w drugą sobotę i drugą niedzielę lipca, uczestnicy z najbardziej odległych zakątków Polski
( niektórzy z nich przebywają ponad 700 km, aż z dalekiego Drochiczyna k/ Brańska, Wałbrzycha, Katowic, Wrocławia, Warszawy, Poznania, Szczecina, Helu i Gdańska).  

Tradycją festiwalową są też pozakonkursowe recitale i koncerty zaproszonych gwiazd wieczoru Koncertu Galowego nagrodzonych zespołów i solistów festiwalowych. Na scenie amfiteatru  leśnego w Tucholi - Rudzkim Moście wystąpili już : Leonard Luther, Gang Marcela, Querido Matias ( El profeta), Lora Szafran, Tercet Egzotyczny, Andrzej Rybiński,  Dwie Korony,  Piotr Szczepanik,  Wioletta Willas,  Zbigniew Wodecki, Adrianna Biedrzyńska, Renata Zarębska, Joanna Jeżewska i Paweł Dłużewski. A wszystko to zawdzięczamy profesjonalnej  konferansjerce,  którą prowadzą Hanna Krueger (TOK)  i  eurodeputowany  Tadeusz Zwiefka.
Uroda brzmienia i religijny wymiar muzyki i piosenki religijnej powodują, że do Tucholi zjeżdżają zespoły utytułowane laurami podobnych imprez organizowanych w kraju.
Rozrasta się też audytorium koncertów, przesłuchań i gali laureatów, którzy stają się zdobywcami nie tylko cennych nagród rzeczowych, ale przede wszystkim miłych pamiątek, które tworzą chociażby puchary: Grand Prix - nagroda główna Organizatora. A to,  że  za każdym rokiem wzrasta liczba nie tylko uczestników,  ale  przede wszystkim widzów jest możliwe dzięki wybudowanemu wielkiemu amfiteatrowi leśnemu z wielką sceną i widownią na prawie  2 tysiące miejsc siedzących (od czterech lat trwają jeszcze roboty wykończeniowe)
W roku 2004 - w X rocznicę edycji festiwalowej - powołano Nadzwyczajne Komitet Festiwalowy, który postanowił przyznać jako szczególne wyróżnienie nagrodę pieniężną  oraz  nadzwyczajną nagrodę Eurodeputowanego Tadeusza Zwiefki  wyjazd  do Europarlamentu w Brukseli .
Rok 2009 na długo zostanie w naszej pamięci z racji Jubileuszowego  XV. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej,  a zarazem wspomnieniem 10. rocznicy wizyty naszego Papieża Jana Pawła II  w Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie. W rok 2009 r. zabrzmiał po raz pierwszy Hymn Festiwalowy do którego skomponował muzykę Zbigniew Wodecki - polski muzyk, multiinstrumentalista (grał na skrzypcach, trąbce i fortepianie), kompozytor, aranżer, piosenkarz, aktor i prezenter telewizyjny, a nade wszystko przyjaciel widowni amfiteatru Tucholskiego z racji kolejnych edycji Festiwalu Religijnego w Tucholi.

XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej odbył się pod hasłem "Niech Zstąpi Duch Twój". W słowach przesłania „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” staraliśmy się  odkryć moc Ducha Świętego, Jego obecności w naszym życiu oraz otwarcie się na Jego działanie.  Festiwal 2018 r. z pewnością przyczynił się do upowszechniania dorobku w zakresie współczesnej muzyki religijnej, promocji kultury chrześcijańskiej, popularyzacji pieśni religijnej, integracji środowiska katolickiego oraz popularyzacji wartościowych treści muzyki i sacrum zawartych w pieśniach i piosenkach religijnych.

Przed nami  kolejny Festiwal, tym razem 25 Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej,  który zostanie zapisany na kartach historii Festiwalu srebrnymi  zgłoskami.  Zapraszamy  od piątku 12 lipca 2019 (II warsztaty muzyczno - wokalne), 13 lipca przesłuchania i 14 lipca w amfiteatrze  leśnym wręczenie laureatom nagród i pucharów oraz Jubileuszowy recital  artystów polskiej sceny: Renata Zarębska i Jacek Wójcicki.

Przesłuchania odbędą się tradycyjnie w 2 sobotę lipca, tj. 13. 07. 2019 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK)  - Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola tel./fax 52 334 3388

Zapraszamy wszystkich,  którym bliska jest piosenka do stolicy Borów Tucholskich, naszym  zawołaniem "Przyjeżdżajcie, las Was powita,  a ludzie ugoszczą".

Organizatorzy Festiwalu :    Tucholski Ośrodek Kultur i Parafia Opatrzności Bożej

 

 

 

Pobierz (kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję "Zapisz obiekt docelowy jako"

 

 

Hymn Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej

w Rudzkim Moście

 

 

Przychodzisz gdy nas nie ma,

przychodzisz gdy potrzebujemy

wracasz w blasku słońca

księżyca, tchnieniu gwiazd,    x2

 

Boże, Boże, Boże,

Panie nasz

Boże, Boże, Boże

Królu, Panie nasz

 

Przychodzisz gdy nas nie ma

przychodzisz gdy potrzebujemy

wracasz w blasku słońca,

księżyca, tchnieniu gwiazd  x2

 

Boże, Boże, Boże

Panie nasz

Boże, Boże, Boże

Królu, Panie nasz

Królu, Panie nasz

LISTA LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ  BORY TUCHOLSKIE 2018

W niedzielę 8 lipca 2018 roku w Amfiteatrze Leśnym w Rudzkim Moście odbył się Koncert Galowy 24. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Bory Tucholskie 2018”. Organizatorami wydarzenia byli: Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście oraz Tucholski Ośrodek Kultury. Podczas wydarzenia ogłoszono wyniki przeglądu, który odbył się 7 lipca 2018 roku w sali widowiskowej TOK. Po koncercie laureatów wystąpiła Gwiazda Wieczoru – Renata Zarębska.
Poniżej protokół z przesłuchań:

Komisja w składzie:
– Ludmiła Małecka – aktorka scen muzycznych, nauczyciel muzyki;
– ks. dr Łukasz Kątny – muzykolog, wykładowca muzyki i emisji głosu w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie , dyrektor referatu muzycznego diecezji pelplińskiej;
– RomanFieberg – główny specjalista ds. muzyki, pedagog – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy;
przesłuchała łącznie 30 prezentacji.
Po wspólnej konsultacji komisja przyznała następujące miejsca, nagrody oraz Puchary w poszczególnych kategoriach:

W kategorii dziecięcej:
I msc. – Lena Balcerowska z Parafii p.w. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście;
II msc. – Kacper Biernacki z Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Sochaczewie;
II msc. Wiktoria Grylewicz z Domu Strażaka i Kultury w Orchowie;
III msc. – Martyna Walichnowska z Domu Strażaka i Kultury w Orchowie.
Wyróżnienie:
– Lilianna Małek z Domu Strażaka i Kultury w Orchowie;
– Małgorzata Drzewicka z WDK w Silnie;
– Lena Grzonkowska z WDK w Silnie.

W kategorii młodzieżowej:
I msc. – Michał Kamiński z Lipna, obecnie uczeń I LO w Toruniu;
II msc. – Martyna Narloch z Tucholskiego Ośrodka Kultury;
III msc. – Maja Królak z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie.
Wyróżnienie:
– Paweł Lewandowski z Kowalewa Pomorskiego;
– Maria Galinska z Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legbądzie.

W kategorii dorosłych:
Jury przyznało WYRÓŻNIENIE soliście – Patrykowi Singerowi z Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legbądzie.

W kategorii zespoły:
Jury przyznało I msc. Zespołowi NO NAME z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Puchar Przejściowy Festiwalu – Grand Prix 2018 po raz trzeci z rzędu zdobyła Monika Przybysz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Ogólna ocena i opinia Festiwalu:
Jury podkreśla wyrównany poziom prezentowanych piosenek. Docenia duże zaangażowanie uczestników i pracę w przygotowaniu repertuaru.
Jury dziękuje uczestnikom, rodzicom i instruktorom muzycznym.
Po raz pierwszy w historii Festiwalu Jury przyznało trzeci raz z rzędu Puchar Grand Prix tej samej osobie – Monice Przybysz.
Zgodnie z regulaminem Puchar staje się własnością laureatki.
Szczególne podziękowania kieruje do organizatorów Festiwalu – ks. Wiesława Herolda – Proboszcza Parafii p.w. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście oraz Tucholskiego Ośrodka Kultury.

XXII OLNOPOLSKI  FESTIWAL  PIOSENKI RELIGIJNEJ

BORY  TUCHOLSKIE  2016

P O D Z I Ę K O W A N I E

XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej w tym roku wpisał się w sposób szczególny w historię Borów Tucholskich, ponieważ stał się integralną częścią Światowych Dni Młodzieży. Wspólnym hasłem były słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Festiwal był cząstką Diecezjalnych Dni Młodzieży Świata. Po uroczystej IS/lszy Św., której przewodniczył dziekan tucholski ks. Grzegorz Kielas i wspólnym odśpiewaniu hymnu Światowych Dni Młodzieży, której przewodniczył zespół „Ad Dominum" z Brus, przeszliśmy do Amfite­atru leśnego w Rudzkim Moście, gdzie pieśnią i piosenką religijną oraz śpiewem i tańcem łączyliśmy się z młodzieżą świata. Wysłuchaliśmy laureatów tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej oraz wspólnie śpiewaliśmy i bawiliśmy się podczas występów zaproszo­nych zespołów. Biesiadę zakończył występ gwiazdy wieczoru — zespołu „HAPPY END", który bawił wielotysięczną widownię do późnych godzin.

W tym niezwykłym roku wielkich wydarzeń w naszym kraju pragnę wy­razie swoje szczególne podziękowanie wszystkim, którzy okazali swoje pomoc i otwarte serce w przygotowaniu XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej, a zarazem Dekanalnego Dnia Młodzieży Świata.

Nade wszystko dziękuję za patronat nad festiwalem księdzu biskupowi Diecezji Pelplińskiej Ryszardowi Kasynie, europarlamentarzyście Tade­uszowi Zwiefce, senatorowi RP Andrzejowi Kobiakowi, burmistrzowi miasta Tadeuszowi Kowalskiemu oraz staroście tucholskiemu Michałowi Mrozowi.

Za współorganizację festiwalu dziękuję przede wszystkim dyrektorowi Tucholskiego Ośrodka Kultury p. Piotrowi Mówińskiemu oraz wspólpracownikom,  którzy okazali swoją pomoc w dniu przesłuchań oraz na koncercie niedzielnym - Monice Łangowskiej, Mirosławie Dąbrowskiej, Justynie Więckiewicz i Patrycji Walkowiak.  Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do prowadzącej przesłuchania Hanny Krueger oraz operatora dźwięku Dariusza Borzeszkowskiego. Wyrazy wdzięczności dla woluntariuszek Lucynie Buczkowskiej, Danucie Majnert oraz  Barbarze Kozłowskiej za prowadzenie biura Festiwalowego.

Szczególne słowa uznania za profesjonalne prowadzenie koncertu galowego na scenie Amfiteatru leśnego składam p. Tadeusz Zwiefka oraz p. Hanna Krueger.

Za trud i pracę włożoną w ocenę tegorocznych występów dziękuję jurorom: p. Ludmile Małeckiej - aktorce i solistce scen muzycznych, ks. Łukaszowi Kątnemu  - z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz p.  Romanowi Fiebergowi - muzykowi Kujawsko - Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Za wsparcie medialne dziękuję „Radiu Głos" w Pelplinie, „tokis.pl" w Tucholi oraz „Tygodnikowi Tucholskiemu".

Za życzliwość i pełne zaangażowanie w nagłośnieniu i oświetleniu sceny amfiteatru dziękuję firmie Sound -  Project.

Dziękuję za puchary przekazane laureatom: Burmistrza Tucholi – p. Tadeuszowi Kowalskiemu, Starosty Tucholskiego – p. Michałowi Mrozowi oraz Dyrektora TOK – p. Piotrowi Mówińskiemu.

Szczególne podziękowanie za ufundowanie prestiżowej nagrody Festi­walowej dla zdobywcy Pucharu Grand Prix 2016 senatorowi RP  p. Andrzejowi Kobiakowi (nagrodę pieniężną) oraz  Europarlamentarzyście  p. Tadeuszowi Zwiefce - za sponsorowany wyjazd  Europarlamentu w Brukseli.

Dziękuję przede wszystkim sponsorom i darczyńcom bez których trudno byłoby zorganizować Festiwal.

Szczególne wyrazy podziękowania należą się p. burmistrzowi Tucholi Tadeuszowi Kowalskiemu za dofinansowanie oraz pracownikom Urzędu Miasta za pomoc w przygotowaniu amfiteatru. Dziękuję też za pomoc w przygotowaniu amfiteatru komendantowi Powiatowej Straży Pożar­nej p. Waldemarowi Kierzkowskiemu i pracownikom. Za przygotowane słodkości dla wszystkich laureatów dziękuję producentowi wyrobów czekoladowych „Łuczniczka" p. dyrektor Halinie Janowskiej-Giłce. Dziękuję firmie „Zakryś", Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi, firmie „Kulas" oraz p. Barbarze Kulas — Gabinet Okulisty, firmie „Pstrąg", „Hydrotor", „Agromex", „Hydrobig", „Hydraulik", firmie Elektrotechni­ka — p. A. Matuszewskiemu oraz firmie „Digit us" i „Jantex" w Tucholi. Dziękuję za przygotowanie „jadła borowiackiego" paniom z Koła Go­spodyń, które nie tylko strawą, ale i strojem regionalnym promowały stolicę Borów Tucholskich.

Dziękuję wszystkim, którzy w Roku Miłosierdzia okazaliście tyle serca i zaangażowaliście się w przygotowanie festiwalu, a zarazem de­kanalnego - Tucholskiego Dnia Młodzieży Świata. W ten sposób nie będąc w Krakowie, ale tu w Tucholi mogliśmy duchowo łączyć się z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą świata.

Wam wszystkim, którzy tak licznie przybyliście do Amfiteatru leśnego w Rudzkim Moście, za Waszą radość, życzliwość i pogodę ducha wniesioną w tegorocznym spotkaniu festiwalowym pragnę w imieniu organizato­rów oraz własnym serdecznie podziękować.

Ks. Wiesław Herold

FESTIWAL

Wyłoniono najlepszych podczas XXII Festiwalu Piosenki Religijnej

W sobotę i niedzielę (23-24 lipca 2016r.) w Tucholi odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej. W przesłuchaniach wzięło udział blisko 30 podmiotów artystycznych. Każdy zaprezentował się z dwoma utworami. Jury miało z czego wybierać.

W niedzielnym koncercie galowym, który odbył się w amfiteatrze w Rudzkim Moście zaprezentowali się najlepsi w swoich kategoriach wiekowych. Wśród nich byli też zwycięzcy ubiegłorocznego Festiwalu - Schola KANAAN z Czernikowa, która w tym roku zaprezentowała utwór pt. `Matka Boska Częstochowska`. W Festiwalu Tucholę reprezentowała Martyna Narloch i Kornelia Kądziela, które szkolą swój wokal w Tucholskim Ośrodku Kultury oraz Schola Aniołki z parafii pw. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście. Laureatką tegorocznej nagrody Grand Prix została Monika Przybysz z Koronowa, która zaśpiewała `Idź na cały świat`.

Laureaci:

KATEGORIA DZIECIĘCA

I m. ex aequo Joanna Pejkowska z Czernikowa oraz Martyna Narloch z Tucholi

II m. ex aequo Sandra Wawer ze Strzelna oraz schola `KANAAN` z Czernikowa

III m. ex aequo Julia Król z Czernikowa oraz schola `Aniołki` z parafii pw. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście.

Wyróżnienia:

Patrycja Zblewska z Pomyska Wielkiego

Laura Mathia z Tucholi

Wiktoria Grylewicz z Orchowa

KATEGORIA MŁODZIEŻOWA

I m. zespół `CANTUS` z Orchowa

II m. Julia Lepak z Legbąda

III m. ex aequo Kornelia Kądziela z Tucholi oraz zespół `AD DOMINUM` z Brus

Wyróżnienia:

zespół `Szczęśliwi Chrześcijanie` z Pomyska Wielkiego.

KATEGORIA DOROŚLI

Wyróżnienia:

Katarzyna Mrozek-Gliszczyńska z Pomyska Wielkiego

Patryk Singer z Legbąda

XXIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  PIOSENKI RELIGIJNEJ

BORY  TUCHOLSKIE  2017

Organizatorzy XXIII. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej dziękują  wszystkim wykonawcom,  którzy w tym roku uczestniczyli w przesłuchaniach,  a nade wszystko laureatom dla których przygotowano wspaniałe nagrody pieniężne, rzeczowe oraz  wyjazdowe dzięki wspaniałomyślności i zaangażowania sponsorów.

Za przyjęcie honorowego patronatu dziękujemy ks. biskupwi diecezjalnemu Ryszardowi Kasynie,  Europarlamentarzysie Tadeuszowi Zwiefce, senatorowi Andrzejowi Kobiakowi oraz burmistrzowi Tucholi Tadeuszowi Kowalskiemu, któremu wyrażamy wdzięczność za jego osobiste zaangażowanie wraz z pracownikami Urzędu w przygotowaniu amfiteatru do koncertu galowego.

Szczególne podziękowanie tegorocznemu Jury w składzie: Ludmiła Małecka,  Robert Fieberg i ks. Łukasz Kątny oraz prowadzącej przesłuchania festiwalowe p. H. Kruger

Dziękujemy za patronat medialny „Radia Głos” i „Pielgrzyma”  z Diecezji Pelplińskiej,  a nade wszystko za transmisję na żywo w dniu przesłuchań. Dziękujemy miejscowym mediom, tj. „Tygodnikowi Tucholskiemu”.

Dziękujemy  dyrektorowi  TOK  Piotrowi  Mówińskiemu współpracownikom za  zorganizowanie przesłuchań festiwalowych w sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej.

Dziękujemy za nagłośnienie  p. Leszkowi Zwolińskiemu  z firmą Multi Media Projekt.

Dziękujemy wszystkim sponsorom tegorocznego Festiwalu oraz wszystkim,  którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się zorganizowania pierwszego dnia przesłuchań oraz  drugiego dnia w amfiteatrze leśnym w Rudzkim Moście, gdzie odbył się koncert laureatów festiwalu oraz  występ Gwiazdy Wieczoru Mariusza Kalagi,  który zgromadził wielotysięczną widownię.

W imieniu organizatorów

ks. Wiesław Herold

XXII. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej 2016