1.Serdecznie witamy wszystkich Gości wypoczywających na terenie naszej parafii i życzymy odnowienia sił fizycznych i duchowych.
2.W tym miesiącu módlmy się we wspólnej intencji papieskiej: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem.
3.Trwają wakacje. Czas wypoczynku i urlopów. Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, indywidualny odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, aby odczuć bliską obecność Boga i umocnić naszą wiarę. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych,  którzy pielgrzymują do tronu Pani Jasnogórskiej,  do naszego narodowego Sanktuarium Maryjnego.
4.W świetle dzisiejszych czytań mszalnych możemy mówić, przez analogię o teotropizmie, czyli o potrzebie wychylenia się w kierunku Boga, który przychodzi, aby ożywić nasze twarde serca. W przyrodzie znany jest tropizm, czyli reakcja rośliny lub zwierzęcia na bodziec zewnętrzny (dotyk, pole elektryczne, czynnik chemiczny, światło, bodziec grawitacyjny, działanie wody, zmiana temperatury) w kierunku bodźca lub przeciwnie – ucieczka od niego.
Bóg dla naszego rozwoju duchowego dopuszcza chwile próby. Oczekuje z naszej strony odpowiedzi, czyli pewnego wysiłku. Eliasz musiał wyjść z groty, by rozpoznać przechodzącego Pana. Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii musieli wytężyć wzrok, żeby zobaczyć kroczącego po jeziorze Jezusa, a Piotr zdobył się na odwagę pójścia po wodzie. Gdy w wyniku wątpliwości, czy podoła, zaczął tonąć, musiał krzyknąć: „Panie, ratuj mnie”.
Wakacje to szansa urlopu, wyjścia z naszych domów, mieszkań, by odpocząć. Można „zaszyć się w jakiejś jaskini” albo też wychylić się z niej, by spotkać się z Panem. Może się to dokonać w zaciszu wiejskiego, górskiego kościółka, na plaży o wczesnym poranku lub wieczorem, gdy słońce ginie za taflą wody, albo też podczas pieszej pielgrzymki. Czy i w jakim stopniu wyciągniemy ręce do Boga, odnowimy komunię z Nim, zależy naprawdę od nas samych.
Chrześcijaństwo wymaga wysiłku, trudu, poświęcenia, odwagi. Chrystus zachęca nas, mówiąc: „Przyjdź (…). Czemu zwątpiłeś (…)?”.
5.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.
6.W sobotę, 13 sierpnia,  zapraszam na nabożeństwo fatimskie o godz. 21,oo  połączone z procesją dookoła kościoła,  na którą  proszę o zabranie świec (są jeszcze  do nabycia specjalne świece  procesyjne).
7.W przyszłą niedzielę, 14 sierpnia ( drugą niedzielę miesiąca) odbędzie się nasza miesięczna kolekta specjalna  na budowę kościoła. Polecajmy  ten cel naszym modlitwom do Bożego Miłosierdzia za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej oraz  ofiarności na miarę możliwości.
8.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 8 VIII – św. Dominika (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię poprzez głoszenie słowa i świadectwo życia
• 9 VIII – św.  Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).
Urodziła się we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Studiowała filozofię u Husserla we Fryburgu. Między innymi pod wpływem lektury autobiografii świętej Teresy z Avila, mimo protestów rodziny, przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam aresztowana, a następnie wywieziona do obozu w Oświęcimiu, zginęła 9 sierpnia 1942 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował ją w 1998 roku, a w rok później ogłosił współpatronką Europy.
• 10 VIII  -  świętego Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia.
• 11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica; idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.
9.Dnia 26 sierpnia 2011 r. parafia nasza organizuje wyjazd autokarem do Pelplina na inscenizację „Nocą daj poprowadzić się aniołom” - rozważania na temat Seminarium Duchownego i katedry pelplińskiej. Wyjazd o godz. 16,oo. sprzed kościoła. Chętnych proszę o zgłoszenie udziału w biurze parafialnym po każdej Mszy św.
10.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” oraz inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
11.Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności, a  wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy  oraz  przebywającym na  wakacjach i urlopach  w Borach Tucholskich  życzę  udanego wypoczynku.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Serdecznie witamy wszystkich Gości wypoczywających na terenie naszej parafii i życzymy odnowienia sił fizycznych i duchowych.
2.Jutro rozpoczyna się sierpień. W naszej tradycji jest to miesiąc pielgrzymek i abstynencji od napojów alkoholowych. Prośmy w naszych modlitwach o wyzwolenie wielu naszych rodaków od nałogu pijaństwa, a także w intencji rodzin dotkniętych tym dramatem.
3.W sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem.
4.Ewangelia dzisiejszej niedzieli przedstawia  niezwykłą miłość Jezusa do każdego człowieka. Wedle słów św. Pawła nikt i nic nie powinno nas nigdy od Chrystusa odłączyć. Nasza miłość do Jezusa winna być tym, co nas z Bogiem jednoczy i spaja. Ale Chrystus wie, że słabość człowieka w drodze do Boga musi być czymś wspierana i w cudowny sposób podtrzymywana. Stąd rozmnożenie chleba i ryb dla tłumów, stąd Chleb Eucharystyczny. Jezus wie, że to droga trudna, a my słabi i grzeszni. Więc co nam daje? – Siebie – w Komunii świętej. Daje się nam jak tłumom, które osłabłe, zmęczone drogą i z powodu późnej godziny potrzebują wsparcia i konkretnej pomocy. Tą pomocą jest sam Jezus – kiedyś czyniący cud rozmnożenia chleba i ryb, dziś ukryty w białym kawałeczku opłatka.
Więc gdzie są tłumy oczekujące tego pokarmu, tego chleba? Wciąż ich za mało. Chrystus jest gotów nakarmić nie pięć tysięcy, ale wszystkich. Mówi nam: „Przyjdźcie do mnie wszyscy” A gdzie są ci wszyscy? Skryci, schowani, niechcący się narzucać, stojący gdzieś z boku, przed kościołem. Dla Chrystusa ważny jest każdy człowiek, który do Niego przyjdzie, każdy, który przy Nim usiądzie – każdego On uzdrowi, wysłucha i nakarmi. Bo taki jest Jezus – cierpliwy, czekający, wysłuchujący, uzdrawiający. Gdy człowiek zrobi krok w kierunku Jezusa, On też człowieka dostrzeże i wspomoże. Bo Jezus ze swoim uzdrawiającym słowem i duchowym pokarmem w każdej chwili dokona dla nas cudu – odda się nam cały. „Przyjdźcie do Mnie… a dusza wasza żyć będzie”.
5.W poniedziałek po południu i przez cały wtorek, w każdym kościele parafialnym można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. Warunkiem uzyskania odpustu jest:
• być w stanie łaski uświęcającej
• pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego
• odmówienie w kościele modlitwy Ojcze nasz  oraz  dowolnej modlitwy w intencji papieża.

6.W środę zapraszam  na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  o  godz. 18,oo.
7.W tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca (4 sierpnia) módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne.
• pierwszy piątek miesiąca (5 sierpnia). msza święta o Sercu Pana Jezusa  z Komunią I - szopiątkową  wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata.  Spowiedź święta  od godz. 17,oo. Również chorych odwiedzę od godz.  10,oo  do  godz. 14,oo.
8.W pierwszą sobotę przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej po-tęgi. I dzisiaj każdego z nas Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.
9.W tym tygodniu przypadają wspomnienia :
• w poniedziałek - św. Alfonsa Liguoriego, biskupa i doktora Ko-ścioła
• w czwartek - św. Jana Vianney'a, kapłana, patrona proboszczów
10.Dnia 26 sierpnia 2011 r. parafia nasza organizuje wyjazd autokarem do Pelplina na inscenizację „Nocą daj poprowadzić się aniołom” - rozważania na temat Seminarium Duchownego i katedry pelplińskiej. Wyjazd o godz. 16,oo. sprzed kościoła. Chętnych proszę o zgłoszenie udziału w biurze parafialnym po każdej Mszy św.
11.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” oraz inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
12.Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności, a  wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy  oraz  przebywającym na  wakacjach i urlopach  w Borach Tucholskich  życzę  udanego wypoczynku.
ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W lipcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na aids, zwłaszcza w krajach najuboższych.
2.Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi o największym skarbie dla człowieka wierzącego, jakim jest Królestwo Niebieskie. Wybory, jakich dokonujemy w życiu, zależą często od naszej wizji szczęścia. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że zwykle opieramy je o system wartości, który najpierw poznawaliśmy, a następnie przyjmowaliśmy za swój. W ten sposób decydujemy, czemu warto się poświęcić i co dla nas jest najważniejsze. Wielu z nas nie jest obce pragnienie, aby znalazł się ktoś, kto spełni nasze oczekiwania i jedynie słuszne – bo nasze – pragnienia. W takiej sytuacji znalazł się król Salomon. O swoich pragnieniach rozmawia z samym Bogiem, który mówi: „Proś o to, co mam ci dać”. Salomon zważywszy na uwarunkowania, w jakich żyje i misję, jaką ma do spełnienia, prosi Boga o dar mądrości, by umiał kierować powierzonym mu ludem i rozróżniać między dobrem a złem. Dokonał wyboru, który nie tylko spodobał się Bogu, ale też pozwolił Salomonowi spełnić się w życiu i przejść do historii.
Dzisiejsze słowo Boże przynagla nas, abyśmy zastanowili się, nad tym, co jest naprawdę ważne dla naszego życia, szczęścia i zbawienia. Czy w realizacji naszych planów nie liczymy zbytnio na samych siebie i innych ludzi? O co tak naprawdę prosimy w naszych modlitwach? Czy prosimy o mądrość, która ma swoje źródło w Bogu?
Ewangelista Mateusz przekonuje nas, że dla prawdziwego skarbu warto po-święcić wszystkie dobra, jak to uczynił pewien człowiek znalazłszy skarb ukryty w roli czy kupiec poszukujący pięknych pereł. Czy jesteś gotów po-święcić wszystko, aby zyskać mądrość?
3.Dziś i jutro w  parafii św. Jakuba Apostoła przypada doroczna Uroczystość odpustowa.  Suma odpustowa w poniedziałek o godz. 17,oo .
4.Z racji wspomnienia świętego Krzysztofa – patrona kierowców – błogosławimy dziś pojazdy mechaniczne i modlimy się o bezpieczeństwo i roztropne ich wykorzystywanie.
5.We wtorek, 26 lipca, w liturgii wspominamy świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Są oni patronami rodziców chrześcijańskich. Pamiętajmy też w modlitwach o naszych rodzicach żyjących i powołanych do wieczności.
6.W środę zapraszam  na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  o  godz. 18,oo.
7.W tym tygodniu przypadają wspomnienia :
• piątek, 29 lipca – świętej Marty, siostry Łazarza i Marii, przyjaciół Jezusa. To w ich domu Jezus spędził ostatnie dni przed swoją męką, pokazując w ten sposób, jak cenną wartością są więzy przyjaźni. My także starajmy się je budować z ludźmi, których Bóg stawia na naszej drodze;
• sobota, 30 lipca -  św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
8.Pani Starosta Dorota Gromowska zaprasza na koncert wokalno-taneczny zespołów z Ukrainy i Białorusi, który odbędzie się  w niedzielę 24 lipca o godzinie 17.00 w sali przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych przy ulicy Świeckiej 89. Wstęp jest wolny. Koncert organizowany jest w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Niemen 2011.
9.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” oraz inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
10.Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności, a  wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy  oraz  przebywającym na  wakacjach i urlopach  w Borach Tucholskich  życzę  udanego wypoczynku. Szczęść Boże.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W lipcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na aids, zwłaszcza w krajach najuboższych.
2.W dzisiejsza niedzielę, 17 lipca , parafia Bożego Ciała obchodzi uroczystość odpustową Matki Bożej z Góry Karmel.  Suma odpustowa o godz. 12.00, a po Mszy św. będzie można przystąpić do bractwa szkaplerznego.
3.Serdecznie witam wszystkich Gości wypoczywających na terenie naszej parafii i życzę  udanego wypoczynku oraz odnowienia sił fizycznych i duchowych.
4.W ubiegłą niedzielę, poświęconą modlitwie i ofiarności na budowę kościoła,  na tacę zebraliśmy 2 870 zł. Za złożone ofiary składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.
5.W środę, 20 lipca zgodnie z dekretem Księdza Biskupa Diecezjalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r., w Tucholi obchodzimy uroczystość św. Małgorzaty z Antiochii Pizydyjskiej, Patronki naszego miasta. Uroczysta Msza św. w intencji naszego miasta i mieszkańców zostanie odprawiona o godz. 18.00 w kościele p.w. Bożego Ciała. ( Z tej racji Msza św. w naszym kościele będzie wyjątkowo o godz. 17,oo.)
6.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
•20 VII – bł. Czesław (ok. 1180-ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego przyjął habit dominikański,
•22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczmy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana .
7.W sobotę, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Uznając aktualność jej przykładu, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy.
8.W przyszłą niedzielę, z okazji przypadającego w poniedziałek, 25 lipca wspomnienia świętego Krzysztofa, odbędzie się błogosławieństwo samochodów i innych pojazdów po każdej Mszy św., podczas którego będziemy prosić o bezpieczeństwo dla wszystkich ich użytkowników.
9.W miesiącach wakacyjnych  (lipiec i sierpień) w parafii Bożego Ciała w Tucholi odbywają się w każdą niedzielę o godz. 19,oo.  koncerty organowe,  na które serdecznie zaprasza ks. proboszcz  Ireneusz Kalf.  Dzisiaj koncert organowy  zagra pan Błażej Musiałczyk, organista Katedry Oliwskiej.
10.Serdecznie zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Pielgrzyma” oraz innych czasopism religijnych.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy, a także przebywającym na nich w naszych okolicach życzymy, aby był to czas wypoczynku i rekreacji, a także odnajdywania Bożych śladów w pięknie stworzenia.   Szczęść Boże.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W lipcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na aids, zwłaszcza w krajach najuboższych.
2.Dzisiaj,  w 2 niedziele miesiąca, pragnę złożyć serdeczne Bóg zapłać za modlitwę do Bożego Miłosierdzia,  za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej o szczęśliwą budowę kościoła oraz  złożoną ofiarę na budowę kościoła  na miarę naszych możliwości.
3.Dzisiaj zapraszam  całą naszą parafię oraz wszystkich z miasta i okolic do amfiteatru,  gdzie  odbędzie się Koncert Galowy laureatów tegorocznego  - XVI. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej  o godz. 16,oo. W tym roku Gwiazdą Wieczoru będzie zespół  ZAYAZD. Występ Gwiazdy Wieczoru poprzedzi  koncert  organowy będący zarazem  prezentacją najnowszych  kościelnych organów elektronowych.  Na zakończenie wspólna biesiada,  którą  poprowadzą zespoły wokalno - taneczne  z Ukrainy.
4.W poniedziałek, 11 lipca, obchodzimy święto świętego Benedykta - patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Paweł VI w 1964 roku obwołał św. Benedykta głównym patronem Europy.
5.W wtorek, 12 lipca, przypada wspomnienie świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, który porzucił godność kapelana cesarza, by podążyć śladami świętego Wojciecha. Ewangelizował Słowian i Prusów. Zawdzięczamy mu też napisanie Żywotu świętego Wojciecha.
6.Wzorem poprzednich miesięcy, posłuszni wezwaniu Matki Bożej z Fatimy: „Chcę was prosić, byście tu przyszli sześć razy z rzędu o tej samej godzinie, trzynastego każdego miesiąca”, zapraszam w środę  na nabożeństwo fatimskie i Apel Jasnogórski na godz. 21.00.
7.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00
8.W środę przypada też wspomnienie świętych Andrzeja Świerada i Benedykta, dwóch pustelników, prowadzących niezwykle surowe życie, przez co wskazali na najwyższą wartość życia duchowego.
9.W piątek zaś wspominamy w kościele  św. Bonawentura (1218-1274), biskupa i Doktora Kościoła, jednego z najwybitniejszych teologów średniowiecza.
10.W sobotę, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie znajduje się święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest święty Rafał Kalinowski.
11.W miesiącach wakacyjnych  (lipiec i sierpień) w parafii Bożego Ciała w Tucholi odbywają się w każdą niedzielę o godz. 19,oo.  koncerty organowe,  na które serdecznie zaprasza ks. proboszcz  Ireneusz Kalf. W przyszłą niedzielę zagra pan Błażej Musiałczyk, organista Katedry Oliwskiej.
12.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” oraz inne czasopisma religijne.
13.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy, a także przebywającym na nich w naszych okolicach życzymy, aby był to czas wypoczynku i rekreacji, a także odnajdywania Bożych śladów w pięknie stworzenia.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W lipcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na aids, zwłaszcza w krajach najuboższych.
2.W dzisiejszą niedzielę parafia nasza obchodzi swoja doroczną uroczystość odpustową Opatrzności Bożej. Sumę  odpustową  o godz. 11,3o  odprawi w intencji naszej parafii Ksiądz Proboszcz parafii pw. Bożego Ciała Ireneusz Kalf. (Nie będzie w tym dniu wyjątkowo mszy św. o godz. 10,oo).
3.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18,oo.
4.Również w środę, 6 lipca przypada wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, a zarazem  święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom.
5.W piątek, 8 lipca, wspomnienie świętego Jana z Dukli, bernardyna, gorliwego duszpasterza w Krakowie, Poznaniu i Lwowie.
6.W przyszłą niedzielę, drugą w miesiącu,  odbędzie się nasza specjalna kolekta na budowę kościoła. Polecam ten cel modlitwom  do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej  oraz  ofiarności na miarę naszych możliwości.
7.Również w przyszłą niedzielę, jak każdego roku w drugą niedzielę lipca, w amfiteatrze leśnym przy naszej parafii odbędzie się koncert galowy XVII.  Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej  o godz.  16,oo. W tym roku Gwiazdą Wieczoru będzie zespół  ZAYAZD. Występ Gwiazdy Wieczoru poprzedzi  koncert  organowy będący zarazem  prezentacją najnowszych  kościelnych organów elektronowych.  Na zakończenie wspólna biesiada,  którą  poprowadzą zespoły wokalno - taneczne  z Ukrainy.
8.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” oraz inne czasopisma religijne.
9.Wszystkim, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam  serdeczne życzenia:  zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy, a także przebywającym na wakacjach  w Borach Tucholskich  życzę,  aby czas wakacyjny spędzony w naszych okolicach  był zasłużonym  czasem wypoczynku i oraz osobistej refleksji. Szczęść Boże

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Słowo Boże dzisiejszej niedzieli w sposób zdecydowany stawia  miłość Bożą ponad ludzką. W pierwszym czytaniu słyszymy, że pewna kobieta nie mogła mieć dziecka. Jednak za sprawą proroka Elizeusza (a raczej za sprawą mocy Boga) dziecko zostaje obiecane w stosownym czasie.
Drugie czytanie mówi nam o umieraniu i ponownym rodzeniu się. Przy czym dzieje się to nie dzięki zasługom, miłości czy mocy jakiegokolwiek człowieka (naturalnych lub „duchowych” rodziców), lecz zostaje wskazany Chrystus, jako Ten, w którym zarówno „umieramy”, jak i „rodzimy się i żyjemy”. To nowe życie nie jest życiem w grzechu, ponieważ wcześniej należy umrzeć dla grzechu i żyć w Chrystusie.
Bóg z obu czytań wyłania się więc jako najważniejszy Rodzic: Ojciec i Matka. Pierwsze i drugie czytanie wprowadza nas w słowa samego Chrystusa, które słyszymy w Ewangelii. Jezus wskazuje na siebie jako na źródło życia, jako na „ojca” i „matkę” (warto przypomnieć, że np. w objawieniach św. Juliany z Norwich Chrystus przedstawiał się jako matka). Dlatego już w pierwszym zdaniu słyszymy: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien”. Nie wzywa się nas tutaj do niekochania naturalnych rodziców, ale do właściwych „proporcji miłości”. Bogu należy się największa miłość, bo to właśnie On jest największym Rodzicem. Chrystus jest naszą „matką” i „ojcem”, On nas karmi (swoim Ciałem) i wychowuje (swoim Słowem).
Zatem dajmy się Jezusowi nakarmić i wysłuchajmy, co ma nam dzisiaj do powiedzenia: zarówno w swoim Słowie wypowiedzianym publicznie w świątyni, jak i w chwili modlitwy w ciszy, gdy mówi do naszego serca indywidualnie i intymnie.
2.Pragnę dzisiaj jeszcze raz  tym wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia procesji eucharystycznej w  Uroczystość Bożego Ciała, a nade  wszystko rodzinom,  które przygotowywały Boże Domki, dzieciom komunijnym, dziewczynkom sypiącym kwiatki i paniom prowadzącym dziewczynki, niosącym Różaniec i poduszkę  oraz  niosącym
sztandary i chorągwie,  panu organiście, niosącym baldachim oraz  ministrantom   składam  serdeczne Bóg zapłać.

3.Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Przez całą oktawę Bożego Ciała, aż do czwartku zapraszam na procesję Eucharystyczną i nabożeństwo czerwcowy wszystkich,  którzy znajdę odrobinę czasu na godz. 18,oo  do kościoła.
4.W poniedziałek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. Zwłaszcza w każdą środę zwracamy się do Niej jako naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby i przeproszenia.
5.We wtorek, 28 czerwca,  przypada wspomnienie św. Ireneusza.
6.W  środę, 29 czerwca obchodzić będziemy  uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ich apostolska działalność, tak ofiarna, że nie wahali się oddać życia za Jezusa, doprowadziła ich do Rzymu, który przez to stał się centrum chrześcijaństwa. W ich uroczystość przeprowadza się zbiórkę pieniędzy, zwaną „świętopietrzem”, przeznaczoną do rozdziału przez Stolicę Apostolską na potrzeby charytatywne. Bóg zapłać za wszelką ofiarność. Na  Mszę św. z nowenną zapraszam na godz. 18,oo.
7.W dniach od 29. czerwca  do  2.  lipca 2011 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie odbędą się rekolekcje dla nauczycieli,  wychowawców,  pedagogów  i katechetów wszystkich typów szkół.
8.W tym tygodniu przypada też  I  Piątek miesiąca,  a zarazem Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  i  Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Na Mszę św. zapraszam o godz. 18,oo.
9.Również w pierwszy piątek miesiąca ( ponieważ są już wakacje) odwiedzę chorych z posługą sakramentalną w godzinach  od  10  do 14 – tej. Tego dnia również okazja do spowiedzi świętej od godz. 17,oo (będzie  to jednocześnie spowiedź przedodpustowa.
10.Za tydzień – w pierwszą niedzielę lipca - parafia nasza obchodzić będzie Uroczystość odpustową . Już  dzisiaj  zapraszam  wszystkich parafian oraz wypoczywających w naszej parafii  na  wakacjach  na  sumę odpustową   o  godz. 11, 3o.  (W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 10,oo, natomiast   dla tych co nie mogą być na sumie odpustowej będzie Msza św. recytowana o godz. 8,oo).
11.Proszę serdecznie  o przyjście na sumę odpustową dzieci,  które były przyjęte do  I Komunii św. w tym roku  i  w zeszłym roku oraz dzieci do sypania kwiatków oraz poczty sztandarowe.
12.W okresie wakacyjnym zapraszam wszystkich parafian oraz  wypoczywających w Borach Tucholskich  na  Msze św. w dni  powszednie  w  każdą środę  o godz.  18,oo w połączeniu z nowennę  do M.B.N. Pomocy oraz w sobotę  o  godz.  18,oo,  na Mszę św. wigilijną z niedzieli. W niedzielę Msze  św.  są  o  godz. 8,oo ;  10,oo   i  11,3o
13.Wakacje  to czas  wypoczynku  oraz  samorefleksji . Życzę  wszystkim  odpoczywającym w Borach  Tucholskich słonecznej pogody,  a  nade  wszystko  opieki  Opatrzności  Bożej  i  wstawiennictwa  Niepokalanej.
14.Przed kościołem,  u ministrantów,  można nabyć nowy numer „Pielgrzyma”,  oraz czasopisma o tematyce misyjnej.
15.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam  najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkim wyjeżdżającym życzę, aby wakacje i czas urlopowy był zasłużonym  wypoczynkiem.


ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Więcej artykułów…