Święta Wielkanocne w tym roku przychodzi nam przezywać pośród ludzkich niepewności i uczucia bezradności wobec niszczącej mocy pandemii. W tym czasie próby i duchowych zmagań łączę się ze wszystkimi pamięcią w modlitwie.

Wszystkim Parafianom życzę,
aby Zmartwychwstały Chrystus
napełnił serca pokojem i miłością,
niech podwoi siły w pokonywaniu
życiowych trudności, wzmocni wiarę
w ludzi, obudzi radość do życia
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Spokojnych pełnych zadumy
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

ks. Wieslaw Herold – proboszcz parafii