Zapraszam  do wspólnej modlitwy  w najbliższym  tygodniu,  który został w kościele ogłoszony

Tygodniem  Modlitwy  o  Ochronę Życia

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnienieśw. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca).

Codziennie będziemy odmawiać litanię do św. Józefa, modlitwę ułożoną

przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz

krótkie rozważanie.

Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przyjaciół, Znajomych ze wspólnot.

ks, Wiesław Herold - proboszcz parafii