Zapraszam na pielgrzymkę "Śladami św. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia kard. St. Wyszyńskiego".

Proszę o zgłaszanie się chętnych do  9  sierpnia  2020 r.