Pierwszy sakrament jest nazywany „chrztem” z uwagi na główny obrzęd zanurzenia, a współcześnie najczęściej jedynie polania wodą, który się dokonuje („chrzcić” – gr. baptizein, zanurzyć, pogrążyć. Sakrament chrztu jest nazywany również „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym” (Tt 3,5). Oznacza bowiem i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha Świętego.

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Pierwszym – gdyż bez niego nie można przyjąć innych. Najważniejszym – gdyż jest podstawą całego życia chrześcijańskiego. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego oraz od osobistych win, gdy przejmujemy go jako dorośli i stajemy się przybranymi dziećmi Boga. Jednocześnie stajemy się członkami Chrystusa i Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa. Bardzo ważną rolę przy udzielaniu tego, ale także w całym chrześcijańskim życiu człowieka pełnią rodzice i rodzice chrzestni. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do tego, aby zapewnić ochrzczonemu dziecku rozwój życia religijnego. W razie konieczności każdy człowiek może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencje uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje głowę kandydata wodą, mówiąc np: „Imię dziecka, np. Marku, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”

Parafia nasza jako jedna z niewielu parafii praktykuje także udzielnie chrztu św. przez zanurzenie, czyli w sposób w jaki chrzczono w Kościele pierwotnym. Ta wyjątkowa forma udzielenia chrztu odbywa się co roku w Wigilię Paschalną.
Do załatwienia formalności związanych z tym sakramentem należy:

Zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami: akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego, jeśli kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkają poza naszą parafią, zaświadczenie, że są ,,wierzący i praktykujący” wydany przez proboszcza z miejsca zamieszkania chrzestnych.

Znać dokładną datę ślubu kościelnego rodziców dziecka.

Podać datę urodzenia rodziców chrzestnych, oraz dokładny adres ich zamieszkania.

Za posługę chrztu się nie płaci lecz składa dobrowolną i rozsądną ofiarę na Kościół.