Są jeszcze wolne miejsca dla osób pragnących korzystać z Domu Dziennego pobytu na miesiąc  lub pół miesiąca. Wszystkim chętnym zapewniamy codzienny przewóz mikrobusem do DDP  na darmowe śniadanie oraz po południu odwiezienie do domu po darmowym zjedzeniu obiadu. Prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie się,  ponieważ o przyjęciu decyduje data zgłoszenia.