W czwarte, 26 maja,   o godz.  18.00   zapraszamy  z p. Marzeną opiekunką   scholi  parafialnej „Vox cordis”  na koncert  dla wszystkich mam  pt. „Dla Ciebie, Mamo …” w naszym dużym kościele.

Ks. Wiesław Herold – proboszcz parafii