W Kościele powszechnym trwa synod, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego,  odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Dlatego zapraszam  na to spotkanie w sobotę 13 listopada Radę Parafialną,  Radę Ekonomiczną  oraz  grupy stanowe:  szafarzy nadzwyczajnych,  lektorki,  zelatorki  Róż Różańcowych oraz p. katechetkę i p. organistę.  Spotkanie rozpoczniemy wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem  na Mszy św. wieczornej o godz. 17.00. Po adoracji  zapraszam wszystkich  na spotkanie  w plebanii podczas,  którego  będziemy mogli podzielić  się swoim doświadczeniem życia w Kościele i spostrzeżeniami mogącymi pomóc w ożywieniu Kościoła jako wspólnoty.

Pomocą w przygotowaniu do spotkań w parafiach może być odpowiedź na poniższe pytania synodalne:

 1. Co Cię zachwyca w Kościele?
 2. W jaki sposób najbardziej doświadczasz Boga w Kościele?
 3. Co Cię smuci w Kościele?
 4. Co przysłania Boga obecnego w Kościele?
 5. Jak myślisz, czego pragnie dzisiaj Duch Święty od Kościoła?
 6. Co jest dzisiaj największą trudnością w Kościele?
 7. Jak sądzisz, do kogo Kościół nie dociera?
 8. Jak sądzisz, co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła?
 9. Co możemy zrobić, aby Ci, którzy odsunęli się od Kościoła do Niego powrócili?
 10. W jaki sposób z miłością należy głosić prawdę o Jezusie Chrystusie osobom:

 • innego wyznania,
 • o odmiennych poglądach,
 • ochrzczonym niepraktykującym,
 • żyjącym w związkach niesakramentalnych.

 1. Jaka jest skuteczność mediów katolickich? Co na to wpływa?
 2. W jaki sposób Kościół powinien być obecny w mediach i Internecie?
 3. Kiedy i jak możesz się wypowiedzieć w Kościele?
 4. Czy czujesz się wysłuchany w Kościele? W czym to się przejawia?
 5. Co utrudnia głębokie przeżywanie Mszy Świętej?
 6. W jaki sposób uczestniczyć w Eucharystii, aby przemieniała życie?
 7. Jak sądzisz, jakie zagrożenia wiążą się z posługą kapłana?
 8. Czy wspierasz kapłanów, aby byli zaangażowanymi sługami Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 9. Czy parafie oraz kapłani troszcząc się o zbawienie ludzi współpracują ze sobą? Jak wygląda ta współpraca?
 10. Jakie są mocne i słabe strony Twojej wspólnoty parafialnej?
 11. Czy i jaki mam kontakt z księżmi z parafii?
 12. Jakie zadania może podjąć osoba świecka w Twojej parafii?
 13. Co parafia może zrobić dla Ciebie?
 14. W jaki sposób możemy rozwinąć współpracę pomiędzy świeckimi a kapłanami, aby jedni i drudzy czuli się odpowiedzialni za Kościół?

Więcej dokumentów na stronie naszej diecezji www.diecezja-pelplin.pl

Modlitwa:

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.