SREBRNY JUBILEUSZ

XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej

Bory Tucholskie '2019

pod hasłem

„w mocy Bożego Ducha”

H o n o r o w y     p a t r o n a t

  • Jego  Ekscelencja  Biskup Pelpliński -  dr Ryszard  Kasyna
  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki
  • Poseł do Parlamentu Europejskiego - Tadeusz Zwiefka
  • Senator  RP  -   Andrzej Kobiak
  • Burmistrz Tucholi - Tadeusz Kowalski
  • Kawaler Orderu Uśmiechu - Halina Janowska - Giłka

Organizator Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzki Most (por. www.festiwal.tuchola.pl) oraz Tucholski Ośrodek Kultury.

 

Czas i miejsce Festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniach 12 - 14 lipca 2019 r. ( piątek, sobota i niedziela ) w amfiteatrze leśnym przy ul. Jana Pawła II w Tucholi (osiedle Rudzki Most )

Przesłuchania uczestników odbędą się w Tucholskim Ośrodku Kultury,  Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola

Biuro Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej; 89 – 500 Tuchola, ul. Jana Pawła II 1

(tel./ fax. 052 / 334 86 96 ) oraz mailem : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tucholski Ośrodek Kultury; 89 – 500 Tuchola Plac Zamkowy 8

( tel./ fax.. 052 / 334 33 88 ) oraz mailem : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cel Festiwalu

Srebrny Jubileusz tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej w sposób szczególny nie tylko wplata się w hasło tegorocznego programu duszpasterskiego, ale jakoby na nowo rodzi się do kolejnych narodzin w swoich edycjach, ale tym razem w szczególnej, bo nadprzyrodzonej mocy, bo „w mocy Bożego Ducha”. Tak jak wtedy, kiedy apostołowie wyszli z wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego pełnić misję, tak i my dzisiaj uczestnicy tegorocznego Srebrnego Festiwalu Piosenki Religijnej otrzymujemy szczególną misję do spełnienia, bo też jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. W mocy Ducha chcemy działać, jak przystało do dobrego chrześcijanina z pełną świadomością misji Kościoła, jaką Kościół ma w świecie, ale także własnej indywidualnej misji jako chrześcijanin we wspólnocie rodziny festiwalowej, którą utworzymy przez kolejne trzy dni od piątku 12 lipca, aż do niedzieli 14 lipca 2019 r.

Tegoroczny Jubileuszowy Festiwal jest również wyrażeniem wdzięczności naszemu Wielkiemu Rodakowi Świętemu Janowi Pawłowi II w 20 rocznicę Jego pielgrzymki do naszej Diecezji Pelplińskiej, której pamiątką jest Wzgórze Jana Pawła II w Pelplinie.

W tym roku odbędą się również już II warsztaty festiwalowe przy Tucholskim Ośrodku Kultury w piątek 12 lipca br. od godz. 16.00

Program warsztatów:

A)      pierwszy dzień 12.07.2019 :

  • 16:00 - spotkanie z ks. Wiesławem Heroldem, Ludmiłą Małecką oraz Arturem Grudzińskim
  • 16:30 praca nad emisją (rozśpiewanie, ćwiczenia dykcyjne)
  • 17:30 praca indywidualna (w trzech grupach - Miłka i Artur)
  • zajęcia warsztatowe

B)      dzień drugi 13.07.2018 :

przesłuchania konkursowe XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej Bory Tucholskie 2019

Uwaga:

Zainteresowani warsztatami proszeni o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału do 5 lipca br.(dla osób przyjezdnych wieczorny posiłek i nocleg zapewnia organizator po wcześniejszym  zgłoszeniu noclegu - również do 5 lipca br.

Przesłuchania odbędą się tradycyjnie w 2 sobotę lipca, tj. 13. 07. 2019 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK) Tucholski Ośrodek Kultury Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola tel./fax 52 334 3388

Zgłoszenia na XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej 2019 należy przesyłać do 5 lipca 2019 r. do Tucholskiego Ośrodka Kulury: Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Parafii Opatrzności Bożej: 89-500 Tuchola, ul. Jana Pawła II  nr 1; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przed rozpoczęcie  przesłuchań Festiwalowych zapraszamy wszystkich uczestników oraz osoby towarzyszące w sobotę, tj. 13 lipca br. na Mszę św. do kościoła pw. św. Jakuba przy ul. Chojnickiej o godz. 12.00 w intencji wszystkich biorących udział w przesłuchaniach,  a nade wszystko o moc Ducha Bożego dla wszystkich, którzy przyjadą do stolicy Borów Tucholskich, a których  witamy naszym borowiackim zawołaniem:

"Przyjeżdżajcie, las Was powita,  a ludzie ugoszczą".

Warunki uczestnictwa

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.
Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach :

- Soliści
- Duety i zespoły (w tym schole parafialne)

oraz grupach wiekowych :

- dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa)
- młodzież (gimnazjum i szkoły średnie)
- dorośli (studenci i pracujący)
- dopuszcza się we wszystkich kategoriach grupy polskojęzyczne z zagranicy

1. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym (Parafia lub Dom Kultury) do  5 lipca br. pocztą, faksem lub mailem.

2.  Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu (nazwa, kategoria, grupa) lub solista (dane osobowe), tytuły 2 zgłoszonych utworów z załączoną płytą CD oraz tekstem piosenek lub wiersza (w przypadku poezji śpiewanej).

3.  Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem (czarnym kolorem dla potrzeb ksero).

4. Próby akustyczne przewidziane są w sobotę od godz. 9. 30 do godz. 11. 45 ( przed rozpoczęcia Msza św. o godz. 12. 00 w kościele św. Jakuba przy ul. Chojnickiej (w pobliżu TOK – u),  na którą  zapraszam wszystkich uczestników z opiekunami oraz gośćmi. Przesłuchania  rozpoczną się od godz. 13.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK), Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola; Próby akustyczne przed Koncertem Galowym w niedzielę od godz. 13.30 do godz. 15.45 – scena amfiteatru w Tucholi – Rudzkim Moście.

5. Koncert Galowy połączony z uroczystym wręczeniem pucharów wraz z główną nagrodą i Pucharem Grand Prix 2019  oraz pozostałych  nagród  laureatom Festiwalowym 2019 odbędzie się w niedzielę dn. 14 lipca br. o godz. 17.00 na scenie Amfiteatru Leśnego w Tucholi – Rudzkim Moście.

W tym roku z racji Srebrnego Jubileuszu na zakończenie Koncertu Galowego recital Gwiazd Wieczoru Renaty Zarębskiej i Jacka Wójcickiego.

6. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie (w sobotę obiadokolację oraz w niedzielę ciepły posiłek w godzinach popołudniowych).  Noclegi z częściową dopłatą (ok.25 zł).

7. Wszyscy, którzy zgłaszają swoją obecność do przesłuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej  biorą udział w przesłuchaniach (nie ma zatem tzw. zakwalifikowania się  oraz  potwierdzania na piśmie).

8. Prosimy o przygotowanie - wg zał. oryginalnej wersji w wykonaniu autora i solisty Zbigniewa Wodeckiego --  hymnu festiwalowego do wspólnego śpiewu (z pamięci !!!), którym zawsze rozpoczynamy przesłuchania festiwalowe.

9. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy oraz Puchary.

10. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Przesłuchania oraz koncert laureatów jedynie za zgodą Organizatora Festiwalu mogą być:
- transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV
- rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV   lub film
- fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych
- publikowanie nowych - nagrodzonych - utworów.

ORGANIZATORZY

 

 

 

 

Organizator Festiwalu

 

Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzki Most (por. www.festiwal.tuchola.pl ) oraz Tucholski Ośrodek Kultury.

 

Czas i miejsce Festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniach 13 - 14 lipca 2002 r. ( sobota i niedziela )

w amfiteatrze leśnym przy ul. Jana Pawła II w Tucholi ( osiedle Rudzki Most II )

 

Biuro Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej; 89 – 500 Tuchola, ul. Jana Pawła II 1 (tel./ fax. 052 / 334 86 96 )

oraz pocztą e - mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Tucholski Ośrodek Kultury; 89 – 500 Tuchola Plac Zamkowy 8 ( tel./ fax.. 052 / 334 33 88 )

oraz pocztą e – mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Cel Festiwalu

Celem Festiwalu jest nie tylko popularyzacja piosenki religijnej, ale przede wszystkim ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia - szukanie tego co jednoczy wszystkich ludzi w jedną wielką Rodzinę. Piosenka religijna niech stanie się dobrym ziarnem rzuconym w glebę nowego wieku XXI otwierającego III tysiąclecie. Festiwal to również konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń między zespołami.

 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

 

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.

Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach :

· Soliści

· Duety i zespoły ( w tym schole parafialne do 15 osób )

oraz w grupach wiekowych :

 

· dzieci (przedszkolaki i szkoła podstawowa )

· młodzież ( gimnazjum i szkoły średnie )

· dorośli ( studenci i pracujący )

 

Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym ( Parafia lub Dom Kultury j / w ) do 22 czerwca br. pocztą, faksem lub e – mailem.

 

Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu ( nazwa, kategoria, grupa ) lub solista ( dane osobowe ), tytuły 3 zgłoszonych utworów z załączoną kasetą magnetofonową (wystarczy nagranie amatorskie) oraz tekstem piosenek lub wiersza ( w przypadku poezji śpiewanej ). Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem ( czarnym kolorem dla potrzeb ksero ).

 

Dopuszcza się podkład muzyczny z kasety magnetofonowej, płyty kompaktowej dyskietki lub minidysku.

 

Próby akustyczne przewidziane tak w pierwszym dniu, jak i drugim

od godz. 14,30 do 16,30.

 

Dni festiwalowe rozpoczyna uroczysta Msza św. o godz. 17,oo dla wszystkich uczestników i gości festiwalu.

Wieczorne recitale zaproszonych Gości Jubileuszowego Festiwalu - w sobotę po przesłuchaniach oraz w niedzielę po koncercie galowym.

Na zakończenie pierwszego dnia Festiwalu odbędzie się koncert wieczorny - występ zespołu Grand Prix 2001, natomiast w niedzielę podczas Koncertu Galowego Festiwalu 2001 nastąpi ogłoszeniu laureatów Festiwalu oraz recital Gwiazdy Wieczoru .

 

Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury

technicznej, nocleg i wyżywienie. Dojazd na własny koszt.

 

Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych

kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy, nagrody

rzeczowe, a nade wszystko Puchary ( Grand Prix i Przechodni Festiwalu, Starosty

Powiatu, Burmistrza Tucholi, Przewodniczącej Rady Miasta oraz Publiczności ).

 

Decyzje Jury ostateczne.