XXIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  PIOSENKI RELIGIJNEJ

BORY  TUCHOLSKIE  2017

Organizatorzy XXIII. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej dziękują  wszystkim wykonawcom,  którzy w tym roku uczestniczyli w przesłuchaniach,  a nade wszystko laureatom dla których przygotowano wspaniałe nagrody pieniężne, rzeczowe oraz  wyjazdowe dzięki wspaniałomyślności i zaangażowania sponsorów.

Za przyjęcie honorowego patronatu dziękujemy ks. biskupwi diecezjalnemu Ryszardowi Kasynie,  Europarlamentarzysie Tadeuszowi Zwiefce, senatorowi Andrzejowi Kobiakowi oraz burmistrzowi Tucholi Tadeuszowi Kowalskiemu, któremu wyrażamy wdzięczność za jego osobiste zaangażowanie wraz z pracownikami Urzędu w przygotowaniu amfiteatru do koncertu galowego.

Szczególne podziękowanie tegorocznemu Jury w składzie: Ludmiła Małecka,  Robert Fieberg i ks. Łukasz Kątny oraz prowadzącej przesłuchania festiwalowe p. H. Kruger

Dziękujemy za patronat medialny „Radia Głos” i „Pielgrzyma”  z Diecezji Pelplińskiej,  a nade wszystko za transmisję na żywo w dniu przesłuchań. Dziękujemy miejscowym mediom, tj. „Tygodnikowi Tucholskiemu”.

Dziękujemy  dyrektorowi  TOK  Piotrowi  Mówińskiemu współpracownikom za  zorganizowanie przesłuchań festiwalowych w sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej.

Dziękujemy za nagłośnienie  p. Leszkowi Zwolińskiemu  z firmą Multi Media Projekt.

Dziękujemy wszystkim sponsorom tegorocznego Festiwalu oraz wszystkim,  którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się zorganizowania pierwszego dnia przesłuchań oraz  drugiego dnia w amfiteatrze leśnym w Rudzkim Moście, gdzie odbył się koncert laureatów festiwalu oraz  występ Gwiazdy Wieczoru Mariusza Kalagi,  który zgromadził wielotysięczną widownię.

W imieniu organizatorów

ks. Wiesław Herold