XXII OLNOPOLSKI  FESTIWAL  PIOSENKI RELIGIJNEJ

BORY  TUCHOLSKIE  2016

P O D Z I Ę K O W A N I E

XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej w tym roku wpisał się w sposób szczególny w historię Borów Tucholskich, ponieważ stał się integralną częścią Światowych Dni Młodzieży. Wspólnym hasłem były słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Festiwal był cząstką Diecezjalnych Dni Młodzieży Świata. Po uroczystej IS/lszy Św., której przewodniczył dziekan tucholski ks. Grzegorz Kielas i wspólnym odśpiewaniu hymnu Światowych Dni Młodzieży, której przewodniczył zespół „Ad Dominum" z Brus, przeszliśmy do Amfite­atru leśnego w Rudzkim Moście, gdzie pieśnią i piosenką religijną oraz śpiewem i tańcem łączyliśmy się z młodzieżą świata. Wysłuchaliśmy laureatów tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej oraz wspólnie śpiewaliśmy i bawiliśmy się podczas występów zaproszo­nych zespołów. Biesiadę zakończył występ gwiazdy wieczoru — zespołu „HAPPY END", który bawił wielotysięczną widownię do późnych godzin.

W tym niezwykłym roku wielkich wydarzeń w naszym kraju pragnę wy­razie swoje szczególne podziękowanie wszystkim, którzy okazali swoje pomoc i otwarte serce w przygotowaniu XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej, a zarazem Dekanalnego Dnia Młodzieży Świata.

Nade wszystko dziękuję za patronat nad festiwalem księdzu biskupowi Diecezji Pelplińskiej Ryszardowi Kasynie, europarlamentarzyście Tade­uszowi Zwiefce, senatorowi RP Andrzejowi Kobiakowi, burmistrzowi miasta Tadeuszowi Kowalskiemu oraz staroście tucholskiemu Michałowi Mrozowi.

Za współorganizację festiwalu dziękuję przede wszystkim dyrektorowi Tucholskiego Ośrodka Kultury p. Piotrowi Mówińskiemu oraz wspólpracownikom,  którzy okazali swoją pomoc w dniu przesłuchań oraz na koncercie niedzielnym - Monice Łangowskiej, Mirosławie Dąbrowskiej, Justynie Więckiewicz i Patrycji Walkowiak.  Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do prowadzącej przesłuchania Hanny Krueger oraz operatora dźwięku Dariusza Borzeszkowskiego. Wyrazy wdzięczności dla woluntariuszek Lucynie Buczkowskiej, Danucie Majnert oraz  Barbarze Kozłowskiej za prowadzenie biura Festiwalowego.

Szczególne słowa uznania za profesjonalne prowadzenie koncertu galowego na scenie Amfiteatru leśnego składam p. Tadeusz Zwiefka oraz p. Hanna Krueger.

Za trud i pracę włożoną w ocenę tegorocznych występów dziękuję jurorom: p. Ludmile Małeckiej - aktorce i solistce scen muzycznych, ks. Łukaszowi Kątnemu  - z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz p.  Romanowi Fiebergowi - muzykowi Kujawsko - Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Za wsparcie medialne dziękuję „Radiu Głos" w Pelplinie, „tokis.pl" w Tucholi oraz „Tygodnikowi Tucholskiemu".

Za życzliwość i pełne zaangażowanie w nagłośnieniu i oświetleniu sceny amfiteatru dziękuję firmie Sound -  Project.

Dziękuję za puchary przekazane laureatom: Burmistrza Tucholi – p. Tadeuszowi Kowalskiemu, Starosty Tucholskiego – p. Michałowi Mrozowi oraz Dyrektora TOK – p. Piotrowi Mówińskiemu.

Szczególne podziękowanie za ufundowanie prestiżowej nagrody Festi­walowej dla zdobywcy Pucharu Grand Prix 2016 senatorowi RP  p. Andrzejowi Kobiakowi (nagrodę pieniężną) oraz  Europarlamentarzyście  p. Tadeuszowi Zwiefce - za sponsorowany wyjazd  Europarlamentu w Brukseli.

Dziękuję przede wszystkim sponsorom i darczyńcom bez których trudno byłoby zorganizować Festiwal.

Szczególne wyrazy podziękowania należą się p. burmistrzowi Tucholi Tadeuszowi Kowalskiemu za dofinansowanie oraz pracownikom Urzędu Miasta za pomoc w przygotowaniu amfiteatru. Dziękuję też za pomoc w przygotowaniu amfiteatru komendantowi Powiatowej Straży Pożar­nej p. Waldemarowi Kierzkowskiemu i pracownikom. Za przygotowane słodkości dla wszystkich laureatów dziękuję producentowi wyrobów czekoladowych „Łuczniczka" p. dyrektor Halinie Janowskiej-Giłce. Dziękuję firmie „Zakryś", Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi, firmie „Kulas" oraz p. Barbarze Kulas — Gabinet Okulisty, firmie „Pstrąg", „Hydrotor", „Agromex", „Hydrobig", „Hydraulik", firmie Elektrotechni­ka — p. A. Matuszewskiemu oraz firmie „Digit us" i „Jantex" w Tucholi. Dziękuję za przygotowanie „jadła borowiackiego" paniom z Koła Go­spodyń, które nie tylko strawą, ale i strojem regionalnym promowały stolicę Borów Tucholskich.

Dziękuję wszystkim, którzy w Roku Miłosierdzia okazaliście tyle serca i zaangażowaliście się w przygotowanie festiwalu, a zarazem de­kanalnego - Tucholskiego Dnia Młodzieży Świata. W ten sposób nie będąc w Krakowie, ale tu w Tucholi mogliśmy duchowo łączyć się z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą świata.

Wam wszystkim, którzy tak licznie przybyliście do Amfiteatru leśnego w Rudzkim Moście, za Waszą radość, życzliwość i pogodę ducha wniesioną w tegorocznym spotkaniu festiwalowym pragnę w imieniu organizato­rów oraz własnym serdecznie podziękować.

Ks. Wiesław Herold