1.W lipcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na aids, zwłaszcza w krajach najuboższych.
2.W dzisiejszą niedzielę parafia nasza obchodzi swoja doroczną uroczystość odpustową Opatrzności Bożej. Sumę  odpustową  o godz. 11,3o  odprawi w intencji naszej parafii Ksiądz Proboszcz parafii pw. Bożego Ciała Ireneusz Kalf. (Nie będzie w tym dniu wyjątkowo mszy św. o godz. 10,oo).
3.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18,oo.
4.Również w środę, 6 lipca przypada wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, a zarazem  święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom.
5.W piątek, 8 lipca, wspomnienie świętego Jana z Dukli, bernardyna, gorliwego duszpasterza w Krakowie, Poznaniu i Lwowie.
6.W przyszłą niedzielę, drugą w miesiącu,  odbędzie się nasza specjalna kolekta na budowę kościoła. Polecam ten cel modlitwom  do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej  oraz  ofiarności na miarę naszych możliwości.
7.Również w przyszłą niedzielę, jak każdego roku w drugą niedzielę lipca, w amfiteatrze leśnym przy naszej parafii odbędzie się koncert galowy XVII.  Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej  o godz.  16,oo. W tym roku Gwiazdą Wieczoru będzie zespół  ZAYAZD. Występ Gwiazdy Wieczoru poprzedzi  koncert  organowy będący zarazem  prezentacją najnowszych  kościelnych organów elektronowych.  Na zakończenie wspólna biesiada,  którą  poprowadzą zespoły wokalno - taneczne  z Ukrainy.
8.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” oraz inne czasopisma religijne.
9.Wszystkim, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam  serdeczne życzenia:  zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje i urlopy, a także przebywającym na wakacjach  w Borach Tucholskich  życzę,  aby czas wakacyjny spędzony w naszych okolicach  był zasłużonym  czasem wypoczynku i oraz osobistej refleksji. Szczęść Boże

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Słowo Boże dzisiejszej niedzieli w sposób zdecydowany stawia  miłość Bożą ponad ludzką. W pierwszym czytaniu słyszymy, że pewna kobieta nie mogła mieć dziecka. Jednak za sprawą proroka Elizeusza (a raczej za sprawą mocy Boga) dziecko zostaje obiecane w stosownym czasie.
Drugie czytanie mówi nam o umieraniu i ponownym rodzeniu się. Przy czym dzieje się to nie dzięki zasługom, miłości czy mocy jakiegokolwiek człowieka (naturalnych lub „duchowych” rodziców), lecz zostaje wskazany Chrystus, jako Ten, w którym zarówno „umieramy”, jak i „rodzimy się i żyjemy”. To nowe życie nie jest życiem w grzechu, ponieważ wcześniej należy umrzeć dla grzechu i żyć w Chrystusie.
Bóg z obu czytań wyłania się więc jako najważniejszy Rodzic: Ojciec i Matka. Pierwsze i drugie czytanie wprowadza nas w słowa samego Chrystusa, które słyszymy w Ewangelii. Jezus wskazuje na siebie jako na źródło życia, jako na „ojca” i „matkę” (warto przypomnieć, że np. w objawieniach św. Juliany z Norwich Chrystus przedstawiał się jako matka). Dlatego już w pierwszym zdaniu słyszymy: „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien”. Nie wzywa się nas tutaj do niekochania naturalnych rodziców, ale do właściwych „proporcji miłości”. Bogu należy się największa miłość, bo to właśnie On jest największym Rodzicem. Chrystus jest naszą „matką” i „ojcem”, On nas karmi (swoim Ciałem) i wychowuje (swoim Słowem).
Zatem dajmy się Jezusowi nakarmić i wysłuchajmy, co ma nam dzisiaj do powiedzenia: zarówno w swoim Słowie wypowiedzianym publicznie w świątyni, jak i w chwili modlitwy w ciszy, gdy mówi do naszego serca indywidualnie i intymnie.
2.Pragnę dzisiaj jeszcze raz  tym wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia procesji eucharystycznej w  Uroczystość Bożego Ciała, a nade  wszystko rodzinom,  które przygotowywały Boże Domki, dzieciom komunijnym, dziewczynkom sypiącym kwiatki i paniom prowadzącym dziewczynki, niosącym Różaniec i poduszkę  oraz  niosącym
sztandary i chorągwie,  panu organiście, niosącym baldachim oraz  ministrantom   składam  serdeczne Bóg zapłać.

3.Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Przez całą oktawę Bożego Ciała, aż do czwartku zapraszam na procesję Eucharystyczną i nabożeństwo czerwcowy wszystkich,  którzy znajdę odrobinę czasu na godz. 18,oo  do kościoła.
4.W poniedziałek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. Zwłaszcza w każdą środę zwracamy się do Niej jako naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby i przeproszenia.
5.We wtorek, 28 czerwca,  przypada wspomnienie św. Ireneusza.
6.W  środę, 29 czerwca obchodzić będziemy  uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ich apostolska działalność, tak ofiarna, że nie wahali się oddać życia za Jezusa, doprowadziła ich do Rzymu, który przez to stał się centrum chrześcijaństwa. W ich uroczystość przeprowadza się zbiórkę pieniędzy, zwaną „świętopietrzem”, przeznaczoną do rozdziału przez Stolicę Apostolską na potrzeby charytatywne. Bóg zapłać za wszelką ofiarność. Na  Mszę św. z nowenną zapraszam na godz. 18,oo.
7.W dniach od 29. czerwca  do  2.  lipca 2011 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie odbędą się rekolekcje dla nauczycieli,  wychowawców,  pedagogów  i katechetów wszystkich typów szkół.
8.W tym tygodniu przypada też  I  Piątek miesiąca,  a zarazem Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  i  Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Na Mszę św. zapraszam o godz. 18,oo.
9.Również w pierwszy piątek miesiąca ( ponieważ są już wakacje) odwiedzę chorych z posługą sakramentalną w godzinach  od  10  do 14 – tej. Tego dnia również okazja do spowiedzi świętej od godz. 17,oo (będzie  to jednocześnie spowiedź przedodpustowa.
10.Za tydzień – w pierwszą niedzielę lipca - parafia nasza obchodzić będzie Uroczystość odpustową . Już  dzisiaj  zapraszam  wszystkich parafian oraz wypoczywających w naszej parafii  na  wakacjach  na  sumę odpustową   o  godz. 11, 3o.  (W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 10,oo, natomiast   dla tych co nie mogą być na sumie odpustowej będzie Msza św. recytowana o godz. 8,oo).
11.Proszę serdecznie  o przyjście na sumę odpustową dzieci,  które były przyjęte do  I Komunii św. w tym roku  i  w zeszłym roku oraz dzieci do sypania kwiatków oraz poczty sztandarowe.
12.W okresie wakacyjnym zapraszam wszystkich parafian oraz  wypoczywających w Borach Tucholskich  na  Msze św. w dni  powszednie  w  każdą środę  o godz.  18,oo w połączeniu z nowennę  do M.B.N. Pomocy oraz w sobotę  o  godz.  18,oo,  na Mszę św. wigilijną z niedzieli. W niedzielę Msze  św.  są  o  godz. 8,oo ;  10,oo   i  11,3o
13.Wakacje  to czas  wypoczynku  oraz  samorefleksji . Życzę  wszystkim  odpoczywającym w Borach  Tucholskich słonecznej pogody,  a  nade  wszystko  opieki  Opatrzności  Bożej  i  wstawiennictwa  Niepokalanej.
14.Przed kościołem,  u ministrantów,  można nabyć nowy numer „Pielgrzyma”,  oraz czasopisma o tematyce misyjnej.
15.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam  najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkim wyjeżdżającym życzę, aby wakacje i czas urlopowy był zasłużonym  wypoczynkiem.


ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W dzisiejszą niedzielę  Kościół przypomina prawdę o Bogu jedynym w Trójcy Świętej ,  który stanowi serce naszej chrześcijańskiej wiary. Jest prawdą bardzo trudną, dla ludzkiego rozumu wręcz niemożliwą do zgłębienia, a przecież towarzyszy nam stale od początku naszego chrześcijańskiego życia. W imię Trójcy Przenajświętszej -  Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego przyjęliśmy sakrament chrztu świętego. Prawie każdą naszą modlitwę, każdą ważniejszą czynność rozpoczynamy od znaku krzyża świętego, czynionego "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Jest nam więc ta prawda wiary bardzo bliska - nie tylko poprzez wypowiadane słowa. Możemy się jej uczyć w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza w rodzinie. To we wspólnocie rodzinnej doświadczamy, czym jest miłość ojca do matki i rodziców do dzieci. Ta potrójna relacja - między ojcem, matką i dziećmi jest niedoskonałym odzwierciedleniem związku miłości między trzema Osobami Boskimi: Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Doświadczając miłości, spajającej nierozerwalną więzią żonę i męża, rodziców i dzieci, człowiek uczy się Boga, który jest miłością. Wspólnota rodzinna może istnieć i żyć dzięki miłości. Życie Boga w Trójcy Świętej jedynego jest samą doskonałą miłością Ojca i Syna w Duchu Świętym.
2.Dzisiaj  też  dobiega końca okres spowiedzi i komunii wielkanocnej. Może warto zapytać samego siebie: czy spełniłem już ten święty obowiązek katolika, wypływający z przykazania kościelnego?
3.W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą odprawimy w łączności z nabożeństwem czerwcowym po Mszy św. o godz. 18.00.                              
4.Msze św. w uroczystość Bożego Ciała w naszym kościele będą sprawowane: o godz. 8,oo  oraz  uroczysta suma parafialna o godz.  10,oo z procesją .( Nie będzie zatem  Mszy św. dla dzieci o godz. 11, 30  - jak w każdą niedzielę.) Procesja przejdzie następującą trasą : po wyjściu z kościoła ul. Jana Pawła II  przejdziemy w kierunku ulicy Żwirowe  do posesji p. Berendt,  gdzie będzie  1
Boży domek
.Następnie ul. Żwirową do posesji p. Kozik,  gdzie będzie 2  Boży domek i dalej ul. Sambora  do Al. 7oo – lecia,  gdzie przy posesji p. Lorbieckich, gdzie będzie 3 Boży domek. Stąd  ul. J. Pruszcza do posesji p. Jeneralskich,  gdzie będzie ostatni Boży domek. Ostatni odcinek  to przejście do ul. Wydmowej i wejście lewą stroną do kościoła, gdzie odśpiewamy  Te  Deum  (Ciebie Boga  wysławiamy). W procesji eucharystycznej niech wezmą również udział dzieci, które w tym roku były przyjęte do I  Komunii św. oraz w zeszłym roku w swoich strojach pierwszokomunijnych.
5.Do procesji wokół kościoła zapraszam wszystkich przez całą oktawę Bożego Ciała o godz. 18,oo, aż do piątku, tj. Uroczystości Serca Pana Jezusa. Zapraszam nade wszystko dzieci komunijne i dziewczynki do sypania kwiatków.
6.Dziewczynki  do sypania kwiatków zapraszam na próby w poniedziałek o godz. 16,oo.  oraz we wtorek i środę o  godz. 17,3o.
7.Dzieci i młodzież z naszej szkoły zapraszam z rodzicami i nauczycielami na Mszę dziękczynną w środę o godz. 8,oo.
8.23 czerwca, obchodzimy też Dzień Ojca. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich naszych ojcach, aby godnie i z miłością wypełniali swoje ojcowskie obowiązki w swoich rodzinach.
9.W piątek natomiast, 24 czerwca, przypada uroczystość  Narodzenie św. Jana Chrzciciela. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto pomyśleć nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą, z praktykowaną pobożnością. Wpatrując się we wzór świętego Jana Chrzciciela, prosząc go o siłę, kroczmy przez naszą codzienność w obecności Boga! W tym dniu przypadają też imieniny naszego Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi oraz rocznica ingresu. W czasie nabożeństwa czerwcowego polecajmy Księdza Biskupa opiece Matki Bożej, a nade wszystko módlmy się o łaskę zdrowia.
10.U ministrantów przed kościołem można zakupić czasopisma religijne, jak „Pielgrzym”,„Radio Maryja”  oraz  inne czasopisma misyjne.
11.Wszystkim,  którzy obchodzą w tym tygodniu urodziny, imieniny oraz inne rocznice rodzinne oraz jubileusze małżeńskie składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W czerwcu  łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby kapłani, zjednoczeni z Sercem Chrystusa, zawsze byli prawdziwymi świadkami troskliwej i miłosiernej miłości Boga.
2.Na nabożeństwa czerwcowe zapraszam we wszystki dni powszednie o godz. 18,oo,  natomiast w sobotę i w niedzielę po Mszy św.
3.Czytania dzisiejszej Uroczystości Zesłania Ducha Świętego wskazują na moc i potrzebę Darów Świętego. Ewangelia opisuje sytuację, w której łatwo możemy zobaczyć obraz życia człowieka grzesznego. Ale możemy tam także dostrzec nadzieję, czyli drogę, która prowadzi do jedności z Panem Bogiem.
Apostołowie byli zamknięci… Tak jak zamyka się człowiek, który dał się zmanipulować szatanowi, który poszedł swoją drogą i wstydzi się przed samym sobą. Czasem nawet nie chce patrzeć w lustro. Nie chce też, aby ktoś się z niego śmiał, nie chce usłyszeć „a nie mówiłem?”, „trzeba było słuchać mądrzejszych”.
Wówczas wchodzi Jezus. Mimo drzwi zamkniętych. Wchodzi i mówi „pokój z tobą”, „chcę przywrócić pokój w twym sercu”. Człowiek – podobnie jak Apostołowie – patrzy z niedowierzaniem. Gdzieś w pamięci tkwi wspomnienie mocy Chrystusa, ale jest też niepewność. Gdy przyznam się do własnej nieroztropności, czy Jezus nie będzie żądał wyjaśnień? On jednak niczego nie wypomina, nie rozdrapuje ran. Pokazuje tylko praktyczny program naprawy życia: nazwij prawdę po imieniu, powiedz szczerze, że sam nie dajesz rady, mylisz się i błądzisz. Jeśli uwierzysz Duchowi Świętemu, dotknie cię łaska przebaczenia i dostaniesz nową „porcję siły”, aby już jutro i pojutrze podejmować decyzje zgodne z wolą Bożą, czyli decyzje korzystne.
Zesłanie Ducha Świętego to nieustanna aktualizacja mocy Jezusa, to warunek ważności sakramentów świętych. Zesłanie Ducha Świętego to nadzieja na nieustanną obecność pokoju w naszym sercu. Trzeba tylko pozwolić Mu działać.
4.W dzisiejszą  2 niedzielę zapraszam do naszej wspólnej modlitwy  za przyczyną miłosierdzia Bożego  o szczęśliwa budowę Kościoła,  jak również z serca dziękuję za wszelkie ofiary złożone na ten cel na miarę naszych możliwości.
5.W poniedziałek (13 czerwca) w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła zapraszam na Mszę św. o godz. 18,oo.  Natomiast wieczorem o godz. 21,oo,  z racji Dnia Fatimskiego, zapraszam na  nabożeństwo Fatimskie w połączeniu z  czerwcowym. Proszę o zabranie świec na procesję światła.
6.W środę zapraszam o godz. 18,oo na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w połączeniu z czerwcowym.
7.Dzisiejszą uroczystością kończymy Okres Wielkanocny w liturgii Kościoła. Jutro rozpoczynamy okres zwykły.
8.Zapraszam do nabywania i czytania prasy katolickiej, którą można nabywać przy wyjściu z kościoła u ministrantów.
9.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii