1.Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzi-my. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.
2.Słowo Boże dzisiejszej niedzieli przypomina nam o docenieniu wartości nadprzyrodzonych w naszym życiu na co dzień. Nieroztropność to czy głupota?
Idziemy przez życie zadowoleni i dumni z naszych lamp. Szczycimy się i chwalimy tym cośmy osiągnęli, pokazując to na „wystawach” rodzinnych i koleżeńskich przyjęć, na targowiskach próżności i biennale zbytku. Zapomnieliśmy tylko, że brak nam ducha, że te wszystkie materialne dobra, to wszystko z czego jesteśmy tacy dumni, to jak lampy bez oliwy, to jak latarki bez baterii, to jak piękne, ale puste talerze, z których nikt się nie pożywi. Zapomnieliśmy tylko, że najpiękniej oprawiona książka, jeśli głupia i bez znaczenia nie będzie czytana, że spryt to nie mądrość, a przebiegłość, to nie roztropność. I dopiero wtedy, gdy zbliża się koniec życia i kiedy "lampy należałoby opatrzeć" okazuje się, że nam "oliwy brak", że byliśmy po prostu głupi dbając o to, co zewnętrzne i materialne, ale przecież tylko drugoplanowe i bezduszne, a zapominając o tym co ożywia i daje światło. I z przerażeniem stwierdzamy, że nasze lampy choć piękne i ozdobne, i wypieszczone, i kolorowe, i bogato zdobione są bezużyteczne, bo nie świecą .... ŻE CAŁE NASZE ŻYCIE BYŁO I NIESTETY NADAL JEST JAK TA PUSTA LAMPA BEZ OLIWY!!! A dlaczego nie zaopatrzyłem się w oliwę, kiedy był na to czas? Dlaczego spałem i dbałem jedynie o pozory? Co robiłem w życiu i dlaczego maje baterie się wyczerpały? JESTEM PUSTY bo byłem głupi,
bo mi "oliwy brakło", bo byłem tylko przebiegły zamiast być mądrym, bo byłem jedynie sprytny zamiast być roztropnym !!! Przerażające stwierdzenie ... A mnie się wydawało, że się urządziłem i rzeczywiście nieźle się urządziłem na krótką doczesność, ale też się "nieźle URZĄDZIŁEM" na całą wieczność ... Czy świecę, czy też jestem jedynie pustą, choć zewnętrznie piękną lampą?
3.Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Codziennie, do 8 listopada włącznie, w naszym kościele modli-my się też za zmarłych, których imiona wypisaliśmy na karteczkach i jeszcze możemy wypisywać i  składać do skrzynki przy ambonie.
4.W środę, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apo-stoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
5.W piątek, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego Narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci.  O godz. 10.00 w kościele p.w. Bożego Ciała zostanie odprwiona Msza św. za Ojczyznę.
6.W piątek, 11 listopada w liturgii wspominamy św. Marcina z Tours. Parafia w Gostycynie obchodzi swój doroczny odpust ku czci św. Marcina. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12.00.
7.W każdą niedzielę w ciągu roku przed Mszą św. o godz. 8.00 modlimy się wspólnie za zmarłych polecanych w tzw. Wypominkach Rocznych, które można odnawiać i zamawiać w Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania.
8.W Biurze Parafialnym można zamawiać intencje mszalne na ten rok, bo są jeszcze wolne intencje, a także rezerwować intencje na rok 2012.
9.W przyszłą niedzielę, 13 listopada ( drugą niedzielę miesiąca) modlić się będziemy o szczęśliwą budowę kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców,  którzy pomagają przy budowie świątyni. Na ten cel również przeznaczona jest  kolekta.. Polecam ten cel modlitwom i ofiarności,  jak zawsze,  na miarę naszych możliwości.
10.W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•  10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i Doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża (wspomnienie obowiązkowe);
• 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie-męczennik w Kościele Zachodnim (wspomnienie obowiązkowe);
• 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe).
11.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej, którą można nabyć  u ministrantów przed kościołem.
12.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, obchodzona jest uroczystość poświęcenia kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku szczególnie uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia ob-chodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miej-scem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.
2.W dzisiejszej liturgii słowa padają ostre sformułowania pod adresem tych, którzy mieli być przewodnikami duchowymi Ludu Wybranego ( „…mówią,  ale nie czynią…”). Malachiasz gani kapłanów za sprzeniewierzenie się obowiązkom i łamanie przymierza, a także wypowiada słowa o przekleństwie. Jezus, wskazując na uczonych w Piśmie i faryzeuszy, zarzuca im hipokryzję. To ci, którzy zasiadali na „katedrze Mojżesza”, a więc mieli przybliżać wiernych do Boga przez składanie ofiar, rytualne oczyszczenia oraz objaśnianie Prawa. Ich postawa przeszła jednak w formalizm religijny i powierzchowność. Choć ręce może były pełne od składanych ofiar, a usta od wygłaszanych nauk, to jednak serce pozostawało puste, z dala od Boga. Taka postawa jest antyświadectwem, nawet wtedy, gdy wyraża się w pięknych i wzniosłych czynnościach liturgicz-nych czy nauczaniu.
Dziś także kapłani, a wraz z nimi wszyscy chrześcijanie, słyszą słowa krytyki i zarzuty typu „mówią, ale nie czynią…”, a nawet przekleństwa. Niekiedy są to oskarżenia w pełni uzasadnione, innym razem wynikają jedynie z agresji i nie-nawiści do Chrystusa i Kościoła. Drogę do bycia autentycznym świadkiem wy-powiadanych słów wskazuje św. Paweł: „chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze”. Postawa całkowitego oddania się w służbie Sło-wa Bożego zawsze przyniesie błogosławiony owoc, gdyż jest odbiciem miłości matki do dzieci, a nade wszystkim miłości Chrystusa do Kościoła. „Miłość wszystko przetrzyma”. Nawet to najtrudniejsze!
3.Msze św. w dni powszednie od 31 października, po przejściu na czas zimo-wy,  będą odprawiane w dni powszednie  godz. 17,oo.  Ostatni różaniec wspólny dla wszystkich  odmówimy  w poniedziałek o godz. 17,oo.
4.We wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamię-tajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.    
W naszym kościele będą one odprawione według następującego porządku: o godz. 8.00, 10, oo.  i  11,3o,  po której  - jak co roku – nastąpi przejście na cmentarz komunalny w Rudzkim Moście,  gdzie ok.  godz. 12, 15  zostanie odprawione nabożeństwo Słowa Bożego z modlitwami za wszystkich spoczywających na  cmentarzu.  W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.
5.W środę, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele zostaną odprawione Msze Święte  o godz.  16,oo.  za  + śp. Księdza Kanonika Kazimierza Janiszew-skiego  oraz  Msza św. zbiorowa o godz.  17.oo.  Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.
6.Przy chrzcielnicy na półce znajdują się kartki  na wypominki jednorazowe i wspólną Mszę świętą w Dzień Zaduszny.   Wypisane kartki wraz z ofiarą można złożyć w skrzynce na prośby Nowenny M. B. N. Pomocy.
7.We wtorek, 1 listopada po południu, albo w Środę 2 listopada (Dzień Zaduszny) przez cały dzień w naszej świątyni, podobnie jak i w innych kościołach i kaplicach publicznych, można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych i stan łaski uświęcającej. W oktawie Dnia Zadusznego  odczytywać będziemy kartki z imionami naszych zmarłych ( tzw. wymianki jednorazowe).
8.W każdą niedzielę w ciągu roku przed Mszą św. o godz. 8.00  modlimy się wspólnie za zmarłych polecanych w tzw. Wypominkach Rocznych, które można odnawiać i zamawiać w Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania, tj. w środy i czwartki przed Mszą świętą wieczorną od godz. 16,oo  natomiast  we wtorki,  piątki i soboty tylko po Mszy świętej.
9.W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
• pierwszy czwartek – dzień modlitwy o powołania kapłańskie
• pierwszy piątek – spowiedź i Komunia św. wynagradzająca za grzechy
• pierwsza sobota miesiąca - modlitwa za rodziny naszej parafii
10.W pierwszy piątek od 16,oo. okazja do spowiedzi świętej.
11.Chorych z miesięczną posługą sakramentalną odwiedzę w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach  między  10,oo.  a  14,oo.
12.W tym tygodniu 4. XI. przypada wspomnienie św. Karol Boromeusza (1538-1584) biskupa, znakomity teologa i wielkiego reformatora  Kościoła.
13.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej, którą można nabyć  u ministrantów przed kościołem.
14.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdro-wia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.
2.Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 18,oo. Po różańcu  Msza św. wieczorna recytowana.
3.Dzisiaj rozpoczynamy w kościele Tydzień Misyjny upływać będzie pod hasłem: I Ty możesz pomóc – pomóż zakupić ławki i krzesła do nowopowstającej szkoły w Tanzanii.
4.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli wskazuje nam trzy pola działania. Pamiętając o nakazie Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” . Wszyscy jesteśmy zobowiązani do dzielenia się wiarą, która – jak zauważa św. Paweł Apostoł – „działa przez miłość”). Miłość zaś jest pierwszym i największym przykazaniem Bożym, o czym przypomina dzisiejsza Ewangelia . A więc wiara i miłość idą ze sobą w parze. Miłość przynagla nas, abyśmy dzielili się wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego. Najpierw z tymi, którzy żyją obok nas. Wielu być może nie po-znało jeszcze Chrystusa i Jego nauki. Wśród nich mogą być również cudzoziemcy, którzy osiedlają się w naszym kraju. Na straży ich praw stoi słowo Boże z dzisiejszego pierwszego czytania . Nie można bowiem nikomu głosić Chrystusa, dopuszczając się jednocześnie wobec niego jakiejś niesprawiedliwości. I to jest pierwsze pole naszego działania misyjnego.
Drugim polem tegoż działania są narody mieszkające z dala od naszych granic. Kto wierzy w Chrystusa, temu nie może być obojętny los ludów, które jeszcze nie przyjęły wiary w Zbawiciela, bo przecież również za nie Jezus umarł na krzyżu.
Ponadto dzisiaj spotykamy ludzi, a nawet całe narody wymagające ponownej ewangelizacji i o nich także musimy pamiętać jako o trzecim polu działania misyjnego.
Kto naprawdę kocha Boga i bliźniego, ten będzie chciał i starał się pomagać na wszystkich tych polach.
5.W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w po-łączeniu z nabożeństwem różańcowym o godz. 18,oo.
6.W piątek, 28 października ,  wspominamy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza, którego czcimy,  jako patrona spraw beznadziejnych. Wzywamy  go w szczególnych potrzebach.
7.Nauki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11,3o.
8.Zapraszam też wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną w niedziele na godz. 11,3o, a jednocześnie apeluję do rodziców, aby zadbali o to, by dzieci brały udział w  tej  Mszy św.
9.Zbliża się miesiąc listopad poświęcony pamięci naszych bliskich zmarłych. Przy figurce Matki Bożej Fatimskiej w kościele wyłożone zostaną  kartki na wypominki  jednorazowe,  które odczytywane będą w oktawie Dnia Zadusznego oraz na Mszę świętą zbiorową w Dzień Zaduszny o godz.  17,oo.
10.Wymianki Roczne proszę odnawiać i zamawiać wyłącznie w  biurze parafialnym w godzinach urzędowania,  tj. w środy i czwartki przed Mszą świętą wieczorną,  natomiast  we wtorki,  piątki i soboty tylko po Mszy świętej.
11.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej u ministrantów przed kościołem.
12.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.


1.W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.
2.Dzisiaj (16 października) przypada trzydziesta trzecia rocznica wyboru na Stolicę Piotrową w Rzymie naszego Polaka - Papieża, błogosławionego Jana Pawła II (16 października 1978 roku). Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie, dziękując Panu Bogu, za dar beatyfikacji naszego umiłowanego Ojca Świętego. Dziękujemy dziś Panu Bogu,  że w osobie błogosławionego Sługi Bożego dał nam największy autorytet  XX wieku, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości życiowej. Prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.
3.Jakim chrześcijaninem ma dzisiaj być wierzący w Boga ?  Oto pytanie ciągle wracające do naszego serca. „Pokażcie Mi monetę podatkową!... Czyj jest ten obraz i napis?” Aby w pełni zrozumieć ten dobrze znany fragment o płace-niu podatku Cezarowi musimy skupić naszą uwagę na terminie obraz, po grecku eikôn (od niego pochodzi słowo „ikona”). (…) Poprzez słowo obraz Jezus odsy-ła słuchacza do znanego fragmentu Księgi Rodzaju, mówiącego o stworzeniu mężczyzny i kobiety: „Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i kobietę” .
Człowiek jest więc dogłębnie „naznaczony” przynależnością do Boga. Stanowi ikonę Pana, ucieleśnia Jego niewidzialne oblicze, nosi w sobie ślad boskości. Izrael nie będzie potrzebował posągów, aby wyobrazić sobie Boga. Człowiek stanowi obraz najbardziej przypominający Boga i jest z Nim głęboko związany. Na marginesie przypomnijmy, że (…) obrazem Boga jest (…) człowiek złożony z mężczyzny i kobiety („stworzył mężczyznę i kobietę”). Miłość między nimi oraz ich zdolność rodzenia stanowią symbol Stwórcy.
(…) W konkluzji Jezus odwołuje się do obu tych obrazów: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Moneta opatrzona oficjalnym znakiem cesarza – niech będzie Cezara. Człowiek, opatrzony znakiem przynależności do Boga – niech będzie dłużnikiem wobec Boga, od którego otrzymał swą ostateczną godność.
Ekonomia i polityka nie ulegają tu unicestwieniu przez wprowadzenie integralizmu religijnego. Jednakże władza państwa oraz ekonomii ma ściśle określone,
nieprzekraczalne granice. Nie może sprawować kontroli na człowiekiem w tym, co stanowi jego najgłębszą i najpełniejszą rzeczywistość.
4.Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 18,oo. Po różańcu  Msza św. wieczorna recytowana.
5.We wtorek, 18 października  przypada święto świętego Łukasza Ewangelisty. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach za pracowników służby zdrowia oraz wszystkich,  którzy chorymi się opiekują.
6.W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w połączeniu z nabożeństwem różańcowym o godz. 18,oo. Tego dnia przypada też wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki - męczennika za wiarę,  który zostawił nam przewodnią myśl w słowach „ zło zwyciężaj dobrem”.
7.W sobotę, 22 października, przypada 63. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda.
8.Również w sobotę, 22 października wspominać będziemy w liturgii bł. Jana Pawła II, Papieża. Tego dnia niech jeszcze raz zagoszczą w naszych sercach jego słowa wypowiedziane dokładnie 33 lata temu, w dniu inauguracji pontyfikatu: „Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.
9.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
•17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń świętego Jana Ewangelisty i następca świętego Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria).
•20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia .
•21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich .
10.Nauki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11,3o
11.Zapraszam też wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną w niedziele na godz. 11,3o, a jednocześnie apeluję do rodziców, aby zadbali o to, by dzieci brały udział w  tej  Mszy św.
12.Stowarzyszenie Hospicjum w Tucholi już po raz drugi organizuje akcję sadzenia żonkili, kwiatów będących międzynarodowym symbolem nadziei oraz przypominających o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Akcja ta będzie miała miejsce na Placu Wolności w Tucholi w sobotę, 22 października o godz. 11.00, o godz. 17.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury koncert charytatywny w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Lasów Państwowych i Powiatu Tucholskiego przy Zespole Szkół Leśnych w Tucholi pod dyrekcją Mirosława Pałczyńskiego.
13.Od 23 do 29 października Tydzień Misyjny upływać będzie pod hasłem: I Ty możesz pomóc – pomóż zakupić ławki i krzesła do nowopowstającej  szkoły w Tanzanii.
14.Zbliża się miesiąc listopad poświęcony pamięci naszych bliskich zmarłych. Przy figurce Matki Bożej Fatimskiej w kościele wyłożone zostaną  kartki na wypominki  jednorazowe,  które odczytywane będą w oktawie Dnia Zadusznego oraz na Mszę świętą zbiorową w Dzień Zaduszny o godz.  17,oo.
15  Wymianki Roczne proszę odnawiać i zamawiać wyłącznie w  biurze parafialnym w godzinach urzędowania,  tj. w środy i czwartki przed Mszą świętą wieczorną,  natomiast  we wtorki,  piątki i soboty tylko po Mszy świętej.
16.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy nowy numer Pielgrzyma w nim m.in. artykuły o posłudze naszego Księdza Biskupa Pomocniczego Piotra Krupy oraz inne czasopisma o tematyce młodzieżowej i misyjnej.
17.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.
2.W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XI. Dzień Papieski pod hasłem: “Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Przy kościele odbywa się zbiórka do puszek na rzecz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia fundującej stypendia naukowe dla młodzieży z trudnych środowisk.
3.Dzisiaj również, jak w każdą 2 niedzielę miesiąca, modlimy się do miłosierdzia Bożego w intencji szczęśliwej budowy kościoła  oraz w intencji wszystkich ofiarodawców.  Kolekta dzisiejszej niedzieli,  za którą składam serdeczne Bóg zapłać,  jest przeznaczona  na budowę kościoła.
4.Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej.
Różaniec dla wszystkich (dzieci,  młodzieży i dorosłych) codziennie o godz. 18,oo. W poniedziałki, wtorki i czwartki przewodniczą dzieci i młodzież,  a w środy i piątki dorośli.
5.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli skłania nas do refleksji nad naszym osobistym przygotowaniem się do uczty – nagrody życia wiecznego. Król przygotował wspaniałą ucztę i wysłał zaproszenia na wesele swojego syna. Chciał podzielić się wielką radością i zaproszonych gości podjąć tak, jak potrafił najlepiej. A goście? Zapatrzeni w swoje sprawy zlekceważyli króla i to, co dla nich przygotował.
Może słuchając przypowieści o uczcie królewskiej, oburzamy się na tych, którzy nie myśląc o gospodarzu odrzucili jego zaproszenie. Któż z nas odmówiłby królowi, tłumacząc się codziennymi sprawami? A gdyby królem był Bóg, a ucztą weselną żywe chrześcijaństwo, do którego nas zaprasza? Bóg pragnie być z nami przy jednym stole we wszystkich naszych sprawach. Chce być blisko, gdy przeżywamy wielkie życiowe radości, kiedy załatwiamy codzienne obowiązki, ale jeszcze bardziej, gdy nadchodzi noc cierpienia i smutku. Głos Pana dociera nawet na „rozstajne drogi”, bo wie, że odrzucenie Jego zaproszenia koń-czy się samotnością człowieka.
Nasza wartość nie polega na tym, co mamy, ale kim jesteśmy dla Boga. Chrześcijaństwo to Chrystus, a chrześcijanin to ten, który wszystkie sprawy swojego życia odnosi do Chrystusa. Zaproszenie do radości bycia chrześcijaninem jest łaską od Boga, jednak każdy sam musi zatroszczyć się o strój weselny. Przez
chrzest święty weszliśmy na gody weselne Króla i „przyoblekliśmy się w Chrystusa”, czego symbolem jest biała szata. Czy dziś nadal jest czysta, bez dziur i kurzu? Co zrobiliśmy z naszym strojem weselnym? Uczta gotowa! Bóg zaprosił nas do swego Królestwa i dał nam najpiękniejszą szatę weselną, byśmy nosili ją z godnością dzieci Bożych – nie dlatego, że zasłużyliśmy, ale po prostu, zostaliśmy przez Niego wybrani.
6.W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  wraz z różańcem o godz. 18,oo.
7.W czwartek, 13 października – przypada rocznica ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Zapraszam wszystkich,  którzy znajdą trochę czasu na ostatnią procesję połączoną z nabożeństwem Fatimskim  o godz. 21,oo   (proszę przynieść świece).
8.W piątek (14 października) przypada Dzień Nauczyciela, pamiętajmy w na-szych modlitwach o wychowawcach, nauczycielach i katechetach dziękując Pa-nu Bogu za ich gorliwą pracę.
9.Pragnę przypomnieć rodzicom i wychowawcom dzieci klasy drugiej,  która przygotowuje się do I Komunii św. oraz dzieciom, które były przyjęte z klas  3  i  4  o obowiązkowym uczestniczeniu w Różańcu od poniedziałku do piątku o godz. 18,oo.
10.Dzieci do przyjęcia mają  też obowiązkowe nauki Pisma św.  na Mszy św. w niedzielę o godz.  11,3o.
11.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, kapucyna, który po-wołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich
• 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i Doktora Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką
12.Zbliża się miesiąc listopad poświęcony pamięci naszych bliskich zmarłych. Przy figurce Matki Bożej Fatimskiej w kościele wyłożone zostaną  kartki na wypominki  jednorazowe,  które odczytywane będą w oktawie Dnia Zadusznego oraz na Mszę świętą zbiorową w Dzień zaduszRzymie naszego Papieża, Błogosławionego Jana Pawła II  ny o godz.  17,oo.  Wymianki Roczne proszę zamawiać wyłącznie w  biurze parafialnym w godzinach urzędowania,  tj. w środy i czwartki tylko przed Mszą świętą wieczorną,  natomiast  we wtorki,  piątki i soboty tylko po Mszy świętej.
13.W przyszłą niedzielę (16 października), przypada 33.  Rocznica Wyboru na Stolicę  Piotrową (16 października 1978 roku). Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie, dziękując Panu Bogu, za dar beatyfikacji naszego umiłowanego Ojca świętego.
14.Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Polecamy Pielgrzyma, a dla jest dzie-ci „Mały Pielgrzym”.
15.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.
2.Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Różaniec dla wszystkich (dzieci,  młodzieży i dorosłych) codziennie o godz. 18,oo. W poniedziałki, wtorki i czwartki przewodniczą dzieci i młodzież,  a w środy i piątki dorośli.
3.Liturgia Słowa w dniu dzisiejszym w dużej części zajmuje się rzeczywistością winnicy. Przedstawia ją nie jako sielankowy obrazek, ale – jak dla ówczesnych słuchaczy Jezusa – jako pewien biznes, gdzie nie tylko gałązki roman-tycznie pną się w górę, lecz także panują stosunki pracy i płacy, trzeba wykonywać swoje zadania i być lojalnym wobec właściciela. Jeśli się tego nie robi, jeśli się jest leniem, oszustem i podnosi się rękę na właściciela, ponosi się konsekwencje.
To jest też miejsce, gdzie każdy krzak co roku się obcina, oczyszcza, a uschłe pędy po prostu wyrzuca. A Jezus nie boi się użyć tego przykładu biznesu, firmy, dla ukazania pewnych praw, które obowiązują również w Królestwie Niebieskim. Jakby chciał nam powiedzieć, abyśmy nie wykorzystywali tego, że Bóg jest cierpliwy). Byśmy nie kpili z Jego dobroci i nie mówili, że możemy sobie robić, co chcemy. Gdy On posyła – jak w dzisiejszej Ewangelii – swoje sługi, daje znaki, a wreszcie posyła do swojej winnicy Syna – abyśmy tego nie zlekceważyli i nie podeptali. A wreszcie, gdy On tak kocha swoją winnicę, tak ją pielęgnuje i tak się jej poświęca – oddając życie, żebyśmy jej nie niszczyli i nie zaniedbywali.
Może się bowiem okazać, że jeśli my nie przyjmiemy ciągle przychodzącego Chrystusa, mimo Jego znaków i cudów, zostanie On nam zabrany i dany innym narodom, które „wydadzą jego owoce” .
4.Dzisiejszą niedzielą (2 października) rozpoczynamy 67. Tydzień Miłosie-dzia pod hasłem: Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia. Pamiętajmy w tym czasie szczególnie o chorych i potrzebujących z naszej parafialnej wspólnoty. Przed kościołem odbywa się zbiórka na cele dobroczynne.
5.Dzisiaj o godz. 15.00 uroczyste Nieszpory w Bazylice katedralnej pod prze-wodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Podczas Modlitwy Kościoła Ksiądz Biskup pobłogosławi kleryków z roku III z okazji przywdziania sutanny.
6.Za tydzień obchodzić będziemy  X  Dzień Papieski pod hasłem “Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Tego dnia  przed kościołem odbywać się będzie zbiórka do puszek na Fundusz Stypendialny wspierający utalentowaną młodzież z niezamożnych rodzin. Obecnie wspiera 2 500 uczniów i studentów.
7.Z tej racji w sobotę, 8 października, w wieczór poprzedzający Dzień Papie-ski, zapraszamy wszystkich na wieczornicę i nabożeństwo o godz. 21,oo, podczas którego prosić będziemy za wstawiennictwem Błogosławionego Jana Pawła II o wszelkie łaski dla naszej Ojczyzny, naszej parafii i dla nas samych.
8.W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą w październiku łączymy z nabożeństwem różańcowym o godz. 18,oo.
9.W tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca -  w naszych  modlitwach prośmy o dobre powołania kapłańskie, zakonne i zakonne.
• pierwszy piątek miesiąca - modlitwy nasze i Komunię świętą  ofiarujmy jako zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź św. godzinę przede Mszą.
10.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyk, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła po dzień dzisiejszy.
• 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; Ojciec Święty Jan Paweł II zwykł ją nazywać „iskrą Bożego Miłosierdzia”, która wyszła z Polski .
11.W przyszłą niedzielę,  2 niedzielę miesiąca, proszę o modlitwę do miłosierdzia Bożego w intencji szczęśliwej budowy kościoła  oraz w intencji wszyst-kich ofiarodawców. W tym dniu kolekta również przeznaczona będzie na budowę kościoła,  którą polecam  na miarę możliwości każdej rodziny.
12.W piątek, 7 października o godz. 15.00 pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi odprawiona zostanie Msza św. inaugurująca Rok Akademicki Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Serdecznie zapraszam wszystkich,  którzy pragną zanieść swoją modlitwę w intencji uczących się i nauczających.
13.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i „Małego Pielgrzyma” dla dzieci.
14.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu
obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.
2.Dwa tygodnie temu zebraliśmy na tacę budowlaną 3 578 zł. Za te ofiarę,  jak również złożone osobiście w biurze i przelane na konto parafialne składam serdeczne Bóg zapłać.  Dziękuję również za modlitwę do miłosierdzia Bożego w intencji budowy kościoła oraz  ofiarodawców.
3.Słowo Boże w dzisiejszej niedzieli przypomina nam prawdę Bożą,  że rozum człowieka ma opierać się na Ewangelii. Jedna z katolickich audycji radiowych podejmowała temat pobożności według myśli Pana Boga. Podczas roz-mów telefonicznych ze słuchaczami rozmawiano o tym, że istota pobożności polega na właściwym stylu życia i na prawidłowych relacjach z innymi ludźmi. Modlitwa zaś ma w tym pomagać, dodawać sił, łagodzić złe emocje. Wspomniano także o osobach szczególnie powołanych do życia wypełnionego modli-twą, jak mówił Jan Paweł II o zakonach kontemplacyjnych. Godzinę po zakończonej audycji na adres e-mailowy redakcji ktoś przysłał smutny list opisujący wydarzenia w pewnej rodzinie. Wszyscy, którzy do niej należeli, modlili się co-dziennie rano i wieczorem, o godz. 15.00 pamiętali o Koronce do Bożego Miło-sierdzia, a jednocześnie… lepiej nie streszczać szczegółów… niszczyli małżeń-stwa w dalszej rodzinie, byli zawistni wobec otoczenia, ich dom określano „jaskinią plotek”. To chyba jeszcze gorsze udawanie niż opisane w dzisiejszej Ewangelii.
Dzisiejszy fragment nauczania Jezusa możemy nazwać opisem dobrego używania rozumu. Przemyślenia i refleksje mają nas prowadzić do Boga, do odczytywania i spełniania Jego woli. Mamy tu jednocześnie odpowiedź, jak trafiać do ludzkich serc i jak przemieniać świat, a nasze słowa i czyny korygować prawdą Ewangelii. Gdy pójdę złą ścieżką, mogę przeprosić, zmienić postępo-wanie i pokazać na własnym przykładzie, jak kontakt ze Słowem Jezusa mnie przemienia i daje mi wolność, za którą tęskni każdy człowiek.
4.W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  o godz. 18.00.
5.W czwartek, 29 września, przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, natomiast w niedzielę, 2 października, wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.
6.W niedzielę (2 października) o godz. 15.00 uroczyste Nieszpory w Bazylice katedralnej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Podczas Modlitwy Kościoła nastąpi obrzęd „ad missio”, czyli przedstawienie Biskupowi Diecezjalnemu kleryków przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Pobłogosławi również  w tym dniu kleryków z roku III z okazji przywdziania sutanny. Tego dnia sutannę otrzyma również nasz kleryk Paweł Orłowski.
7.W tym tygodniu przypada też pierwsza sobota miesiąca (1 października). Tego dnia odwiedzę chorych i starszych z naszej parafii z posługą sakra-mentalną od godz. 10,oo do 14,oo.
8.W najbliższą sobotę rozpoczynamy październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy od poniedziałku do piątku wszystkich  parafian (dzieci,  młodzież i  dorosłych)  podczas Nabożeństwa Różańcowego o godz. 18,oo.
9.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek
• 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, patron Czech
• 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński (wspomnienie obowiązkowe);
• 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i Doktor Kościo-ła, patronka misji katolickich (wspomnienie obowiązkowe).
10.Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej,  którą można nabyć przed kościołem u ministrantów.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam  najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wieslaw Herold - proboszcz parafii

Więcej artykułów…