Most modlitewny z Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie

W piątek 21 maja br. nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie będzie modlitewnie łączyć się z naszą parafią. Jednocześnie wspólnota seminaryjna, klerycy i moderatorzy proszą o modlitwę w ich intencji. Tworzyć będziemy  w tym dniu tak zwany „MOST MODLITEWNY”. Proszę zatem wszystkich parafian, aby w swoich osobistych modlitwach modlili się w najbliższy piątek za Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

Zapraszam również na  ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU od godz. 15.00 ,  którą rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego ,  a zakończymy Mszą św. o godz.  18,00, w czasie której będziemy łączyć się modlitewnie z naszym pelplińskim Seminarium. Istnieje również możliwość podjęcia duchowej adopcji jednego z kleryków.

Istotą MOSTU Modlitewnego jest wzajemna modlitwa wspólnoty WSD za poszczególne wspólnoty parafialne naszej diecezji i parafii za nasze WSD z troską o kształtowanie nowych i aktualnych powołań do służby Bożej.

Celem pomysłu jest budowanie wspólnoty diecezjalnej i pobudzenie do współodpowiedzialności za kształtowanie powołań oraz duszpasterstwo przez modlitwę, ofiarowane trudy i wyrzeczenia.

Formy „mostu”

Seminarium:

• modlitwa za daną parafię podczas codziennych modlitw, podczas Eucharystii,

• środowa Eucharystia sprawowana w intencji parafii włączonych w „most” w danym tygodniu,

• czwartkowa Eucharystia w intencji powołań,

• wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji danej parafii, jej duszpasterzy i wiernych,

• wieczorny różaniec w Radiu Głos w intencji danej parafii

• informacje o danej parafii na tablicy ogłoszeń w gmachu seminarium na I p.

Parafia:

• modlitwa za seminarium podczas Mszy świętej,

• modlitwa za seminarium poza Mszą św. (adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa okresowe),

• modlitwy w rodzinach za seminarium,

• modlitwa osób chorych (prośba o taką modlitwę podczas odwiedzin w I soboty miesiąca).

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafi