Zapraszam na pielgrzymkę  "Śladami św. Jana Pawła II i Kard. St. Wyszyńskiego" .                                 Zgłoszenia wstępne do 9 sierpnia 2020 r.