ŻYCZENIA  DLA  PARAFIAN  I  GOŚCI

„Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, czego my jesteśmy świadkami!” (Dz 3,16)

Święta Wielkanocne w tym roku przychodzi nam przezywać pośród ludzkich niepewności i uczucia bezradności wobec niszczącej mocy epidemii. Zapewniam wszystkich Parafian o modlitwie w tym czasie próby i duchowych zmagań.

Chrystus Zmartwychwstał, alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał, alleluja!

Życzę wszystkim zdrowia, pogody ducha i siły w przezwyciężaniu trudów jakimi jesteśmy ostatnio doświadczani. Życzę, by Chrystus, który przez swoje Zmartwychwstanie zwycięża śmierć, piekło i szatana, wniósł do naszych serc i domów pokój i pewność, że z Bogiem życie nigdy nie umiera.

ks. Wiesław Herold  - Proboszcz parafii

ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO
NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Siostry i Bracia!
Bracia Kapłani!
Osoby Konsekrowane!
Drodzy Diakoni i Klerycy!
W tym trudnym czasie doświadczenia naszej słabości i ograniczoności, w smutnym - a czasami napawającym lękiem - czasie pandemicznej choroby, która niektórych naszych bliskich doprowadziła do śmierci, w uciążliwym doświadczeniu izolacji i kwarantanny, słyszymy dzisiaj głos przepełniony nadzieją: Alleluja! Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Przyjmijmy ten okrzyk z wiarą, że nasz Pan zwyciężył śmierć, piekło i szatana, że jest silniejszy od naszej słabości. Wiara w celebrowane dzisiaj Wielkanocne Misterium wspiera nas w odrzucaniu lęku, ciemności i grzechu oraz pomaga stawać się uczniami pełnymi nadziei i wpatrującymi się w naszego Mistrza. Niech zatem Chrystus Zmartwychwstały obdarza Was dobrym zdrowiem i siłą do podejmowania trudnych wyzwań. Niech umocni solidarność i więzi między nami, niech da cierpliwość w trudnościach i umacnia nadzieję, która prowadzi do konkretnych znaków miłości bliźniego. Niech Pan oddali od nas chorobę i da łaskę życia wielkanocnym przesłaniem, iż Miłość wszystko zwycięża.
Powierzam Was wszystkich Matce Zmartwychwstałego Pana i z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wasz biskup
+ Ryszard Kasyna
Pelplin, dnia 12 kwietnia 2020 r.