MODLITWA   W   UROCZYSTOŚĆ   ZWIASTOWANIA   PAŃSKIEGO

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka oraz apelu Przewodniczącego KEP, biskup pelpliński Ryszard Kasyna zwraca się z prośbą do kapłanów, aby  w środę 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, w kościołach diecezji odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Biskup Diecezjalny zachęca wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy oraz zwraca się z prośbą do proboszczów, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach diecezji. zabrzmiały dzwony.

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,

Który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał,

spójrz na swoje dzieci które w tym trudnym momencie niepewności i lęku

w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie

szukając siły zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny,

daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom

pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.

O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"