"Most modlitewny" z Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie

Każdego dnia  wspólnota naszego Seminarium Duchownego w Pelplinie modli się za jedną z parafii naszej diecezji - tym razem w dniu 17 stycznia 2023 r. -  za parafię Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzkim Moście. Wspólnota Seminaryjna modli się za wspólnoty parafialne,  tj.  za kapłana - ks. proboszcza,  za rodziny, osoby konsekrowane, wszystkich samotnych, chorych, cierpiących, nie wyłączając też zmarłych parafian. Pamiętając w modlitwie dzisiaj o naszej parafii klerycy Seminarium  przybliżają sobie równocześnie charakterystykę naszej parafii. Wspólnota seminaryjna  natomiast zaprasza tego dnia do modlitwy za Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, za wszystkich kleryków, moderatorów, wychowawców i profesorów naszego seminarium, z troską o kształtowanie świętych kapłanów.

Celem"Mostu modlitewnego" jest budowanie wspólnoty diecezjalnej i pobudzenie do współodpowiedzialności za kształtowanie powołań oraz duszpasterstwo przez modlitwę, ofiarowane trudy i wyrzeczenia. Sami alumni mają w ten sposób okazję, by poznawać parafie naszej diecezji, wyrażając równocześnie wdzięczność za wsparcie duchowe i materialne, które płynie ze strony parafii naszej diecezji dla seminarium w Pelplinie.