WSKAZANIA   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

DOTYCZĄCE   CELEBRACJI   WIELKIEGO   TYGODNIA  AD 2021

 1. W Wielki Czwartek należy opuścić obrzęd obmycia nóg.
 2. W Wielki Piątek w modlitwie wiernych należy dodać jako przedostatnie wezwanie o ustanie epidemii (tekst w załączniku).
 3. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa liturgii wielkopiątkowej. Pozostali uczestnicy wspólnie oddają cześć Krzyżowi przez podejście i ukłon lub przyklęknięcie.
 4. Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem śpiewa się suplikacje.
 5. Przy Grobie Pańskim należy umieścić informację, że cześć Krzyżowi oddawana jest wyłącznie przez ukłon lub przyklęknięcie.
 6. W Wielką Sobotę w parafiach błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny powinno odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych.
 7. Pozostałe obrzędy należy celebrować zgodnie z przepisami liturgicznymi,  przestrzegając zarządzeń władz państwowych dotyczących liczby uczestników zgromadzenia oraz innych ograniczeń sanitarnych. Na drzwiach wejściowych
  do kościoła należy umieścić wyraźną informację dotyczącą ograniczenia liczby osób. Taką informację należy również umieścić na stronie internetowej parafii.
  Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych z kościoła, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 8. Przed sprawowaniem liturgii należy dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować
  je w zakrystii. Zaleca się używanie wyłącznie ręczników jednorazowych – papierowych. Kapłani dezynfekują również ręce przed udzielaniem Komunii świętej
  oraz po. Wszyscy posługujący - w tym kapłani z wyjątkiem głównego celebransa
  - w czasie liturgii mają zasłonięte usta i nos.
 9. Proboszczowie są zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych
  oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo bez jej archiwizowania.

Na czas owocnego przeżywania misteriów Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Odezwa Biskupa Pelplińskiego w sprawie zbiórki na świątynię w Kasparusie

Siostry i Bracia,

W dzisiejszej Ewangelii św. Marek opowiedział nam jak Jezus wszedł w szabat do synagogi w Kafarnaum i tam nauczał. Od dwóch tysięcy lat Chrystus Pan naucza, daje Siebie i obdarza nas łaską. Najczęściej dzieje się to w przestrzeni świętej, jaką jest kościół. To przecież w tym miejscu Wasza wspólnota słucha Bożego Słowa, karmi się Ciałem Chrystusa, doświadcza przebaczenia w spowiedzi świętej; to w tym kościele mają miejsce najważniejsze wydarzenia w życiu rodziny: chrzest dziecka, ślub, ostatnie pożegnanie tych, którzy odeszli; to ściany tej świątyni są świadkami modlitw, radosnych podziękowań i przepełnionych bólem próśb kierowanych ku Bogu. To wszystko sprawia, że kościół jest miejscem świętym oraz szczególnym punktem odniesienia dla każdej wspólnoty chrześcijan.

Niestety w nocy z 30 na 31 grudnia 2020 r. mieszkańcy Kasparusa w dekanacie skórzeckim patrzyli jak ich kościół jest trawiony przez płomienie ognia. Pewnie niewyobrażalny jest żal i ból, pojawiający się w sercu wierzącego, który widzi pożar tak ważnego dla niego miejsca. Jako wspólnota diecezjalna chcemy być solidarni z mieszkańcami Kasparusa i pomóc im, aby mogli za jakiś czas cieszyć się ponownie swoją świątynią.

W związku z powyższym, w najbliższą niedzielę, 7 lutego br., przeprowadzimy przed każdym kościołem diecezji pelplińskiej zbiórkę do puszek na ten cel. Dziękuję za trud ratowania świątyni w czasie pożaru wszystkim strażakom i służbom oraz za zainteresowanie władz państwowych i samorządowych jej odbudową. Wspólnota wiernych Kasparusa liczy li tylko 120 osób, a pomimo to przed 100 laty piękny kościół został zbudowany. Dzisiaj jest to niemożliwe bez naszej pomocy oraz konkretnego - wykraczającego poza deklaracje - wsparcia władz świeckich, na które wszyscy liczymy. Już dzisiaj dziękuję za zrozumienie i solidarność oraz proszę Was, drodzy diecezjanie, o wsparcie tej inicjatywy, a jednocześnie o nieustanną troskę o Wasze kościoły.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński