Więcej…

Zarys  historii parafii Opatrzności Bożej w Tucholi Rudzkim Moście

Pierwsza wzmianka o Tucholi pochodzi ze źródeł z 1287 r. z czasów panowania książąt pomorskich. W końcu XII w. Tuchola należała do potężnego rodu magnackiego Święców, którzy na przełomie XIII i XIV w. wznieśli tu zamek. Po 1309 r. Święcowie kierowani niechęcią do W. Łokietka sprzedali ją Krzyżakom. Odtąd aż do 1454 r. miasto stanowiło siedzibę komturii, a potem polskiego starostwa niegrodowego. W 1346 r. Tuchola otrzymała prawa miejskie z rąk Krzyżaków.


W czasach Rzeczypospolitej funkcję starostów pełnili m.in.: Konstancja-druga żona Zygmunta III Wazy, książę Albrecht Radziwiłł, Maria Ludwika, Jan Sobieski, Michał Wiśniowiecki, a także poeta - Jan Andrzej Morsztyn.   Miasto wydało wielu światłych ludzi, min. prawnika -Jana Tucholczyka, pierwszego polskiego archeologa- Jacka Pruszcza i Bartłomieja Nowodworskiego - dworzanina St. Batorego i Zygmunta III Wazy, fundatora Collegium św. Anny przy Akademii Krakowskiej.

Tuchola- położona jest nad strugą Kicz - prawym dopływem Brdy.  Wywodzi się z leśnej osady targowej przekształconej następnie w miasto na polskim prawie zwyczajowym. Nie jest więc wykluczone, że powstał tu kościół związany ze starą osadą. Przestrzennie mógł przylegać do miasta, w rzeczywistości został włączony do miasta z chwilą wybudowania murów miejskich. Za takim faktem zdają się przemawiać nazwy ulic, jak np.: Staromiejska i Starofarna.

Więcej…