XXIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  PIOSENKI RELIGIJNEJ

BORY  TUCHOLSKIE  2017

Organizatorzy XXIII. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej dziękują  wszystkim wykonawcom,  którzy w tym roku uczestniczyli w przesłuchaniach,  a nade wszystko laureatom dla których przygotowano wspaniałe nagrody pieniężne, rzeczowe oraz  wyjazdowe dzięki wspaniałomyślności i zaangażowania sponsorów.

Za przyjęcie honorowego patronatu dziękujemy ks. biskupwi diecezjalnemu Ryszardowi Kasynie,  Europarlamentarzysie Tadeuszowi Zwiefce, senatorowi Andrzejowi Kobiakowi oraz burmistrzowi Tucholi Tadeuszowi Kowalskiemu, któremu wyrażamy wdzięczność za jego osobiste zaangażowanie wraz z pracownikami Urzędu w przygotowaniu amfiteatru do koncertu galowego.

Szczególne podziękowanie tegorocznemu Jury w składzie: Ludmiła Małecka,  Robert Fieberg i ks. Łukasz Kątny oraz prowadzącej przesłuchania festiwalowe p. H. Kruger

Dziękujemy za patronat medialny „Radia Głos” i „Pielgrzyma”  z Diecezji Pelplińskiej,  a nade wszystko za transmisję na żywo w dniu przesłuchań. Dziękujemy miejscowym mediom, tj. „Tygodnikowi Tucholskiemu”.

Dziękujemy  dyrektorowi  TOK  Piotrowi  Mówińskiemu współpracownikom za  zorganizowanie przesłuchań festiwalowych w sali multimedialnej Książnicy Tucholskiej.

Dziękujemy za nagłośnienie  p. Leszkowi Zwolińskiemu  z firmą Multi Media Projekt.

Dziękujemy wszystkim sponsorom tegorocznego Festiwalu oraz wszystkim,  którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się zorganizowania pierwszego dnia przesłuchań oraz  drugiego dnia w amfiteatrze leśnym w Rudzkim Moście, gdzie odbył się koncert laureatów festiwalu oraz  występ Gwiazdy Wieczoru Mariusza Kalagi,  który zgromadził wielotysięczną widownię.

W imieniu organizatorów

ks. Wiesław Herold

XXIII  Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej

Bory Tucholskie '2017

pod hasłem

„Idźcie i głoście”.

H o n o r o w y     p a t r o n a t

 • Jego  Ekscelencja  Biskup Pelpliński -  Ryszard  Kasyna
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego - Tadeusz Zwiefka
 • Senator  RP  -   Andrzej Kobiak
 • Burmistrz Tucholi - Tadeusz Kowalski
 • Starosta Tucholi  - Michał Mróz

Organizator Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzki Most (por. www.festiwal.tuchola.pl)
oraz Tucholski Ośrodek Kultury.

Czas i miejsce Festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniach  8 -  9  lipca 2017 r. (sobota i niedziela)
Koncert niedzielny w amfiteatrze leśnym
przy ul. Jana Pawła II w Tucholi (osiedle Rudzki Most).

Przesłuchania uczestników odbędą się w Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa  7B

Biuro Festiwalu
Parafia Opatrzności Bożej 89-500 Tuchola, ul. Jana Pawła II nr 1
(tel./fax 052 / 334 86 96, oraz pocztą e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tucholski Ośrodek Kultury 89-500 Tuchola, Plac Zamkowy  8

tel./ fax.. 052 / 334 33 88) oraz pocztą e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cel Festiwalu

Festiwal jest popularyzacją piosenki religijnej oraz wartości chrześcijańskich,  a nade wszystko przesłaniem miłości Boga i człowieka. Charakterystyczną rzeczą jest to że na festiwalu pomimo konkursowych zmagań panuje zawsze atmosfera wielkiej życzliwości, wzajemnej współpracy i wspólnoty wszystkich biorących udział w tym wydarzeniu. To dobry znak, że w dzisiejszych czasach kiedy co chwila pojawia się jakiś nowy gatunek muzyki. Zawsze jednak jest miejsce na ten szczególny rodzaj - muzykę religijną. Jest ona przecież czymś więcej niż tylko samym śpiewem - jest modlitwą i wyrażaniem uczuć religijnych. Tej modlitwy potrzeba nam dzisiaj, kiedy świat przepełniony jest złością, nienawiścią i wojną. Spragniony jest miłości i pokoju.

Obecny rok 2017 bogaty jest w wydarzenia na świecie i w kraju. Przeżywamy go  pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z setną rocznicą objawień oraz wyniesienia na ołtarze świętych dzieci Hiacynty i Franciszka. Odczytujemy więc ten znak jako wezwanie, by głosić w naszej Ojczyźnie, w naszych diecezjach i parafiach przesłanie Fatimy. Będziemy także obchodzili Jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Wyzwaniem staje się dla nas także Rok Świętego Brata Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z setną rocznicą śmierci „Brata naszego Boga”. Te i inne wydarzenia wzywają nas do naszego również zaangażowania się w te wydarzenia,  do których wzywa nas również hasło tegorocznego roku kościelnego „Idźcie i głoście”. Mamy iść i głosić Chrystusa w swoich środowiskach. Głosić Chrystusa oznacza przede wszystkim dawać o Nim świadectwo we własnym życiu, w pełnieniu codziennych obowiązków i w podejmowaniu konkretnych decyzji w zgodzie z ewangelią. Jak mówił podczas swojej pielgrzymki do Polski papież Franciszek – trzeba zejść z kanapy, ubrać buty i „iść i głosić”.

Parafia nasza Opatrzności Bożej wraz z Tucholskim Ośrodkiem Kultury pragniemy włączyć się w głoszenie tej Dobrej Nowiny przez zorganizowanie kolejnego XXIII. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej również pod hasłem „Idźcie i głoście”. Przesłuchania odbędą się tradycyjnie w 2 sobotę lipca, tj. 8. 07. 2017 r. w Książnicy przy ul. Pocztowej  7 B  oraz Koncert Galowy laureatów 2017 w amfiteatrze leśnym, w Tucholi – Rudzkim Moście, w niedzielę – 9 lipca br.

Serdecznie zapraszamy do udziału przede wszystkim dzieci,  które w tym roku mają wielkie wsparcie swoich małych patronów Hiacynty i Franciszka, którzy na prośbę Niepokalanej wypraszają pokój serca, z którego niech płyną szczególne radości.

Zapraszamy młodzież, która za przyczyną św. Brata Alberta niech dzieli się głębią słów piosenek, jak chlebem z drugim człowiekiem.

Zapraszamy dorosłych,  którzy za przyczyną naszej Matki Królowej Polski niech dzielą się prawdziwą miłością ze wszystkimi,  których spotkają na swojej drodze wysłanej treścią swojej piosenki wyśpiewanej w stolicy Borów Tucholskich, do której serdecznie zapraszamy starym zawołaniem "Przyjeżdżajcie, las Was powita,  a ludzie ugoszczą".

W myśl tegorocznego zawołania festiwalowego „Idźcie i głoście” pragniemy już dzisiaj w imieniu organizatorów oraz uczestników wszystkich edycji, a nade wszystko tegorocznej XXIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej podziękować naszemu Przyjacielowi, wokaliście, wirtuozowi instrumentalnemu, a nade wszystko kompozytorowi,  któremu jesteśmy z całego serca wdzięczni za skomponowanie na XV lecie pięknego Hymnu Festiwalowego,  który rozpoczyna się od słów „ …przychodzisz, gdy nas niema, przychodzisz, gdy potrzebujemy… wracasz w blasku słońca,  w księżyca cieniu blask ..” . Myślę, że  słowa te  dzisiaj dopełniły się w sposób szczególny w naszym Przyjacielu Zbyszku Wodeckim,  którego kochała wszelka publiczność. Publiczność koncertów festiwalowych ceniła Go przede wszystkim za Jego serdeczność. Był zawsze uśmiechnięty, miły, serdeczny, z poczuciem humoru. Właśnie takiego zapamiętamy. Jako organizatorzy zapraszamy już dzisiaj wyjątkowo wszystkich uczestników festiwalu z opiekunami oraz gości na Mszę św., która zostanie odprawiona na rozpoczęcie tegorocznego Festiwalu w sobotę, 8 lipca br., o godz. 12.00 w kościele pw. św. Jakuba w Tucholi.  W tej Mszy św. modlić się będziemy za wszystkich, których łączyła i łączyć będzie piosenka religijna, a nade wszystko za śp. Zbyszka Wodeckiego, który zawsze był z nami i sercem,  i duszą.

Szczegółowy program na stronie festiwalowej: www.parafiarudzkimost.pl

Warunki uczestnictwa

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.
Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach :

- Soliści
- Duety i zespoły (w tym schole parafialne)

oraz grupach wiekowych :

- dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa)
- młodzież (gimnazjum i szkoły średnie)
- dorośli (studenci i pracujący)
- dopuszcza się we wszystkich kategoriach grupy polskojęzyczne z zagranicy

1. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym (Parafia lub Dom Kultury) do 04. lipca br. pocztą, faksem lub e-mail

2.  Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu (nazwa, kategoria, grupa) lub solista (dane osobowe), tytuły 2 zgłoszonych utworów z załączoną płytą CD lub kasetą magnetofonową (wystarczy nagranie amatorskie) oraz tekstem piosenek lub wiersza (w przypadku poezji śpiewanej).

3.  Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem (czarnym kolorem dla potrzeb ksero).

4. Próby akustyczne przewidziane są w sobotę od godz. 9.30 do godz. 11.45. Dni festiwalowe rozpoczyna  Msza św. w sobotę, 8 lipca,  o godz. 12. 00 w kościele św. Jakuba, na którą wyjątkowo zapraszam wszystkich uczestników z opiekunami oraz gośćmi,  która będzie w intencji śp. Zbigniewa Wodeckiego. W niedzielę natomiast Mszę św. koncelebrowana o godz. 15.00 zostanie odprawiana w Rudzkim Moście w kościele Opatrzności Bożej w intencji wszystkich uczestników oraz za śp. Zbyszka Wodeckiego.  Przesłuchania  rozpoczną się w sobotę od godz. 13.00 w Książnicy Tucholskiej przy ul. Pocztowej 7 B. Próby akustyczne przed Koncertem Galowym w niedzielę od godz. 13.30 do godz. 14.45 – scena amfiteatru w Tucholi – Rudzkim Moście.

5. Koncert Galowy połączony z uroczystym wręczeniem pucharów wraz z główną nagrodą i Pucharem Grand Prix 2017  oraz nagród tegorocznym laureatom Festiwalowym 2017 odbędzie się w niedzielę dn. 9 lipca br. o godz. 16 na scenie Amfiteatru Leśnego w Tucholi – Rudzkim Moście.  Dopełnieniem słów tegorocznego zawołania  "Idźcie i głoście" bę występ gościnny młodzieży z Ziemi Świętej, z Palestyny.

Na zakończenie, jako gwiazda wieczoru, wystąpi Mariusz Kalaga -  wokalista spod znaku pop i country. Obdarzony wspaniałym głosem, stąd często nazywany jest „Roy’em Orbisonem znad Wisły”.

6. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie (w sobotę obiadokolację oraz w niedzielę ciepły posiłek w godzinach popołudniowych w punkcie gastronomicznym amfiteatru leśnego w Tucholi - Rudzkim Moście).  Dojazd na własny koszt. Noclegi z częściową dopłatą (ok.25 zł).

7. Wszyscy, którzy zgłaszają swoją obecność do przesłuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej  biorą udział w przesłuchaniach (nie ma zatem tzw. zakwalifikowania się i jego potwierdzania na piśmie).

8. Prosimy o przygotowanie - wg zał. oryginalnej wersji w wykonaniu autora i solisty Zbigniewa Wodeckiego --  hymnu festiwalowego do wspólnego śpiewu.

Prosimy i nauczenie się hymnu na pamięć, ponieważ wszyscy w tym roku odśpiewamy go, jako nasz dar dla jego kompozytora – Zbigniewa Wodeckiego.

9. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy oraz Puchary.

10. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Przesłuchania oraz koncert laureatów jedynie za zgodą Organizatora Festiwalu mogą być:
- transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV
- rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV   lub film
- fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych
- publikowanie nowych - nagrodzonych - utworów.

ORGANIZATORZY

Program  XXIII  Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej

 

 

8  lipca 2017 r. (sobota)

Książnica Tucholska,  ul. Pocztowa 7B

 • godz. 9.00 - 11.45 - Biuro Festiwalowe (sprawy organizacyjne) w Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7 B
 • godz. 9.00 - 11.45 - próby akustyczne w Książnicy Tucholskiej - ul. Pocztowa  7B
 • godz. 12.00 - Msza św. na rozpoczęcie Festiwalu w parafii św. Jakuba
 • godz. 13.00 - przesłuchania festiwalowe w Książnicy Tucholskiej,  ul. Pocztowa  7B

 

9  lipca 2017 r. (niedziela)

Amfiteatr leśny na osiedlu Rudzki Most w Tucholi

 • godz. 13.00 - 14.30 - obiad
 • godz. 13.00 - 14.45 - próby do koncertu galowego w amfiteatrze leśnym ( Rudzki Most)
 • godz. 15.00 - Msza św. na zakończenie Festiwalu w kościele Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzkim Moście
 • godz. 16.00 - ogłoszenie laureatów, wręczenie nagród oraz Koncert Galowy
 • ok. godz19.00 -  występ koncert Gwiazdy wieczoru - znanego wokalisty spod znaku pop i country Mariusza Kalagi.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia uczestnika

Warunki uczestnictwa

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.
Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach :

- Soliści
- Duety i zespoły (w tym schole parafialne)

oraz grupach wiekowych :

- dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa)
- młodzież (gimnazjum i szkoły średnie)
- dorośli (studenci i pracujący)
- dopuszcza się we wszystkich kategoriach grupy polskojęzyczne z zagranicy

1. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym (Parafia lub Dom Kultury) do 04. lipca br. pocztą, faksem lub e-mail

2. Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu (nazwa, kategoria, grupa) lub solista (dane osobowe), tytuły 2 zgłoszonych utworów z załączoną płytą CD lub kasetą magnetofonową (wystarczy nagranie amatorskie) oraz tekstem piosenek lub wiersza (w przypadku poezji śpiewanej).

3. Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem (czarnym kolorem dla potrzeb ksero).

4.Próby akustyczne przewidziane są w sobotę od godz. 9.30 do godz. 11.45. Dni festiwalowe rozpoczyna  Msza św. w sobotę o godz. 12. 00 w kościele św. Jakuba, na którą wyjątkowo zapraszam wszystkich uczestników z opiekunami oraz gośćmi,  która będzie w intencji śp. Zbigniewa Wodeckiego. W niedzielę natomiast Mszę św. koncelebrowana o godz. 15.00 zostanie odprawiana w Rudzkim Moście w kościele Opatrzności Bożej w intencji wszystkich uczestników oraz za śp. Zbyszka Wodeckiego.  Przesłuchania  rozpoczną się w sobotę od godz. 13.00 w Książnicy Tucholskiej przy ul. Pocztowej 7 B. Próby akustyczne przed Koncertem Galowym w niedzielę od godz. 13.30 do godz. 14.45 – scena amfiteatru w Tucholi – Rudzkim Moście. Koncert Galowy połączony z uroczystym wręczeniem pucharów wraz z główną nagrodą i Pucharem Grand Prix 2017  oraz nagród tegorocznym laureatom Festiwalowym 2017 odbędzie się w niedzielę dn. 10 lipca br. o godz. 16 na scenie Amfiteatru Leśnego w Tucholi – Rudzkim Moście.

Na zakończenie, jako gwiazda wieczoru, wystąpi  znany w Polsce wokalista spod znaku pop i country Mariusz Kalaga. Obdarzony wspaniałym głosem, stąd często nazywany jest „Roy’em Orbisonem znad Wisły”.

6. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie (w sobotę obiadokolację oraz w niedzielę ciepły posiłek w godzinach popołudniowych w punkcie gastronomicznym amfiteatru leśnego w Tucholi - Rudzkim Moście).  Dojazd na własny koszt. Noclegi z częściową dopłatą (ok.25 zł).

7. Wszyscy, którzy zgłaszają swoją obecność do przesłuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej  biorą udział w przesłuchaniach (nie ma zatem tzw. zakwalifikowania się i jego potwierdzania na piśmie).

8. Prosimy o przygotowanie - wg zał. oryginalnej wersji w wykonaniu autora i solisty Zbigniewa Wodeckiego --  hymnu festiwalowego do wspólnego śpiewu.

Prosimy i nauczenie się hymnu na pamięć, ponieważ wszyscy w tym roku odśpiewamy go, jako nasz dar dla jego kompozytora – Zbigniewa Wodeckiego.

9. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy oraz Puchary.

10. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Przesłuchania oraz koncert laureatów jedynie za zgodą Organizatora Festiwalu mogą być:
- transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV
- rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV   lub film
- fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych
- publikowanie nowych - nagrodzonych - utworów.

ORGANIZATORZY

 

 

Tuchola, miasto usytuowane w centrum Borów Tucholskich, szczycące się mianem stolicy Borów jest od wielu lat miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zjeżdżają się z całej Polski, aby uczestniczyć w kolejnych edycjach Festiwalu Piosenki Religijnej Festiwalu, który z każdym rokiem gromadzi coraz więcej uczestników.
A zaczęło się niepozornie. Cicho i bez rozgłosu na małej scenie zbudowanej z surowych desek i ułożonych na wielkich białych pustakach. Na przysłowiowych deskach wystąpiło zaledwie kilkanaście zespołów, które zjechały się z najbliższych okolic. Wszyscy byliśmy zadowoleni, kiedy na zakończenie nie tylko śpiewaliśmy razem piosenki religijne, ale bawiliśmy się w rytmie piosenek p. Leonarda Luthera. To były najpiękniejsze dni - wspominają ten dzień pomysłodawca ks. Wiesław Herold oraz dyrektor Domu Kultury Renata Basta. To oni przy współpracy, również pracowników Domu Kultury, z Hanną Krueger, Mirosławą  Dąbrowską, Piotrem Talkowskim utworzyli pierwszy sztab festiwalowy. Pierwszy skład Jurorów tworzyli  Edward Bukowski,  ks. Paweł Rąbca  oraz  Marzena i Roman Tyrańscy. Wtedy nikt jeszcze nie myślał, że kiedyś powstanie w tym miejscu scena amfiteatru tonącego w świetle jupiterów i pięknej zieleni borowiackiej,  a  w Jury zasiądą muzycy i soliści Filharmonii,  czy opery Nova w Bydgoszczy (Janusz i Gabriela Witkowscy, Łukasz Michalski). W tym miejscu w sposób szczególny organizatorzy wyrażają swoją wdzięczność zmarłemu w 2008 r. muzykowi Edwardowi Bukowskiemu, który przewodniczył komisji Festiwalowej od pierwszych edycji i był prawie we wszystkich latach nie tylko przewodniczącym,  ale bratnią duszą,  który potrafił,  jeśli trzeba było, wyciszać i godzić członków Jury,  jak dobry ojciec względem dzieci. On odszedł,  Festiwal  doczekał się  swojego  Jubileuszu XV lecia. Szkoda,  że nie doczekał tego radosnego dnia.
Pierwsza edycja festiwalu miała bardziej charakter sondażowy niż konkursowy. Kolejne stały się konfrontacją konkursową i od razu zwróciły uwagę każdego z osobna i wszystkich razem, którym "śpiewne sacrum" i piosenka religijna nie pozostawały obce ani obojętne. Organizatorzy tak ułożyli jego założenia programowe i regulamin uczestnictwa , że do dzisiaj w swoich założeniach ramowych się nie zmienił. Biorą w nim wszyscy udział począwszy od dzieci, a skończywszy na dorosłych. Do cieszących się pełnym zdrowiem dołączyli od kilku lat niesprawni fizycznie z sierocińców i Domów Opieki Społecznej.

To wszystko sprawiło, że dzisiaj Tuchola - stolica Borów Tucholskich - stała się centrum Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej, do której zjeżdżają się na dwa dni, w drugą sobotę i drugą niedzielę lipca, uczestnicy z najbardziej odległych zakątków Polski
( niektórzy z nich przebywają ponad 700 km, aż z dalekiego Drochiczyna k/ Brańska, Wałbrzycha, Katowic, Wrocławia, Warszawy, Poznania, Szczecina, Helu i Gdańska).

Festiwalowa piosenka wszystkich nas jednoczy, bo to jest celem festiwalu
- tworzyć jedną wielką rodzinę - "dzielić się niebem, jak chlebem". Dlatego od samego początku zapewniamy wszystkim uczestnikom przez te dwa dni pełne wyżywienie, a potencjalnym laureatom festiwalowym również noclegi.

Tradycją festiwalową są też pozakonkursowe recitale i koncerty zaproszonych gwiazd wieczoru Koncertu Galowego nagrodzonych zespołów i solistów festiwalowych. Na scenie amfiteatru  leśnego w Tucholi - Rudzkim Moście wystąpili już : Leonard Luther, Gang Marcela, Querido Matias ( El profeta), Lora Szafran, Tercet Egzotyczny, Andrzej Rybiński,  Dwie Korony,  Piotr Szczepanik,  Wioletta Willas,  Zbigniew Wodecki, Adrianna Biedrzyńska, Renata Zarębska, Joanna Jeżewska i Paweł Dłużewski. A wszystko to zawdzięczamy profesjonalnej  konferansjerce,  którą prowadzą Hanna Krueger (TOK)  i  eurodeputowany  Tadeusz Zwiefka.
Uroda brzmienia i religijny wymiar muzyki i piosenki religijnej powodują, że do Tucholi zjeżdżają zespoły utytułowane laurami podobnych imprez organizowanych w kraju. Rozrasta się też audytorium koncertów, przesłuchań i gali laureatów, którzy stają się zdobywcami nie tylko cennych nagród rzeczowych, ale przede wszystkim miłych pamiątek, które tworzą chociażby puchary: Grand Prix - nagroda główna Organizatora. A to,  że  za każdym rokiem wzrasta liczba nie tylko uczestników,  ale  przede wszystkim widzów jest możliwe dzięki wybudowanemu wielkiemu amfiteatrowi leśnemu z wielką sceną i widownią na prawie  2 tysiące miejsc siedzących ( od czterech lat trwają jeszcze roboty wykończeniowe ).
W roku 2004 - w X rocznicę edycji festiwalowej - powołano Nadzwyczajne Komitet Festiwalowy, który postanowił przyznać jako szczególne wyróżnienie nagrodę pieniężną  oraz  nadzwyczajną nagrodę Eurodeputowanego p. Tadeusza Zwiefki  wyjazd  do Europarlamentu w Brukseli .
Rok 2009 na długo zostanie w naszej pamięci z racji Jubileuszowego  XV. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej.,  a zarazem wspomnieniem 10. rocznicy wizyty naszego Kochanego Papieża Jana Pawła II  w Diecezji Pelplińskiej,  w Pelplinie.

Obecny rok 2017 bogaty jest w wydarzenia na świecie i w kraju. Przeżywamy go  pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z setną rocznicą objawień oraz wyniesienia na ołtarze świętych dzieci Hiacynty i Franciszka. Odczytujemy więc ten znak jako wezwanie, by głosić w naszej Ojczyźnie, w naszych diecezjach i parafiach przesłanie Fatimy. Będziemy także obchodzili Jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Wyzwaniem staje się dla nas także Rok Świętego Brata Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z setną rocznicą śmierci „Brata naszego Boga”. Te i inne wydarzenia wzywają nas do naszego również zaangażowania się w te wydarzenia,  do których wzywa nas również hasło tegorocznego roku kościelnego „Idźcie i głoście”. Mamy iść i głosić Chrystusa w swoich środowiskach. Głosić Chrystusa oznacza przede wszystkim dawać o Nim świadectwo we własnym życiu, w pełnieniu codziennych obowiązków i w podejmowaniu konkretnych decyzji w zgodzie z ewangelią. Jak mówił podczas swojej pielgrzymki do Polski papież Franciszek – trzeba zejść z kanapy, ubrać buty i „iść i głosić”.

Parafia nasza Opatrzności Bożej wraz z Tucholskim Ośrodkiem Kultury pragniemy włączyć się w głoszenie tej Dobrej Nowiny przez zorganizowanie kolejnego XXIII. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej również pod hasłem „Idźcie i głoście”. Przesłuchania odbędą się tradycyjnie w 2 sobotę lipca, tj. 9. 07. 2017 r. w Książnicy przy ul. Pocztowej 7B oraz Koncert Galowy laureatów 2017 w amfiteatrze leśnym, w Tucholi – Rudzkim Moście, w niedzielę – 10 lipca br.

Serdecznie zapraszamy do udziału przede wszystkim dzieci,  które w tym roku mają wielkie wsparcie swoich małych patronów Hiacynty i Franciszka, którzy na prośbę Niepokalanej wypraszają pokój serca, z którego niech płyną szczególne radości.

Zapraszamy młodzież, która za przyczyną św. Brata Alberta niech dzieli się głębią słów piosenek, jak chlebem z drugim człowiekiem.

Zapraszamy dorosłych,  którzy za przyczyną naszej Matki Królowej Polski niech dzielą się prawdziwą miłością ze wszystkimi,  których spotkają na swojej drodze wysłanej treścią swojej piosenki wyśpiewanej w stolicy Borów Tucholskich, do której serdecznie zapraszamy starym zawołaniem "Przyjeżdżajcie, las Was powita,  a ludzie ugoszczą".

W myśl tegorocznego zawołania festiwalowego „Idźcie i głoście” pragniemy już dzisiaj w imieniu organizatorów oraz uczestników wszystkich edycji, a nade wszystko tegorocznej XXIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej podziękować naszemu Przyjacielowi, wokaliście, wirtuozowi instrumentalnemu, a nade wszystko kompozytorowi,  któremu jesteśmy z całego serca wdzięczni za skomponowanie na XV lecie pięknego Hymnu Festiwalowego,  który rozpoczyna się od słów „ …przychodzisz, gdy nas niema, przychodzisz, gdy potrzebujemy… wracasz w blasku słońca,  w księżyca cieniu blask ..” . Myślę, że  słowa te  dzisiaj dopełniły się w sposób szczególny w naszym Przyjacielu Zbyszku Wodeckim,  którego kochała wszelka publiczność. Publiczność koncertów festiwalowych ceniła Go przede wszystkim za Jego serdeczność. Był zawsze uśmiechnięty, miły, serdeczny, z poczuciem humoru. Właśnie takiego zapamiętamy. Jako organizatorzy zapraszamy już dzisiaj wyjątkowo wszystkich uczestników festiwalu z opiekunami oraz gości na Mszę św., która zostanie odprawiona na rozpoczęcie tegorocznego Festiwalu w sobotę, 8 lipca br., o godz. 12.00 w kościele pw. św. Jakuba w Tucholi.

 

Organizatorzy Festiwalu

Tucholski Ośrodek Kultur i Parafia Opatrzności Bożej

 

 

Pobierz (kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję "Zapisz obiekt docelowy jako"

 

 

Hymn Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej

w Rudzkim Moście

 

 

Przychodzisz gdy nas nie ma,

przychodzisz gdy potrzebujemy

wracasz w blasku słońca

księżyca, tchnieniu gwiazd,    x2

 

Boże, Boże, Boże,

Panie nasz

Boże, Boże, Boże

Królu, Panie nasz

 

Przychodzisz gdy nas nie ma

przychodzisz gdy potrzebujemy

wracasz w blasku słońca,

księżyca, tchnieniu gwiazd  x2

 

Boże, Boże, Boże

Panie nasz

Boże, Boże, Boże

Królu, Panie nasz

Królu, Panie nasz

XXII OLNOPOLSKI  FESTIWAL  PIOSENKI RELIGIJNEJ

BORY  TUCHOLSKIE  2016

P O D Z I Ę K O W A N I E

XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej w tym roku wpisał się w sposób szczególny w historię Borów Tucholskich, ponieważ stał się integralną częścią Światowych Dni Młodzieży. Wspólnym hasłem były słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Festiwal był cząstką Diecezjalnych Dni Młodzieży Świata. Po uroczystej IS/lszy Św., której przewodniczył dziekan tucholski ks. Grzegorz Kielas i wspólnym odśpiewaniu hymnu Światowych Dni Młodzieży, której przewodniczył zespół „Ad Dominum" z Brus, przeszliśmy do Amfite­atru leśnego w Rudzkim Moście, gdzie pieśnią i piosenką religijną oraz śpiewem i tańcem łączyliśmy się z młodzieżą świata. Wysłuchaliśmy laureatów tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej oraz wspólnie śpiewaliśmy i bawiliśmy się podczas występów zaproszo­nych zespołów. Biesiadę zakończył występ gwiazdy wieczoru — zespołu „HAPPY END", który bawił wielotysięczną widownię do późnych godzin.

W tym niezwykłym roku wielkich wydarzeń w naszym kraju pragnę wy­razie swoje szczególne podziękowanie wszystkim, którzy okazali swoje pomoc i otwarte serce w przygotowaniu XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej, a zarazem Dekanalnego Dnia Młodzieży Świata.

Nade wszystko dziękuję za patronat nad festiwalem księdzu biskupowi Diecezji Pelplińskiej Ryszardowi Kasynie, europarlamentarzyście Tade­uszowi Zwiefce, senatorowi RP Andrzejowi Kobiakowi, burmistrzowi miasta Tadeuszowi Kowalskiemu oraz staroście tucholskiemu Michałowi Mrozowi.

Za współorganizację festiwalu dziękuję przede wszystkim dyrektorowi Tucholskiego Ośrodka Kultury p. Piotrowi Mówińskiemu oraz wspólpracownikom,  którzy okazali swoją pomoc w dniu przesłuchań oraz na koncercie niedzielnym - Monice Łangowskiej, Mirosławie Dąbrowskiej, Justynie Więckiewicz i Patrycji Walkowiak.  Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do prowadzącej przesłuchania Hanny Krueger oraz operatora dźwięku Dariusza Borzeszkowskiego. Wyrazy wdzięczności dla woluntariuszek Lucynie Buczkowskiej, Danucie Majnert oraz  Barbarze Kozłowskiej za prowadzenie biura Festiwalowego.

Szczególne słowa uznania za profesjonalne prowadzenie koncertu galowego na scenie Amfiteatru leśnego składam p. Tadeusz Zwiefka oraz p. Hanna Krueger.

Za trud i pracę włożoną w ocenę tegorocznych występów dziękuję jurorom: p. Ludmile Małeckiej - aktorce i solistce scen muzycznych, ks. Łukaszowi Kątnemu  - z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz p.  Romanowi Fiebergowi - muzykowi Kujawsko - Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Za wsparcie medialne dziękuję „Radiu Głos" w Pelplinie, „tokis.pl" w Tucholi oraz „Tygodnikowi Tucholskiemu".

Za życzliwość i pełne zaangażowanie w nagłośnieniu i oświetleniu sceny amfiteatru dziękuję firmie Sound -  Project.

Dziękuję za puchary przekazane laureatom: Burmistrza Tucholi – p. Tadeuszowi Kowalskiemu, Starosty Tucholskiego – p. Michałowi Mrozowi oraz Dyrektora TOK – p. Piotrowi Mówińskiemu.

Szczególne podziękowanie za ufundowanie prestiżowej nagrody Festi­walowej dla zdobywcy Pucharu Grand Prix 2016 senatorowi RP  p. Andrzejowi Kobiakowi (nagrodę pieniężną) oraz  Europarlamentarzyście  p. Tadeuszowi Zwiefce - za sponsorowany wyjazd  Europarlamentu w Brukseli.

Dziękuję przede wszystkim sponsorom i darczyńcom bez których trudno byłoby zorganizować Festiwal.

Szczególne wyrazy podziękowania należą się p. burmistrzowi Tucholi Tadeuszowi Kowalskiemu za dofinansowanie oraz pracownikom Urzędu Miasta za pomoc w przygotowaniu amfiteatru. Dziękuję też za pomoc w przygotowaniu amfiteatru komendantowi Powiatowej Straży Pożar­nej p. Waldemarowi Kierzkowskiemu i pracownikom. Za przygotowane słodkości dla wszystkich laureatów dziękuję producentowi wyrobów czekoladowych „Łuczniczka" p. dyrektor Halinie Janowskiej-Giłce. Dziękuję firmie „Zakryś", Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi, firmie „Kulas" oraz p. Barbarze Kulas — Gabinet Okulisty, firmie „Pstrąg", „Hydrotor", „Agromex", „Hydrobig", „Hydraulik", firmie Elektrotechni­ka — p. A. Matuszewskiemu oraz firmie „Digit us" i „Jantex" w Tucholi. Dziękuję za przygotowanie „jadła borowiackiego" paniom z Koła Go­spodyń, które nie tylko strawą, ale i strojem regionalnym promowały stolicę Borów Tucholskich.

Dziękuję wszystkim, którzy w Roku Miłosierdzia okazaliście tyle serca i zaangażowaliście się w przygotowanie festiwalu, a zarazem de­kanalnego - Tucholskiego Dnia Młodzieży Świata. W ten sposób nie będąc w Krakowie, ale tu w Tucholi mogliśmy duchowo łączyć się z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą świata.

Wam wszystkim, którzy tak licznie przybyliście do Amfiteatru leśnego w Rudzkim Moście, za Waszą radość, życzliwość i pogodę ducha wniesioną w tegorocznym spotkaniu festiwalowym pragnę w imieniu organizato­rów oraz własnym serdecznie podziękować.

Ks. Wiesław Herold

FESTIWAL

Wyłoniono najlepszych podczas XXII Festiwalu Piosenki Religijnej

W sobotę i niedzielę (23-24 lipca 2016r.) w Tucholi odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej. W przesłuchaniach wzięło udział blisko 30 podmiotów artystycznych. Każdy zaprezentował się z dwoma utworami. Jury miało z czego wybierać.

W niedzielnym koncercie galowym, który odbył się w amfiteatrze w Rudzkim Moście zaprezentowali się najlepsi w swoich kategoriach wiekowych. Wśród nich byli też zwycięzcy ubiegłorocznego Festiwalu - Schola KANAAN z Czernikowa, która w tym roku zaprezentowała utwór pt. `Matka Boska Częstochowska`. W Festiwalu Tucholę reprezentowała Martyna Narloch i Kornelia Kądziela, które szkolą swój wokal w Tucholskim Ośrodku Kultury oraz Schola Aniołki z parafii pw. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście. Laureatką tegorocznej nagrody Grand Prix została Monika Przybysz z Koronowa, która zaśpiewała `Idź na cały świat`.

Laureaci:

KATEGORIA DZIECIĘCA

I m. ex aequo Joanna Pejkowska z Czernikowa oraz Martyna Narloch z Tucholi

II m. ex aequo Sandra Wawer ze Strzelna oraz schola `KANAAN` z Czernikowa

III m. ex aequo Julia Król z Czernikowa oraz schola `Aniołki` z parafii pw. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście.

Wyróżnienia:

Patrycja Zblewska z Pomyska Wielkiego

Laura Mathia z Tucholi

Wiktoria Grylewicz z Orchowa

KATEGORIA MŁODZIEŻOWA

I m. zespół `CANTUS` z Orchowa

II m. Julia Lepak z Legbąda

III m. ex aequo Kornelia Kądziela z Tucholi oraz zespół `AD DOMINUM` z Brus

Wyróżnienia:

zespół `Szczęśliwi Chrześcijanie` z Pomyska Wielkiego.

KATEGORIA DOROŚLI

Wyróżnienia:

Katarzyna Mrozek-Gliszczyńska z Pomyska Wielkiego

Patryk Singer z Legbąda

XXII. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej 2016