1. W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

2. Dziś Nowy Rok i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. W pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego oddajemy cześć Świętej Bożej Rodzicielce. Jest to jednocześnie ósmy dzień od Narodzenia Jezusa, czyli ten, w którym według tradycji żydowskiej każdy chłopiec miał być obrzezany. W ten szczególny dzień dziękujemy Maryi za jej matczyną opiekę nad całą ludzkością i modlimy się, aby orędowała za nami także w nowym 2017 roku. .

3. Liturgia słowa Bożego przedstawia nam dzisiaj Maryję wsłuchana w słowo Boga.
Maryja jest wzorem doskonałej służebnicy Boga. Wierna religijnej tradycji judaizmu, w której wyrosła, tak głęboko wsłuchała się w słowa proroków zapowiadających przyjście Zbawiciela, że sama stała się Jego Matką. Po Jego narodzeniu zaś zachowywała i rozważała w swoim sercu wszystko to, co owo Dziecię z sobą na ten świat przyniosło.
Śmiało możemy powiedzieć, że Maryja łączy w sobie wszystko to, co stanowi sedno judaizmu i chrześcijaństwa. Wierna starotestamentalnym tradycjom, zanurzona w modlitwie, przygotowała siebie samą na wypowiedzenie Bogu w imieniu całej ludzkości „tak”, przez które nasza ludzka historia na zawsze została odmieniona. Pan Bóg wszedł w dzieje świata, na zawsze wiążąc się z nami w Chrystusie. Ta, która stała się świadkiem tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia, wiedziała, że dotyka czegoś nadzwyczajnego. Stała się Ona strażniczką, która „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Ewangelia). Każdy z nas wezwany jest do tego, aby z Maryi brać przykład. Każdy z nas wezwany jest, aby pójść drogą takiego posłuszeństwa słowu Boga, które przygotuje w nas przestrzeń na narodzenie się i wzrost Słowa Bożego w naszym sercu. Tak jak Ona, przez modlitwę i nieustanne wpatrywanie się w Chrystusa, odkrywać winniśmy zbawienie, które każdego dnia na nowo On nam ofiarowuje. Ten, któremu nadano imię Jezus, to znaczy „Jahwe jest zbawieniem”, stoi u drzwi naszego serca, wzywając do przyjęcia tego zbawienia, którym jest On sam.

4. U progu Nowego Roku 2017 wszystkim gościom i parafianom obecnym na Mszy św. pragnę złożyć z serca płynące życzenia wszelkich łask Bożych za przyczyną patronki dzisiejszego dnia Bożej Rodzicielki oraz zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń osobistych i zawodowych. Życzę,  aby nadchodzący Nowy Rok był wolny od tego, co utrudnia życie, by pozwolił urzeczywistnić plany, by obfitował w prawdę i dobro, a także w codzienną radość.

5. W tygodniu przypadają dni eucharystyczne:

  • pierwszy czwartek miesiąca (5 stycznia) modlimy się o dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
  • w piątek (6 stycznia) uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI). Msze św. w porządku niedzielnym – 8,oo.;  10,oo;  11,30. Podczas wszystkich Mszy świętych zostanie poświęcona kreda, którą na drzwiach naszych domów i mieszkań napiszmy litery K+M+B oraz aktualny rok  2017.  W tę uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny.
  • w pierwszą sobotę miesiąca (7 stycznia) -  modlimy się w intencji wszystkich rodzin. O godz. 15.00 zapraszam pod figurę Św. Józefa obok kaplicy przyszpitalnej, przy ul. Nowodworskiego na comiesięczną akcję „PROMIENIE MIŁOSIERDZIA”, gdzie będziemy modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji rodzin.
   Chorych i ludzi starszych w miesiącu styczniu odwiedzam w ramach kolędy.

6. Są jeszcze wolne intencje mszalne w styczniu. Gdyby chciał ktoś ofiarować Mszę Świętą za swoich zmarłych czy z okazji rocznic rodzinnych, serdecznie zapraszam do zakrystii lub biura parafialnego.

7. Od jutra pragnę odwiedzać wszystkie rodziny naszej parafii z wizyta duszpasterską zwaną kolędą. Odwiedziny duszpasterskie w dni powszednie będą od godz. 16.00  do ok. godz. 20.00 (z wyjątkiem środy – z racji Nowenny do M.N.Pomocy o godz16.00 – od godz. 17.00 ) oraz w soboty i  niedziele od godz. 15.00  do ok. godz. 20.00. W pozostałe dni powszednie Msza św. rano o godz. 9.00. W gablocie oraz na stronie internetowej parafii przedstawiony został porządek odwiedzin duszpasterskich – kolędy, abyśmy mogli zaplanować już wcześniej  kolędę.  Ofiary kolędowe przeznaczone zostaną w całości na trwające roboty przy wykonywaniu sklepienia kościoła, którego koszta wynoszą ponad 100 tys. zł.

8. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Chrztu Chrystusa. Jest to zarazem druga niedziela miesiąca,  w którą zapraszam do wspólnej modlitwy za przyczyną św. Faustyny do Bożego miłosierdzia w intencji dalszej budowy kościoła  oraz w intencjach ofiarodawców. Kolekta na budowę świątyni na miarę możliwości każdej rodziny.

9. Przed kościołem można nabyć nowy numer ”Pielgrzyma” , dwutygodnik „Rodzinie” oraz  inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.

10. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności -„Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1. Dzisiaj przeżywamy  I dzień Świąt Narodzenia Bożej Dzieciny. Msze św. zostaną odprawione  o godz.10,oo  i  11,3o; nie będzie Mszy św. o godz. 8,oo. Dzieci zapraszam na powitanie żłobka na godz. 11,3o do małego kościoła. Ofiary składane przy żłóbku przeznaczone są na cele misyjne. Wierni, którzy przystąpią do Komunii św. podczas pasterki, mogą przyjąć Komunię św. również podczas następnej Mszy św. w ciągu dnia.

2. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w sobotę 26 grudnia, przypada  święto św. Szczepana  - pierwszego męczennika. W koś­ciołach całej Polski składamy ofiary na potrzeby szkolnictwa katolickiego. Tradycyjnie tego dnia przed kościołami całej Polski składamy ofiary do puszek na potrzeby Katolickiego Uniwersyte­tu Lubelskiego. Msze św. zostaną odprawione tak, jak w niedzielę; o godz. 8,00;  10,00  oraz 11,30 (spotkanie dzieci przy żłóbku w małym kościele).

3. We wtorek, 27 grudnia, wspominamy św. Jana Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów.

4. W środę, 28 grudnia, wspominamy św. Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych.

5. W piątek, 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny – niech będą Bogiem silne i promieniujące wiarą.

6. W tym tygodniu – w sobotę – zakończymy rok kalendarzowy 2016, w którym przeżywaliśmy wielkie wydarzenia w kościele. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się 1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodzież w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie oraz  OjcaŚwiętego Franciszka. Dziękujemy Bożej Opatrzności za odebrane łaski,  a zarazem przepraszamy za nasze słabości i prosimy Bożą Opatrzność o opiekę  na nowy nadchodzący rok 2017. Na Mszę św. i nabożeństwo na zakończenie starego roku zapraszam na godz. 16.00.

7. Od świąt Bożego Narodzenia Msze św. będą ponownie o godz. 17,oo.

8. Odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę, rozpoczniemy po Nowym Roku w poniedziałek -  2 stycznia 2017 r.

9. Przed kościołem u ministrantów można nabyć „Pielgrzyma”, dla dzieci „Małego Pielgrzyma”,  dwutygodnik  „W rodzinie”, „List naszej Pani”, „Wzrastanie”, „Misjonarza”  oraz  inne czasopisma o tematyce misyjnej i młodzieżowej.

10. Całej parafialnej wspólnocie, wszystkim gościom przybyłym do naszej parafii na święta Bożego Narodzenia pragnę złożyć jak najserdeczniejsze życzenia:


Niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,

abyśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.

Aby te święta, a także cały nadchodzący Rok 2017

upływał Wam w harmonii i zadumie,

by nigdy nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby,

a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil.


ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

 

1. W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

2. Dzisiejsza Ewangelia przypomina o tym, że Pan Jezus jest przede wszystkim znakiem nadziei i wierności Boga. W wydarzeniach, których doświadczyli Maryja i św. Józef, Pan Bóg wykonał to, co obiecał. Proroctwo Izajasza zostało zrealizowane. Nie możemy jednak zapomnieć, że On chce towarzyszyć nam na życiowych drogach dziś, teraz. Czasem więc stanie się znakiem zakazu. Nieraz nakazu. Może także upomnienia. Jezus nie jest jednak niemym znakiem. Jest przyjacielem człowieka. Każdy, kto z Nim przejdzie przez własne życie, nie pogubi się w gąszczu skrzyżowań, ślepych uliczek i dróg donikąd. Wydawać by się mogło, że każdy doświadczony kierowca poradzi sobie na drodze nawet wtedy, gdy jest kiepsko oznakowana. Brak jednak informacji zawartej w znakach często komplikuje poruszanie się autem po jezdni. Podobnie jest w całym życiu: brak wyraźnych znaków utrudnia komunikację, wprowadza chaos i poczucie zagubienia. Niewiasta urodziła Dziecko. A my właśnie kolejny raz przeżywamy Adwent oczekiwania na to wydarzenie. Dziecko stało się znakiem. Ale czego? Dla wierzących zbawienia, nadziei i radości. Dla poszukujących punktem zaczepienia w gąszczu pytań i wątpliwości. Dla niewierzących niezrozumiałą postacią, a nawet znakiem gniewu i odrzucenia.

3. Od poniedziałku do piątku z racji spowiedzi w dekanacie Roraty będą o godzinie 18,00.

4. We wtorek, 20 grudnia, zapraszam na spowiedź adwentowa w naszej parafii,  która odbędzie się (z udziałem księży dekanatu tucholskiego) od godz. 16,oo  do  18,oo (z przerwą od godz. 17,oo do 17,30).

5. W środę o godz. 18,oo. ostatnie roraty ,  na które zapraszam wszystkich,  którzy może jeszcze nie byli na roratach.

6. Jutro odwiedzę też chorych, starszych wiekiem oraz osoby, które zostały zgłoszone  od godz. 10  do 14 tej.

7. W sobotę wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zachęcam do zachowania naszej tradycji zachowaniu postnych potraw.

8. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki  -  Mszy Świętej sprawowanej o północy z soboty 24 grudnia / na niedzielę 25 grudnia.

9. Przed pasterką zapraszam na nabożeństwo Adwentowe, które rozpoczniemy 10 minut przed północą.

10. W I dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. zostaną odprawione  o godz.10,oo  i  11,3o; nie będzie Mszy św. o godz. 8,oo. Dzieci zapraszam na powitanie żłobka na godz. 11,3o. Ofiary składane przy żłóbku przeznaczone są na cele misyjne. Wierni, którzy przystąpią do Komunii św. podczas pasterki, mogą przyjąć Komunię św. również podczas jednej z Mszy św. w pierwsze Święto Bożego Narodzenia.

11. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w poniedziałek 26 grudnia, przypada  święto św. Szczepana  - pierwszego męczennika. Przed kościołem zbiórka na Katolicki Uniwersyte­t Lubelski.

12. W przyszły piątek, 30 grudnia, będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

13. Od świąt Bożego Narodzenia Msze św. będą ponownie o godz. 17,oo.

14. W Biurze Parafialnym można zamawiać i rezerwować intencje mszalne na ten i przyszły  rok 2017 oraz nabywać opłatek wigilijny.

15. Odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę, rozpoczniemy po Nowym Roku, tj. w poniedziałek  2 stycznia 2017 r.

16. Przed kościołem u ministrantów można nabyć „Pielgrzyma”, dla dzieci „Małego Pielgrzyma”,  dwutygodnik  „W rodzinie”, „List naszej Pani”, „Wzrastanie”, „Misjonarza”  oraz  inne czasopisma o tematyce misyjnej i młodzieżowej.

17. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

 

1. W grudnia łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

Dziś przypada połowa naszego adwentowego oczekiwania, dlatego ta niedziela nazywa się „niedzielą radość” i ma charakter szczególny. Kościół wzywa nas słowami  „Gaudete!”  tzn. Radujcie się! I wskazuje Jezusa, który pragnie naszej radości. Według dawnych wierzeń ludu Izraela przed nadejściem Mesjasza miał na ziemi ponownie pojawić się prorok Eliasz. Wielu wierzących Żydów spodziewało się zatem jakiegoś spektakularnego powrotu wielkiego proroka. Tymczasem Jezus wyjaśnia uczniom, że to Jan Chrzciciel był zapowiedzianym Eliaszem, a jego nadejście można rozpoznać przez to, jaki los zgotowali mu ludzie: obojętność serc, odrzucenie i wreszcie męczeńska śmierć. Wielkość proroków mierzy się bowiem siłą oporu, jaki budzą w ludzkich sercach, niechętnych do nawrócenia.

2. W dzisiejszą 2 niedzielę miesiąca zapraszam do wspólnej modlitwy do miłosierdzia Bożego w intencji budowy naszej świątyni oraz w intencji  wszystkich ofiarodawców i darczyńców. Również  kolekta dzisiejsza,  na miarę naszych możliwości,  jest przeznaczona na budowę kościoła.

3. Wszystkich parafian, a nade wszystko dzieci Komunijne i najmniejsze z  lampionami oraz młodzież do Bierzmowania zapraszam do  udziału w roratach, które odprawiamy codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.

4. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej o godz. 17.00 .

5. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania tym razem w najbliższy piątek, tj.  16 grudnia  na Mszę św. o godz. 17.00  zapraszam obowiązkowo z rodzicami albowiem w tym dniu uroczyście złożymy nasze deklaracje – prośby ze zdjęciem  o udzielenie sakramentu do ks. Biskupa.

6. Caritas Diecezji Pelplińskiej pragnie włączyć się, wzorem lat ubiegłych, w ogólnopolską akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” rozprowadzając świece na stół wigilijny w cenie minimalnej  od 6 zł. za sztukę.

7. W tym tygodniu przypadają wspomnienia:

 • we wtorek – św. Łucję
 • w środę – św. Jana od Krzyża.

8. W biurze parafialnym można zapisywać dodatkowych chorych, których odwiedzę z posługą sakramentalną jeszcze przed świętami. Dzień odwiedzin podam w przyszłą niedzielę.

9. Aby nadchodzące Święta przeżyć w stanie łaski uświęcającej, zapraszamy do skorzystania z sakramentu pojednania. Spowiedź adwentowa w naszej parafii odbędzie się (z udziałem księży dekanatu tucholskiego) we wtorek, 20 grudnia  od godz. 16,oo  do  18,oo (z przerwą od godz. 17,oo do 17,30).

10. W Biurze Parafialnym można zamawiać i rezerwować intencje mszalne na rok 2017, a także zaopatrywać się w opłatek wigilijny.

11. Jutro na godz. 18.00 zapraszam wszystkie grupy parafialne (Rada Parafialna i Ekonomiczna, Caritas, Poradnictwo Rodzinne, Róże Różańcowe oraz osoby a Akcji Katolickiej zbierające ofiary na budowę kościoła) na wspólny opłatek do restauracji „pod Jeleniem”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

 

1. W grudnia łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

2. Dzisiejsze czytania mają bardzo społeczny wymiar. Oczekiwanie na przyjście Pana jest przecież nadzieją dla całego świata.
Trudno jest znaleźć w historii okres stałego pokoju. Jest ona pełna wojen, cierpienia, agresji, przemocy – obecnych także w XXI w. Pomimo rozwoju wiedzy, technologii, troski o prawa człowieka czy istnienia ONZ-etu – nadal jesteśmy daleko od ideału. Dlaczego?
Brak pokoju to nie tylko problem militarny czy polityczny. On dotyka naszej natury uszkodzonej grzechem pierworodnym. Zraniony człowiek łatwo podda się złu. Zignoruje dobro. Będzie raczej cyniczny i wyrachowany niż pełen poświęcenia i empatii, czyli zdolności rozumienia innych. 
Tymczasem to Pan Bóg przynosi pokój. Jestem pewien, że miliony chrześcijan doświadczają go w swoich sumieniach czy rodzinach. Prorok Izajasz mówi dziś o pokoju, który obejmie cały świat. Sprawi że to, co niosło śmierć, będzie dawało życie. Nawet świat zwierząt będzie wolny od hierarchii opartej na łańcuchu pokarmowym. „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie” – poucza nas dziś Psalm 72.    Spodziewamy się, że Bóg spełni to, co zapowiedział. Warunkiem pokoju nie jest jednak tylko interwencja Pana. On rodzi się w człowieku. Pierwszym krokiem do odnowy rodzin, środowisk pracy czy sumień zrujnowanych brakiem pokoju jest nawrócenie. Dziś Jan Chrzciciel wzywa do niego. Mówi, że człowiek, który prosi Pana Boga o miłosierdzie i oczyszczenie, powinien wydać w swoim życiu dobre owoce. 
Może więc Twoje decyzje, słowa i uczynki będą udziałem w spłacie długu, który przez grzech obciąża każdego z nas?

3. W dzisiejszą niedzielę przypada też XVII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z polecenia władzy duchownej specjalną zbiórką do puszek przed kościołem wspieramy Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

4. Wszystkich parafian, a nade wszystko dzieci Komunijne i najmniejsze z  lampionami oraz młodzież do Bierzmowania zapraszam do licznego udziału w roratach, które odprawiamy codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.

5. W najbliższy wtorek, 6 grudnia, wspominamy w kościele św. Mikołaja,  który biskupa zyskał  sławę i cześć dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami wszystkie dzieci.

6. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej o godz. 17.00 .

7. W czwartek (8 grudnia) przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu zapraszam do odnowienia Adopcji Duchowej Dziecka Poczętego osób,  które są już w grupie modlących się oraz te osoby,  które wrażą taką gotowość (do środy można zgłaszać swoją deklarację w biurze parafialnym). Zapraszam na wspólną Mszę św. o godz. 17.00 również dzieci przygotowujące się do I Komunii św., które otrzymają poświęcone medaliki Niepokalanej.

8. Tego dnia przypada też 4 rocznica ingresu Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny do Bazyliki katedralnej. Ogarnijmy modlitwami naszego Księdza Biskupa wypraszając Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na długie lata posługi pasterskiej dla Kościoła pelplińskiego.

9. W tym tygodniu przypadają wspomnienia:

  • 4 XII – św. Jan Damasceński
  • 6 XII – św. Mikołaja
  • 7 XII – św. Ambroży
  • 9 XII – św. Jan Diego

10. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania uczestniczy we Mszy św. w piątki o godz. 17.00.

11. Caritas Diecezji Pelplińskiej pragnie włączyć się, wzorem lat ubiegłych, w ogólnopolską akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Od II Niedzieli Adwentu (4 grudnia) rozprowadzać będziemy świece na stół wigilijny: małe świece w cenie minimalnej  od 6 zł. za sztukę.

12. W przyszłą niedzielę, 2 niedzielę miesiąca, zapraszam do wspólnej modlitwy do miłosierdzia Bożego w intencji budowy świątyni oraz wszystkich ofiarodawców i darczyńców. Polecajmy ten cel modlitwom i ofiarności na miarę możliwości.

13. Spowiedź adwentowa w naszej parafii odbędzie się (z udziałem księży dekanatu tucholskiego) we wtorek, 20 grudnia  od godz. 16,oo  do  18,oo (z przerwą od godz. 17,oo do 17,30).

14. Spotkanie opłatkowe dla Wspólnot naszej parafii, na które serdecznie zapraszam, odbędzie się w poniedziałek,  12 grudnia,  o godz. 18.oo.

15. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Rygi – stolicy Łotwy, na Europejskie Spotkanie Młodych. Koszt 220zł i 50 euro. Zapisy do piątku, 9 grudnia w biurze parafialnym.

16.W Biurze Parafialnym można zamawiać i rezerwować intencje mszalne na rok 2017, a także zaopatrywać się w opłatek wigilijny.

17. Przed kościołem u ministrantów można nabyć „Pielgrzyma”, dla dzieci „Małego Pielgrzyma”,  dwutygodnik  „W rodzinie”, „List naszej Pani”, „Wzrastanie”, „Misjonarza”  oraz  inne czasopisma o tematyce misyjnej i młodzieżowej.

18. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

 

1. W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Wszystkich serdecznie zapraszam na Roraty, które odprawiać będziemy od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św., a więc klasy III , II  i  I  praz młodzież do Bierzmowania zapraszam – na miarę możliwości każdego dnia. Przypominamy również dzieciom, w związku z nadchodzącym Adwentem, o przygotowaniu lampionów.

3. Zapraszam do podtrzymania naszej tradycji rodzinnej adwentowej zawieszania na drzwiach wieńców oznaczających gotowość na przyjęcie przychodzącego Pana oraz robienia w naszych mieszkaniach wieńca adwentowego z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu.

4. Liturgia słowa Bożego wprowadza nas w czas czuwania adwentowego. Zawsze na coś w życiu czekamy. W dzieciństwie – by stać się dorosłymi i by wolno nam było robić to, co robią rodzice. Dorastając, oczekujemy pięknych i prawdziwych przyjaźni, później – miłości, tej jedynej i wiernej. Czekamy na życiowe okazje, sukcesy, na powrót do zdrowia. U kresu życia coraz częściej tęsknimy za wiecznością, za niebem i spotkaniem z tymi, którzy tam się znaleźli.
Ewangelie pełne są opisów oczekiwania. Czekają słudzy, aż ich pan powróci. Panny z lampami w rękach wyglądają oblubieńca. Gospodarz czeka, aż pole przyniesie plon. Apostołowie, nie mogąc się doczekać powrotu Pana Jezusa modlącego się przed Męką, padają zmorzeni snem.
W tym oczekiwaniu będącym opowieścią o naszym chrześcijańskim życiu jest nadzieja. Czekając, spodziewamy się wypełnienia Obietnicy. Tej, którą dał Pan Jezus: że nas nie zostawi, że idzie przygotować nam miejsce, że powróci. Człowiek jest istotą czekającą. Kiedy wie, na Kogo czeka, i ma nadzieję, że On nadejdzie, wówczas oczekiwanie staje się czasem błogosławionym. Szansą, by w sercu wypełnionym tęsknotą dojrzewała łaska.
Warto rozpocząć Adwent w posłuszeństwie słowu Bożemu, które zachęca do czujności. Żydowskie przysłowie powiada, że każda chwila może być furtką, przez którą wejdzie Mesjasz. Historia naszego życia to opowieść o nieustannych spotkaniach z Panem Bogiem. Bywa, że przychodzi On do nas w ciemności i tajemnicy, „w chwili, której się nie domyślamy” (Ewangelia). Dlatego czujność oznacza uważność i wrażliwość na to, co przynosi chwila. Bądźmy gotowi, by dawać się Bogu zaskakiwać.

5. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:

  • pierwszy czwartek - modlić się będziemy o powołanie kapłańskie, misyjne i zakonne.
  • pierwszy piątek miesiąca – modlitwa do Serca Pana Jezusa w wynagrodzeniu za grzechy nasze i całego świata  (spowiedź święta od godz. 16,30).
  • pierwsza sobota miesiąca – modlitwa do Serca Niepokalanej w intencji rodzin.

6. Chorych i starszych z posługą sakramentalną odwiedzę w pierwszy piątek miesiąca w godzinach między 10  a  14.

7. W piątek, 2 grudnia po wieczornej Mszy św. w kościele odbędzie się obowiązkowe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum i starszych oraz obowiązkowe spotkanie wszystkich uczniów klasy I  i  II Gimnazjum,  którzy mają być Bierzmowaniu w cyklu 2 letnim.

8. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00

9. W tym tygodniu przypadają wspomnienia:

 • 30 XI – św. Andrzej Apostoł
 • 2 XII – bł. Rafał Chyliński
 • 3 XII – św. Franciszek Ksawery

10. Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu, przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Przed kościołami odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temuż Kościołowi.

11. Caritas Diecezji Pelplińskiej pragnie wzorem lat ubiegłych włączyć się w ogólnopolską akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Akcja ta związana jest z rozprowadzaniem świec, na których umieszczono symbol Caritas. Świece te można nabyć u ministrantów przy wyjściu z kościoła i w biurze parafialnym, w cenie minimalnej od 6 zł. za sztukę.

12. Jako owoc Roku Miłosierdzia i zachęty Ojca Świętego Franciszka, by wyjść z Chrystusem na ulice naszych miast, zrodziła się akcja modlitewna PROMIENIE MIŁOSIERDZIA. W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 15.00 odmawiana będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego, odmawiana będzie w różnych miejscach naszego miasta. Najbliższe spotkanie odbędzie się 3 grudnia przy pomniku Matki Bożej Królowej Polski na Placu Wolności. Przyłączmy się do tej modlitwy, aby promienie Bożego Miłosierdzia przeniknęły każdego z nas.

13. U ministrantów przed kościołem można zakupić czasopisma religijne, jak „Pielgrzym”,  „Radio Maryja”, „W rodzinie” oraz inne czasopisma  o tematyce  misyjnej.

14. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

 

 


 

1. W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

2. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dzisiaj kończy się też w Kościele Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Dzisiejsze święto jest inspiracją do odkrywania w sobie królewskiej godności, królewskiej krwi i królewskiego powołania do sprawowania władzy nad światem stworzonym. Twoje serce oraz środowisko osób, wśród których żyjesz, to terytorium twojej władzy. Tylko ty możesz w tej przestrzeni wprowadzać miłość i przebaczenie, które Jezus okazał skruszonemu łotrowi na krzyżu. Niech prawo, które Duch Święty wyrył w sercu Kościoła, w kończącym się dzisiaj Roku Miłosierdzia, wyda obfite owoce dla całego wszechświata.

3. Wczoraj, w  sobotę 19 listopada,  w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odmówiono Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Ten sam akt odmówimy w  parafiach  całej Polski w niedzielę. W naszej parafii  akt przyjęcia Chrystusa jako Króla i Pana odmówimy na Mszy św. o godz. 10.00 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Również z racji zakończenia Jubileuszowego  Roku  Świętego Miłosierdzia duchowo będziemy się łączyć z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

4. We wtorek 22 listopada wspominamy w liturgii św. Cecylię – patronkę muzyki kościelnej, chórzystów i organistów. Pamiętajmy o tych, którzy angażują się w piękno śpiewu w kościele. Swoją wdzięczność wyrażamy

p. Stanisławowi naszemu organiście oraz p. Marzenie za prowadzenie   parafialnej scholii  „Aniołki”  oraz wszystkim śpiewającym w „Aniołkach”. Z tej okazji, a zarazem w 5 rocznicę działalności scholii zapraszam całą rodzinę naszej parafii na Mszę dziękczynną w ich intencji oraz na krótki koncert w ich wykonaniu o godz. 11.30 za tydzień w niedzielę 27 listopada.

5. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00.

6. W tym tygodniu przypadają wspomnienia: w poniedziałek wspomnienie Ofiarowania NMP, we wtorek św. Cecylii, w czwartek św. Męczenników wietnamskich.

7. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy w kościele czas Adwentu i nowy Rok Liturgiczny. Wszystkich serdecznie zapraszam na Roraty, które odprawiać będziemy od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św., a więc klasy I,  II  i III oraz młodzież do Bierzmowania zapraszam – na miarę możliwości każdego dnia. Przypominamy również dzieciom, w związku z nadchodzącym Adwentem, o przygotowaniu lampionów.

8. U ministrantów przed kościołem można zakupić czasopisma religijne, jak „Pielgrzym”,  „Radio Maryja”, „W rodzinie” oraz inne czasopisma  o tematyce  misyjnej. W biurze parafialnym są także do nabycia kalendarze na rok 2017.

9. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

 

Więcej artykułów…