1. W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: by chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

2. Serdecznie dziękuję za modlitwy intencji szczęśliwej budowy naszego kościoła oraz w intencji wszystkich darczyńców oraz ofiarodawców, a nade wszystko w intencji pracujących w kościele oraz na zapleczu w bieżących robotach.  Dziękuję też za kolektę minionej niedzieli. Zebraliśmy  3335 zł oraz z ofiar od wielu rodzin, które każdego miesiąca składają swoje ofiary podczas zbiórek pod koniec miesiąca lub osobiście w biurze parafialnym na sumę 2180 zł.

3. Dzisiaj w sposób szczególny łączymy się z naszym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dekuję za dzisiejszą modlitwę w intencji Seminarium oraz złożoną ofiarę na utrzymanie naszego Seminarium.

4. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00.

5. W sobotę zapraszam na Mszę św. o godz. 17.00 oraz spotkanie po Mszy św. młodzież do Bierzmowania klasy VII oraz II Gimnazjum.

6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Na sumie parafialnej o godz. 10.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu.

7. W tym tygodniu przypadają wspomnienia

    • 20. XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907)
    • 22. XI – św. Cecylia - patronki chórzystów, organistów, zespołów wokalno-muzycznych  oraz scholii parafialnych,
    • 24. XI – św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze.

8. W przyszłym roku po raz pierwszy w dniu 6 stycznia 2018 roku w naszym mieście zorganizowany będzie Orszak Trzech Króli, który organizują wszystkie tucholskie parafie z Tucholskim Ośrodkiem Kultury. Fundacja Orszak Trzech Króli jest pomysłodawcą tego wydarzenia (w tym roku zadeklarowało się do udziału ponad 600 miast). Fundacja ogłosiła konkurs pt. „Głosuj na wielbłąda i wygraj korony”. W tym ogólnopolskim konkursie miasto, które zdobędzie największą ilość głosów otrzyma wizytę prawdziwego wielbłąda. Głosowanie rozpoczyna się 14 listopada i trwa do 28 listopada. Głosować można tylko na stronie www.orszak.org. Zachęcamy do głosowania i wsparcia tej inicjatywy.

9. Tak jak wcześniej zapowiadałem przed nami pielgrzymka łączona do sanktuariów Maryjnych, do Lourdes i Fatimy w cenie promocyjnej w zgłoszeniach do końca listopada 2885 zł  w biurze parafialnym. Program szczegółowy na naszej stronie internetowej www.parafiarudzkimost.pl

10. Również w przyszłym roku organizujemy wyjazd do Medjugorie w dniach od 21 do 27 czerwca 2018 r. w cenie promocyjnej do końca listopada 1470 zł.

11. Zapraszamy na spotkanie z nawróconym gangsterem Pawłem Cwynarem. Autor powieści „Wysłuchaj mnie proszę” będzie opowiadał o swoim doświadczaniu Boga w  poniedziałek 27.11 o godz. 10:00 i 12:00 w Tucholskim Ośrodku Kultury.

12. Od I Niedzieli Adwentu będą do nabycia  świece wigilijne.

13. Zapraszam do lektury nowego numeru „Pielgrzyma” oraz „Małego Pielgrzyma” . Zachęcam też  do lektury nowego numeru dwutygodnika „W Rodzinie”.

14. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii


 

LIST   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO   RYSZARDA   KASYNY

DO  DUCHOWIEŃSTWA  I  WIERNYCH

W  ZWIĄZKU  Z  NOMINACJĄ   BISKUPA   WIESŁAWA   ŚMIGLA    NA  BISKUPA   DIECEZJI  TORUŃSKIEJ

 

Wielebni Bracia Kapłani,

Drodzy Bracia i Siostry.

Wraz z całą Diecezją Pelplińską w duchu radości i wdzięczności przyjąłem wiadomość przekazaną przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce dnia 11 listopada br., iż Ojciec Święty Franciszek mianował Biskupa Wiesława Śmigla Biskupem Diecezji Toruńskiej. Gratuluję przede wszystkim Biskupowi Wiesławowi, ale także jego  Mamie      i Bratu. Pamiętam dzisiaj również o śp. Tacie Księdza Biskupa. Cieszę się, że tak bardzo wyróżniona została Diecezja Pelplińska, jej prezbiterium z którego pochodzi Biskup Nominat, Seminarium Duchowne, którego jest Absolwentem i wierni, którym posługiwał od dwudziestu trzech lat jako kapłan i od pięciu lat jako Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej

Biskup Wiesław Śmigiel urodził się 3 stycznia 1969 r. w Świeciu jako młodszy syn Marii i Mariana, zamieszkałych w parafii w Grucznie pw. św. Jana Chrzciciela. Po maturze złożonej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy, w latach 1988 – 1994 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym     w Pelplinie. Dnia 29 maja 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze pelplińskiej. Po święceniach przez dwa lata był wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie, a w latach 1996-1998  sekretarzem i kapelanem biskupa pelplińskiego Jana Szlagi. W 1998 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, broniąc w 2003 roku doktorat oraz uzyskując w 2010 roku habilitację. W kolejnych latach był kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej oraz profesorem KUL. W roku 2009 r. otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości, a 24 marca 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go Biskupem Pomocniczym Diecezji Pelplińskiej oraz biskupem tytularnym Beatii. 21 kwietnia 2012 r. w bazylice katedralnej w Pelplinie przyjął sakrę biskupią, obierając sobie jako dewizę słowa Omnibus omnia factus (Stawszy się wszystkim dla wszystkich). W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej i Rady ds. Rodziny oraz członkiem Komisji Duszpasterskiej, Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą i przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi.

Nasza radość z nominacji przeplata się oczywiście z pewnym smutkiem,                  iż zakończyła się gorliwa posługa biskupa Wiesława w naszej diecezji. Pragnę gorąco podziękować Księdzu Biskupowi za gorliwą pracę zarówno w duszpasterstwie, jak i w Kurii Diecezjalnej i Seminarium Duchownym oraz za wszelkie posługiwanie w naszej diecezji, której sprawom poświęcił Ksiądz Biskup tak wiele serca.

Nominacja na biskupa toruńskiego przypadła przy końcu roku w którym wielokrotnie kierowaliśmy nasze serca i spojrzenia na Maryję, prosząc o Jej orędownictwo i opiekę. Już wkrótce I Niedziela Adwentu i kolejny rok duszpasterski w którym pragniemy uświadamiać sobie, że Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. To piękny czas wejścia w nowe obowiązki pasterskie i nowy wymiar odpowiedzialności za powierzony Kościół lokalny. Biskup Wiesław Śmigiel zna tę cząstkę Kościoła, jaką jest diecezja toruńska, połączona z diecezją pelplińską wspólną historią i korzeniami. Chociaż rozstaję się z Biskupem Wiesławem jako bezpośrednim współpracownikiem, to jednak pozostaję     z nim w kolegialnym związku, służąc wspólnie Kościołowi w Metropolii Gdańskiej,         na pomorskiej ziemi, która wydała już wielu dobrych pasterzy.

Pragnę już dzisiaj zaprosić całą wspólnotę diecezjalną, wiernych świeckich,       braci i siostry zakonne, a szczególnie kapłanów do wspólnego dziękczynienia Bogu za posługę Biskupa Wiesława w naszej diecezji. Osobę Dostojnego Nominata ogarniemy modlitwą w czasie Mszy Świętej, sprawowanej w sobotę, 9 grudnia br. o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie, w dniu Jego Imienin. Natomiast w  II Niedzielę Adwentu, 10 grudnia br. o godz. 12.00 odbędzie się uroczysty ingres Bpa Wiesława do katedry w Toruniu.

Na piękną i owocną posługę pasterską z serca błogosławię i polecam Drogiego Nominata Bożej Opatrzności oraz opiece św. Wawrzyńca, Patrona Diecezji Pelplińskiej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Patronki Diecezji Toruńskiej.

 

Biskup Ryszard Kasyna

1. W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: by chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

2. Dzisiaj, w 2 niedzielę miesiąca,  zapraszam do modlitwy, do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej o wytrwałość w budowie kościoła oraz w intencji wszystkich  ofiarodawców i darczyńców. Kolekta dzisiejsza przeznaczona na dalsze  inwestycje związane z budową kościoła.

3. Dzisiaj obchodzimy w Polsce IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Możemy materialnie wspomóc prześladowanych chrześcijan składając ofiarę do puszek.

4. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00.

5. W tym tygodniu przypadają wspomnienia:

  • 13 XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003),
  • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231),
  • 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914).

6. W dniu 11 listopada 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem toruńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla. Ogarnijmy go modlitwą, prosząc dobrego Boga o potrzebne łaski w prowadzeniu wspólnoty diecezji toruńskiej ku świętości.

7. W przyszłym roku po raz pierwszy w dniu 6 stycznia 2018 roku w naszym mieście zorganizowany będzie Orszak Trzech Króli, który organizują wszystkie tucholskie parafie z Tucholskim Ośrodkiem Kultury. Fundacja Orszak Trzech Króli jest pomysłodawcą tego wydarzenia (w tym roku zadeklarowało się do udziału ponad 600 miast). Fundacja ogłosiła konkurs pt. „Głosuj na wielbłąda i wygraj korony”. W tym ogólnopolskim konkursie miasto, które zdobędzie największą ilość głosów otrzyma wizytę prawdziwego wielbłąda. Głosowanie rozpoczyna się 14 listopada i trwa do 28 listopada. Głosować można tylko na stronie www.orszak.org. Zachęcamy do głosowania i wsparcia tej inicjatywy.

8. Za tydzień kolekta na nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

9. Tak jak wcześniej zapowiadałem przed nami pielgrzymka łączona do sanktuariów Maryjnych, do Lourdes i Fatimy w łącznej cenie promocyjnej w zgłoszeniach do końca listopada  2885 zł w biurze parafialnym. Program szczegółowy na naszej stronie internetowej www.parafiarudzkimost.pl

10. Również w przyszłym roku organizujemy wyjazd do Medjugorie w dniach od 21 do 27 czerwca 2018 r. w cenie promocyjnej do końca listopada 1470 zł w biurze parafialnym.

11. Zapraszam do lektury nowego numeru „Pielgrzyma” oraz „Małego Pielgrzyma” z dodatkiem filmowym. Wśród stałych pozycji "Pielgrzyma" znajdują się wiadomości ze świata kultury, zdrowia, medycyny i kulinaria. Zachęcam też  do lektury nowego numeru dwutygodnika „W Rodzinie”.

12. Są też piękne kalendarze z sanktuariami naszej diecezji na 2018 - duże po 10 zl i małe po 5 zl.

13. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1. W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: by chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

2. W Ewangelii na dzisiejszą niedzielę Pan Jezus wskazuje najważniejsze i najbardziej subtelne zniewolenia, którym ulegają ludzie „wierzący” lub „religijni”.
Niektórzy traktują własną wiarę jak monetę, dzięki której kupują sobie dobrą opinię. Dlatego lubią wszystkie te „wynoszące” ich pozdrowienia i pochwały. Niektórzy, opierając się na swojej „głębokiej wierze”, cały wysiłek wkładają w to, by się od niej odbić i ukazać się o wiele lepszymi, niż są w rzeczywistości. Niektórym bardzo zależy, by być nazywanymi „autorytetami”, ludźmi „wielkimi” czy wręcz duchowymi „ojcami”. Te wszystkie rzeczy są dla nich tak przyjemne, iż zdarza się, że – jak do bardzo wielu przyjemnych rzeczy – ludzie „głęboko wierzący” szybko się przywiązują i stają się ich niewolnikami. Podobnie jak to się dzieje w stosunku do alkoholu czy innych używek poprawiających nastrój.
A w tym tygodniu będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. Będziemy Świętować wolność. Jednak w tym najważniejszym wymiarze – jednej pojedynczej duszy – czy na pewno jestem wolny? Czy znów nie powinienem – tym razem sam w sobie – zerwać się do jakiegoś powstania, zerwać jakieś kajdany i odzyskać niepodległość? Wewnętrznych zaborców trzeba przepędzić, czasem wziąć głodem, czasem częstą spowiedzią, przyznaniem się do bycia w niewoli. Straszną bronią przeciw tym zaborcom i najeźdźcom jest – jak wskazuje dzisiejsza Ewangelia – prawdziwa, prosta, ludzka pokora.
„Jezus i Maryja” – to nasze sztandary, pod którymi walczyli nasi przodkowie o wolność Polski. Pod tymi sztandarami teraz my powstańmy do wolności! Dzisiaj, jutro i pojutrze… i tak codziennie!

3. Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. Modlimy się w ich intencjach odczytując wypominki w dni powszednie na Mszy św. o godz. 17.00.

4. Do 8 listopada (przez oktawę Dnia Zadusznego) można uzyskać odpust zupełny za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu:
– Komunia św.,
– nawiedzenie cmentarza,
– modlitwa w intencji tych, którzy odeszli do wieczności.

5. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godz. 17.00.

6. W czwartek 9 listopada przypada święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie, która jest matką wszystkich kościołów

7. Chorych i ludzi starszych z posługą sakramentalną odwiedzę w najbliższy piątek miesiąca (wyjątkowo 2 piątek miesiąca).

8. W sobotę 11 listopada przypada Święto Niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona o godz. 9.30 w kościoła p.w. Bożego Ciała.

9. Również w sobotę, 11 listopada w liturgii wspominamy św. Marcina z Tours. Parafia w Gostycynie obchodzi swój doroczny odpust ku czci św. Marcina. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 11.30.

10. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili w Polsce IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Tego dnia możemy materialnie wspomóc prześladowanych chrześcijan składając ofiarę do puszek.

11. Za tydzień, jak w każdą drugą niedzielę  miesiąca, zapraszam do modlitwy, do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej o wytrwałość w budowie kościoła oraz w intencji wszystkich  ofiarodawców i darczyńców. Kolekta z tego dnia przeznaczona jest inwestycje związane z budową kościoła.

12. Za dwa tygodnie kolekta na nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

13. W dniach od 28 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. w Bazylei (Szwajcaria) odbędzie się 40 Europejskie Spotkanie Młodych ze Wspólnotą Taize. Mogą wziąć w nim udział osoby w wieku od 16 do 35 lat. Koszt 400 zł i 60 Euro. Zapisy wraz z wpłatą do końca listopada u ks. Dominika w parafii Bożego Ciała (nr telefonu podany na plakacie w gablocie przed kościołem).

14. Zapraszam do lektury nowego numeru „Pielgrzyma” oraz „Małgo Pielgrzyma” z dodatkiem filmowym. Wśród stałych pozycji "Pielgrzyma" znajdują się wiadomości ze świata kultury, zdrowia, medycyny i kulinaria.

15. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1. W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: by chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

2. Serdecznie zapraszam na ostatnie nabożeństwa różańcowe, które w naszym kościele odbywają się w od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Na wspólny Różaniec zapraszam cale rodziny. Po Różańcu Msza św. recytowana.

3. W tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
– pierwszy piątek miesiąca– modlić się będziemy modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o przebłaganie za grzechy nasze i całego świata oraz odmówimy akt zawierzenie Sercu Pana Jezusa naszych rodzin i nas samych. Od 16,30  spowiedź święta z racji pierwszego piątku miesiąca.
– pierwsza sobota miesiąca (7 października) - modlić się będziemy w intencji rodzin za przyczyną Serca Niepokalanej.

4. Chorych i ludzi starszych z posługą sakramentalną odwiedzę również w pierwszy piątek miesiąca.

5. Również w piątek, 3  listopada  z racji święta  św.  Huberta, zostanie odprawiona Msza św. Hubertowska o godz.  17,oo w intencji  leśników  i  ich rodzin   oraz  za dusze  zmarłych z rodzin leśników.

6. W najbliższą pierwszą sobotę miesiąca zapraszam również na „Promienie Miłosierdzia” na godz. 15.00 na cmentarz parafialny w centrum Tucholi (modlić się będziemy w intencji zmarłych spoczywających na naszych cmentarzach, w mogiłach zbiorowych i pojedynczych rozsianych po naszej ziemi tucholskiej,  a także bliskich naszemu sercu zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów i znajomych).

7. W związku z przejściem na czas zimowy i Msze św. będą o godz. 17,oo. Biuro parafialne jest czynne w dni powszednie od wtorku do soboty zawsze po Mszy św.

8. W środę, 1 listopada,  przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w porządku niedzielnym, tj o godz. 8.00,   10.00  i  11.30.  Procesja na cmentarz w Rudzkim Moście wyruszy z kościoła po Mszy św. o godz. 11.30, gdzie odbędzie się nabożeństwo za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

Na cmentarzu parafialnym przy ul Świeckiej o godz. 14.00  - rozpoczęcie procesji przy pomniku pomordowanych, na skrzyżowaniu ulic Świeckiej i Chopina.

9. W czwartek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza św. wspólna za duszę naszych bliskich zmarłych o godz. 17.00, których imiona wraz z ofiarą można składać w skrzynce przy chrzcielnicy. W tym dniu zapraszam również na godz. 16.00 na Mszę św. za kapłanów,  którzy pomagali tworzyć naszą parafię,  tj. w intencji śp. ks. kanonika Kazimierza Janiszewskiego i śp. ks. prałata Jana Lichosyta.

10. Na półce przy chrzcielnicy są wyłożone kartki na „wypominki” jednorazowe i na Mszę zbiorową za zmarłych. Czytelnie wypisane kartki proszę wrzucać wraz z ofiarą do skrzyneczki obok. Wypominki Roczne można odnawiać i zamawiać tylko w Biurze Parafialnym.

11. Do 8 listopada (przez oktawę Dnia Zadusznego) można uzyskać odpust zupełny za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu:
– Komunia św.,
– nawiedzenie cmentarza,
– modlitwa w intencji tych, którzy odeszli do wieczności.

12. W dzisiejszą niedzielę Burmistrz Tucholi i parafie tucholskie zapraszają do Sali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi na wyjątkowy „Rodzinny bal wszystkich świętych z Arką Noego” o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi.

13. W dniach 3 (piątek) i 4 listopada (sobota) odbywać się będą rekolekcje dla młodzieży rozpoczynającej przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania (klasy VII i II Gimnazjum). Zajęcia odbywać się będą w Sali multimedialnej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej przy ul. Świeckiej. Początek rekolekcji w piątek o godz. 17.00. Zakończenie dnia o godz. 20.10. W sobotę zajęcia potrwają od godz. 9.00 i zakończą się Mszą św. w kościele św. Bartłomieja o godz. 17.00. Prosimy młodzież o odbiór zgody na udział i wypełnionej dostarczenie na rozpoczęcie rekolekcji.

14. Organizujemy wyjazd na 40-te Europejskie Spotkanie Młodych Taize w Bazylei w dniach 27 grudnia br. do 2 stycznia 2018 r.. W spotkaniu mogą wziąć udział młodzi w wieku od 16 do 35 lat. Zapisy wraz z wpłatą do końca listopada u ks. Dominika w parafii Bożego Ciała (nr telefonu podany na plakacie w gablocie przed kościołem). Koszt wyjazdu: 400zł i 60 euro.

15. Zachęcam do czytania i nabywania prasy katolickiej. Jest nowy numer Pielgrzyma,  a dla dzieci Mały Pielgrzym oraz dwutygodnik W Rodzinie.

16. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1. W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

2. Dzisiejszą niedzielą przeżywamy jako  Niedzielę Misyjną, którą rozpoczynamy również Tydzień Misyjny.

3. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele odbywają się w od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Na wspólny Różaniec zapraszam cale rodziny. Po Różańcu Msza św. recytowana.

4. Jutro, tj. w poniedziałek, 23 października, o godz. 18.00 na Mszę i spotkanie zaraz po Mszy św. rodziców i kandydatów do bierzmowania z klas 7 szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum zapraszam Spotkanie to jest obowiązkowe.

5. W środę o godz. 18.00 zapraszam na nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z różańcem. Po Różańcu Mszą św. recytowana.

6. Najbliższy czwartek jest ostatnim w miesiącu,  który w naszej parafii jest czwartkiem grupy modlitewnej. Tym razem zapraszam na 18.00 grupę pielgrzymkową, która była w  Rzymie na modlitwę dziękczynienia.

7. W sobotę w liturgii przypada święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

8. Dziękuję wszystkim za modlitwę w intencji budowy naszego kościoła oraz  i w intencji wszystkich ofiarodawców i darczyńców w ostatnią niedzielę, a zarazem dziękuję za złożoną ofiarę na budowę kościoła, która wynosiła 3 270 zł oraz ofiary indywidualne od rodzin oraz w kopertach pokolędowych na sumę 1 160 zł.

9. Na półce przy chrzcielnicy są wyłożone kartki na „wypominki” jednorazowe i na Mszę zbiorową za zmarłych. Czytelnie wypisane kartki proszę wrzucać wraz z ofiarą do skrzyneczki obok. Wypominki Roczne można odnawiać i zamawiać tylko w Biurze Parafialnym.

10. Burmistrz Tucholi i parafie tucholskie zapraszają do Sali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi na wyjątkowy „Rodzinny bal wszystkich świętych z Arką Noego”, w niedzielę, 29 października , o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi.

11. Parafia Bożego Ciała organizuje wyjazd na 40-te Europejskie Spotkanie Młodych Taize w Bazylei w dniach 27 grudnia br. do 2 stycznia 2018 r.. W spotkaniu mogą wziąć udział młodzi w wieku od 16 do 35 lat. Zapisy wraz z wpłatą do końca listopada u ks. Dominika (nr telefonu podany na plakacie w gablocie przed kościołem). Koszt wyjazdu: 400zł i 60 euro.

12. Zachęcam do czytania i nabywania prasy katolickiej. Jest nowy numer Pielgrzyma,  a dla dzieci Mały Pielgrzym oraz dwutygodnik W Rodzinie.

13. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

14. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: Justyna Gulińska – Więckiewicz,   lat 47  oraz  Marian Głomski, lat 80. Polećmy zmarłych miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1. W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

2. Jak każdego roku w najbliższą niedzielę wyboru Naszego Rodaka na stolicę Piotrową (16. X. 1978 r.) przeżywamy dzisiaj Dzień Papieski. Z tej racji przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek, jako Papieski Fundusz wspierający uzdolnioną młodzież.

3. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele odbywają się w od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Na wspólny Różaniec zapraszam cale rodziny. Po Różańcu Msza św. recytowana.

4. W środę o godz. 18.00 zapraszam na nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z różańcem. Po Różańcu Mszą św. recytowana.

5. Dziękuję wszystkim za dzisiejszą modlitwę w intencji budowy naszego kościoła oraz  i w intencji wszystkich ofiarodawców i darczyńców. Dziękuję też za dzisiejszą kolektę na budowę oraz wszelkie ofiary składane od rodzin w ostatnim tygodniu miesiąca.

6. W środę w liturgii będziemy obchodzić święto św. Łukasza, ewangelisty. Jest to dzień modlitw w intencji służby zdrowia.

7. Zapraszam wszystkich parafian do udziału w peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej, która  przybędzie do naszego dekanatu tylko do jednej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Cekcynie w środę, 18 października br. o godz. 18.00, a o godz. 19.00 odprawiona zostanie Msza św. Następnego dnia, o godz. 16.00 Msza św. na zakończenie peregrynacji. Program wywieszony jest w kruchcie kościoła.

8. W tym tygodniu przypadają wspomnienia: w poniedziałek – Św. Jadwigi Śląskiej; we wtorek – Św. Ignacego Antiocheńskiego; w środę – Św. Łukasza Ewangelisty; w czwartek – Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki; w piątek – Św. Jana Kantego; w sobotę – Bł. Jakuba Strzemię.

9. Na półce przy chrzcielnicy są wyłożone kartki na „wypominki” jednorazowe i na Mszę zbiorową za zmarłych. Czytelnie wypisane kartki proszę wrzucać wraz z ofiarą do skrzyneczki obok. Wypominki Roczne można odnawiać i zamawiać tylko w Biurze Parafialnym.

10. W przyszłą niedzielę, 22 października, będziemy przeżywali jako Niedzielę Misyjną, rozpocznie się również Tydzień Misyjny.

11. Rodziców i kandydatów do bierzmowania z klas 7 szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum zapraszam  w środę, 18 października, o godz. 19.00 w kościele (zaraz po Msza św. wieczornej). Spotkanie to jest obowiązkowe.

12. Burmistrz Tucholi i parafie tucholskie zapraszają do Sali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi na wyjątkowy „Rodzinny bal wszystkich świętych z Arką Noego”, w niedzielę, 29 października , o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi. Bilety wstępu do nabycia w kasach TOK i OSiR w cenie 5 zł.

13. Zachęcam do czytania i nabywania prasy katolickiej. Jest nowy numer Pielgrzyma,  a dla dzieci Mały Pielgrzym oraz dwutygodnik W Rodzinie.

14. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wieslaw Herold - proboszcz parafii

1. W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele odbywają się w październiku od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Na wspólny Różaniec zapraszam cale rodziny. Po Różańcu Msz św. recytowana.

3. W środę o godz. 18.00 zapraszam na wspólna modlitwa różańcowa przed Mszą św. wieczorną i nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. W tym tygodniu przypadają wspomnienia: w poniedziałek – Bł. Wincentego Kadłubka; w piątek – Bł. Honorata Koźmińskiego.

5. Z racji wyjazdu na pielgrzymkę parafialną do Rzymu chorych odwiedzę w 2 piątek miesiąca, tj. 13 października  – w godzinach od 10  do 14.

6. Również w piątek przypada ostatni dzień objawień Matki Bożej we Fatimie. Zapraszam na ostatnie nabożeństwo w tym roku oraz procesję ze światłami po Mszy św. o godz. 18.00.

7. Również nasza modlitwa do miłosierdzia Bożego w intencji budowy kościoła oraz  ofiarodawców i darczyńców – z racji pielgrzymki w 2 niedzielę miesiąca – będzie tydzień później,  tj. 15 października.

8. W przyszłą niedzielę 15 października, jak każdego roku w niedzielę najbliższą wyboru na papieża naszego Rodaka Jana Pawła II (16 października 1978 r.) przeżywać będziemy Dzień Papieski. Z tej racji przed kościołem odbywać się będzie zbiórka do puszek, jako Papieski Fundusz wspierający uzdolnioną młodzież.

9. Za tydzień w niedzielę 15 października o godz. 11.30 zapraszam dzieci Komunijne z Różańcami do I Komunii św.,  które zostaną poświęcone.

10. Rodziców kandydatów do bierzmowania z klas 7 szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum zapraszam  w środę, 18 października, o godz. 19.00 w kościele (zaraz po Msza św. wieczornej). Spotkanie to jest obowiązkowe.

11. Burmistrz Tucholi i parafie tucholskie zapraszają do Sali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi na wyjątkowy „Rodzinny bal wszystkich świętych z Arką Noego”, w niedzielę, 29 października , o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi. Bilety wstępu do nabycia w kasach TOK i OSiR w cenie 5 zł.

12. Zachęcam do czytania i nabywania prasy katolickiej. Jest nowy numer Pielgrzyma,  a dla dzieci Mały Pielgrzym oraz dwutygodnik W Rodzinie.

13. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Więcej artykułów…