1.W wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.
2.Dwa tygodnie temu zebraliśmy na tacę budowlaną 3 578 zł. Za te ofiarę,  jak również złożone osobiście w biurze i przelane na konto parafialne składam serdeczne Bóg zapłać.  Dziękuję również za modlitwę do miłosierdzia Bożego w intencji budowy kościoła oraz  ofiarodawców.
3.Słowo Boże w dzisiejszej niedzieli przypomina nam prawdę Bożą,  że rozum człowieka ma opierać się na Ewangelii. Jedna z katolickich audycji radiowych podejmowała temat pobożności według myśli Pana Boga. Podczas roz-mów telefonicznych ze słuchaczami rozmawiano o tym, że istota pobożności polega na właściwym stylu życia i na prawidłowych relacjach z innymi ludźmi. Modlitwa zaś ma w tym pomagać, dodawać sił, łagodzić złe emocje. Wspomniano także o osobach szczególnie powołanych do życia wypełnionego modli-twą, jak mówił Jan Paweł II o zakonach kontemplacyjnych. Godzinę po zakończonej audycji na adres e-mailowy redakcji ktoś przysłał smutny list opisujący wydarzenia w pewnej rodzinie. Wszyscy, którzy do niej należeli, modlili się co-dziennie rano i wieczorem, o godz. 15.00 pamiętali o Koronce do Bożego Miło-sierdzia, a jednocześnie… lepiej nie streszczać szczegółów… niszczyli małżeń-stwa w dalszej rodzinie, byli zawistni wobec otoczenia, ich dom określano „jaskinią plotek”. To chyba jeszcze gorsze udawanie niż opisane w dzisiejszej Ewangelii.
Dzisiejszy fragment nauczania Jezusa możemy nazwać opisem dobrego używania rozumu. Przemyślenia i refleksje mają nas prowadzić do Boga, do odczytywania i spełniania Jego woli. Mamy tu jednocześnie odpowiedź, jak trafiać do ludzkich serc i jak przemieniać świat, a nasze słowa i czyny korygować prawdą Ewangelii. Gdy pójdę złą ścieżką, mogę przeprosić, zmienić postępo-wanie i pokazać na własnym przykładzie, jak kontakt ze Słowem Jezusa mnie przemienia i daje mi wolność, za którą tęskni każdy człowiek.
4.W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  o godz. 18.00.
5.W czwartek, 29 września, przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, natomiast w niedzielę, 2 października, wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.
6.W niedzielę (2 października) o godz. 15.00 uroczyste Nieszpory w Bazylice katedralnej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Podczas Modlitwy Kościoła nastąpi obrzęd „ad missio”, czyli przedstawienie Biskupowi Diecezjalnemu kleryków przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Pobłogosławi również  w tym dniu kleryków z roku III z okazji przywdziania sutanny. Tego dnia sutannę otrzyma również nasz kleryk Paweł Orłowski.
7.W tym tygodniu przypada też pierwsza sobota miesiąca (1 października). Tego dnia odwiedzę chorych i starszych z naszej parafii z posługą sakra-mentalną od godz. 10,oo do 14,oo.
8.W najbliższą sobotę rozpoczynamy październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy od poniedziałku do piątku wszystkich  parafian (dzieci,  młodzież i  dorosłych)  podczas Nabożeństwa Różańcowego o godz. 18,oo.
9.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek
• 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, patron Czech
• 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński (wspomnienie obowiązkowe);
• 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i Doktor Kościo-ła, patronka misji katolickich (wspomnienie obowiązkowe).
10.Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej,  którą można nabyć przed kościołem u ministrantów.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam  najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wieslaw Herold - proboszcz parafii

1.W wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.
2.Dzisiejsza niedziela w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę me-diów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.
3.W kalendarzu liturgicznym w dniu dzisiejszym, 18 września, wspominamy święto świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Przez wstawiennictwo świętego Stani-sława Kostki prośmy Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży.
4.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli mówi o Bożej tajemnicy miłości. Odpuszczenie grzechów jest największym darem, jaki człowiek otrzymuje od Boga. Jest on zupełnie niezależny od ludzkich kalkulacji. Można być wieloletnim grzesznikiem i mieć na sumieniu dużo niegodziwości. Wystarczy jednak autentyczna skrucha i pragnienie przemiany życia, a Bóg może to wszystko człowiekowi wybaczyć. Natomiast ci, którzy przez całe życie starali się zachowywać przykazania i unikali czynienia zła, powinni dziękować Bogu za tak przeżyte lata i cieszyć się z każdego nawróconego grzesznika. Jako ludzie nie jesteśmy w stanie odgadnąć, jak daleko sięga Boże miłosierdzie. Powinniśmy tylko pamiętać o jednym. Nie można grzeszyć z premedytacją i liczyć, że kiedyś, gdy już będziemy na „emeryturze”, to się nawrócimy i będziemy mieć więcej czasu na modlitwę. Nie znamy dnia, ani godziny naszej śmierci. Trwając w postawie grzesznika, ponosimy olbrzymie ryzyko, bo może nam zabraknąć czasu i okazji, aby wyznać swoje grzechy i prosić Boga o ich odpuszczenie. Dlatego niezbędne jest, aby już dzisiaj żyć dobrze i sprawiedliwie oraz cieszyć się, że inni także się nawracają.
Dziś w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Świat mediów jest podobny do winnicy. Gdy robotnicy, którzy w niej pracują są rzetelni, to przynosi ona du-żo dobrych owoców. Gdy są nieuczciwi, to pędy, które powierzone są ich opiece, dziczeją, a jakość owoców spada. Módlmy się o to, aby w środkach społecznego przekazu nie zabrakło dobrych i uczciwych pracowników, którzy będą z dbałością i uczciwością podchodzić do roz-powszechnianych treści, biorąc odpowiedzialność za to, co głoszą.
5.Jutro rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców.
6.W środę, 21 września, obchodzimy święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Z tej racji w przyszłą niedzielę, 25 września o godz. 11.30  w Zdrojach  zostanie odprawiona suma odpustowa ku czci św. Mateusza Ap. i Ew.
7.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.
8.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 20 IX – św. św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską ,
• 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej.
9.Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Proszę bardzo wszystkich rodziców, babcie i dziadków,  wszystkich starszych domowników o przypomnienie dzieciom z naszej szkoły  nr 5  o Mszy świętej szkolnej w każdą niedzielę o godz. 11,3o.  Tę prośbę kieruję nade wszystko do dzieci od I  klasy  do IV klasy włącznie.
10.Przed kościołem u ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma” i „Małego Pielgrzyma” dla dzieci. Można też nabyć Kalendarz Rolników – wydany w formie książki z poradami dla działkowców, gospodyń i rolników.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.


ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.
2.W dzisiejszej liturgii słowa Bożego znajdujemy odpowiedź na pytanie – co jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan. W swoim życiu przyjmujemy różne postawy, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Pragniemy spotykać ludzi otaczających nas szacunkiem, liczących się z naszym zdaniem i kierujących się życzliwością. Czujemy się wówczas potrzebni, łatwiej jest się uśmie-chać i okazywać wdzięczność. Bez trudu przychodzi planowanie przyszłości.
Dzisiejsza Liturgia Słowa wprowadza nas jednak w inną rzeczywistość, nazna-czoną chęcią odzyskania tego, co moje. Chodzi o zachowanie wobec osób zaciągających wobec nas winę, nieszczerych, wyrządzających nam krzywdę, po-zostawiających plamę na naszym dobrym imieniu, intrygantów. W relacjach do nich nierzadko przychodzi chęć odwetu, gniew, złość czy dochodzenie za wszelką cenę sprawiedliwości. Ulegamy nieraz zasadzie: „oko za oko, ząb za ząb”. Tymczasem logika wiary chrześcijańskiej domaga się czegoś innego – miłosierdzia, znajdującego swe konkretne zastosowanie w przebaczaniu, które nie zna granic, jest szczere i pełne.
Św. Paweł przypomina nam dzisiaj, że w żadnej chwili życia nie możemy zapomnieć, że „żyjemy dla Pana i umieramy dla Pana” – źródła miłości miłosier-nej. Pomocą w realizacji postawy charakterystycznej dla świadka miłosierdzia niech będą słowa zapisane w Księdze Syracydesa: „Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik. Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy”
3.W dzisiejszą,  drugą niedzielę miesiąca,  serdecznie dziękuję wszystkim za wspólna modlitwę do Bożego Miłosierdzia za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej o szczęśliwa budowę  naszego kościoła oraz  za wszelkie ofiary, na miarę możliwości, złożone dzisiaj na tacę,  jak również za te,  które składane są na miesięczną zbiórkę  oraz składane w biurze i przelewane na konto parafialne.
Wszystkim ofiarodawcom za wszelką pomoc i okazane serce składam serdeczne Bóg zapłać.

4.Dzisiaj (11 września) pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego rozpoczynają się uroczystości odpustowe ku czci NMP Królowej Pomorza i Matki Jedno-ści. Program piaseckich uroczystości odpustowych w ciągu tygodnia wywieszony jest w gablocie ogłoszeń przed kościołem
5.We wtorek, 13 września zapraszam wszystkich,  którzy znajdą odrobinę wolnego czasu,  na nabożeństwo fatimskie o godz. 21,oo, które rozpoczniemy Apelem Maryjnym, a na zakończenia procesja światła z figurą Matki Fatimskiej.
6.W dzisiejszą niedzielę, 11 września, przypada również rocznicą tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Dokładnie dziesięć lat temu z powodu nienawiści, chęci zemsty i odwetu zginęło tylu niewinnych ludzi. Prośmy o prawdziwy Bo-ży pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej ojczyźnie i na całym świecie.
7.W środę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. W krzyżu jest również pamiątka  zmartwychwstania i wniebowstąpienia. W Krzyżu zatem nadzieja naszego spotkania z Bogiem. Z tej racji w przyszłą niedzielę, 18 września o godz. 16.00 zostanie odprawiona suma od-pustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie.
8.W tym tygodniu, w czwartek, 15 września, przypada w kalendarzu liturgicznym  wspomnienie maryjne – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po Krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice.
9.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskupa i Doktora Kościoła, który zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich (wspomnienie obowiązkowe);
• 16 IX – św. św. Korneliusz, papież i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku (wspomnienie obowiązkowe).
10.Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej: Pielgrzyma,  Małego Pielgrzyma oraz innych czasopism o tematyce młodzieżowej i misyjnej.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu
obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Dzisiaj  w lesie Rudzkiego Mostu przed pomnikiem pomordowanych, jak  każdego roku w pierwszą niedzielę września, o  godz. 16,oo  zostanie odprawiona uroczysta Msza św., na którą wszystkich  serdecznie wszystkich zapraszam.
2.Rozpoczął się miesiąc wrzesień,  w którym łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.
3.Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi nam o tzw. upomnieniu braterskim. Gdy należy upomnieć kogoś, kto wykroczył przeciw mnie, powinienem najpierw uświadomić sobie, że jest on moim bratem (w Chrystusie) i starać się porozmawiać z nim jako kimś bliskim. Nie zaś z pozycji człowieka zgorszonego i skłonnego do potępiania innych. W dostrzeżeniu brata w bliźnim pomaga mi Ten, który stał się pierworodnym między wielu braćmi i przyciągnął nas do siebie, gdy został wywyższony na krzyżu .
W wybaczeniu bliźniemu i w ciągłym uznawaniu go za brata pomaga mi Bóg, który w Chrystusie gotów jest zawsze przebaczyć mi grzechy, odnowić mnie i przyjąć do wspólnoty ze sobą. Owa uprzedzająca, ciągle zaskakująca miłość Boga wyzwala mnie od siebie samego. Bez niej trudno byłoby mi otworzyć serce na innych i wznieść się ponad doznawane urazy.
Nieraz od owej braterskiej rozmowy z kimś, w której okażemy trochę wrażliwości względem niego i troski o jego dobro, o dobro wspólne, o nasze wspólne zbawienie zależy tak wiele – pozyskanie brata. Wówczas niepotrzebne stanie się uciekanie do upomnienia publicznego (tj. dokonanego „w obecności jednej lub dwóch osób”) czy oficjalnego (tj. „doniesienia Kościołowi”).
Panie, udzielaj nam codziennie swego Ducha, abyśmy z łagodnością i stanowczością, taktem i odwagą umieli upominać się wzajemnie, gdy oddalamy się od Ciebie, tak by żaden z nas nie uległ zatwardziałości przez grzech.
4.W środę zapraszam na nowennę do M.  B. Nieustającej Pomocy o godz. 18,oo.
5.W czwartek, 8 września, obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wtedy błogosławione jest ziarno siewne i nasiona - w tych dniach pamiętajmy w modlitwie o rolnikach. Z tej racji w przyszłą niedzielę, 11 września odpust Narodzenia NMP w Pruszczu Bagienicy. Suma zostanie odprawiona o godz. 12.00.
6.W przyszłą niedzielę, 11 września po Mszy św. o godz. 11,3o  zapraszam wszystkich rodziców i dzieci klas II, które w tym roku szkolnym pragną przyjąć  I  Komunię świętą.
7.Za tydzień przypada też 2 niedziela miesiąca,  w którą zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy do miłosierdzia Bożego w intencji szczęśliwej budowy kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców. Kolekta będzie przeznaczona na ten cel,  oczywiście na miarę możliwości,  każdej rodziny.
8.Od przyszłej niedzieli wznawiamy Mszę św. szkolną o godz.  11, 3o  dla wszystkich dzieci z naszej szkoły podstawowej,  na którą  zapraszam  przede  wszystkim dzieci,  które były przyjęte w ostatnich dwóch latach do I  Komunii św. i  te które pragną być przyjęte w tym roku szkolnym do I Komunii św.
9.Zachęcam  do nabywania i czytania prasy katolickiej: Pielgrzyma,  Małego Pielgrzyma oraz innych czasopism o tematyce młodzieżowej i misyjnej.
10.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

1.Kończą się wakacje. Pragniemy Panu Bogu podziękować za czas wypoczynku i prosić o Boże błogosławieństwo na nowy rok szkolny i katechetyczny dla dzieci i młodzieży.
2.W czwartek rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Rozpocznijmy ten czas z Bożym Błogosławieństwem. Wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy na Mszę świętą rozpoczynającą rok nauki szkolnej w I Piątek Miesiąca, 2 września o godz. 18,oo. Podczas tej Mszy św. poświęcimy tornistry (plecaki) i przybory szkolne  dzieci,  któ-re rozpoczynają swoją naukę w szkole.
3.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli zaprasza nas do pójścia Jego drogami.
Zapowiedzi Jezusa, „że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć, że będzie zabity”, przeciwstawia się Piotr: „Panie, niech Cię Bóg broni!”. To myślenie Piotra jest wynikiem ziemskiej zapobiegliwości, to myślenie na krótką metę w celu odniesienia doczesnego sukcesu. Jezus, zawsze do końca posłuszny woli Ojca, nie może i nie chce przyjąć takiego „roztropnego” rozwiązania. Ono bowiem nie ceni tego, co trudne, co łączy się z cierpieniem i krzyżem.
Nie ma Chrystusa bez krzyża i nie można bez krzyża służyć Chrystusowi. Stąd, pod adresem swoich uczniów skieruje On słowa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Wzywając na drogę krzyża, Pan Jezus uczy zrozumienia jego sensu. Chrystus, umierając na krzyżu, zwyciężył grzech i po-konał śmierć, wprowadził pokój i jedność. W tajemnicy krzyża wszystkich nas pojednał z Bogiem i między sobą. Chrystusowy krzyż trzeba zawsze łączyć z chwałą, Jego śmierć ze zmartwychwstaniem, a Wielki Piątek z Wielkanocą. I to dopiero jest pełny symbol naszej wiary: krzyż z promieniami, który tak często spotykamy na cmentarnych nagrobkach.
Nie bójmy się zatem krzyża i tej drogi, którą on wyznacza. Na początku wiąże się to z cier-pieniem, ale zawsze jest ono tylko wstępem do zmartwychwstania. I nikt, kto wiernie szedł w życiu za Jezusem, nigdy tego nie żałował. Bowiem na końcu odłożono dla nas wieczną nagrodę.
4.W czwartek, 1 września,  przypada 72. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o poległych w obronie ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach.
5.W lesie Rudzkiego Mostu, jak  każdego roku,  uroczysta Msza św. zostanie odprawiona w pierwszą niedzielę września,  tj.  4 września  o  godz. 16,o  przed pomnikiem.
6.W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca, -   dzień wspomnienia ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

• pierwszy  piątek  miesiąca -  przyjmujemy Komunię Świętą wynagradzającą za grzechy nasze i innych ludzi. Okazja do sakramentu pokuty  od godz. 17,oo, szczególnie dla dzieci i młodzieży  odprawiających nabożeństwo dziewięciu pierw-szych piątków miesiąca,  a zarazem  spowiedź dla wszystkich dzieci i młodzieży na  rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego Mszą św. o godz.  18,oo.
• również w pierwszy  piątek  miesiąca  września wyjątkowo (ponieważ w sobotę o godz. 11,oo  w kościele św. Bartłomieja  jest 50 lecie kapłaństwa  Ks. Kanonika Jana Trzebiatowskiego) odwiedzę chorych  od  godz. 10,oo.  do  14,oo.
• w pierwszą sobotę miesiąca -  modlimy się do Serca Niepokalanej o potrzebne ła-ski dla wszystkich rodzin naszej parafii.
7.W sobotę, 3 września parafia w Gostycynie obchodzić będzie odpust ku czci św. Roza-lii. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 16.00.
8.W kalendarzu liturgicznym będziemy wspominać:
• w poniedziałek -  męczeństwo świętego Jana Chrzciciela,
• w czwartek -       bł. Bronisławę-dziewicę,
• w piątek - św. Grzegorza Wielkiego.
9.W przszłą niedzielę, 4 września wyruszy z parafii  św. Bartłomieja  piesza pielgrzym-ka do Bysławka na odpust Matki Bożej Pocieszenia. Wymarsz pielgrzymów nastąpi o godzinie 7.00, z placu przy kościele o godzinie 11.30, w kościele św. Wawrzyńca w Bysławku, odprawiona zostanie suma odpustowa. Powrót pielgrzymów do Tucholi, podstawio-nym autobusem i na własny koszt, nastąpi o godzinie 13.30.  
10.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Pielgrzyma,  Małego Pielgrzyma oraz innych czasopism o tematyce młodzieżowej i misyjnej.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Kończą się wakacje. Pragniemy Panu Bogu podziękować za czas wypoczynku i prosić o Boże błogosławieństwo na nowy rok szkolny i katechetyczny dla dzieci i młodzieży.
2.W czwartek rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Rozpocznijmy ten czas z Bożym Błogosławieństwem. Wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy na Mszę świętą rozpoczynającą rok nauki szkolnej w I Piątek Miesiąca, 2 września o godz. 18,oo. Podczas tej Mszy św. poświęcimy tornistry (plecaki) i przybory szkolne  dzieci,  któ-re rozpoczynają swoją naukę w szkole.
3.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli zaprasza nas do pójścia Jego drogami.
Zapowiedzi Jezusa, „że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć, że będzie zabity”, przeciwstawia się Piotr: „Panie, niech Cię Bóg broni!”. To myślenie Piotra jest wynikiem ziemskiej zapobiegliwości, to myślenie na krótką metę w celu odniesienia doczesnego sukcesu. Jezus, zawsze do końca posłuszny woli Ojca, nie może i nie chce przyjąć takiego „roztropnego” rozwiązania. Ono bowiem nie ceni tego, co trudne, co łączy się z cierpieniem i krzyżem.
Nie ma Chrystusa bez krzyża i nie można bez krzyża służyć Chrystusowi. Stąd, pod adresem swoich uczniów skieruje On słowa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Wzywając na drogę krzyża, Pan Jezus uczy zrozumienia jego sensu. Chrystus, umierając na krzyżu, zwyciężył grzech i po-konał śmierć, wprowadził pokój i jedność. W tajemnicy krzyża wszystkich nas pojednał z Bogiem i między sobą. Chrystusowy krzyż trzeba zawsze łączyć z chwałą, Jego śmierć ze zmartwychwstaniem, a Wielki Piątek z Wielkanocą. I to dopiero jest pełny symbol naszej wiary: krzyż z promieniami, który tak często spotykamy na cmentarnych nagrobkach.
Nie bójmy się zatem krzyża i tej drogi, którą on wyznacza. Na początku wiąże się to z cier-pieniem, ale zawsze jest ono tylko wstępem do zmartwychwstania. I nikt, kto wiernie szedł w życiu za Jezusem, nigdy tego nie żałował. Bowiem na końcu odłożono dla nas wieczną nagrodę.
4.W czwartek, 1 września,  przypada 72. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o poległych w obronie ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach.
5.W lesie Rudzkiego Mostu, jak  każdego roku,  uroczysta Msza św. zostanie odprawiona w pierwszą niedzielę września,  tj.  4 września  o  godz. 16,o  przed pomnikiem.
6.W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca, -   dzień wspomnienia ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

• pierwszy  piątek  miesiąca -  przyjmujemy Komunię Świętą wynagradzającą za grzechy nasze i innych ludzi. Okazja do sakramentu pokuty  od godz. 17,oo, szczególnie dla dzieci i młodzieży  odprawiających nabożeństwo dziewięciu pierw-szych piątków miesiąca,  a zarazem  spowiedź dla wszystkich dzieci i młodzieży na  rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego Mszą św. o godz.  18,oo.
• również w pierwszy  piątek  miesiąca  września wyjątkowo (ponieważ w sobotę o godz. 11,oo  w kościele św. Bartłomieja  jest 50 lecie kapłaństwa  Ks. Kanonika Jana Trzebiatowskiego) odwiedzę chorych  od  godz. 10,oo.  do  14,oo.
• w pierwszą sobotę miesiąca -  modlimy się do Serca Niepokalanej o potrzebne ła-ski dla wszystkich rodzin naszej parafii.
7.W sobotę, 3 września parafia w Gostycynie obchodzić będzie odpust ku czci św. Roza-lii. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 16.00.
8.W kalendarzu liturgicznym będziemy wspominać:
• w poniedziałek -  męczeństwo świętego Jana Chrzciciela,
• w czwartek -       bł. Bronisławę-dziewicę,
• w piątek - św. Grzegorza Wielkiego.
9.W przszłą niedzielę, 4 września wyruszy z parafii  św. Bartłomieja  piesza pielgrzym-ka do Bysławka na odpust Matki Bożej Pocieszenia. Wymarsz pielgrzymów nastąpi o godzinie 7.00, z placu przy kościele o godzinie 11.30, w kościele św. Wawrzyńca w Bysławku, odprawiona zostanie suma odpustowa. Powrót pielgrzymów do Tucholi, podstawio-nym autobusem i na własny koszt, nastąpi o godzinie 13.30.  
10.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Pielgrzyma,  Małego Pielgrzyma oraz innych czasopism o tematyce młodzieżowej i misyjnej.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Serdecznie witam  wszystkich  wczasowiczów i gości spędzających wakacje w Borach Tucholskich życząc miłego wypoczynku, a parafian udających się na zasłużony urlop polecam  wstawiennictwu Opatrzności Bożej.  
2.Dzisiaj kolejna niedziela wakacyjna,  w którą zadajemy sobie pytanie: Kim dla mnie jest Pan Jezus ?  Czy jest dla mnie kimś bliskim ? Chrystus przeprowadził swoisty sondaż wśród swoich uczniów. Gdy Apostołowie zrela-cjonowali Mu, co myślą o Nim tłumy, postawił im pytanie, które sprowokowa-ło ich do refleksji, kim jest dla nich. Piotr wyznał, że jest dla Niego Mesjaszem – Synem Boga. Piotr dotarł do sedna tajemnicy Chrystusa. Być może do końca nie rozumiał jej, ale przeczuwał, że w Jezusie spełniły się wszystkie obietnice Pana. Więcej: Bóg stał się obecny pośród swego ludu.
Pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?” Chrystus kieruje dzisiaj do nas. On chce wiedzieć, jakie miejsce wyznaczamy Mu w życiu. Czy jest dla mnie osobą bli-ską? Czy też jeszcze ciągle znam Go tylko z relacji innych osób?
Pod Cezareą Filipową Piotr stał się Skałą. Jezus na nim postanowił zbudować swój Kościół – wspólnotę uczniów. To Boży paradoks: Piotr, słaby i zmienny, czasami tchórzliwy i niepewny swych racji, został wybrany, aby stać się fundamentem Kościoła. Bóg wybiera bowiem według własnych kryteriów. Jednych, jak pokornego Eliakima, wywyższa, innych, jak pełnego pychy Szebnę, doprowadza do upadku. Przed Nim nikt nie jest na tyle kruchy, by nie mógł stać się Skałą, i na tyle mocny, by mógł sam zapewnić sobie ocalenie. On patrzy łaskawie na pokornego i obdarza go błogosławieństwem.
My również dostrzeżmy mądrość Bożego działania, różną od naszej, i z Apo-stołem Pawłem uwielbiajmy Boga, gdyż „z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko”.
3.Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy modlitwą, ofiarą i własną pracą wspierają budowę naszego kościoła.  Dziękuję za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na tacę inwestycyjną. Zebraliśmy 3. 300  zł.  Za każdy dar serca i życzliwość z całego serca dziękuję.
4.Dzisiaj przy kościele odbywa się zbiórka do puszek na rzecz głodujących w Afryce. Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie za złożone ofiary.
5.W piątek, 26 sierpnia przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Czę-stochowskiej. Msza św. z odnowieniem ślubów Jasnogórskich o godz. 18.00.
W tym dniu odpust Matki Bożej Częstochowskiej w Małym Mędromierzu. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 17.00.
6.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 21 sierpnia, w Poniedziałek, Najświętszej Maryi Panny Królowej. Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XIV wieku: 26 sierpnia 1956 roku Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, które przed trzystu laty złożył król Jan Kazimierz. W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako swoją Matkę i Królową.
• 22 sierpnia, we wtorek, św. Róży z Limy, dziewicy.
• 24 sierpnia, w środę, św. Bartłomieja - Apostoła. Suma odpustowa w parafii św. Bartłomieja zostanie odprawiona w niedzielę, 28 sierpnia o godz. 11.30.
• 27 sierpnia, w sobotę, św. Moniki, matka świętego Augustyna, która płakała nad niewiarą swojego syna bardziej niż matka płacze nad grobem swojego dziecka i wymodliła nawrócenie syna. Polecajmy jej trudne sprawy powrotu do Kościoła ludzi zaniedbujących życie duchowe.
7.Dnia 26 sierpnia 2011 r. parafia nasza organizuje wyjazd autokarem do Pelplina na inscenizację „Nocą daj poprowadzić się aniołom” - rozważania na temat Seminarium Duchownego i katedry pelplińskiej. Wyjazd o godz. 16,oo. sprzed kościoła. Chętnych proszę o zgłoszenie udziału w biurze parafialnym po każdej Mszy św.
8.Serdecznie polecam prasę katolicką: dzisiaj nowy numer Pielgrzyma. W nim m.in. relacja z tegorocznej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
9.Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności, a wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy  oraz  przebywającym na  wakacjach i urlopach  w Borach Tucholskich  życzę  udanego wypoczynku.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Więcej artykułów…