1.W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem.
2.Tempo przygotowań przedświątecznych staje się coraz szybsze. Wędrówki z choinkami, wyjazdy rodziców w poszukiwaniu prezentów, poprzedzone wsłuchiwaniem się w marzenia milusińskich i przeglądaniem wydruków z kont, wysyłanie życzeń. Czas się zagęszcza, działań coraz więcej: bo jeszcze to i tamto trzeba zrobić... Świat coraz bardziej przypomina choinkę, z wielością bombek i światełek oraz nieustannym globalnie nudnym brzdękiem „Merry Christmas”, a nie cichą, trudną, acz pełną radosnego oczekiwania drogę do Betlejem.
Warunkiem tej drogi, nawet pośród sympatycznych błyskotek, jest przyjęcie Obecności. Przyjęła Ją Maryja – „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Zgodziła się na Inną Obecność Boga w swoim życiu, na przyjęcie Słowa, na bycie Matką Mesjasza – Jezusa Chrystusa. Przyjęcie przez Maryję było ciche, nieznane, odległe od tego, co jej współczesnym wydawało się najważniejsze dla ich losu, dla losów ich świata. Objawienie tej Obecności, objawienie Jezusa Chrystusa światu, zaczęło się w betlejemską noc narodzin. Maryja miała świadomość, że to wielkie działanie Boga, otoczenie i przeniknięcie Jej życia Bożą Obecnością zmieniło je. Pozwoliło na radość – „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch w Bogu moim Zbawcy. (...) Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.
Radością swą Maryja dzieliła się z Elżbietą, z Józefem, później – w ową cichą, świętą noc – włączyli się w nią i pasterze. Nigdy jednak nie była to radość oderwana od pełnej świadomości jej źródła – od Obecności.
Liturgia ostatnich dni Adwentu zaprasza nas do nauki takiego właśnie nierozdzielania, nieodrywania tego, co przeżywane wewnątrz, od tego, co zewnętrzne, radosne, pełne dźwięków, zapachów i tak koniecznej, zapobiegliwej krzątaniny.
Co więcej: uczy, że pomimo zglobalizowanych świątecznych igrzysk konsumowania, rozgrywanych w przestrzeniach naszych miast, warto dostrzegać w prostych przedmiotach, zapełniających w tym świątecznym czasie nasz dom, nasz stół, znak radości z tej przedziwnej Obecności. Wtedy każda obecność, nawet trudna, będzie akceptowana, a puste miejsce przy stole – znakiem otwarcia na nią.
Jest jeszcze do zbadania, czy jestem już otwarty na radość i na jej źródło – Obecność. Jeśli w sercu więcej jest błyskotek niż ciszy wskazującej na Obecność, to warto coś zmienić. Niedawno jeden z moich współbraci rozdawał na ulicach Wiednia bon promocyjny na spowiedź adwentową. Znalazł się na niej krótki rachunek sumienia oraz warunki dobrej spowiedzi. W Polsce nie potrzeba jeszcze takich akcji, ale nie zawadzi sobie przypomnieć, że spowiedź to wspaniała promocja Obecności.
3.Roraty od  wtorku  do  piątku  o  godz. 18,oo.
4.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  oraz  roraty na  godz. 18,oo.
5.Liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy Pasterką  -  Mszą św. o północy. Wcześniej w naszych domach i wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Na stole nakrytym białym obrusem ustawiamy krzyż i świece (najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Kładziemy Pismo Święte i opłatki. Tradycja nakazuje zostawić jedno miejsce wolne. To symbol naszej pamięci o samotnych, bezdomnych, o tych, z którymi nie możemy być z różnych powodów razem, także o naszych bliskich zmarłych. Zadbajmy o odświętny strój. Świętowanie wymaga przygotowania i zaangażowania wszystkich domowników. Odczytanie Ewangelii o Bożym Narodzeniu przypomina nam prawdę, że Bóg chce zamieszkać także w naszym domu. To najważniejszy moment tej domowej celebracji. Nie może jej zabraknąć. Najlepiej, jeśli modlitwę przy wigilijnym stole prowadzi ojciec.
6.Przed pasterką zapraszam na nabożeństwo Adwentowe,  które rozpoczniemy 10 minut przed północą.
7.W I dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. zostaną odprawione  o godz.10,oo  i  11,3o; nie będzie Mszy św. o godz. 8,oo. Dzieci zapraszam na otwarcie żłobka na godz. 11,3o.
Wierni, którzy przystąpią do Komunii św. podczas pasterki, mogą przyjąć Komunię św. również podczas jednej z Mszy św. w pierwsze Święto Bożego Narodzenia.
8.W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w poniedziałek,  26 grudnia, będziemy celebrować święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tradycyjnie tego dnia w koś¬ciołach całej Polski składamy ofiary na potrzeby szkolnictwa katolickiego,  m.in. na KUL.
9.Od świąt Bożego Narodzenia Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane o godz. 17,oo.
10.Chorych i osoby starsze, które zostały zgłoszone, odwiedzę  23 grudnia (w piątek) od godz. 10,oo.  do  14,oo.
11.W ostatni dzień roku kalendarzowego,  w Sylwestra,  zapraszam na Mszą św.  z  nabożeństwem dziękczynnym o godz. 16,oo.
12.W Biurze Parafialnym można zamawiać i rezerwować intencje mszalne na ten i przyszły już  rok 2012. Jest jeszcze opłatek wigilijny.
13.Odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę, rozpoczniemy po Nowym Roku w poniedziałek  2 stycznia 2012 r. Szczegółowy plan kolęd wywieszony będzie w  gablocie przed kościołem i w przedsionku kościoła.  Ofiary kolędowe, tak jak w zeszłym roku, przeznaczone są na budowę kościoła.
14.Przed kościołem  u  ministrantów można kupić czasopisma  religijne : „Pielgrzym”,  „W Rodzinie”  oraz inne pisma misyjne i młodzieżowe.
15.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności. -„Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W  grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem.
2.W dzisiejszą niedzielę,  tj. drugą niedzielę miesiąca, modlimy się o szczęśliwą budowę kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców.  Kolekta  - na miarę możliwości  - przeznaczona jest również na budowę kościoła. Za modlitwę do miłosierdzia Bożego o łaskę wytrwania w budowie,  za modlitwę w intencji wszystkich ofiarodawców oraz  składaną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
3.To już połowa Adwentu. W tym tygodniu, a dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia. Niedziela dzisiejsza nosi nazwę Gaudete – „Radujcie się!”. Nazwa ma swoje źródło w Biblii, w znanym nam tekście świętego Pawła do Filipian  -  „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.
4.Na roraty od wtorku do piątką zapraszam całą rodzinę parafialną (dzieci,  młodzież i dorosłych) o godz. 18,oo, ponieważ od poniedziałku rozpoczynamy pomoc w konfesjonale w parafiach naszego dekanatu. Msze święte wieczorne i nabożeństwa od tego tygodnia,  aż do Bożego Narodzenia będą wieczorem o godz. 18,oo.
5.W dzisiejszej Ewangelii uderza nas pełna pokory, a zarazem wielkiej pasji, postawa Jana Chrzciciela. Zaprzecza on, jakoby miał być Mesjaszem, zaprzecza, jakoby był wielkim prorokiem Eliaszem, i nawet nie chce być poczytany w ogóle za proroka. Zgadza się być jedynie „głosem” proroka: „Jam głos wołającego na pustyni: «prostujcie drogę Pańską»”. Oto jak uniża się aż trzy razy wobec innych, a następnie także i wobec Tego, którego przyjście zapowiada, gdy wyznaje, iż „nie jest godny odwiązać rzemyka u Jego sandała”, nie jest godny być Jego sługą.
Owa skromność nie gasi jednakże w Janie jego pragnienia, „by wszyscy uwierzyli przez niego” w Jezusa, Zbawiciela.Podobnie jak Jan Chrzciciel, także i my otrzymaliśmy Ducha Świętego podczas chrztu św., w sakramencie bierzmowania i otrzymujemy Go ciągle, gdy modlimy się o Niego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej uzdalnia nas do wyznawania, że Jezus jest Panem i Zbawicielem.  Chrystus
udziela nam swego Ducha i posyła nas, abyśmy włączyli się aktywnie w dzieło nowej ewangelizacji świata, do której tyle razy wzywał bł. Jan Paweł II. Nikt z nas nie powinien gasić w sobie owego Ducha i ograniczyć się jedynie do postawy odbiorcy środków zbawienia. Przeciwnie, każdy jest wezwany, aby okazać się odpowiedzialnym za zbawienie braci i sióstr. Oby ktoś uwierzył przeze mnie w Chrystusa, oby ktoś uwierzył przez nas – oto moje i nasze zadanie w tym adwencie.
6.Dzisiaj rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie ro-dzin. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła. Nie lekceważmy współczesnych za-grożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary.
7.Każdego  13 dnia miesiąca zapraszam serdecznie na nabożeństwa Fatimskie, które  od maja do października odprawiane są o godz. 21,oo  w połączeniu z Apelem Maryjnym i procesją światła dookoła kościoła.  Od listopada do kwietnia nie ma procesji i Apelu wieczornego. W tym okresie nabożeństwo Fatimskie od-bywa się w kościele  w połączeniu ze Mszą św. wieczorną.                                                                                                          
8.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• we wtorek, 13 grudnia – święta Łucja. Jest patronką ociemniałych;
• w środę, 14 grudnia – święty Jan od Krzyża, żyjący w XVI wieku .
9.Spowiedź  adwentowa w naszej parafii z udziałem kapłanów naszego deka-natu odbędzie się w czwartek, tj. 15  grudnia   od godz. 16,oo.  do  godz.. 18,oo (z przerwą od godz. 17,oo.  do  17,3o).
10.Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza mieszkańców Ziemi Tucholskiej na obchody 30 rocznicy stanu wojennego: 13 grudnia o godz. 17.00 w koście-le p.w. Bożego Ciała. Msza św. z wprowadzeniem relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki; natomiast 15 grudnia o godz. 18.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury – koncert „Dla wszystkich ten kraj stworzony”.
11.W Biurze Parafialnym można zaopatrywać się w opłatek wigilijny oraz za-mawiać intencje mszalne na rok 2012 r. Są jeszcze wolne intencje na najbliższe dni tego roku.
12.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i wznowiony miesięcznik „W rodzinie” oraz  inne czasopisma religijne o tematyce misyjnej i młodzieżowej. Są też  świece wigilijne,  które można nabyć u ministrantów  przed kościołem.
13.Wszystkim tym, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności -„Szczęść Boże”.

1.W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem.
2.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli w myśli Ewangelii stawia przed nami pytanie:  jak wygląda moja wiara w przyjście Pana Jezusa,  którego mam przywitać w dzień Bożego Narodzenia ? Przypomnijmy, że była to wiara w to, co sam Bóg przygotowuje dla swojego ludu. Wiara w zapowiedzi, na spełnienie których trzeba było naprawdę długo czekać. To było oczekiwanie na spełnienie obietnic, które mogły czasem wydawać się po prostu niewyobrażalne, nie do uwierzenia... a jednak one się spełniły. Po wielu latach bowiem Naród Wybrany doszedł do ziemi obiecanej.
Czy my jeszcze czekamy na spełnienie się obietnic Boga wobec nas – albo chociaż wiemy, jakie one są? Czy nie jesteśmy zmęczeni już tym oczekiwaniem? Chrystus, mówiąc o życiu duchowym, często odwoływał się do analogii z życiem roślin czy z wewnętrznymi stanami i przeżyciami człowieka. Idąc za tymi analogiami, zapytajmy: czy nie jesteśmy już zmęczeni tym czekaniem, tą wiarą? Skoro chrześcijanin bywa zmęczony fizycznie, psychicznie, czy może być również zmęczony duchowo?
Jezus przewidział takie stany zniechęcenia i zmęczenia. Mówił np. o pannach, które nie czuwały i były przez to nierozsądne (w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka: głupie). Mówił o zarządcach winnicy, którzy nie chcieli przyjścia samego właściciela.  Taka obojętność i zwątpienie wzmacniane są wpływem tego świata, który podpowiada, że człowiek nic od Boga nie może otrzymać, że Bóg nic nie daje i coraz mniej można od Niego oczekiwać. Nie dajmy się opleść takiemu myśleniu. Oczekujmy wiele od Boga. Oczekujmy Jego samego.
3.Dzisiaj,  w  II niedzielę Adwentu, kościół obchodzi Dzień modlitwy i pomocy materialnej dla katolików na Wschodzie. Przed kościołami w całej Polsce odbywają się zbiórki do puszek na ten cel.
4.Podczas Adwentu uczestniczymy w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom przez nabywanie świec wigilijnych. Świece można nabyć przed kościołem u ministrantów,  wraz z czasopismami religijnymi,  w cenie 5 zł . Ofiary ze sprzedaży świec są przeznaczone dla biednych rodzin, sierot, bezdomnych i samotnych.
5.Dziś na wieńcu adwentowym zapłonęła druga świeca, która przypomina nam o rozpoczętym już drugim tygodniu w czuwaniu na przyjście Zbawiciela świata.
6.Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zapraszam do licznego udziału w roratach, odprawianych w naszym kościele codziennie od wtorku do piątku o godz. 17,oo.
7.We wtorek, 6 grudnia, przypada wspomnienie świętego Mikołaja. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obradujemy prezentami nasze dzieci i bliskich.
8.W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O godz. 17,oo.  będzie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich rodzin naszej parafii. Postarajmy się uczestniczyć tego dnia we Mszy Świętej i zachowajmy jego świąteczny charakter.
9.Spowiedź  adwentowa w naszej parafii z udziałem kapłanów naszego dekanatu odbędzie się w czwartek, tj. 15  grudnia   od godz. 16,oo.  do  godz.. 18,oo (z przerwą od godz. 17,oo.  do  17,3o).
10.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:

• we wtorek, 6 grudnia – święty Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku
• w środę, 7 grudnia – święty Ambroży  -  patron pszczelarzy.  
• w piątek, 9 grudnia – święty Jan Diego.
11.W przyszłą niedzielę,  tj. drugą niedzielę miesiąca, modlić się będziemy o szczęśliwą budowę kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców.  Kolekta  - na miarę możliwości  - przeznaczona jest na budowę kościoła.
12.Wszystkim tym, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności -„Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent -  nowy rok kościelny, który przeżywać będziemy w nadchodzącym roku pod hasłem „Kościół naszym domem”. Jest to  zarazem  drugi rok trzyletniego cyklu formacyjnego „Kościół domem i szkołą komunii”.   Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Ro-raty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny.  Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie, jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.
2.Dzieci, jak  każdego roku będą uczestniczyły w Roratach, które odprawiać będziemy od wtorku do piątku o godz. 17,oo.  Dzieci, do klas drugich szkoły podstawowej włącznie, uczestniczą w roratach z lampionami.
3.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli rozpoczyna naszą adwentową medytację nad słowem „czuwam”, które od dzisiejszej niedzieli będzie nam towarzyszyć przez cały okres Adwentu .
Doskonale to słowo rozumie matka czuwająca przy swoim dziecku, rozumie je ktoś, kto od-powiada za porządek w życiu społecznym. Wie, co znaczy czuwać, lekarz, który pochyla się nad łóżkiem chorego. Ale czy ja wiem, co to znaczy? Okres Adwentu wymaga od nas ciągłej gotowości na przyjście Pana. Dlatego na samym początku muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, co znaczy dla mojego życia osobistego, duchowego, że mam czuwać? Wiem, że jako chrześcijanin, uczeń Chrystusa, mam czuwać nad tym, by nie rozsypało się moje życie duchowe, wewnętrzne, że mam podejmować wysiłki nad moim sumieniem. Nie wolno mi doprowadzić do sytuacji, by Pan, który niespodzianie przyjdzie, zastał mnie śpiącego, nieprzygotowanego na Jego nadejście.
Warto dzisiaj przypomnieć słowa bł. Jana Pawła II, które wypowiedział na Jasnej Górze: „Co to znaczy: «czuwam»? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężać je w sobie” (14 sierpnia 1991 r.).
Okres Adwentu jest dla mnie okazją do tego, bym podjął pracę nad moim suminiem, bym nad nim czuwał. Przede mną tak wiele pracy duchowej. To bardzo trudna praca. Nie jest łatwo czuwać, być ciągle gotowym. Jakże trudno w dzisiejszych czasach czuwać nad tym, by być człowiekiem sumienia, by tego sumienia nie zagłuszyć. Coś ciągle przeszkadza mojemu czuwaniu. Dookoła ciągły zgiełk, szaleństwo tego świata, a ja potrzebuję wyciszenia, by usłyszeć przycho-dzącego Pana. Jezus nam dzisiaj mówi: „Uważajcie i czuwajcie”. Nie wystarczy podjąć się wysiłku czuwania, trzeba też uważać na to, by nie zmarnować powierzonego dobra, by nie zmarnować łaski, którą otrzymałem od Boga.
Czuwać to znaczy również dostrzegać nie tylko siebie i własne problemy, ale także innych, ich kłopoty, zmartwienia.
4.W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17,oo.
5.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• w środę, 30 listopada – świętego Andrzeja.
• w piątek, 2 grudnia – błogosławionego Rafała  Chylińskiego.
• w sobotę, 3 grudnia – świętego Franciszka Ksawerego.
6.W tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca - modlimy się o dobre i liczne powołania kapłańskie,  zakonne  i  misyjne.
• pierwszy piątek miesiąca – dzień wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź św. od godz. 16.00 do 16,45.
• pierwsza sobota miesiąca – modlimy się  w intencji rodzin naszej parafii za przyczyna Serca Niepokalanej. Chorych i starszych z posługą sakramentalną odwiedzę w godzinach  od  10,oo   do  ok. 14,oo.  
7. Caritas Diecezji Pelplińskiej pragnie wzorem lat ubiegłych włączyć się w ogólnopolską akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Akcja ta związana jest z rozprowadzaniem świec, na których umieszczono symbol Caritas z odpowiednim napisem. Świece te można nabyć przy stoliku pod chórem i w biurze parafialnym,  w cenie minimalnej - 5 zł. za sztukę. Ewentualna nadwyżka wykorzystana będzie na cele dobroczynne w parafii. Świecę tę proponuje się ustawić w wieczór wigilijny przy dodatkowo ustawionym nakryciu. Będzie ona wymownym znakiem udzielonej pomocy.
8. W parafii Bożego Ciała  w niedzielę 4. grudnia 2011r. odbędzie się  uroczystość odsłonięcia i poświęcenie pomnika ks. ppłka Józefa Wryczy.  O godz. 12,oo. zostanie odprawiona Msza św. w 50  rocznicę jego śmierci.
9. W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania, a także po każdej Mszy św. można zaopatrywać się w opłatki wigilijne.
10. Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” oraz  inne czasopisma religijne o tematyce misyjnej i młodzieżowej.
11. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności. -„Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku. Obchodzi się ją w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Mamy jeszcze w żywej pamięci Rok Święty 2000, przez który pięknie nas przeprowadził Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II. Prawdę o królowaniu Chrystusa dobrze oddawało hasło umieszczone na jubileuszowym znaku: „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki". Dziś warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywamy rok liturgiczny i czynnie włączamy się w jego celebracje?
2. Dziś, w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, po Mszy Świętej o godz. 10,oo wstawienie Najświętszego  Sakramentu, przed którym  odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz  Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego.
3. W dzisiejszą niedzielę odbywa się w naszym kościele zbiórka na rzecz Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Czym jest organizacja Pomocy Kościele w Potrzebie – refleksją na ten temat podzieli się z nami ks. Sławomir Prabucki - Wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, którego serdecznie witamy w naszej parafii. Po Mszy św. będzie możliwość nabycia różańców z drewna oliwkowego,  Biblii i Katechizmu z których dochód będzie przeznaczony na ten cel.  
4. Ewangelię dzisiejszej niedzieli moglibyśmy nazwać Ewangelią Królewską. Pałac – sala tronowa, na ścianach kobierce, pod nogami dywany, na podwyższeniu tron otoczony służbą dworską – a na tronie król pełen dostojeństwa i majestatu. Przed nim w pokłonach tłum podwładnych, którzy z lękiem i trwogą czekają na rozkazy i decyzje swego władcy.
Inaczej jest w dzisiejszej „królewskiej” Ewangelii. I choć nie brakuje w niej majestatu i władczej    potęgi, to jednak tchnie ona sprawiedliwością pełną mądrości, uczciwości i Bożej chwały. Syn Człowieczy jako król ocenia swoich poddanych po ich czynach znamionujących dobroć i miłość wobec innych. Wyrokiem „skazującym” na wieczną szczęśliwość są najcudowniejsze słowa, jakie człowiek może usłyszeć od Boga samego – „Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. To radość i szczęście być wśród tych, którzy stoją po prawej stronie Króla.
Jest też niestety i strona lewa, dla tych, którzy nie zrobili nic dla innych, a tym samym nic dla Boga. Dla nich wyrok z ust Chrystusa Króla jest wyrokiem rzeczywiście skazującym i potępiającym na wieczność.
Co zrobić, by być z tymi po prawej stronie? Chrystus mówi – masz być wśród głodnych i spragnionych i im pomóc, masz być wśród chorych i opuszczonych i ich wesprzeć, masz przyjmować strudzonych i odwiedzać więźniów, niosąc im duchową pociechę, masz być dla tych najmniejszych wsparciem, pomocą i pociechą. To kosztuje nas jakiś wysiłek, trud, może nawet przekreślenie siebie dla dobra innych. Ale warte jest tych słów, które kiedyś z ust Chrystusa usłyszymy: „weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata”. Naprawdę warte.
5. Przed nami czas Adwentu - okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani. Dzieci, jak  każdego roku będą uczestniczyły w Roratach, które odprawiać będziemy od wtorku  do piątku o godz. 17,oo.  Przypominam również dzieciom, w związku z nadchodzącym Adwentem, o przygotowaniu lampionów.
6. W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17,oo.
7. W tym tygodniu wspominamy:
• w poniedziałek - Ofiarowanie NMP
• we wtorek -  św. Cecylię, dziewicę i męczennice, patronkę chórzystów i śpiewaków oraz organistów. Pamiętajmy o tych, którzy angażują się w piękno śpiewu w kościele i wspierają chóry.
• w czwartek - św. męczenników z Wietnamu Andrzeja DungLac, prezbitera i Towarzyszy
8. Jak co roku uczestniczyć będziemy w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom przez nabywanie świec wigilijnych. Ofiary ze sprzedaży świec są przeznaczone dla biednych rodzin, sierot, bezdomnych i samotnych.
9. Parafia Bożego Ciała w Tucholi organizuje wyjazd autokarowy dla młodzieży na Europejskie Spotkania Młodych – Taize do Berlina w dniach od 27 grudnia br. do 1 stycznia 2012 r. Szczegółowe informacje zamieszczone są na plakacie w kruchcie kościoła.
10. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej u ministrantów przed kościołem.
11. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wschodnie Kościoły katolickie, aby ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe bogactwo, cen-ne dla całego Kościoła.
2.Dzisiaj – w drugą niedzielę miesiąca – pragnę złożyć z głębi serca płynące Bóg zapłać za modlitwę do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny o wytrwanie w budowie naszej świątyni oraz za złożone na ten cel ofiary na tacę na miarę możliwości każdej rodziny. Dziękuję również serdecznie za naszą modlitwę dziękczynną w intencji wszystkich ofiarodawców,  a nade wszystko z parafii,  w których głosiłem słowo Boże, tj. Parafia Bożego Ciała oraz  św. Jakuba.
3.Dzisiejsza niedziela jest w Polsce Dniem Modlitw za Polonię Zagraniczną i jej Duszpasterzy. W szczególny sposób pamięcią obejmujemy Rodaków, zwłaszcza naszych bliskich, którzy żyją gdzieś w świecie, poza granicami Ojczyzny. Dzisiaj ta modlitwa jest niezwykle ważna i potrzebna. Po otwarciu naszych granic wielu Polaków wyjechało za chlebem. Inni wcześniej wyjechali za wolnością. Los wielu z nich na obczyźnie nie jest łatwy.
4.Być użytecznym i żyć owocnie – oto przesłanie dzisiejszej liturgii słowa Bo-żego. W czasie jednej ze swych pielgrzymek do Polski, bł. Jan Paweł II, chcąc zachęcić swych rodaków do śpiewu, powiedział takie słowa: „Mówi się, że aby śpiewać trzeba mieć głos, a ja mówię, żeby mieć głos trzeba śpiewać”. Wydaje się, że to drobna sprawa. Wielu spośród tych, których Bóg obdarzył talentem głosu, podczas liturgii Mszy św. nie śpiewa i nie kwapi się, aby w ten sposób oddać chwałę Bogu. Mając głos, nie używają go. Zakopują swój talent w ziemi. Inni, których głos nie musi być wcale lepszy od tych milczących, podejmują ry-zyko śpiewu na chwałę Bożą. Puszczają w ruch to, co od Boga otrzymali.  Przykład ze śpiewem to tylko drobna ilustracja, w jaki sposób wykorzystujemy rozliczne Boże talenty. Pan Bóg nie chce, abyśmy byli gnuśnymi, czyli leniwy-mi, bezczynnymi, bezowocnymi, nieużytecznymi, opieszałymi chrześcijanami. Ofiarowując nam liczne sposobności do czynienia dobra, oczekuje, że je wła-ściwie wykorzystamy. To są te talenty, które stają się naszym udziałem. Dyspo-nując nimi, możemy je zakopać w ziemię i w konsekwencji utracić, tak jak to uczynił gnuśny sługa z przypowieści. Możemy też, podejmując ryzyko działania i wierząc w Bożą pomoc, z wdzięcznością przyjąć to, co otrzymaliśmy: „Każ-demu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś,
kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma” i wyrzucą go w ciemności, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów.
5.W przyszłą  niedzielę odbędzie się w naszym kościele zbiórka na rzecz Po-mocy Kościołowi w Potrzebie. Czym jest organizacja Pomocy Kościele w Potrzebie – refleksją na ten temat podzieli się z nami ks. Sławomir Prabucki - Wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, którego serdecznie witamy w naszej parafii. Po Mszy św. będzie możliwość nabycia różańców z drewna oliwkowe-go,  Biblii i Katechizmu z których dochód będzie przeznaczony na ten cel.  
6.W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00.
7.Za dwa tygodnie, w niedzielę 27 listopada kolekta przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.
8.W każdą niedzielę w ciągu roku przed Mszą św. o godz. 8.00 modlimy się za zmarłych polecanych w tzw. Wypominkach Rocznych, które można odnawiać i zamawiać w Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania.
9.W Biurze Parafialnym można zamawiać intencje mszalne na ten rok, bo są jeszcze wolne intencje, a także rezerwować intencje na rok 2012.
10.Biuro Parafialne czynne jest w środę i czwartek przed Mszą św. od godz. 16,oo.  do  16,45  oraz  we wtorek,  piątek i sobotę tylko po Mszy świętej.
11.W przyszłą niedzielę,  XXXIV Zwykłą w  Roku Kościelnym zakończymy stary Rok kościelny. Ta ostatnia niedziela nazywa się też  uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po sumie, czyli po Mszy św. o godz. 10,oo  przed  wystawionym Najświętszego Sakramentem odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa  oraz  Akt poświęcenia Sercu Jezusowemu.
12.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 16 XI – Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, najważniejszego sanktuarium maryjnego na Litwie, także bardzo bliskiego Polakom;
• 17 XI – św. Elżbiety Węgierskiej (1207-1231), zakonnicy, a najpierw żony Ludwika IV, landgrafa Turyngii, która po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki świętego Franciszka
• 18 XI – bł. Karoliny Kózkówny (1898-1914), dziewicy i męczennicy, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc);
• 19 XI – bł. Salomei (†1268), zakonnicy, córki Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klarysek).
13.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej, którą można nabyć  u ministrantów przed kościołem.
14.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzi-my. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.
2.Słowo Boże dzisiejszej niedzieli przypomina nam o docenieniu wartości nadprzyrodzonych w naszym życiu na co dzień. Nieroztropność to czy głupota?
Idziemy przez życie zadowoleni i dumni z naszych lamp. Szczycimy się i chwalimy tym cośmy osiągnęli, pokazując to na „wystawach” rodzinnych i koleżeńskich przyjęć, na targowiskach próżności i biennale zbytku. Zapomnieliśmy tylko, że brak nam ducha, że te wszystkie materialne dobra, to wszystko z czego jesteśmy tacy dumni, to jak lampy bez oliwy, to jak latarki bez baterii, to jak piękne, ale puste talerze, z których nikt się nie pożywi. Zapomnieliśmy tylko, że najpiękniej oprawiona książka, jeśli głupia i bez znaczenia nie będzie czytana, że spryt to nie mądrość, a przebiegłość, to nie roztropność. I dopiero wtedy, gdy zbliża się koniec życia i kiedy "lampy należałoby opatrzeć" okazuje się, że nam "oliwy brak", że byliśmy po prostu głupi dbając o to, co zewnętrzne i materialne, ale przecież tylko drugoplanowe i bezduszne, a zapominając o tym co ożywia i daje światło. I z przerażeniem stwierdzamy, że nasze lampy choć piękne i ozdobne, i wypieszczone, i kolorowe, i bogato zdobione są bezużyteczne, bo nie świecą .... ŻE CAŁE NASZE ŻYCIE BYŁO I NIESTETY NADAL JEST JAK TA PUSTA LAMPA BEZ OLIWY!!! A dlaczego nie zaopatrzyłem się w oliwę, kiedy był na to czas? Dlaczego spałem i dbałem jedynie o pozory? Co robiłem w życiu i dlaczego maje baterie się wyczerpały? JESTEM PUSTY bo byłem głupi,
bo mi "oliwy brakło", bo byłem tylko przebiegły zamiast być mądrym, bo byłem jedynie sprytny zamiast być roztropnym !!! Przerażające stwierdzenie ... A mnie się wydawało, że się urządziłem i rzeczywiście nieźle się urządziłem na krótką doczesność, ale też się "nieźle URZĄDZIŁEM" na całą wieczność ... Czy świecę, czy też jestem jedynie pustą, choć zewnętrznie piękną lampą?
3.Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Codziennie, do 8 listopada włącznie, w naszym kościele modli-my się też za zmarłych, których imiona wypisaliśmy na karteczkach i jeszcze możemy wypisywać i  składać do skrzynki przy ambonie.
4.W środę, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apo-stoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
5.W piątek, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego Narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci.  O godz. 10.00 w kościele p.w. Bożego Ciała zostanie odprwiona Msza św. za Ojczyznę.
6.W piątek, 11 listopada w liturgii wspominamy św. Marcina z Tours. Parafia w Gostycynie obchodzi swój doroczny odpust ku czci św. Marcina. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12.00.
7.W każdą niedzielę w ciągu roku przed Mszą św. o godz. 8.00 modlimy się wspólnie za zmarłych polecanych w tzw. Wypominkach Rocznych, które można odnawiać i zamawiać w Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania.
8.W Biurze Parafialnym można zamawiać intencje mszalne na ten rok, bo są jeszcze wolne intencje, a także rezerwować intencje na rok 2012.
9.W przyszłą niedzielę, 13 listopada ( drugą niedzielę miesiąca) modlić się będziemy o szczęśliwą budowę kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców,  którzy pomagają przy budowie świątyni. Na ten cel również przeznaczona jest  kolekta.. Polecam ten cel modlitwom i ofiarności,  jak zawsze,  na miarę naszych możliwości.
10.W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•  10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i Doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża (wspomnienie obowiązkowe);
• 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie-męczennik w Kościele Zachodnim (wspomnienie obowiązkowe);
• 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe).
11.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej, którą można nabyć  u ministrantów przed kościołem.
12.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Więcej artykułów…