1.Kończą się wakacje. Pragniemy Panu Bogu podziękować za czas wypoczynku i prosić o Boże błogosławieństwo na nowy rok szkolny i katechetyczny dla dzieci i młodzieży.
2.W czwartek rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Rozpocznijmy ten czas z Bożym Błogosławieństwem. Wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy na Mszę świętą rozpoczynającą rok nauki szkolnej w I Piątek Miesiąca, 2 września o godz. 18,oo. Podczas tej Mszy św. poświęcimy tornistry (plecaki) i przybory szkolne  dzieci,  któ-re rozpoczynają swoją naukę w szkole.
3.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli zaprasza nas do pójścia Jego drogami.
Zapowiedzi Jezusa, „że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć, że będzie zabity”, przeciwstawia się Piotr: „Panie, niech Cię Bóg broni!”. To myślenie Piotra jest wynikiem ziemskiej zapobiegliwości, to myślenie na krótką metę w celu odniesienia doczesnego sukcesu. Jezus, zawsze do końca posłuszny woli Ojca, nie może i nie chce przyjąć takiego „roztropnego” rozwiązania. Ono bowiem nie ceni tego, co trudne, co łączy się z cierpieniem i krzyżem.
Nie ma Chrystusa bez krzyża i nie można bez krzyża służyć Chrystusowi. Stąd, pod adresem swoich uczniów skieruje On słowa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Wzywając na drogę krzyża, Pan Jezus uczy zrozumienia jego sensu. Chrystus, umierając na krzyżu, zwyciężył grzech i po-konał śmierć, wprowadził pokój i jedność. W tajemnicy krzyża wszystkich nas pojednał z Bogiem i między sobą. Chrystusowy krzyż trzeba zawsze łączyć z chwałą, Jego śmierć ze zmartwychwstaniem, a Wielki Piątek z Wielkanocą. I to dopiero jest pełny symbol naszej wiary: krzyż z promieniami, który tak często spotykamy na cmentarnych nagrobkach.
Nie bójmy się zatem krzyża i tej drogi, którą on wyznacza. Na początku wiąże się to z cier-pieniem, ale zawsze jest ono tylko wstępem do zmartwychwstania. I nikt, kto wiernie szedł w życiu za Jezusem, nigdy tego nie żałował. Bowiem na końcu odłożono dla nas wieczną nagrodę.
4.W czwartek, 1 września,  przypada 72. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o poległych w obronie ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach.
5.W lesie Rudzkiego Mostu, jak  każdego roku,  uroczysta Msza św. zostanie odprawiona w pierwszą niedzielę września,  tj.  4 września  o  godz. 16,o  przed pomnikiem.
6.W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca, -   dzień wspomnienia ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

• pierwszy  piątek  miesiąca -  przyjmujemy Komunię Świętą wynagradzającą za grzechy nasze i innych ludzi. Okazja do sakramentu pokuty  od godz. 17,oo, szczególnie dla dzieci i młodzieży  odprawiających nabożeństwo dziewięciu pierw-szych piątków miesiąca,  a zarazem  spowiedź dla wszystkich dzieci i młodzieży na  rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego Mszą św. o godz.  18,oo.
• również w pierwszy  piątek  miesiąca  września wyjątkowo (ponieważ w sobotę o godz. 11,oo  w kościele św. Bartłomieja  jest 50 lecie kapłaństwa  Ks. Kanonika Jana Trzebiatowskiego) odwiedzę chorych  od  godz. 10,oo.  do  14,oo.
• w pierwszą sobotę miesiąca -  modlimy się do Serca Niepokalanej o potrzebne ła-ski dla wszystkich rodzin naszej parafii.
7.W sobotę, 3 września parafia w Gostycynie obchodzić będzie odpust ku czci św. Roza-lii. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 16.00.
8.W kalendarzu liturgicznym będziemy wspominać:
• w poniedziałek -  męczeństwo świętego Jana Chrzciciela,
• w czwartek -       bł. Bronisławę-dziewicę,
• w piątek - św. Grzegorza Wielkiego.
9.W przszłą niedzielę, 4 września wyruszy z parafii  św. Bartłomieja  piesza pielgrzym-ka do Bysławka na odpust Matki Bożej Pocieszenia. Wymarsz pielgrzymów nastąpi o godzinie 7.00, z placu przy kościele o godzinie 11.30, w kościele św. Wawrzyńca w Bysławku, odprawiona zostanie suma odpustowa. Powrót pielgrzymów do Tucholi, podstawio-nym autobusem i na własny koszt, nastąpi o godzinie 13.30.  
10.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Pielgrzyma,  Małego Pielgrzyma oraz innych czasopism o tematyce młodzieżowej i misyjnej.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Kończą się wakacje. Pragniemy Panu Bogu podziękować za czas wypoczynku i prosić o Boże błogosławieństwo na nowy rok szkolny i katechetyczny dla dzieci i młodzieży.
2.W czwartek rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Rozpocznijmy ten czas z Bożym Błogosławieństwem. Wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy na Mszę świętą rozpoczynającą rok nauki szkolnej w I Piątek Miesiąca, 2 września o godz. 18,oo. Podczas tej Mszy św. poświęcimy tornistry (plecaki) i przybory szkolne  dzieci,  któ-re rozpoczynają swoją naukę w szkole.
3.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli zaprasza nas do pójścia Jego drogami.
Zapowiedzi Jezusa, „że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć, że będzie zabity”, przeciwstawia się Piotr: „Panie, niech Cię Bóg broni!”. To myślenie Piotra jest wynikiem ziemskiej zapobiegliwości, to myślenie na krótką metę w celu odniesienia doczesnego sukcesu. Jezus, zawsze do końca posłuszny woli Ojca, nie może i nie chce przyjąć takiego „roztropnego” rozwiązania. Ono bowiem nie ceni tego, co trudne, co łączy się z cierpieniem i krzyżem.
Nie ma Chrystusa bez krzyża i nie można bez krzyża służyć Chrystusowi. Stąd, pod adresem swoich uczniów skieruje On słowa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Wzywając na drogę krzyża, Pan Jezus uczy zrozumienia jego sensu. Chrystus, umierając na krzyżu, zwyciężył grzech i po-konał śmierć, wprowadził pokój i jedność. W tajemnicy krzyża wszystkich nas pojednał z Bogiem i między sobą. Chrystusowy krzyż trzeba zawsze łączyć z chwałą, Jego śmierć ze zmartwychwstaniem, a Wielki Piątek z Wielkanocą. I to dopiero jest pełny symbol naszej wiary: krzyż z promieniami, który tak często spotykamy na cmentarnych nagrobkach.
Nie bójmy się zatem krzyża i tej drogi, którą on wyznacza. Na początku wiąże się to z cier-pieniem, ale zawsze jest ono tylko wstępem do zmartwychwstania. I nikt, kto wiernie szedł w życiu za Jezusem, nigdy tego nie żałował. Bowiem na końcu odłożono dla nas wieczną nagrodę.
4.W czwartek, 1 września,  przypada 72. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o poległych w obronie ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach.
5.W lesie Rudzkiego Mostu, jak  każdego roku,  uroczysta Msza św. zostanie odprawiona w pierwszą niedzielę września,  tj.  4 września  o  godz. 16,o  przed pomnikiem.
6.W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca, -   dzień wspomnienia ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

• pierwszy  piątek  miesiąca -  przyjmujemy Komunię Świętą wynagradzającą za grzechy nasze i innych ludzi. Okazja do sakramentu pokuty  od godz. 17,oo, szczególnie dla dzieci i młodzieży  odprawiających nabożeństwo dziewięciu pierw-szych piątków miesiąca,  a zarazem  spowiedź dla wszystkich dzieci i młodzieży na  rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego Mszą św. o godz.  18,oo.
• również w pierwszy  piątek  miesiąca  września wyjątkowo (ponieważ w sobotę o godz. 11,oo  w kościele św. Bartłomieja  jest 50 lecie kapłaństwa  Ks. Kanonika Jana Trzebiatowskiego) odwiedzę chorych  od  godz. 10,oo.  do  14,oo.
• w pierwszą sobotę miesiąca -  modlimy się do Serca Niepokalanej o potrzebne ła-ski dla wszystkich rodzin naszej parafii.
7.W sobotę, 3 września parafia w Gostycynie obchodzić będzie odpust ku czci św. Roza-lii. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 16.00.
8.W kalendarzu liturgicznym będziemy wspominać:
• w poniedziałek -  męczeństwo świętego Jana Chrzciciela,
• w czwartek -       bł. Bronisławę-dziewicę,
• w piątek - św. Grzegorza Wielkiego.
9.W przszłą niedzielę, 4 września wyruszy z parafii  św. Bartłomieja  piesza pielgrzym-ka do Bysławka na odpust Matki Bożej Pocieszenia. Wymarsz pielgrzymów nastąpi o godzinie 7.00, z placu przy kościele o godzinie 11.30, w kościele św. Wawrzyńca w Bysławku, odprawiona zostanie suma odpustowa. Powrót pielgrzymów do Tucholi, podstawio-nym autobusem i na własny koszt, nastąpi o godzinie 13.30.  
10.    Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Pielgrzyma,  Małego Pielgrzyma oraz innych czasopism o tematyce młodzieżowej i misyjnej.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Serdecznie witam  wszystkich  wczasowiczów i gości spędzających wakacje w Borach Tucholskich życząc miłego wypoczynku, a parafian udających się na zasłużony urlop polecam  wstawiennictwu Opatrzności Bożej.  
2.Dzisiaj kolejna niedziela wakacyjna,  w którą zadajemy sobie pytanie: Kim dla mnie jest Pan Jezus ?  Czy jest dla mnie kimś bliskim ? Chrystus przeprowadził swoisty sondaż wśród swoich uczniów. Gdy Apostołowie zrela-cjonowali Mu, co myślą o Nim tłumy, postawił im pytanie, które sprowokowa-ło ich do refleksji, kim jest dla nich. Piotr wyznał, że jest dla Niego Mesjaszem – Synem Boga. Piotr dotarł do sedna tajemnicy Chrystusa. Być może do końca nie rozumiał jej, ale przeczuwał, że w Jezusie spełniły się wszystkie obietnice Pana. Więcej: Bóg stał się obecny pośród swego ludu.
Pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?” Chrystus kieruje dzisiaj do nas. On chce wiedzieć, jakie miejsce wyznaczamy Mu w życiu. Czy jest dla mnie osobą bli-ską? Czy też jeszcze ciągle znam Go tylko z relacji innych osób?
Pod Cezareą Filipową Piotr stał się Skałą. Jezus na nim postanowił zbudować swój Kościół – wspólnotę uczniów. To Boży paradoks: Piotr, słaby i zmienny, czasami tchórzliwy i niepewny swych racji, został wybrany, aby stać się fundamentem Kościoła. Bóg wybiera bowiem według własnych kryteriów. Jednych, jak pokornego Eliakima, wywyższa, innych, jak pełnego pychy Szebnę, doprowadza do upadku. Przed Nim nikt nie jest na tyle kruchy, by nie mógł stać się Skałą, i na tyle mocny, by mógł sam zapewnić sobie ocalenie. On patrzy łaskawie na pokornego i obdarza go błogosławieństwem.
My również dostrzeżmy mądrość Bożego działania, różną od naszej, i z Apo-stołem Pawłem uwielbiajmy Boga, gdyż „z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko”.
3.Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy modlitwą, ofiarą i własną pracą wspierają budowę naszego kościoła.  Dziękuję za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na tacę inwestycyjną. Zebraliśmy 3. 300  zł.  Za każdy dar serca i życzliwość z całego serca dziękuję.
4.Dzisiaj przy kościele odbywa się zbiórka do puszek na rzecz głodujących w Afryce. Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie za złożone ofiary.
5.W piątek, 26 sierpnia przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Czę-stochowskiej. Msza św. z odnowieniem ślubów Jasnogórskich o godz. 18.00.
W tym dniu odpust Matki Bożej Częstochowskiej w Małym Mędromierzu. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 17.00.
6.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 21 sierpnia, w Poniedziałek, Najświętszej Maryi Panny Królowej. Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XIV wieku: 26 sierpnia 1956 roku Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, które przed trzystu laty złożył król Jan Kazimierz. W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako swoją Matkę i Królową.
• 22 sierpnia, we wtorek, św. Róży z Limy, dziewicy.
• 24 sierpnia, w środę, św. Bartłomieja - Apostoła. Suma odpustowa w parafii św. Bartłomieja zostanie odprawiona w niedzielę, 28 sierpnia o godz. 11.30.
• 27 sierpnia, w sobotę, św. Moniki, matka świętego Augustyna, która płakała nad niewiarą swojego syna bardziej niż matka płacze nad grobem swojego dziecka i wymodliła nawrócenie syna. Polecajmy jej trudne sprawy powrotu do Kościoła ludzi zaniedbujących życie duchowe.
7.Dnia 26 sierpnia 2011 r. parafia nasza organizuje wyjazd autokarem do Pelplina na inscenizację „Nocą daj poprowadzić się aniołom” - rozważania na temat Seminarium Duchownego i katedry pelplińskiej. Wyjazd o godz. 16,oo. sprzed kościoła. Chętnych proszę o zgłoszenie udziału w biurze parafialnym po każdej Mszy św.
8.Serdecznie polecam prasę katolicką: dzisiaj nowy numer Pielgrzyma. W nim m.in. relacja z tegorocznej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
9.Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności, a wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy  oraz  przebywającym na  wakacjach i urlopach  w Borach Tucholskich  życzę  udanego wypoczynku.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Serdecznie witamy wszystkich Gości wypoczywających na terenie naszej parafii i życzymy odnowienia sił fizycznych i duchowych.
2.W tym miesiącu módlmy się we wspólnej intencji papieskiej: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem.
3.W sierpniu ofiarujemy naszą abstynencję, jako konkretny akt religijny i gest solidarności z osobami i rodzinami, przeżywającymi dramat uzależnień.
4.Słowo Boże dzisiejszych czytań mówi nam o powołaniu przez Boga każdego człowieka. Jak pouczają nas Ojcowie Soboru Watykańskiego II, osobliwą racją godności człowieka jest powołanie go do uczestniczenia w życiu Bożym. Jest on już od chwili narodzin zaproszony do łączności z Bogiem, do rozmowy z Nim. Człowiek został stworzony przez Boga do osiągnięcia szczęśliwego celu, który znajduje się „poza granicą niedoli ziemskiej”.
Wezwanie Boże zostało skierowane do wszystkich narodów i do wszystkich ludzi. W sposób wymowny mówi nam o tym dzisiejsza Liturgia Słowa: „dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”. „Bóg pod-dał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie”. Pragnienie Boga, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, uwidacznia się także w postawie Jezusa wobec kobiety kananejskiej . Chrystus, widząc wielką wiarę tej niewiasty, spełnił jej prośbę i uzdrowił córkę, zniewoloną przez złe-go ducha.
Dzisiejsze czytania przypominają nam również, że szczególnymi środkami pomocnymi do naszego spełnienia się w Bogu są: wiara i zaufanie Jezusowi oraz powierzenie się Jego dobroci i mocy, a także posłuszeństwo Bogu i otwarcie się na Jego miłosierdzie. Drogę tę przemierzyli przed nami Maryja i święci, jak na przykład Maksymilian Maria Kolbe, którego wspominamy w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP.
5.W dzisiejszą,  drugą niedzielę miesiąca,  dziękuję wszystkim za wspólna modlitwę do Bożego Miłosierdzia za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej o szczęśliwa budowę  naszego kościoła oraz  za wszelkie ofiary, na miarę możliwości, złożone dzisiaj na tacę,  jak również za te,  które składane są na miesięczną zbiórkę  oraz składane w biurze i przelewane na konto parafialne.
Wszystkim za wszelką pomoc i okazane serce składam serdeczne Bóg zapłać.

6.W poniedziałek przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia,  NMP tzw. Święto Matki Bożej Zielnej.  Msze św. tak jak  w niedzielę. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Boga jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku.  
7.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.
8.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• w środę - św. Jacek Odrowąż, polski dominikanin, którego życie było przepełnione czcią do Maryi
• w sobotę - św. Bernard, opat cystersów w Clairvaux i Doktor Kościo-ła, wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany "wyrocznią Europy".
9.Dnia 26 sierpnia 2011 r. parafia nasza organizuje wyjazd autokarem do Pelplina na inscenizację „Nocą daj poprowadzić się aniołom” - rozważa-nia na temat Seminarium Duchownego i katedry pelplińskiej. Wyjazd o godz. 16,oo. sprzed kościoła. Chętnych proszę o zgłoszenie udziału w biurze parafialnym po każdej Mszy św.
10.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” oraz inne cza-sopisma misyjne i młodzieżowe.
11.Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności, a  wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy  oraz  prze-bywającym na  wakacjach i urlopach  w Borach Tucholskich  życzę  udanego wypoczynku.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Serdecznie witamy wszystkich Gości wypoczywających na terenie naszej parafii i życzymy odnowienia sił fizycznych i duchowych.
2.W tym miesiącu módlmy się we wspólnej intencji papieskiej: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem.
3.Trwają wakacje. Czas wypoczynku i urlopów. Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, indywidualny odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, aby odczuć bliską obecność Boga i umocnić naszą wiarę. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych,  którzy pielgrzymują do tronu Pani Jasnogórskiej,  do naszego narodowego Sanktuarium Maryjnego.
4.W świetle dzisiejszych czytań mszalnych możemy mówić, przez analogię o teotropizmie, czyli o potrzebie wychylenia się w kierunku Boga, który przychodzi, aby ożywić nasze twarde serca. W przyrodzie znany jest tropizm, czyli reakcja rośliny lub zwierzęcia na bodziec zewnętrzny (dotyk, pole elektryczne, czynnik chemiczny, światło, bodziec grawitacyjny, działanie wody, zmiana temperatury) w kierunku bodźca lub przeciwnie – ucieczka od niego.
Bóg dla naszego rozwoju duchowego dopuszcza chwile próby. Oczekuje z naszej strony odpowiedzi, czyli pewnego wysiłku. Eliasz musiał wyjść z groty, by rozpoznać przechodzącego Pana. Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii musieli wytężyć wzrok, żeby zobaczyć kroczącego po jeziorze Jezusa, a Piotr zdobył się na odwagę pójścia po wodzie. Gdy w wyniku wątpliwości, czy podoła, zaczął tonąć, musiał krzyknąć: „Panie, ratuj mnie”.
Wakacje to szansa urlopu, wyjścia z naszych domów, mieszkań, by odpocząć. Można „zaszyć się w jakiejś jaskini” albo też wychylić się z niej, by spotkać się z Panem. Może się to dokonać w zaciszu wiejskiego, górskiego kościółka, na plaży o wczesnym poranku lub wieczorem, gdy słońce ginie za taflą wody, albo też podczas pieszej pielgrzymki. Czy i w jakim stopniu wyciągniemy ręce do Boga, odnowimy komunię z Nim, zależy naprawdę od nas samych.
Chrześcijaństwo wymaga wysiłku, trudu, poświęcenia, odwagi. Chrystus zachęca nas, mówiąc: „Przyjdź (…). Czemu zwątpiłeś (…)?”.
5.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.
6.W sobotę, 13 sierpnia,  zapraszam na nabożeństwo fatimskie o godz. 21,oo  połączone z procesją dookoła kościoła,  na którą  proszę o zabranie świec (są jeszcze  do nabycia specjalne świece  procesyjne).
7.W przyszłą niedzielę, 14 sierpnia ( drugą niedzielę miesiąca) odbędzie się nasza miesięczna kolekta specjalna  na budowę kościoła. Polecajmy  ten cel naszym modlitwom do Bożego Miłosierdzia za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej oraz  ofiarności na miarę możliwości.
8.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 8 VIII – św. Dominika (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię poprzez głoszenie słowa i świadectwo życia
• 9 VIII – św.  Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).
Urodziła się we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Studiowała filozofię u Husserla we Fryburgu. Między innymi pod wpływem lektury autobiografii świętej Teresy z Avila, mimo protestów rodziny, przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam aresztowana, a następnie wywieziona do obozu w Oświęcimiu, zginęła 9 sierpnia 1942 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował ją w 1998 roku, a w rok później ogłosił współpatronką Europy.
• 10 VIII  -  świętego Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia.
• 11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica; idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.
9.Dnia 26 sierpnia 2011 r. parafia nasza organizuje wyjazd autokarem do Pelplina na inscenizację „Nocą daj poprowadzić się aniołom” - rozważania na temat Seminarium Duchownego i katedry pelplińskiej. Wyjazd o godz. 16,oo. sprzed kościoła. Chętnych proszę o zgłoszenie udziału w biurze parafialnym po każdej Mszy św.
10.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” oraz inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
11.Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności, a  wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy  oraz  przebywającym na  wakacjach i urlopach  w Borach Tucholskich  życzę  udanego wypoczynku.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Serdecznie witamy wszystkich Gości wypoczywających na terenie naszej parafii i życzymy odnowienia sił fizycznych i duchowych.
2.Jutro rozpoczyna się sierpień. W naszej tradycji jest to miesiąc pielgrzymek i abstynencji od napojów alkoholowych. Prośmy w naszych modlitwach o wyzwolenie wielu naszych rodaków od nałogu pijaństwa, a także w intencji rodzin dotkniętych tym dramatem.
3.W sierpniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem.
4.Ewangelia dzisiejszej niedzieli przedstawia  niezwykłą miłość Jezusa do każdego człowieka. Wedle słów św. Pawła nikt i nic nie powinno nas nigdy od Chrystusa odłączyć. Nasza miłość do Jezusa winna być tym, co nas z Bogiem jednoczy i spaja. Ale Chrystus wie, że słabość człowieka w drodze do Boga musi być czymś wspierana i w cudowny sposób podtrzymywana. Stąd rozmnożenie chleba i ryb dla tłumów, stąd Chleb Eucharystyczny. Jezus wie, że to droga trudna, a my słabi i grzeszni. Więc co nam daje? – Siebie – w Komunii świętej. Daje się nam jak tłumom, które osłabłe, zmęczone drogą i z powodu późnej godziny potrzebują wsparcia i konkretnej pomocy. Tą pomocą jest sam Jezus – kiedyś czyniący cud rozmnożenia chleba i ryb, dziś ukryty w białym kawałeczku opłatka.
Więc gdzie są tłumy oczekujące tego pokarmu, tego chleba? Wciąż ich za mało. Chrystus jest gotów nakarmić nie pięć tysięcy, ale wszystkich. Mówi nam: „Przyjdźcie do mnie wszyscy” A gdzie są ci wszyscy? Skryci, schowani, niechcący się narzucać, stojący gdzieś z boku, przed kościołem. Dla Chrystusa ważny jest każdy człowiek, który do Niego przyjdzie, każdy, który przy Nim usiądzie – każdego On uzdrowi, wysłucha i nakarmi. Bo taki jest Jezus – cierpliwy, czekający, wysłuchujący, uzdrawiający. Gdy człowiek zrobi krok w kierunku Jezusa, On też człowieka dostrzeże i wspomoże. Bo Jezus ze swoim uzdrawiającym słowem i duchowym pokarmem w każdej chwili dokona dla nas cudu – odda się nam cały. „Przyjdźcie do Mnie… a dusza wasza żyć będzie”.
5.W poniedziałek po południu i przez cały wtorek, w każdym kościele parafialnym można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. Warunkiem uzyskania odpustu jest:
• być w stanie łaski uświęcającej
• pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego
• odmówienie w kościele modlitwy Ojcze nasz  oraz  dowolnej modlitwy w intencji papieża.

6.W środę zapraszam  na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  o  godz. 18,oo.
7.W tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca (4 sierpnia) módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne.
• pierwszy piątek miesiąca (5 sierpnia). msza święta o Sercu Pana Jezusa  z Komunią I - szopiątkową  wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata.  Spowiedź święta  od godz. 17,oo. Również chorych odwiedzę od godz.  10,oo  do  godz. 14,oo.
8.W pierwszą sobotę przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej po-tęgi. I dzisiaj każdego z nas Chrystus wzywa do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.
9.W tym tygodniu przypadają wspomnienia :
• w poniedziałek - św. Alfonsa Liguoriego, biskupa i doktora Ko-ścioła
• w czwartek - św. Jana Vianney'a, kapłana, patrona proboszczów
10.Dnia 26 sierpnia 2011 r. parafia nasza organizuje wyjazd autokarem do Pelplina na inscenizację „Nocą daj poprowadzić się aniołom” - rozważania na temat Seminarium Duchownego i katedry pelplińskiej. Wyjazd o godz. 16,oo. sprzed kościoła. Chętnych proszę o zgłoszenie udziału w biurze parafialnym po każdej Mszy św.
11.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” oraz inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
12.Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności, a  wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy  oraz  przebywającym na  wakacjach i urlopach  w Borach Tucholskich  życzę  udanego wypoczynku.
ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W lipcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na aids, zwłaszcza w krajach najuboższych.
2.Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi o największym skarbie dla człowieka wierzącego, jakim jest Królestwo Niebieskie. Wybory, jakich dokonujemy w życiu, zależą często od naszej wizji szczęścia. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że zwykle opieramy je o system wartości, który najpierw poznawaliśmy, a następnie przyjmowaliśmy za swój. W ten sposób decydujemy, czemu warto się poświęcić i co dla nas jest najważniejsze. Wielu z nas nie jest obce pragnienie, aby znalazł się ktoś, kto spełni nasze oczekiwania i jedynie słuszne – bo nasze – pragnienia. W takiej sytuacji znalazł się król Salomon. O swoich pragnieniach rozmawia z samym Bogiem, który mówi: „Proś o to, co mam ci dać”. Salomon zważywszy na uwarunkowania, w jakich żyje i misję, jaką ma do spełnienia, prosi Boga o dar mądrości, by umiał kierować powierzonym mu ludem i rozróżniać między dobrem a złem. Dokonał wyboru, który nie tylko spodobał się Bogu, ale też pozwolił Salomonowi spełnić się w życiu i przejść do historii.
Dzisiejsze słowo Boże przynagla nas, abyśmy zastanowili się, nad tym, co jest naprawdę ważne dla naszego życia, szczęścia i zbawienia. Czy w realizacji naszych planów nie liczymy zbytnio na samych siebie i innych ludzi? O co tak naprawdę prosimy w naszych modlitwach? Czy prosimy o mądrość, która ma swoje źródło w Bogu?
Ewangelista Mateusz przekonuje nas, że dla prawdziwego skarbu warto po-święcić wszystkie dobra, jak to uczynił pewien człowiek znalazłszy skarb ukryty w roli czy kupiec poszukujący pięknych pereł. Czy jesteś gotów po-święcić wszystko, aby zyskać mądrość?
3.Dziś i jutro w  parafii św. Jakuba Apostoła przypada doroczna Uroczystość odpustowa.  Suma odpustowa w poniedziałek o godz. 17,oo .
4.Z racji wspomnienia świętego Krzysztofa – patrona kierowców – błogosławimy dziś pojazdy mechaniczne i modlimy się o bezpieczeństwo i roztropne ich wykorzystywanie.
5.We wtorek, 26 lipca, w liturgii wspominamy świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Są oni patronami rodziców chrześcijańskich. Pamiętajmy też w modlitwach o naszych rodzicach żyjących i powołanych do wieczności.
6.W środę zapraszam  na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  o  godz. 18,oo.
7.W tym tygodniu przypadają wspomnienia :
• piątek, 29 lipca – świętej Marty, siostry Łazarza i Marii, przyjaciół Jezusa. To w ich domu Jezus spędził ostatnie dni przed swoją męką, pokazując w ten sposób, jak cenną wartością są więzy przyjaźni. My także starajmy się je budować z ludźmi, których Bóg stawia na naszej drodze;
• sobota, 30 lipca -  św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
8.Pani Starosta Dorota Gromowska zaprasza na koncert wokalno-taneczny zespołów z Ukrainy i Białorusi, który odbędzie się  w niedzielę 24 lipca o godzinie 17.00 w sali przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych przy ulicy Świeckiej 89. Wstęp jest wolny. Koncert organizowany jest w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Niemen 2011.
9.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” oraz inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
10.Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu łask Bożych i wszelkiej pomyślności, a  wszystkim wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy  oraz  przebywającym na  wakacjach i urlopach  w Borach Tucholskich  życzę  udanego wypoczynku. Szczęść Boże.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Więcej artykułów…