1.W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby był właściwie doceniany na całym świecie wkład kobiet w rozwój społeczeństwa.
2.Składam  dzisiaj  serdeczne podziękowanie za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na budowę  kościoła. Zebraliśmy 4.200 zł. ( 3.100  zł na kolektę i 1.100 zł od indywidualnych ofiarodawców w biurze i wpłat na konto parafialne).
3.Niedziela dzisiejsza nosi nazwę Niedzieli Laetare - co oznacza:  pomaga bez rozpaczy i z rozwagą spojrzeć na kolejny etap wielkopostnego skupienia,  które w naszej parafii oznacza czas Rekolekcji Wielkopostnych.
4.W naszym kościele odbędą się rekolekcje  od niedzieli 25. marca do środy 28.  marca. Już teraz ustawmy tak swoje zajęcia tak,  byśmy nie musieli później usprawiedliwiać się przed własnym sumieniem, że „zabrakło nam czasu”.
5.Również rekolekcje szkolne rozpoczną się w poniedziałek 26 marca i zakończą się w środę  26 marca.
6.Dzisiaj łączymy się w sposób szczególny z naszym Seminarium Duchownym.  Usłyszeliśmy słowo Księdza  Biskupa o Seminarium. Z tej racji również  kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.
7.W  okresie Wielkiego Postu zapraszam na  Drogę  Krzyżową w piątek godz.. 17,oo i Gorzkie  Żale  z kazaniem pasyjnym w  niedzielę o godz. 16,oo.
8.W poniedziałek, 19 marca obchodzić będziemy uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca NMP. Święty Józef jest patronem całego Kościoła, patronem ludzi pracy i patronem dobrej śmierci; jest zatem patronem każdego z nas. Z racji odpustu w Raciążu o godz. 17,oo. w naszym kościele będzie Msza św. rano o godz. 8,oo.
9.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  o godz. 17,oo.
10.W sobotę 24 marca dziękować będziemy za 20-lecie Diecezji Pelplińskiej i posługę pierwszego Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi.
PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI:
aula Biblioteki Diecezjalnej:
9.00 – Koncert;
10.00 – XX-lecie Diecezji Pelplińskiej i posługi pierwszego Biskupa Diecezjalnego Prof. Dra Hab. Jana Bernarda Szlagi – przedłożenie Ks. Prałata Prof. Dra Hab. Anastazego Nadolnego;
12.00 – Uroczysta Msza Święta w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Diecezjalnego;
11.W Biurze Parafialnym, w godzinach urzędowania można odbierać karteczki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Proszę serdecznie,  aby nie odkładać tego na ostatnią chwilę ,  a nade wszystko w dzień spowiedzi parafialnej,  która odbędzie się w Wielki Poniedziałek od godz. 16,oo.  do  18,oo.  ( z ½ godzinną przerwa od godz. 17,oo. )
12.Zachęcam do lektury prasy katolickiej: polecam Pielgrzyma, W  Rodzinie  oraz inne pisma o tematyce misyjnej i rodzinnej.
13.Wszystkim,  którzy  obchodzą  w  tym  tygodniu urodziny,  imieniny, oraz  jubileusze  małżeńskie  składam  najserdeczniejsze  życzenia:  zdrowia,   łask  Bożych  oraz  wszelkiej  pomyślności  w  życiu  osobistym  i  zawodowym  – "Szczęść  Boże"

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby był właściwie doceniany na całym świecie wkład kobiet w rozwój społeczeństwa.
2.Przeżywamy Wielki Post. Dzisiejsza Liturgia Słowa przypomina nam, że Bóg oczekuje od ludzi należnej Mu czci i posłuszeństwa zbudowanych na miłości. Zawarta w pierwszym czytaniu myśl, że Bóg okazuje łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań (por. Wj 20,1-17), odnosi się nie tylko do postawy człowieka wobec Prawa Bożego, ale także wobec Jezusa Chrystusa. O tym, jaką była i bywa ta postawa, mówią nam drugie czytanie (por. 1Kor 1,22-25) oraz Ewangelia (J 2,13-25).
Jezus Chrystus, Wcielony Syn Boży, to ucieleśniona Mądrość Przedwieczna. Jest On normą nadrzędną. Swoim stylem życia i treścią nauki objawił nam Boga, który jest miłością. Wiara w Jezusa Chrystusa, wypełnianie tego, czego nauczał, naśladowanie Go, to także przejaw miłości do Ojca Niebieskiego, który Go posłał na świat.
Św. Jan ukazuje nam dziś Chrystusa, który uczy ludzi: szacunku dla tego, co Boskie, troski o to, by Bóg był obdarzany przez nich najwyższą czcią i aby należycie wypełniali wolę Bożą. Św. Paweł poucza nas (por. 1Kor 1,22-25), że Jezus Chrystus tym, którzy są Jego prawdziwymi uczniami, objawia się jako Zbawiciel, Boża moc i Boża mądrość, zaś w oczach innych jawi się jako zgorszenie bądź głupstwo.
Prośmy Boga, by przymnażał nam wiary, abyśmy ufali Jezusowi Chrystusowi, aby dla każdego z nas Prawo Boże, tak jak dla Psalmisty, było pokrzepieniem duszy, żebyśmy posiedli prawdziwą mądrość.
3.Dzisiaj,  w 2 niedzielę  miesiąca,  pragnę serdecznie podziękować za wspólną modlitwę do miłosierdzia Bożego w intencji budowy kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców. Również dziękuję za złożoną ofiarę na budowę świątyni.
4.Przeżywany  Wielki Post  niech będzie on dla nas, ludzi wierzących, okazją do przemiany i nawrócenia. Jakże niewiele nieraz potrzeba, aby powagę tego świętego czasu pokuty i modlitwy zakłócić. Miejmy więc wyczulone sumienia na głos Boga.
5.Czas Wielkiego Postu to również czas Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych. W naszym kościele odbędą się rekolekcje  od niedzieli 25. marca do środy 28.  marca. Już teraz ustawmy tak swoje zajęcia tak,  byśmy nie musieli później usprawiedliwiać się przed własnym sumieniem, że „zabrakło nam czasu”.
6.Zachęcam wszystkich do przeżywania tego czasu w duchu pokuty, dobrowolnego umartwienia i w stanie łaski uświęcającej, przystępując jak najczęściej do Komunii św. W takim przeżywaniu Wielkiego Postu pomoże nam udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek godz.. 17,oo.
Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 16,oo.

7.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  o godz. 17,oo.
8.W najbliższa sobotę, 17 marca 2012, Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie, organizuje w godz. 10.00 - 13.00,  Dzień Otwarty Szkoły. W programie możliwość spotkania z dyrekcją, gronem pedagogicznym i uczniami Collegium oraz sposobność obejrzenia budynku z internatem. Placówka zaprasza do Pelplina tegorocznych absolwentów gimnazjów wraz z rodzicami, a także wszystkich zainteresowanych działalnością Szkoły. Szkoła   przylega   do   Katedry   Pelplińskiej,   mieści   się   przy   Alei   Cystersów 2  w Pelplinie.
9.W przyszłą niedzielę, 18 marca po Mszy św. o godz. 11,3o  odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii św.
10.W Biurze Parafialnym, w godzinach urzędowania można odbierać karteczki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Proszę  nie odkładać tego na ostatnią chwilę.
11.Zachęcam do lektury prasy katolickiej: polecam Pielgrzyma, W  Rodzinie  oraz inne pisma o tematyce misyjnej i rodzinnej.
12.Wszystkim,  którzy  obchodzą  w  tym  tygodniu urodziny,  imieniny, oraz  jubileusze  małżeńskie  składam  najserdeczniejsze  życzenia:  zdrowia,   łask  Bożych  oraz  wszelkiej  pomyślności  w  życiu  osobistym  i  zawodowym  – "Szczęść  Boże"

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby był właściwie doceniany na całym świecie wkład kobiet w rozwój społeczeństwa.
2.W dzisiejszą niedziele ewangelista Marek prowadzi nas na Górę Tabor. Opowiada o przemienieniu Chrystusa wobec uczniów. Ono przygotowało ich na późniejsze odrzucenie Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Przemienienie sprawiło, że Apostołowie inaczej spojrzeli na Mistrza z Nazaretu. Odkryli, że „jest umiłowanym Synem Boga, którego trzeba słuchać”. Zapragnęli pozostać na tej górze, by kontemplować Chrystusa w chwale. Musieli jednak zejść na dół, gdyż na Jezusa czekało inne wzniesienie – Golgota. Leży ono niedaleko świątynnego wzgórza, na którym według tradycji Abraham zbudował ołtarz ofiarny i związał swe ukochane dziecko. Na Golgocie „Bóg nie oszczędził własnego Syna”, jak uczynił to z Izaakiem. Pozwolił, aby dokonała się ofiara Chrystusa – Baranka ofiarnego Nowego Przymierza. Jego krew obmywa nas z grzechów. W Nim i dzięki Niemu żyjemy nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego. Ofiara Chrystusa ukazuje nam wielkość miłości, jaką Bóg nas obdarzył.
3.Przed kościołem odbywa się dzisiaj zbiórka do puszek przeznaczona na pomoc misjonarzom. Zebrane ofiary są przeznaczone na wsparcie ponad 2100 polskich misjonarzy głoszących Dobrą Nowinę w 96 krajach świata.  Za złożoną  ofiarę składam serdeczne „Bóg zapłać”.
4.We właściwym przeżywaniu Wielkiego Postu niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek zapraszam na Drogę Krzyżową o godz. 17, oo, natomiast w niedzielę na Gorzkie Żale na godz. 16, oo. Po Drodze Krzyżowej  i  Gorzkich Żalach Msza św. recytowana. Za  udział  w tych nabożeństwach można uzyskać  odpust zupełny.
5.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.oo.
6.W czwartek (8 marca) obchodzić będziemy 540. rocznicę poświęcenia Bazyliki katedralnej w Pelplinie. Mszę św. o godz. 18,oo będzie sprawował Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga.
7.W czwartek  też obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
8.Rozpoczął się czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Jedną z form jest praktyka tzw. kartek do spowiedzi, które można od środy odbierać w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. Biuro parafialne w okresie zimowym czynne jest o godzinę wcześnie,  tzn. we wszystkie środy i czwartki od godz. 16,oo  do  16,45 oraz w pozostałe dni powszednie (wtorek, piątek i sobotę)  bezpośrednio po Mszy św.
9.Za tydzień przypada  2 niedziela miesiąca,  w którą zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji budowy kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców. Również kolekta tej niedzieli,  na miarę możliwości,  przeznaczona jest na budowę świątyni.
10.Czas Wielkiego Postu to również czas Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych. W naszym kościele odbędą się rekolekcje  od niedzieli 25. marca do środy 28.  marca. Już teraz ustawmy tak swoje zajęcia tak,  byśmy nie musieli później usprawiedliwiać się przed własnym sumieniem, że „zabrakło nam czasu”.
11.Zachęcam do lektury prasy katolickiej: polecam Pielgrzyma, W  Rodzinie  oraz inne pisma o tematyce misyjnej i rodzinnej.
12.Wszystkim,  którzy  obchodzą  w  tym  tygodniu urodziny,  imieniny, oraz  jubileusze  małżeńskie  składam  najserdeczniejsze  życzenia:  zdrowia,   łask  Bożych  oraz  wszelkiej  pomyślności  w  życiu  osobistym  i  zawodowym  –  "Szczęść  Boże"

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego.
2.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli wprowadza nas w czterdziestodniowy czas łaski. Pan Bóg, za pośrednictwem Kościoła, ofiarowuje nam szczególny czas 40 dni dla odnowy naszego życia duchowego i przygotowania się do przeżywania Świąt Wielkiej Nocy.
• Przykład Chrystusa. Zanim Pan Jezus wezwał swoich słuchaczy do nawrócenia i wiary w Dobrą Nowinę o zbawieniu, modlił się i pościł przez 40 dni. Przywołane przez św. Marka dobrowolne, długotrwałe osamotnienie Chrystusa w ekstremalnie trudnych warunkach, a zarazem Jego zwycięska walka z atakami szatana jest dla nas wzorem, jak winniśmy przygotowywać się do podjęcia ważnych decyzji, koniecznych działań i trudnych wyborów.
• Wezwanie Jezusa. Jesteśmy tylko słabymi ludźmi podatnymi na przeróżne ograniczenia i uwodzenia ze strony kłamcy, który nie omieszkał kusić nawet samego Boga-Człowieka. Chrystus, prowadząc nas na pustynię, pragnie, byśmy rozpoznali, ile w nas pychy oraz liczenia na samych siebie. Jezus chce, żebyśmy, oczyściwszy nasze dusze, nauczyli się wybierać wskazywaną przez Niego drogę – wyrzeczeń, umartwień, pokory, przezwyciężania złych skłonności, odrzucania łatwych pokus, byśmy, usuwając ludzką zarozumiałość, oziębłość i pychę, na nowo nawiązali przyjaźń i odnowili wspólnotę z Bogiem i drugim człowiekiem.
• Nasza odpowiedź. Dobrowolne ogołocenie się z wielu dozwolonych rzeczy otwiera nasze oczy i serca na prawdę, że Jezus jest bardzo blisko i dopomoże nam w chwilach pokus, trzeba tylko za psalmistą wołać: „Daj mi poznać drogi Twoje, Panie”.
3.W dzisiejszą niedzielę, u progu Wielkiego Postu,  wskazanym jest przytoczyć słowa Błogosławionego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe promieniowały wokół tych,  z którymi spotykamy się na każdy dzień.
4.We właściwym przeżywaniu Wielkiego Postu niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek zapraszam na Drogę Krzyżową o godz. 17, oo, natomiast w niedzielę na Gorzkie Żale na godz. 16, oo. Po Drodze Krzyżowej  i  Gorzkich Żalach Msza św. recytowana. Za  udział  w tych nabożeństwach można uzyskać  odpust zupełny.
5.Rozpoczął się czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Jedną z form jest praktyka tzw. kartek do spowiedzi, które można od środy odbierać w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. Pragnę przypomnieć, że biuro parafialne w okresie zimowym czynne jest o godzinę wcześnie,  tzn. we wszystkie środy i czwartki od godz. 16,oo  do  16,45 oraz w pozostałe dni powszednie (wtorek, piątek i sobotę)  bezpośrednio po Mszy św.
6.Wczoraj, w sobotę przed  I  niedzielą Wielkopostną, rozpoczęliśmy przy naszej parafii  Opatrzności Bożej  Kurs Przedmałżeński dla tych wszystkich, którzy go nie ukończyli w ramach katechizacji szkolnej.  Będzie on trwał do V Niedzieli Wielkopostnej  w każdą sobotę  o godz. 17,oo (rozpoczęcie Mszą świętą).
7.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00.
8.W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
• pierwszy piątek – dzień wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16, oo. Do Komunii św. dzieci przystąpią podczas Mszy św. po Drodze Krzyżowej o godz. 17.00  
• pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi,  w którym modlimy się w intencji wszystkich rodzin
9.Wzorem poprzednich lat, w okresie Wielkiego Postu CARITAS Diecezji Pelplińskiej pragnie przeprowadzić akcję pod hasłem: „Pomagam starszym”. W okresie kiedy Kościół wzywa do modlitwy, postu i jałmużny proponujemy rezygnację z pewnych przyjemności i w ten sposób zaoszczędzony pieniążek wrzucić do skarbonki CARITAS – jako pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci i dorosłych. Skarbonka Caritas ma uczyć dzieci i młodzież jak też całe rodziny, że większa radość jest w dawaniu niż w braniu. Nasze oszczędności ze skarbonek przyniesiemy do kościoła w Wielką Sobotę – ( w czasie święcenia pokarmów).
10.Chorych z posługą sakramentalną odwiedzę w sobotę miedzy godz. 10.oo  a  14,oo.
11.Zachęcam do lektury prasy katolickiej: polecam Pielgrzyma, W  Rodzinie  oraz inne pisma o tematyce misyjnej i rodzinnej.
12.Wszystkim,  którzy  obchodzą  w  tym  tygodniu urodziny,  imieniny, oraz  jubileusze  małżeńskie  składam  najserdeczniejsze  życzenia:  zdrowia,   łask  Bożych  oraz  wszelkiej  pomyślności  w  życiu  osobistym  i  zawodowym  –  "Szczęść  Boże"

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii


1.Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu,  który przeżywać będziemy pod hasłem: Rodzina szkołą trzeźwości. W pierwszym dniu Tygodnia Modlitw pragniemy ogarnąć polskie rodziny, aby wierne Bogu i Kościołowi,  umacniały się w trzeźwości i służyły Ojczyźnie.
2.W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego.
3.W najbliższą środę,  zwaną też Środę Popielcową,  rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Wielki Post,  to  czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy,  który ma służyć naszemu nawróceniu oraz przygotowaniu do święta Wielkanocy. Msze Święte w tym dniu będą odprawione  o godz. 16,oo,  na którą zapraszam  nade wszystko dzieci i młodzież  oraz  o godz. 17,oo  dla wszystkich.
4.Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy, a polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku, wyłączając te, w które przypada uroczystość liturgiczna i w Środę Popielcową. Ze względu na tradycję Wigilii Bożego Narodzenia, zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w tym dniu. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta i na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie jest możliwa w Środę Popielcową i Wielki Piątek.
5.We właściwym przeżywaniu Wielkiego Postu niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne:
• w każdy piątek zapraszam na Drogę Krzyżową o godz. 17, oo oraz
• w niedzielę na Gorzkie Żale o godz. 16,oo.
• za  udział  w tych nabożeństwach można uzyskać  odpust zupełny.
6.W trzy dni poprzedzające Wielki Post w kościołach ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj adoracja rozpocznie się po Mszy św. o godz. 11,30 i będzie trwała do godz. 13,00 oraz  w  poniedziałek i wtorek od godz. 16,00  do Mszy św. o godz. 17,oo.
7.W  sobotę, przed  I  Niedzielą Wielkiego  Postu,  dnia 25.  lutego  2012 r.  w  naszej parafii  pw. Opatrzności Bożej rozpocznie się  Kurs Przedmałżeński  dla  wszystkich  dorosłych,  którzy  nie  ukończyli  go  w  ostatniej  klasie  szkoły  średniej,  a  zamierzają  w  tym  roku  ślubować.  Początek  bezpośrednio  po   Mszy  św.  wieczornej  o  godz. 17,oo.
8.Przed kościołem u ministrantów można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i wznowiony miesięcznik „W rodzinie” oraz  inne czasopisma religijne o tematyce misyjnej i młodzieżowej.
9.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice  składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii


1.Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu,  który przeżywać będziemy pod hasłem: Rodzina szkołą trzeźwości. W pierwszym dniu Tygodnia Modlitw pragniemy ogarnąć polskie rodziny, aby wierne Bogu i Kościołowi,  umacniały się w trzeźwości i służyły Ojczyźnie.
2.W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego.
3.W najbliższą środę,  zwaną też Środę Popielcową,  rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Wielki Post,  to  czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy,  który ma służyć naszemu nawróceniu oraz przygotowaniu do święta Wielkanocy. Msze Święte w tym dniu będą odprawione  o godz. 16,oo,  na którą zapraszam  nade wszystko dzieci i młodzież  oraz  o godz. 17,oo  dla wszystkich.
4.Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy, a polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku, wyłączając te, w które przypada uroczystość liturgiczna i w Środę Popielcową. Ze względu na tradycję Wigilii Bożego Narodzenia, zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w tym dniu. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta i na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie jest możliwa w Środę Popielcową i Wielki Piątek.
5.We właściwym przeżywaniu Wielkiego Postu niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne:
• w każdy piątek zapraszam na Drogę Krzyżową o godz. 17, oo oraz
• w niedzielę na Gorzkie Żale o godz. 16,oo.
• za  udział  w tych nabożeństwach można uzyskać  odpust zupełny.
6.W trzy dni poprzedzające Wielki Post w kościołach ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj adoracja rozpocznie się po Mszy św. o godz. 11,30 i będzie trwała do godz. 13,00 oraz  w  poniedziałek i wtorek od godz. 16,00  do Mszy św. o godz. 17,oo.
7.W  sobotę, przed  I  Niedzielą Wielkiego  Postu,  dnia 25.  lutego  2012 r.  w  naszej parafii  pw. Opatrzności Bożej rozpocznie się  Kurs Przedmałżeński  dla  wszystkich  dorosłych,  którzy  nie  ukończyli  go  w  ostatniej  klasie  szkoły  średniej,  a  zamierzają  w  tym  roku  ślubować.  Początek  bezpośrednio  po   Mszy  św.  wieczornej  o  godz. 17,oo.
8.Przed kościołem u ministrantów można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i wznowiony miesięcznik „W rodzinie” oraz  inne czasopisma religijne o tematyce misyjnej i młodzieżowej.
9.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice  składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego.
2.Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest człowiek, od którego możemy się nauczyć, jak powinniśmy się modlić. Naznaczony śmiertelną chorobą, nie traci nadziei i gdy w jego zasięgu pojawia się Jezus pada przed nim na kolana i prosi Go o uzdrowienie. Jednak nie czyni tego nachalnie i z przesadną egzaltacją. Jest głęboko przekonany, że Syn Boży może go uzdrowić. Jednocześnie liczy się z tym, że Opatrzność może mieć wobec niego zupełnie inne plany. Dlatego do Jezusa zwraca się jedynie z pokorną prośbą: „jeśli chcesz”, tak daleką od roszczeniowej: „musisz”.
Postawa tego człowieka uczy nas, że w każdym położeniu (także w obliczu śmiertelnej choroby) powinniśmy mieć odwagę, aby zwracać się do Boga o pomoc. Niemniej jednak nie możemy od Niego nigdy wymagać, aby spełniał nasze prośby według z góry ustalonego przez nas planu. Bóg sam najlepiej wie, czego nam potrzeba, i daje to, co jest potrzebne z punktu widzenia naszego zbawienia.  Ludzie w kontakcie z Bogiem przybierają różne postawy. Są tacy, którzy nie dowierzają, że Pan może wysłuchać ich próśb. Uważają się za grzeszników i sądzą, że Najwyższy wysłuchuje tylko tych, którzy są czyści i doskonali. Łatwo zatem poddają się zniechęceniu i wycofują z drogi prowadzącej do Boga. Są także i tacy, którzy bez ustanku zasypują Pana swoimi prośbami i żądaniami. Gdy jednak dochodzą do wniosku, że nie zostali wysłuchani, obrażają się na swojego Stwórcę.
3.W dzisiejszą niedzielę -  drugą w miesiącu – dziękuję wszystkim za modlitwę, za przyczyną św. Faustyny do Bożego miłosierdzia, w intencji szczęśliwej budowy kościoła  oraz w intencji wszystkich  ofiarodawców. Składam też serdeczne Bóg zapłać za kolektę,  na miarę możliwości każdej rodziny,  na budowę świątyni.
4.W środę zapraszam o godz. 17,oo. na nowennę do MB Nieustającej Pomocy. Będziemy modlili się powierzając jej osobiste intencje, które możemy składać do skarbonki.
5.We wtorek, 14 lutego, przypada święto Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Dzień ten jest również  Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
6.Tego samego dnia tradycja wspomina świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Od pewnego czasu także u nas przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze Karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
7.Przed nami ostatnie dni karnawału, tłusty czwartek. Przeżyjmy je w duchu chrześcijańskiej radości, która zawsze musi się łączyć z odpowiedzialnością za swoje czyny.
8.Przed kościołem u ministrantów można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i wznowiony miesięcznik „W rodzinie” oraz  inne czasopisma religijne o tematyce misyjnej i młodzieżowej.
9.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Więcej artykułów…