1. W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

2. Obchodzimy dzisiaj dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Módlmy się o beatyfikację kandydatów na ołtarze.

3. W dzisiejszej Ewangelii zastanawiające jest to, że w wypowiedzi Jezusa, aż sześć razy pojawia się słowo „owoc”. Mamy przynosić owoc i to owoc obfity, i coraz obfitszy. Tym owocem jest życie człowieka w osiągniętej przez siebie pełni człowieczeństwa. Tymi owocami Bóg pragnie ubogacać ludzkość.
Życie człowieka staje się owocem twórczego planu Boga, gdy podejmuje on trud postępu duchowego na drodze służby Bogu i bliźnim. Rzeczywiście, taki owoc rodzi się w trudzie i dojrzewa w trudzie, dlatego Jezus zaprasza człowieka do współpracy z Nim: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić… Tylko ten, kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” . A trwać, to znaczy utrzymywać stałą więź z Chrystusem przez udział w sakramentach św. i pozwolić, by Jego słowa trwały w człowieku z Nim zjednoczonym. Trwać przy Chrystusie, to wydawać owoce dobrych czynów. Trwanie przy Chrystusie wymaga niekiedy męczeńskiej ofiary. Wspominamy dziś kapłanów, którzy ją złożyli w czasie II wojny światowej. Stali się obfitym owocem oddającym Bogu uwielbienie i chwałę. Życie człowieka można mierzyć koszami wspaniałych owoców, które trwać będą wiecznie. Jest to tajemnica życia Kościoła.

4. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na budujące się kościoły w diecezji.

5. We wtorek rozpoczyna się maj, miesiąc w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa majowe będziemy sprawować w małym kościele  o godz. 18.00. Po majowym Msza św. recytowana.

6. We wtorek 1 maja  przypada wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, a w środę Św. Atanazego.

7. W środę nabożeństwo majowe połączone z Nowenn do M. B. N. Pomocy o godz. 18.00 przed Mszą św. wieczorną.

8. W środę 2 maja w Polsce obchodzimy Dzień Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Zachęcam, aby tego dnia i następnego wywiesić flagi narodowe.

9. W czwartek przypada Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze św. w porządku niedzielnym (jeszcze o godz. 9.00;  11.00  i 17.00).

10. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:

  • pierwszy czwartek miesiąca (3 maja) przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
  • pierwszy piątek miesiąca (4 maja) nabożeństwo majowe połączone z modlitwami do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spowiedź św. od godz. 17.30.. Tego dnia odwiedzę chorych i ludzi starszych z posługą sakramentalną.
  • pierwsza sobota miesiąca (5 maja) modlić się będziemy do Serca Niepokalanej w intencji wszystkich rodzin parafii. Jak zawsze zapraszam na Koronkę miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 (tym razem spotykamy się przy figurze Matki Bożej na ul. Podmiejskiej).

11. W piątek 4 maja jest dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

12. Tradycyjnie zapraszam na pieszą  pielgrzymkę z Tucholi do Wiela w dniach 11-12 maja (piątek – sobota). Koszt wynosi 35 zł. Szczegółowe informacje u księdza Dominika Roczniaka przy parafii Bożego Ciała pod nr tel. 534-645087. Zapisy w biurze parafialnym.

13. Zapraszam również do wyjazdu na XXII Spotkanie Młodych na Polach Lednickich pod hasłem „Jestem” 2 czerwca br.. Koszt wynosi 60 zł. Zapisy w biurze parafialnym.

14. U ministrantów można nabyć nowy numer dwutygodnika  „Pielgrzym.

15. Wszystkim ,  którzy  obchodzą  w tym  tygodniu urodziny,  imieniny, rocznice rodzinne oraz  jubileusze  małżeńskie składam  najserdeczniejsze  życzenia:  zdrowia,  wielu  łask  Bożych  oraz  wszelkiej  pomyślności  w  życiu  osobistym  i  zawodowym  –  szczęść  Boże.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Aktualny biuletyn parafialny do pobrania (PDF)

1. W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

2. W dzisiejszą niedzielę zapraszam wszystkich, którzy mają szczególne intencje w najtrudniejszych sprawach życiowych,  po południu na godz. 17.00  na  nabożeństwo do św. Rity. Na zakończenie Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem modlić się będziemy w intencji spraw trudnych, a zarazem w naszym życiu, które polecać będziemy wg intencji,  które można składać do koszyka wystawionego przed ołtarzem lub w czasie kolekty do koszyka oraz przez cały miesiąc do skrzynki przy chrzcielnicy lub pocztą internetową na stronie parafialnej. Nabożeństwo rozpoczyna się poświęceniem róż św. Rity a kończy się uroczystym błogosławieństwem Lourdzkim.

3. W poniedziałek (23 kwietnia) w liturgii przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika. W Kiełpinie doroczny odpust ku czci tego męczennika, jako Głównego Patrona Polski. W tym dniu zapraszam na wieczorną Mszę św. odpustową w Kiełpinie (parafia św. Jakuba).

4. W środę (25 kwietnia) przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. Tego dnia przypada szósta rocznica śmierci śp. biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi (2012).

5. We wtorek i piątek obowiązkowe spotkanie dla dzieci do I Komunii św. o godz. 17.30 .

6. U ministrantów jest do nabycia nowy numer Pielgrzyma, W rodzinie oraz inne czasopisma  o tematyce misyjnej.

7. Wszystkim ,  którzy  obchodzą  w tym  tygodniu urodziny,  imieniny, rocznice rodzinne oraz  jubileusze  małżeńskie  składam  najserdeczniejsze  życzenia:  zdrowia,  wielu  łask  Bożych  oraz  wszelkiej  pomyślności  w  życiu  osobistym  i  zawodowym  –  szczęść  Boże.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1. W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

2. Dzisiaj kończymy również Tydzień Miłosierdzia Bożego, na którego zakończenie jest przed kościołem zbiórka charytatywnej do puszek dla Caritas.

3. Od dzisiejszej niedzieli do 21 kwietnia trwać będzie X Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Celem Tygodnia Biblijnego, jest świętowanie obecności Pisma Świętego we wspólnocie parafialnej i wzbudzanie większego zainteresowania jego lekturą.

4. Dzisiaj przypada trzydziesta czwarta rocznica sakry Biskupiej Księdza Biskupa Seniora Piotra Krupy. Ogarnijmy modlitwą Księdza Biskupa Seniora wypraszając Boże błogosławieństwo.

5. W przyszłą niedzielę przypada też 22 dzień miesiąca,  w którym zapraszam, jak co miesiąc,  na  nabożeństwo do św. Rity o godz. 17.00. Na zakończenie Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem modlić się będziemy w intencji spraw trudnych, a zarazem w naszym życiu, które polecać będziemy wg intencji,  które można składać do koszyka wystawionego przed ołtarzem lub w czasie kolekty do koszyka oraz przez cały miesiąc do skrzynki przy chrzcielnicy lub pocztą internetową na stronie parafialnej. Nabożeństwo rozpoczyna się poświęceniem róż św. Rity a kończy się uroczystym błogosławieństwem Lourdzkim.

6. We wtorek i piątek zapraszam ma godz. 16.30 dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej.

7. Zachęcam do lektury nowego numeru dwutygodnika  „Pielgrzyma” i „W Rodzinie” oraz innych czasopism,  które można nabywać u ministrantów.

8. Wszystkim ,  którzy  obchodzą  w tym  tygodniu urodziny,  imieniny, rocznice rodzinne oraz  jubileusze  małżeńskie  składam  najserdeczniejsze  życzenia:  zdrowia,  wielu  łask  Bożych  oraz  wszelkiej  pomyślności  w  życiu  osobistym  i  zawodowym  –  szczęść  Boże.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Aktualny biuletyn parafialny do pobrania (PDF)

1. W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

2. Dzisiaj obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Podczas Mszy Świętych odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego o potrzebne łaski w budowie kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców i darczyńców. Składam też serdeczne Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na budowę kościoła. W związku z tym, że jest to również święto patronalne Caritas, w kościołach dzisiaj będą zbierane ofiary do puszek na rzecz jej podopiecznych. Wszystkim woluntariuszom naszego Caritas Parafialnego i Caritas Szkolnego składamy serdeczne życzenia, a za dobro,  które świadczą innym serdecznie dziękujemy.

3. Dzisiaj też rozpoczynamy 74 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Mocni w Duchu Świętym”, który zakończymy w przyszłą niedzielę również zbiórka do puszek na cele charytatywne.

4. Miłosierdzie Boże, to jedyna pewna ostoja w niepewnym świecie. Niczego tak bardzo człowiek nie potrzebuje, jak Bożego Miłosierdzia. Ono objawiło się między innymi w ustanowieniu Kościoła i sakramentów świętych. Ważne jest jednak, by te dary przyjąć w wierze.
Wiara pierwszego Kościoła, o którym pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, przejawiała się w konkretnych czynach miłości. To dlatego o pierwszych chrześcijanach poganie mówili: „patrzcie, jak oni się miłują”. Apostołowie z tak wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Chrystusa, że ich słowa i świadectwo życia przemieniały ludzkie serca. Taką moc przemiany ma miłość, o której pisze św. Jan, łącząc wiarę w Chrystusa z wiernością Jego przykazaniom. W ten sposób miłość okazywana bliźnim, staje się odblaskiem Bożego Miłosierdzia. Jego znakiem są dwa promienie znane z obrazu objawionego św. Faustynie, o których mówi Jezus: „Te dwa promienie oznaczają krew i wodę – blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz...” (Dzienniczek 130). Są one znakiem sakramentu chrztu i pokuty (woda) oraz Eucharystii (krew). Sakramenty przyjmowane w głębokiej wierze są źródłem siły, by miłować. Nawet nieprzyjaciół. O skarbie wiary mówi także Jezus w Ewangelii: „błogosławieni, który nie widzieli, a uwierzyli”. A Tomasz Apostoł, do którego Jezus skierował swe słowa, tak często nazywany „niewiernym” lub „niedowiarkiem”, wyznał jednak: „Pan mój i Bóg mój”. On to do końca życia pozostał wiernym świadkiem Jezusa i jako męczennik oddał swe życie za wiarę.

5. W poniedziałek (9 kwietnia) będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesioną z Wielkiego Tygodnia). Na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy mogli podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Przypomnijmy: Jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej z dwudziestu Tajemnic Różańca oraz modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Można także dołączyć dowolnie wybrane praktyki, np. częstszą spowiedź i Komunię św., adorację Najświętszego Sakramentu czy pomoc osobom potrzebującym.
Wszystkich, którzy pragną włączyć się we wspólną modlitwę Kościoła zapraszam do udziału we Mszy św. Formułę przyrzeczenia można wziąć przy szklanych drzwiach,  byśmy mogli przygotować się poprzez wspólną modlitwę do przyjęcia adopcji duchowej.
Na Mszę św. proszę o przyniesienie świec.

6.We wtorek 10 kwietnia przypada 8 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych wszystkich,  którzy w tragiczny sposób o godz. 18.00 w kościele św. Jadwigi Królowej przy ulicy Wiśniowej. Po Mszy świętej uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej

7. W najbliższą środę zapraszam na obowiązkowe spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. wraz z rodzicem o godz. 16.30 .

8. Za tydzień w niedzielę i za dwa tygodnie w niedzielę z racji zastępstwa Msze św. będą w małym kościele w nowych godzinach,  tj. o godz. 9.00,   11.00  oraz wieczorem o godz. 17.00.

9. Za dwa tygodnie przypada 22 dzień miesiąca w niedzielę. W tym dniu serdecznie zapraszam wszystkich czcicieli św. Rity,  a nade wszystko parafialna Grupę Modlitewną na godz. 17.00 wraz z różami św. Rity oraz intencjami złożonym na karteczkach przed ołtarzem  lub w czasie Mszy św. do koszyka,  w których modlić się będziemy za przyczyną Patronki od spraw najtrudniejszych. Na zakończenie błogosławieństwo Lourdzkie.

10. U ministrantów przy wyjściu z kościoła można nabyć mowy numer  „Pielgrzyma” ,  „W Rodzinie” oraz inne czasopisma o treści misyjnej.

11. Wszystkim ,  którzy  obchodzą  w tym  tygodniu urodziny,  imieniny, rocznice rodzinne oraz  jubileusze  małżeńskie  składam  najserdeczniejsze  życzenia:  zdrowia,  wielu  łask  Bożych  oraz  wszelkiej  pomyślności  w  życiu  osobistym  i  zawodowym  –  szczęść  Boże.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Aktualny biuletyn parafialny do pobrania (PDF)

1. Przeżywamy najważniejsze ze świąt chrześcijaństwa – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus Zmartwychwstały mając władzę nad śmiercią i szatanem przynosi światu zbawienie. Ciesząc się z tego zwycięstwa życia nad śmiercią przeżyjmy te święta w duchu prawdziwej radości.

2. Składam serdeczne Bóg zapłać za piękne kwiaty złożone do Grobu Pańskiego, a także za pomoc przy dekorowaniu Grobu Pańskiego tak w małym,  jak i dużym kościele.  Dziękuję wszystkim,  którzy pomagali w sprzątaniu  i przygotowaniu kościoła na święta Wielkanocne oraz za przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego służbie liturgicznej ołtarza.  Wszystkim  za wszystko bardzo dziękuję.

3. Dzisiaj Msze św. o godz. 10.oo oraz 11.30  (nie będzie Mszy sw. o godz. 8.00)

4. Jutro ( 2 kwietnia) drugi dzień Świąt Wielkanocy. Porządek Mszy Świętych,  jak w niedzielę, tj. o godz. 8.00, 10.00, i 11.30. Tradycyjnie tego dnia w naszych kościołach modlimy się w intencji wszystkich szkół i uczelni katolickich. W szczególny zaś sposób modlimy się w intencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

5. Również jutro (2 kwietnia) przypada rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.
Natomiast we wtorek (3 kwietnia) dzień Jego imienin (Ogarnijmy modlitwą naszego Księdza Biskupa wypraszając Boże błogosławieństwo w posłudze biskupiej dla dobra Chrystusowego Kościoła).

6. W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

8. W I sobotę miesiąca zapraszam o godz. 15.00 w ramach akcji „Promienie Miłosierdzia” na ul. Dworcową 2 (przed budynek byłego więzienia) na wspólną koronkę do Bożego Miłosierdzia.

9. Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Małgorzaty” w Tucholi, składa serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe i zaangażowanie, podczas ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej w Niedzielą Palmową pod nazwą Pola Nadziei.

10. Za tydzień przypada II Niedziela Wielkanocna (23 kwietnia), która obchodzona jest w Kościele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Serdecznie zapraszam do odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.

11. Przyszła niedziela ze względu na swoją wymowę jest patronalnym dniem Caritas. Tego dnia zbierać będziemy ofiary do puszek z przeznaczeniem  na dzieło miłosierdzia.

12. Rozpoczęliśmy nowy miesiąc kwiecień, w którym łączymy się z Papieżem we wspólnej  modlitwie: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

13. Od przyszłej niedzieli  (7 kwietnia br.) będzie zmiana godzin  Mszy św. w niedzielę. Msze św. będą o godz.  9.00   i  11.00  oraz wieczorem o godz. 17.00. Intencje będą przesunięte na kolejna godzinę,  a wiec  z  8,00  na 9.00    oraz  z  10.00  na  11.00   i  z  11.30  na  17.00.

14. W czwartek po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie pielgrzymkowe do Lourdes i Fatimy.

15. Jak zawsze zapraszam do lektury nowego numeru  Pielgrzyma, W Rodzinie oraz innych czasopism  o treści chrześcijańskiej.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Aktualny biuletyn parafialny do pobrania (PDF)

1. W marcu  łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

2. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich Mszach św. są święcone palmy.

3. Dzisiaj również obchodzimy XXXIII. Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30). Z tej racji pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego gromadzi się młodzież naszej diecezji pelplińskiej w Kościerzynie.

4.Jutro, w poniedziałek, odbędzie się w naszej parafii spowiedź Wielkanocna z udziałem zaproszonych księży spowiedników od godz. 16.00  do godz. 18.00 ( z przerwą od godz. 17 do 17.30). Serdecznie zapraszam.

5. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.

6. Dzisiaj w Niedzielę Palmową Tucholskie Stowarzyszenia Hospicjum organizuje przed kościołami naszego dekanatu akcję pod nazwą „Pola Nadziei",  która polega na wręczaniu przez kwestujących wolontariuszy, kwiatów - żonkili - symbolu nadziei, osobom wspomagającym akcję. Pozyskane w ten sposób wolne datki, zbierane do specjalnych puszek, przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i materiałów dla działalności tucholskiego hospicjum. Serdecznie polecamy ten cel modlitwie i ofiarności na miarę możliwości.

7. Dzisiaj też w Niedzielę Palmową będzie można nabyć specjalnie przygotowane palmy wykonane przez naszą szkołę nr 5 z których datki przeznaczone będą na budowę skoczni w dal dla naszej szkoły.

8. Przed nami Wielki Tydzień. Przeżyjmy ten czas jako prawdziwi chrześcijanie, tj w wyciszeniu  i zadumie nad własnym życiem. Niech te trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny osobisty udział w bogatej liturgii.

9. Wielki Czwartek  - ustanowienie Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa. Rano o godz. 10.00 w bazylice katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego będzie  Mszę Świętą Krzyżma, podczas której pobłogosławione są oleje używane do namaszczania chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania. W czasie tej Mszy duchowieństwo diecezjalne odnawia przyrzeczenia kapłańskie. Natomiast w parafiach celebrowana jest w tym dniu jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna się Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw. Ciemnicy, upamiętniającej pojmanie w Ogrójcu. Na znak smutku zostanie obnażony ołtarz. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej zostanie odprawiona o godz. 18,oo. Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Ciemnicy będzie trwała do godz. 22,oo. Adorację rozpoczniemy następnego od godz. 10.00.

10. W WIELKI PIĄTEK zachowujemy post ścisły (całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta (od tego postu osoby od 14. do 60. roku życia nie mają dyspensy). Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych dobrze rozciągnąć też na Wielką Sobotę. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy również o godz. 18,oo. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego.
O godz. 20.30 rozpocznie się nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ, które podobnie jak w poprzednich latach, odprawimy ulicami naszego miasta. Początek na Placu Wolności,  a zakończenie w kościele  św. Bartłomieja. Proszę o zabranie świec na Drogę Krzyżową. Adoracja przy Grobie Pańskim do 22,oo. Wznowienie adoracji w sobotę  od  godz. 10.00.

11. W Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego.

12. WIELKA SOBOTA jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Święcenie pokarmów odbędzie się o godz. 15,oo i 16,oo. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani oraz czas zadumy nad śmiercią Chrystusa.  W tym dniu można zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. W tym dniu dzieci przynoszą  wraz ze święconką rodzinne skarbonki CARITAS , w które  zbierały w czasie Wielkiego Postu ofiarę, jako dar serca dla biednych dzieci na letnie wakacje.

13. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Zgodnie z bardzo starą tradycją, noc z soboty na niedziele ma być czuwaniem na cześć Pana. Liturgia Paschalna, którą odprawia się tej nocy wspominając Świętą i Wielką Noc Zmartwychwstania Chrystusa. Ta msza św. jest uważana za „Matkę wszystkich Mszy św.”  i jest najbardziej uroczystą w ciągu roku.

`14. Obrzędy liturgii Paschalnej  w  naszej parafii rozpoczną się  o godz. 22.30  w dużym kościele. Liturgia Paschalna ma następujący porządek: po Liturgii Światła i Orędziu Wielkanocnym, Kościół rozważa cuda, których Bóg od początku dokonał dla swojego ludu, aż do momentu, w którym razem z nowymi członkami odrodzonymi przez Chrzest, Kościół zostaje wezwany na ucztę Eucharystyczną przygotowaną przez Pana, jako pamiątka Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście. Obrzędy kończą się uroczystą procesją zmartwychwstania zwaną REZUREKCJĄ. Na tę uroczystość wszyscy przynoszą świece, które będą zapalane w czasie Liturgii Światła, w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz podczas procesji rezurekcyjnej.

15. Msze św. w pierwsze święto ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO zostaną odprawione o godz. 10.00 (przed ta Mszą św. odbędzie się procesja Wielkanocną z figurą Chrystusa  Zmartwychwstałego)  oraz o godz. 11.00 ( Nie będzie  zatem – z racji rezurekcji nocnej – pierwszej Mszy św. o godz. 8.00 ).

16. Ofiary Wielkiego Piątku z adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

17. Kwiaty do Grobu Pańskiego  można  składać w kościele przy chrzcielnicy, za które składam serdeczne Bóg zapłać.

18.Biuro Parafialne w Wielkim Tygodniu będzie czynne tylko we wtorek i środę po Mszy św. wieczornej o godz. 18,oo.

19. Od dzisiaj wracamy do czasu letniego. Wszystkie Msze św. wieczorne i nabożeństwa będą o godz. 18.00.

20.U ministrantów przed kościołem można nabyć „Pielgrzyma” oraz inne czasopisma religijne.

21. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Aktualny biuletyn parafialny do pobrania (PDF)

1. W marcu  łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

2. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii  rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi o.  Mirosław Kotowski ze Zgromadzenie Słowa Bożego(znanego w Polsce bardziej pod popularną nazwą - Misjonarze Werbiści. Nauki rekolekcyjne będą podczas Mszy św. rano o godz. 9.00 oraz wieczorem o godz. 17.00.

3. Rekolekcje Szkolne dla dzieci i młodzieży  Szkoły Podstawowej nr 5 od poniedziałku i do środy w kościele o godz. 11,00.

4. Już dzisiaj zapraszam na spowiedź Wielkanocną,  która w naszej parafii odbędzie się we Wielki Poniedziałek, tj.26 marca br. od godz. 16.00  do  18.00  (z przerwą ½ godzinną od 17.00  do  17.30).

5. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne.

6. W poniedziałek (19 marca) przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Jest to dzień modlitw za mężczyzn i ojców oraz ich misje w Kościele, rodzinach i świecie.

7. W czwartek przypada też 22 dzień miesiąca,  w którym zapraszam, jak co miesiąc,  na  nabożeństwo do św. Rity o godz. 17.00. Na zakończenie Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem modlić się będziemy w intencji spraw trudnych, a zarazem w naszym życiu, które polecać będziemy wg intencji,  które można składać do koszyka wystawionego przed ołtarzem lub w czasie kolekty do koszyka oraz przez cały miesiąc do skrzynki przy chrzcielnicy lub pocztą internetową na stronie parafialnej. Nabożeństwo rozpoczyna się poświęceniem róż św. Rity a kończy się uroczystym błogosławieństwem lourdzkim.

8. Trwa Wielki Post. Zapraszam na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 18.oo i na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godzinie 16.00 (Po tych nabożeństwach Msza św. recytowana).

9. Składam serdeczne podziękowania za modlitwy w minioną niedzielę w intencji  budowy kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców  i darczyńców. Bóg zapłać za złożone ofiary na kolektę oraz w biurze parafialnym (3478 zł). Dziękuję również za ofiary od rodzin z ostatniego tygodnia miesiąca (1750 zł).

10. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej). Na wszystkich Mszach św. będą święcone palmy. W tym dniu zapraszam młodzież do wyjazdu na  Światowe Dni Młodzieży w Kościerzynie.

11. W Niedzielę Palmową Tucholskie Stowarzyszenia Hospicjum organizuje przed kościołami naszego dekanatu akcję pod nazwą „Pola Nadziei",  która polega na wręczaniu przez kwestujących wolontariuszy, kwiatów - żonkili - symbolu nadziei, osobom wspomagającym akcję. Pozyskane w ten sposób wolne datki, zbierane do specjalnych puszek, przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i materiałów dla działalności tucholskiego hospicjum. Serdecznie polecamy ten cel modlitwie i ofiarności na miarę możliwości.

12. Również za tydzień w Niedzielę Palmową będzie można zakupić specjalnie przygotowane palmy wykonane przez naszą szkołę nr 5,  z którego datki przeznaczone będą na budowę skoczni w dal dla naszej szkoły.

13, Zachęcam do lektury nowego numeru dwutygodnika  „Pielgrzyma”,  „W Rodzinie” oraz innych czasopism,  które można nabywać u ministrantów przy wyjściu z kościoła.

14. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam serdeczne życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności – „Szczęść Boże

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Aktualny biuletyn parafialny do pobrania (PDF)

Więcej artykułów…