1. W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

2. Jak dobrze przeżyć kolejny, drugi tydzień Adwentu? Jak dobrze przygotować się do tego, co nazywamy przyjściem Pana?
Dzisiaj słyszymy w czytaniach nawoływania do prostowania ścieżek, urwiska mają się stać równiną, a strome zbocza niziną.
Chodzi więc o to, by umożliwić czyjś przyjazd i czyjeś zbliżenie do nas. To sam Pan Bóg mówi o sobie, że chce do nas przyjść, a napotyka wyrwy, urwiska, strome zbocza, po których nie może się do nas dostać.
Powiemy: ależ dla Boga ja jestem zawsze otwarty! No tak, ale ten Bóg jakoś lubi zbliżać się do nas w drugim człowieku. Tak przyszedł do nas dosłownie – w Chrystusie, tak sam Chrystus obiecał przychodzić wiele razy. Co On jednak widzi w nas? Niby tę „pełną otwartość” na Boga oraz nowe mury, zasieki, druty kolczaste, które bronią do nas dostępu drugiemu człowiekowi. A w tym tygodniu, 10 grudnia – będzie Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie, zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby tegoż Kościoła. Z kolei 13 grudnia to Dzień Modlitwy za Ofiary Stanu Wojennego. Potrzebujący ze Wschodu i zmarli oraz poszkodowani przez stan wojenny – czy mają do nas dostęp, do naszej dobroci, do naszych modlitw? Jeśli nie, to prostujmy ścieżki dla nich, zróbmy coś drobnego, by Bóg w drugim, bardzo konkretnym człowieku miał dostęp do naszego serca.
Może wyjść na to, że okazując miłosierdzie – czy to potrzebującemu Kościołowi na Wschodzie, czy pamiętając o ofiarach stanu wojennego, usłyszymy kiedyś od samego Jezusa: to ja byłem, to było właśnie moje „przyjście”, o którym przypominał ci Kościół w Adwencie.

2. W dzisiejszą - drugą niedzielę  miesiąca – dziękuję za modlitwę do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej o potrzebne łaski na czas budowy  naszego kościoła oraz w intencji wszystkich  ofiarodawców i darczyńców. Dziękuję też za dzisiejszą kolektę na budowę kościoła. Pragnę prosić również o pomoc przy czyszczeniu kościoła po ostatnich robotach we wtorek i środę po Mszy św., tj. o godz. 18 tej.

3. Dzisiaj przypada również dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z tej okazji przeprowadzamy przy wyjściu z kościoła zbiórkę ofiar do puszek.

4. Rozpoczęliśmy czas Adwentu, czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Wszystkich serdecznie zapraszam na Roraty, które odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Zaproszenie kieruję przede wszystkim do dzieci przygotowujących się do I Komunii św., a więc klasy III , II  i  I  oraz młodzież do Bierzmowania. Dzieci zapraszam z lampionami.

5. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00.

6. Od 17 do 23 grudnia przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Są to dni modlitw za rodziny i za przygotowujących się do małżeństwa.

7. Aby nadchodzące Święta przeżyć w stanie łaski uświęcającej, zapraszamy do skorzystania z sakramentu pojednania z udziałem księży spowiedników w środę (20 grudnia) od godziny 16.00 do 18.00 (z przerwą od godz. 17.00 do 17.30).

8. Caritas Diecezji Pelplińskiej pragnie włączyć się, wzorem lat ubiegłych, w ogólnopolską akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Od I Niedzieli Adwentu rozprowadzamy świece na stół wigilijny w cenie 8 zł
Opłatek wigilijny można nabyć w biurze parafialnym.

9. W biurze parafialnym można zgłaszać dodatkowych chorych, których odwiedzę z posługą sakramentalną w środę (20 grudnia) od godziny 10.00 do 14.00.

10. U ministrantów przed kościołem można zakupić czasopisma religijne, jak „Pielgrzym”,  „Radio Maryja”, „W rodzinie” oraz inne czasopisma  o tematyce  misyjnej.

11. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wieslaw Herold - proboszcz parafii

 

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Wszystkich serdecznie zapraszam na Roraty, które odprawiać będziemy od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św., a więc klasy III , II  i  I  praz młodzież do Bierzmowania zapraszam – na miarę możliwości każdego dnia. Jak każdego roku dzieci zapraszam z lampionami.

2. W nocy z 11 na 12 sierpnia niektóre parafie zostały poszkodowanych przez burze i nawałnice. Straty są bardzo duże. W naszej diecezji na prośbę ks. Biskupa powstał     projekt solidarnej pomocy pod hasłem „Parafia parafii”. W dzisiejszą niedzielę nasza parafia włącza się w tę pomoc przekazując dzisiejsza kolektę,  jako pomoc dla parafii Wielki Mędromierz. W imieniu ks. proboszcza z Mędromierza składam serdeczne Bóg zapłać.

3.W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

4. Liturgia słowa Bożego wprowadza nas w czas czuwania adwentowego. Bezcenny dar czasu, to dar darmo dany – łaska. Ona jednak – jak każda inna – domaga się naszego wysiłku współpracy; by czas adwentu ani czas naszego życia nie „przeciekał nam przez palce”. Byśmy podejmowali trud, aby dzień po dniu wypełniać szukaniem Bożej, a nie swojej chwały.

Dziś rozpoczynamy adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Oczekujemy nie tylko na liturgiczne obchody tego, co już się dokonało w Betlejem; ale też i na to, co niezawodnie przyniesie przyszłość: dzień paruzji. Będzie to radosny koniec czasu i powrót Króla do swoich poddanych. Powrót, który dokona się w pełni splendoru, co wyznajemy w liturgii, mówiąc: „oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Prorok Izajasz przypomina Imiona Boga: nasz Odkupiciel, Ojciec, Twórca. Odsłania obraz Boga, który w swoim miłosierdziu, mimo naszej niewierności, pozostaje wierny zawartemu z nami Przymierzu. Jego darem jest przyjście Jezusa Chrystusa – i to pierwsze, i to, którego jeszcze oczekujemy. Pan Jezus wzywa nas do czujności serca – do odpowiedzi miłością na Miłość. Znakiem naszej miłości jest staranność w wypełnianiu powierzonych zadań, które sprowadzają się do jednego: miłować Boga i bliźniego, i siebie samego. Miłować i służyć roztropnie. „Pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości” – uczył św. Jan od Krzyża – adwentowy święty.

5. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, w którym zapraszam do wspólnej modlitwy o powołanie kapłańskie, misyjne i zakonne.

7. W piątek 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Podczas Mszy świętej o godz. 17.00 zostaną poświęcone książeczki do nabożeństwa i medaliki dzieci pierwszokomunijnych.

8. W sobotę (9 grudnia) na Mszy św. o godz. 11.00 w Bazylice katedralnej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego dziękować będziemy za posługę Księdza Biskupa Wiesława Śmigla na rzecz diecezji Pelplińskiej. Uroczysty Ingres do Bazyliki Toruńskiej odbędzie się w niedzielę 10 grudnia o godz. 12.00. Księdza Biskupa ogarniamy serdeczną modlitwą w Jego posłudze dla dobra Chrystusowego Kościoła.

9. W przyszłą niedzielę przypada dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Tego dnia przed kościołami w Polsce odbywa się zbiórka do puszek na ten cel.

10. Również za tydzień, jak w każdą drugą niedzielę  miesiąca, zapraszam do modlitwy, do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej o potrzebne łaski na czas budowy  kościoła oraz w intencji wszystkich  ofiarodawców i darczyńców. Kolekta z tego dnia przeznaczona jest inwestycje związane z budową kościoła.

11. Caritas Diecezji Pelplińskiej pragnie wzorem lat ubiegłych włączyć się w ogólnopolską akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Akcja ta związana jest z rozprowadzaniem świec, na których umieszczono symbol Caritas. Świece te można nabyć u ministrantów przy wyjściu z kościoła i w biurze parafialnym w cenie 8 zł. za sztukę.

12. U ministrantów przed kościołem można zakupić czasopisma religijne, jak „Pielgrzym”,  „Radio Maryja”, „W rodzinie” oraz inne czasopisma  o tematyce  misyjnej.

13. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

 

 

1. W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: by chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

2. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dzisiejsze święto jest inspiracją do odkrywania w sobie królewskiej godności, królewskiej krwi i królewskiego powołania do sprawowania władzy nad światem stworzonym.

3. W myśl dzisiejszej Ewangelii możemy powiedzieć, że najbardziej istotne w naszym życiu jest kto lub co króluje w moim sercu. „Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości” (św. Jan od Krzyża).
Pan Jezus, porównując siebie do pasterza, który oddziela owce od kozłów, dokonuje sądu nad wszystkimi narodami. Ze zgromadzonymi po swej prawej i lewej stronie prowadzi dialog, a najważniejszym tematem są uczynki miłosierdzia.
Zapewne dla większości z nas podanie kubka wody spragnionemu, nie stanowi problemu. Tym, na co powszechnie narzekamy i czego nam brakuje, jest czas. Pochłania nas świat komputerów, co sprawia, że wielu ludzi funkcjonuje bardziej w świecie wirtualnym niż w rzeczywistym. Te nowe, pozornie nieszkodliwe zagrożenia, często doprowadzają do kryzysu, a nawet rozpadu rodziny. Żyjąc pod jednym dachem, tworzymy azyl w czterech ścianach własnego pokoju, zawieramy wirtualne „przyjaźnie”, które nie stawiają wymagań i niczego od nas nie oczekują. Niekiedy, zagłuszając wyrzuty sumienia, wspieramy charytatywne dzieła, równocześnie nie mając czasu na rozmowę z mężem, żoną, dzieckiem, przyjacielem. Stąd jawi się pytanie: kto lub co króluje w moim sercu? Jeśli jest to Chrystus, wtedy daję siebie najbliższym i na tym nie poprzestaję. Miłość bowiem rodzi miłość, zataczając coraz szersze kręgi.
Z Chrystusem Królem wywyższonym we własnym sercu nauczymy się kochać i budować wartościowe relacje; nie poddamy się nowym zagrożeniom, bo otaczający świat stanie się o wiele ciekawszy i piękniejszy niż wirtualna samotność.

4. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy w kościele czas Adwentu i nowy Rok Liturgiczny. Wszystkich serdecznie zapraszam na Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, a nade wszystko dzieci przygotowujące się do I Komunii św. z klasy I,  II  i III oraz młodzież do bierzmowania klas VII oraz II Gimnazjum. Przypominam  dzieciom o przygotowaniu lampionów.

5. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00.

6. W tygodniu przypadają dni eucharystyczne:

– pierwszy piątek miesiąca – modlić się będziemy przed Najświętszym Sakramentem o przebłaganie za grzechy nasze i całego świata oraz odmówimy akt zawierzenie Sercu Pana Jezusa naszych rodzin i nas samych.
– pierwsza sobota miesiąca - modlić się będziemy w intencji rodzin za przyczyną Serca Niepokalanej.

7. Chorych z racji  1 piątku odwiedzę w godzinach od 10  do 14 – tej.

8. W sobotę najbliższą zapraszam na Mszę św. o godz. 17.00  młodzież do bierzmowania klasy VII oraz II Gimnazjum.

9. W sobotę również zapraszam do udziału w akcji PROMIENIE MIŁOSIERDZIA w sobotę, 2 grudnia, o godz. 15.00. Spotykamy się przy figurze Matki Bożej Królowej Polski na Placu Wolności. Modlić się będziemy Koronką do Miłosierdzia Bożego o rozszerzenie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

10.W przyszłym roku po raz pierwszy w dniu 6 stycznia 2018 roku w naszym mieście zorganizowany będzie Orszak Trzech Króli, który organizują wszystkie tucholskie parafie z Tucholskim Ośrodkiem Kultury. Fundacja Orszak Trzech Króli jest pomysłodawcą tego wydarzenia (w tym roku zadeklarowało się do udziału ponad 600 miast). Fundacja ogłosiła konkurs pt. „Głosuj na wielbłąda i wygraj korony”. W tym ogólnopolskim konkursie miasto, które zdobędzie największą ilość głosów otrzyma wizytę prawdziwego wielbłąda. Głosowanie rozpoczyna się 14 listopada i trwa do 28 listopada. Głosować można tylko na stronie www.orszak.org. Zachęcamy do głosowania i wsparcia tej inicjatywy.

11. Tak jak wcześniej zapowiadałem przed nami pielgrzymka łączona do sanktuariów Maryjnych, do Lourdes i Fatimy w cenie promocyjnej w zgłoszeniach do końca listopada 2885 zł  w biurze parafialnym. Program szczegółowy na naszej stronie internetowej www.parafiarudzkimost.pl

12. Również w przyszłym roku organizujemy wyjazd do Medjugorie w dniach od 21 do 27 czerwca 2018 r. w cenie promocyjnej do końca listopada 1470 zł.

13. Zapraszamy na spotkanie z nawróconym gangsterem Pawłem Cwynarem. Autor powieści „Wysłuchaj mnie proszę” będzie opowiadał o swoim doświadczaniu Boga w  poniedziałek 27.11 o godz. 10:00 i 12:00 w Tucholskim Ośrodku Kultury.

14. Od I Niedzieli Adwentu można nabywać świece wigilijne.

15. U ministrantów przed kościołem można zakupić czasopisma religijne, jak „Pielgrzym”,  „Radio Maryja”, „W rodzinie” oraz inne czasopisma  o tematyce  misyjnej. Są też piękne kalendarze z Sanktuariami naszej Diecezji na 2018 r.

16. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności. „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1. W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: by chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

2. Serdecznie dziękuję za modlitwy intencji szczęśliwej budowy naszego kościoła oraz w intencji wszystkich darczyńców oraz ofiarodawców, a nade wszystko w intencji pracujących w kościele oraz na zapleczu w bieżących robotach.  Dziękuję też za kolektę minionej niedzieli. Zebraliśmy  3335 zł oraz z ofiar od wielu rodzin, które każdego miesiąca składają swoje ofiary podczas zbiórek pod koniec miesiąca lub osobiście w biurze parafialnym na sumę 2180 zł.

3. Dzisiaj w sposób szczególny łączymy się z naszym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dekuję za dzisiejszą modlitwę w intencji Seminarium oraz złożoną ofiarę na utrzymanie naszego Seminarium.

4. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00.

5. W sobotę zapraszam na Mszę św. o godz. 17.00 oraz spotkanie po Mszy św. młodzież do Bierzmowania klasy VII oraz II Gimnazjum.

6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Na sumie parafialnej o godz. 10.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu.

7. W tym tygodniu przypadają wspomnienia

    • 20. XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907)
    • 22. XI – św. Cecylia - patronki chórzystów, organistów, zespołów wokalno-muzycznych  oraz scholii parafialnych,
    • 24. XI – św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze.

8. W przyszłym roku po raz pierwszy w dniu 6 stycznia 2018 roku w naszym mieście zorganizowany będzie Orszak Trzech Króli, który organizują wszystkie tucholskie parafie z Tucholskim Ośrodkiem Kultury. Fundacja Orszak Trzech Króli jest pomysłodawcą tego wydarzenia (w tym roku zadeklarowało się do udziału ponad 600 miast). Fundacja ogłosiła konkurs pt. „Głosuj na wielbłąda i wygraj korony”. W tym ogólnopolskim konkursie miasto, które zdobędzie największą ilość głosów otrzyma wizytę prawdziwego wielbłąda. Głosowanie rozpoczyna się 14 listopada i trwa do 28 listopada. Głosować można tylko na stronie www.orszak.org. Zachęcamy do głosowania i wsparcia tej inicjatywy.

9. Tak jak wcześniej zapowiadałem przed nami pielgrzymka łączona do sanktuariów Maryjnych, do Lourdes i Fatimy w cenie promocyjnej w zgłoszeniach do końca listopada 2885 zł  w biurze parafialnym. Program szczegółowy na naszej stronie internetowej www.parafiarudzkimost.pl

10. Również w przyszłym roku organizujemy wyjazd do Medjugorie w dniach od 21 do 27 czerwca 2018 r. w cenie promocyjnej do końca listopada 1470 zł.

11. Zapraszamy na spotkanie z nawróconym gangsterem Pawłem Cwynarem. Autor powieści „Wysłuchaj mnie proszę” będzie opowiadał o swoim doświadczaniu Boga w  poniedziałek 27.11 o godz. 10:00 i 12:00 w Tucholskim Ośrodku Kultury.

12. Od I Niedzieli Adwentu będą do nabycia  świece wigilijne.

13. Zapraszam do lektury nowego numeru „Pielgrzyma” oraz „Małego Pielgrzyma” . Zachęcam też  do lektury nowego numeru dwutygodnika „W Rodzinie”.

14. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii


 

LIST   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO   RYSZARDA   KASYNY

DO  DUCHOWIEŃSTWA  I  WIERNYCH

W  ZWIĄZKU  Z  NOMINACJĄ   BISKUPA   WIESŁAWA   ŚMIGLA    NA  BISKUPA   DIECEZJI  TORUŃSKIEJ

 

Wielebni Bracia Kapłani,

Drodzy Bracia i Siostry.

Wraz z całą Diecezją Pelplińską w duchu radości i wdzięczności przyjąłem wiadomość przekazaną przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce dnia 11 listopada br., iż Ojciec Święty Franciszek mianował Biskupa Wiesława Śmigla Biskupem Diecezji Toruńskiej. Gratuluję przede wszystkim Biskupowi Wiesławowi, ale także jego  Mamie      i Bratu. Pamiętam dzisiaj również o śp. Tacie Księdza Biskupa. Cieszę się, że tak bardzo wyróżniona została Diecezja Pelplińska, jej prezbiterium z którego pochodzi Biskup Nominat, Seminarium Duchowne, którego jest Absolwentem i wierni, którym posługiwał od dwudziestu trzech lat jako kapłan i od pięciu lat jako Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej

Biskup Wiesław Śmigiel urodził się 3 stycznia 1969 r. w Świeciu jako młodszy syn Marii i Mariana, zamieszkałych w parafii w Grucznie pw. św. Jana Chrzciciela. Po maturze złożonej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy, w latach 1988 – 1994 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym     w Pelplinie. Dnia 29 maja 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze pelplińskiej. Po święceniach przez dwa lata był wikariuszem w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie, a w latach 1996-1998  sekretarzem i kapelanem biskupa pelplińskiego Jana Szlagi. W 1998 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, broniąc w 2003 roku doktorat oraz uzyskując w 2010 roku habilitację. W kolejnych latach był kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej oraz profesorem KUL. W roku 2009 r. otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości, a 24 marca 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go Biskupem Pomocniczym Diecezji Pelplińskiej oraz biskupem tytularnym Beatii. 21 kwietnia 2012 r. w bazylice katedralnej w Pelplinie przyjął sakrę biskupią, obierając sobie jako dewizę słowa Omnibus omnia factus (Stawszy się wszystkim dla wszystkich). W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej i Rady ds. Rodziny oraz członkiem Komisji Duszpasterskiej, Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą i przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi.

Nasza radość z nominacji przeplata się oczywiście z pewnym smutkiem,                  iż zakończyła się gorliwa posługa biskupa Wiesława w naszej diecezji. Pragnę gorąco podziękować Księdzu Biskupowi za gorliwą pracę zarówno w duszpasterstwie, jak i w Kurii Diecezjalnej i Seminarium Duchownym oraz za wszelkie posługiwanie w naszej diecezji, której sprawom poświęcił Ksiądz Biskup tak wiele serca.

Nominacja na biskupa toruńskiego przypadła przy końcu roku w którym wielokrotnie kierowaliśmy nasze serca i spojrzenia na Maryję, prosząc o Jej orędownictwo i opiekę. Już wkrótce I Niedziela Adwentu i kolejny rok duszpasterski w którym pragniemy uświadamiać sobie, że Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. To piękny czas wejścia w nowe obowiązki pasterskie i nowy wymiar odpowiedzialności za powierzony Kościół lokalny. Biskup Wiesław Śmigiel zna tę cząstkę Kościoła, jaką jest diecezja toruńska, połączona z diecezją pelplińską wspólną historią i korzeniami. Chociaż rozstaję się z Biskupem Wiesławem jako bezpośrednim współpracownikiem, to jednak pozostaję     z nim w kolegialnym związku, służąc wspólnie Kościołowi w Metropolii Gdańskiej,         na pomorskiej ziemi, która wydała już wielu dobrych pasterzy.

Pragnę już dzisiaj zaprosić całą wspólnotę diecezjalną, wiernych świeckich,       braci i siostry zakonne, a szczególnie kapłanów do wspólnego dziękczynienia Bogu za posługę Biskupa Wiesława w naszej diecezji. Osobę Dostojnego Nominata ogarniemy modlitwą w czasie Mszy Świętej, sprawowanej w sobotę, 9 grudnia br. o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie, w dniu Jego Imienin. Natomiast w  II Niedzielę Adwentu, 10 grudnia br. o godz. 12.00 odbędzie się uroczysty ingres Bpa Wiesława do katedry w Toruniu.

Na piękną i owocną posługę pasterską z serca błogosławię i polecam Drogiego Nominata Bożej Opatrzności oraz opiece św. Wawrzyńca, Patrona Diecezji Pelplińskiej i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Patronki Diecezji Toruńskiej.

 

Biskup Ryszard Kasyna

1. W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: by chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

2. Dzisiaj, w 2 niedzielę miesiąca,  zapraszam do modlitwy, do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej o wytrwałość w budowie kościoła oraz w intencji wszystkich  ofiarodawców i darczyńców. Kolekta dzisiejsza przeznaczona na dalsze  inwestycje związane z budową kościoła.

3. Dzisiaj obchodzimy w Polsce IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Możemy materialnie wspomóc prześladowanych chrześcijan składając ofiarę do puszek.

4. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00.

5. W tym tygodniu przypadają wspomnienia:

  • 13 XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003),
  • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231),
  • 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914).

6. W dniu 11 listopada 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem toruńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla. Ogarnijmy go modlitwą, prosząc dobrego Boga o potrzebne łaski w prowadzeniu wspólnoty diecezji toruńskiej ku świętości.

7. W przyszłym roku po raz pierwszy w dniu 6 stycznia 2018 roku w naszym mieście zorganizowany będzie Orszak Trzech Króli, który organizują wszystkie tucholskie parafie z Tucholskim Ośrodkiem Kultury. Fundacja Orszak Trzech Króli jest pomysłodawcą tego wydarzenia (w tym roku zadeklarowało się do udziału ponad 600 miast). Fundacja ogłosiła konkurs pt. „Głosuj na wielbłąda i wygraj korony”. W tym ogólnopolskim konkursie miasto, które zdobędzie największą ilość głosów otrzyma wizytę prawdziwego wielbłąda. Głosowanie rozpoczyna się 14 listopada i trwa do 28 listopada. Głosować można tylko na stronie www.orszak.org. Zachęcamy do głosowania i wsparcia tej inicjatywy.

8. Za tydzień kolekta na nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

9. Tak jak wcześniej zapowiadałem przed nami pielgrzymka łączona do sanktuariów Maryjnych, do Lourdes i Fatimy w łącznej cenie promocyjnej w zgłoszeniach do końca listopada  2885 zł w biurze parafialnym. Program szczegółowy na naszej stronie internetowej www.parafiarudzkimost.pl

10. Również w przyszłym roku organizujemy wyjazd do Medjugorie w dniach od 21 do 27 czerwca 2018 r. w cenie promocyjnej do końca listopada 1470 zł w biurze parafialnym.

11. Zapraszam do lektury nowego numeru „Pielgrzyma” oraz „Małego Pielgrzyma” z dodatkiem filmowym. Wśród stałych pozycji "Pielgrzyma" znajdują się wiadomości ze świata kultury, zdrowia, medycyny i kulinaria. Zachęcam też  do lektury nowego numeru dwutygodnika „W Rodzinie”.

12. Są też piękne kalendarze z sanktuariami naszej diecezji na 2018 - duże po 10 zl i małe po 5 zl.

13. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1. W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: by chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

2. W Ewangelii na dzisiejszą niedzielę Pan Jezus wskazuje najważniejsze i najbardziej subtelne zniewolenia, którym ulegają ludzie „wierzący” lub „religijni”.
Niektórzy traktują własną wiarę jak monetę, dzięki której kupują sobie dobrą opinię. Dlatego lubią wszystkie te „wynoszące” ich pozdrowienia i pochwały. Niektórzy, opierając się na swojej „głębokiej wierze”, cały wysiłek wkładają w to, by się od niej odbić i ukazać się o wiele lepszymi, niż są w rzeczywistości. Niektórym bardzo zależy, by być nazywanymi „autorytetami”, ludźmi „wielkimi” czy wręcz duchowymi „ojcami”. Te wszystkie rzeczy są dla nich tak przyjemne, iż zdarza się, że – jak do bardzo wielu przyjemnych rzeczy – ludzie „głęboko wierzący” szybko się przywiązują i stają się ich niewolnikami. Podobnie jak to się dzieje w stosunku do alkoholu czy innych używek poprawiających nastrój.
A w tym tygodniu będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. Będziemy Świętować wolność. Jednak w tym najważniejszym wymiarze – jednej pojedynczej duszy – czy na pewno jestem wolny? Czy znów nie powinienem – tym razem sam w sobie – zerwać się do jakiegoś powstania, zerwać jakieś kajdany i odzyskać niepodległość? Wewnętrznych zaborców trzeba przepędzić, czasem wziąć głodem, czasem częstą spowiedzią, przyznaniem się do bycia w niewoli. Straszną bronią przeciw tym zaborcom i najeźdźcom jest – jak wskazuje dzisiejsza Ewangelia – prawdziwa, prosta, ludzka pokora.
„Jezus i Maryja” – to nasze sztandary, pod którymi walczyli nasi przodkowie o wolność Polski. Pod tymi sztandarami teraz my powstańmy do wolności! Dzisiaj, jutro i pojutrze… i tak codziennie!

3. Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. Modlimy się w ich intencjach odczytując wypominki w dni powszednie na Mszy św. o godz. 17.00.

4. Do 8 listopada (przez oktawę Dnia Zadusznego) można uzyskać odpust zupełny za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu:
– Komunia św.,
– nawiedzenie cmentarza,
– modlitwa w intencji tych, którzy odeszli do wieczności.

5. W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godz. 17.00.

6. W czwartek 9 listopada przypada święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie, która jest matką wszystkich kościołów

7. Chorych i ludzi starszych z posługą sakramentalną odwiedzę w najbliższy piątek miesiąca (wyjątkowo 2 piątek miesiąca).

8. W sobotę 11 listopada przypada Święto Niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona o godz. 9.30 w kościoła p.w. Bożego Ciała.

9. Również w sobotę, 11 listopada w liturgii wspominamy św. Marcina z Tours. Parafia w Gostycynie obchodzi swój doroczny odpust ku czci św. Marcina. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 11.30.

10. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili w Polsce IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Tego dnia możemy materialnie wspomóc prześladowanych chrześcijan składając ofiarę do puszek.

11. Za tydzień, jak w każdą drugą niedzielę  miesiąca, zapraszam do modlitwy, do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej o wytrwałość w budowie kościoła oraz w intencji wszystkich  ofiarodawców i darczyńców. Kolekta z tego dnia przeznaczona jest inwestycje związane z budową kościoła.

12. Za dwa tygodnie kolekta na nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

13. W dniach od 28 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. w Bazylei (Szwajcaria) odbędzie się 40 Europejskie Spotkanie Młodych ze Wspólnotą Taize. Mogą wziąć w nim udział osoby w wieku od 16 do 35 lat. Koszt 400 zł i 60 Euro. Zapisy wraz z wpłatą do końca listopada u ks. Dominika w parafii Bożego Ciała (nr telefonu podany na plakacie w gablocie przed kościołem).

14. Zapraszam do lektury nowego numeru „Pielgrzyma” oraz „Małgo Pielgrzyma” z dodatkiem filmowym. Wśród stałych pozycji "Pielgrzyma" znajdują się wiadomości ze świata kultury, zdrowia, medycyny i kulinaria.

15. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1. W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: by chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

2. Serdecznie zapraszam na ostatnie nabożeństwa różańcowe, które w naszym kościele odbywają się w od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Na wspólny Różaniec zapraszam cale rodziny. Po Różańcu Msza św. recytowana.

3. W tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
– pierwszy piątek miesiąca– modlić się będziemy modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem o przebłaganie za grzechy nasze i całego świata oraz odmówimy akt zawierzenie Sercu Pana Jezusa naszych rodzin i nas samych. Od 16,30  spowiedź święta z racji pierwszego piątku miesiąca.
– pierwsza sobota miesiąca (7 października) - modlić się będziemy w intencji rodzin za przyczyną Serca Niepokalanej.

4. Chorych i ludzi starszych z posługą sakramentalną odwiedzę również w pierwszy piątek miesiąca.

5. Również w piątek, 3  listopada  z racji święta  św.  Huberta, zostanie odprawiona Msza św. Hubertowska o godz.  17,oo w intencji  leśników  i  ich rodzin   oraz  za dusze  zmarłych z rodzin leśników.

6. W najbliższą pierwszą sobotę miesiąca zapraszam również na „Promienie Miłosierdzia” na godz. 15.00 na cmentarz parafialny w centrum Tucholi (modlić się będziemy w intencji zmarłych spoczywających na naszych cmentarzach, w mogiłach zbiorowych i pojedynczych rozsianych po naszej ziemi tucholskiej,  a także bliskich naszemu sercu zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów i znajomych).

7. W związku z przejściem na czas zimowy i Msze św. będą o godz. 17,oo. Biuro parafialne jest czynne w dni powszednie od wtorku do soboty zawsze po Mszy św.

8. W środę, 1 listopada,  przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w porządku niedzielnym, tj o godz. 8.00,   10.00  i  11.30.  Procesja na cmentarz w Rudzkim Moście wyruszy z kościoła po Mszy św. o godz. 11.30, gdzie odbędzie się nabożeństwo za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

Na cmentarzu parafialnym przy ul Świeckiej o godz. 14.00  - rozpoczęcie procesji przy pomniku pomordowanych, na skrzyżowaniu ulic Świeckiej i Chopina.

9. W czwartek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza św. wspólna za duszę naszych bliskich zmarłych o godz. 17.00, których imiona wraz z ofiarą można składać w skrzynce przy chrzcielnicy. W tym dniu zapraszam również na godz. 16.00 na Mszę św. za kapłanów,  którzy pomagali tworzyć naszą parafię,  tj. w intencji śp. ks. kanonika Kazimierza Janiszewskiego i śp. ks. prałata Jana Lichosyta.

10. Na półce przy chrzcielnicy są wyłożone kartki na „wypominki” jednorazowe i na Mszę zbiorową za zmarłych. Czytelnie wypisane kartki proszę wrzucać wraz z ofiarą do skrzyneczki obok. Wypominki Roczne można odnawiać i zamawiać tylko w Biurze Parafialnym.

11. Do 8 listopada (przez oktawę Dnia Zadusznego) można uzyskać odpust zupełny za zmarłych.
Warunki uzyskania odpustu:
– Komunia św.,
– nawiedzenie cmentarza,
– modlitwa w intencji tych, którzy odeszli do wieczności.

12. W dzisiejszą niedzielę Burmistrz Tucholi i parafie tucholskie zapraszają do Sali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi na wyjątkowy „Rodzinny bal wszystkich świętych z Arką Noego” o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi.

13. W dniach 3 (piątek) i 4 listopada (sobota) odbywać się będą rekolekcje dla młodzieży rozpoczynającej przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania (klasy VII i II Gimnazjum). Zajęcia odbywać się będą w Sali multimedialnej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej przy ul. Świeckiej. Początek rekolekcji w piątek o godz. 17.00. Zakończenie dnia o godz. 20.10. W sobotę zajęcia potrwają od godz. 9.00 i zakończą się Mszą św. w kościele św. Bartłomieja o godz. 17.00. Prosimy młodzież o odbiór zgody na udział i wypełnionej dostarczenie na rozpoczęcie rekolekcji.

14. Organizujemy wyjazd na 40-te Europejskie Spotkanie Młodych Taize w Bazylei w dniach 27 grudnia br. do 2 stycznia 2018 r.. W spotkaniu mogą wziąć udział młodzi w wieku od 16 do 35 lat. Zapisy wraz z wpłatą do końca listopada u ks. Dominika w parafii Bożego Ciała (nr telefonu podany na plakacie w gablocie przed kościołem). Koszt wyjazdu: 400zł i 60 euro.

15. Zachęcam do czytania i nabywania prasy katolickiej. Jest nowy numer Pielgrzyma,  a dla dzieci Mały Pielgrzym oraz dwutygodnik W Rodzinie.

16. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Więcej artykułów…