1.W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.
2.Dzisiaj (16 października) przypada trzydziesta trzecia rocznica wyboru na Stolicę Piotrową w Rzymie naszego Polaka - Papieża, błogosławionego Jana Pawła II (16 października 1978 roku). Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie, dziękując Panu Bogu, za dar beatyfikacji naszego umiłowanego Ojca Świętego. Dziękujemy dziś Panu Bogu,  że w osobie błogosławionego Sługi Bożego dał nam największy autorytet  XX wieku, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości życiowej. Prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.
3.Jakim chrześcijaninem ma dzisiaj być wierzący w Boga ?  Oto pytanie ciągle wracające do naszego serca. „Pokażcie Mi monetę podatkową!... Czyj jest ten obraz i napis?” Aby w pełni zrozumieć ten dobrze znany fragment o płace-niu podatku Cezarowi musimy skupić naszą uwagę na terminie obraz, po grecku eikôn (od niego pochodzi słowo „ikona”). (…) Poprzez słowo obraz Jezus odsy-ła słuchacza do znanego fragmentu Księgi Rodzaju, mówiącego o stworzeniu mężczyzny i kobiety: „Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i kobietę” .
Człowiek jest więc dogłębnie „naznaczony” przynależnością do Boga. Stanowi ikonę Pana, ucieleśnia Jego niewidzialne oblicze, nosi w sobie ślad boskości. Izrael nie będzie potrzebował posągów, aby wyobrazić sobie Boga. Człowiek stanowi obraz najbardziej przypominający Boga i jest z Nim głęboko związany. Na marginesie przypomnijmy, że (…) obrazem Boga jest (…) człowiek złożony z mężczyzny i kobiety („stworzył mężczyznę i kobietę”). Miłość między nimi oraz ich zdolność rodzenia stanowią symbol Stwórcy.
(…) W konkluzji Jezus odwołuje się do obu tych obrazów: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Moneta opatrzona oficjalnym znakiem cesarza – niech będzie Cezara. Człowiek, opatrzony znakiem przynależności do Boga – niech będzie dłużnikiem wobec Boga, od którego otrzymał swą ostateczną godność.
Ekonomia i polityka nie ulegają tu unicestwieniu przez wprowadzenie integralizmu religijnego. Jednakże władza państwa oraz ekonomii ma ściśle określone,
nieprzekraczalne granice. Nie może sprawować kontroli na człowiekiem w tym, co stanowi jego najgłębszą i najpełniejszą rzeczywistość.
4.Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 18,oo. Po różańcu  Msza św. wieczorna recytowana.
5.We wtorek, 18 października  przypada święto świętego Łukasza Ewangelisty. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach za pracowników służby zdrowia oraz wszystkich,  którzy chorymi się opiekują.
6.W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w połączeniu z nabożeństwem różańcowym o godz. 18,oo. Tego dnia przypada też wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki - męczennika za wiarę,  który zostawił nam przewodnią myśl w słowach „ zło zwyciężaj dobrem”.
7.W sobotę, 22 października, przypada 63. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda.
8.Również w sobotę, 22 października wspominać będziemy w liturgii bł. Jana Pawła II, Papieża. Tego dnia niech jeszcze raz zagoszczą w naszych sercach jego słowa wypowiedziane dokładnie 33 lata temu, w dniu inauguracji pontyfikatu: „Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.
9.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
•17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń świętego Jana Ewangelisty i następca świętego Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria).
•20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia .
•21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich .
10.Nauki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11,3o
11.Zapraszam też wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną w niedziele na godz. 11,3o, a jednocześnie apeluję do rodziców, aby zadbali o to, by dzieci brały udział w  tej  Mszy św.
12.Stowarzyszenie Hospicjum w Tucholi już po raz drugi organizuje akcję sadzenia żonkili, kwiatów będących międzynarodowym symbolem nadziei oraz przypominających o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Akcja ta będzie miała miejsce na Placu Wolności w Tucholi w sobotę, 22 października o godz. 11.00, o godz. 17.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury koncert charytatywny w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Lasów Państwowych i Powiatu Tucholskiego przy Zespole Szkół Leśnych w Tucholi pod dyrekcją Mirosława Pałczyńskiego.
13.Od 23 do 29 października Tydzień Misyjny upływać będzie pod hasłem: I Ty możesz pomóc – pomóż zakupić ławki i krzesła do nowopowstającej  szkoły w Tanzanii.
14.Zbliża się miesiąc listopad poświęcony pamięci naszych bliskich zmarłych. Przy figurce Matki Bożej Fatimskiej w kościele wyłożone zostaną  kartki na wypominki  jednorazowe,  które odczytywane będą w oktawie Dnia Zadusznego oraz na Mszę świętą zbiorową w Dzień Zaduszny o godz.  17,oo.
15  Wymianki Roczne proszę odnawiać i zamawiać wyłącznie w  biurze parafialnym w godzinach urzędowania,  tj. w środy i czwartki przed Mszą świętą wieczorną,  natomiast  we wtorki,  piątki i soboty tylko po Mszy świętej.
16.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy nowy numer Pielgrzyma w nim m.in. artykuły o posłudze naszego Księdza Biskupa Pomocniczego Piotra Krupy oraz inne czasopisma o tematyce młodzieżowej i misyjnej.
17.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.
2.W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XI. Dzień Papieski pod hasłem: “Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Przy kościele odbywa się zbiórka do puszek na rzecz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia fundującej stypendia naukowe dla młodzieży z trudnych środowisk.
3.Dzisiaj również, jak w każdą 2 niedzielę miesiąca, modlimy się do miłosierdzia Bożego w intencji szczęśliwej budowy kościoła  oraz w intencji wszystkich ofiarodawców.  Kolekta dzisiejszej niedzieli,  za którą składam serdeczne Bóg zapłać,  jest przeznaczona  na budowę kościoła.
4.Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej.
Różaniec dla wszystkich (dzieci,  młodzieży i dorosłych) codziennie o godz. 18,oo. W poniedziałki, wtorki i czwartki przewodniczą dzieci i młodzież,  a w środy i piątki dorośli.
5.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli skłania nas do refleksji nad naszym osobistym przygotowaniem się do uczty – nagrody życia wiecznego. Król przygotował wspaniałą ucztę i wysłał zaproszenia na wesele swojego syna. Chciał podzielić się wielką radością i zaproszonych gości podjąć tak, jak potrafił najlepiej. A goście? Zapatrzeni w swoje sprawy zlekceważyli króla i to, co dla nich przygotował.
Może słuchając przypowieści o uczcie królewskiej, oburzamy się na tych, którzy nie myśląc o gospodarzu odrzucili jego zaproszenie. Któż z nas odmówiłby królowi, tłumacząc się codziennymi sprawami? A gdyby królem był Bóg, a ucztą weselną żywe chrześcijaństwo, do którego nas zaprasza? Bóg pragnie być z nami przy jednym stole we wszystkich naszych sprawach. Chce być blisko, gdy przeżywamy wielkie życiowe radości, kiedy załatwiamy codzienne obowiązki, ale jeszcze bardziej, gdy nadchodzi noc cierpienia i smutku. Głos Pana dociera nawet na „rozstajne drogi”, bo wie, że odrzucenie Jego zaproszenia koń-czy się samotnością człowieka.
Nasza wartość nie polega na tym, co mamy, ale kim jesteśmy dla Boga. Chrześcijaństwo to Chrystus, a chrześcijanin to ten, który wszystkie sprawy swojego życia odnosi do Chrystusa. Zaproszenie do radości bycia chrześcijaninem jest łaską od Boga, jednak każdy sam musi zatroszczyć się o strój weselny. Przez
chrzest święty weszliśmy na gody weselne Króla i „przyoblekliśmy się w Chrystusa”, czego symbolem jest biała szata. Czy dziś nadal jest czysta, bez dziur i kurzu? Co zrobiliśmy z naszym strojem weselnym? Uczta gotowa! Bóg zaprosił nas do swego Królestwa i dał nam najpiękniejszą szatę weselną, byśmy nosili ją z godnością dzieci Bożych – nie dlatego, że zasłużyliśmy, ale po prostu, zostaliśmy przez Niego wybrani.
6.W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  wraz z różańcem o godz. 18,oo.
7.W czwartek, 13 października – przypada rocznica ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Zapraszam wszystkich,  którzy znajdą trochę czasu na ostatnią procesję połączoną z nabożeństwem Fatimskim  o godz. 21,oo   (proszę przynieść świece).
8.W piątek (14 października) przypada Dzień Nauczyciela, pamiętajmy w na-szych modlitwach o wychowawcach, nauczycielach i katechetach dziękując Pa-nu Bogu za ich gorliwą pracę.
9.Pragnę przypomnieć rodzicom i wychowawcom dzieci klasy drugiej,  która przygotowuje się do I Komunii św. oraz dzieciom, które były przyjęte z klas  3  i  4  o obowiązkowym uczestniczeniu w Różańcu od poniedziałku do piątku o godz. 18,oo.
10.Dzieci do przyjęcia mają  też obowiązkowe nauki Pisma św.  na Mszy św. w niedzielę o godz.  11,3o.
11.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, kapucyna, który po-wołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich
• 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i Doktora Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką
12.Zbliża się miesiąc listopad poświęcony pamięci naszych bliskich zmarłych. Przy figurce Matki Bożej Fatimskiej w kościele wyłożone zostaną  kartki na wypominki  jednorazowe,  które odczytywane będą w oktawie Dnia Zadusznego oraz na Mszę świętą zbiorową w Dzień zaduszRzymie naszego Papieża, Błogosławionego Jana Pawła II  ny o godz.  17,oo.  Wymianki Roczne proszę zamawiać wyłącznie w  biurze parafialnym w godzinach urzędowania,  tj. w środy i czwartki tylko przed Mszą świętą wieczorną,  natomiast  we wtorki,  piątki i soboty tylko po Mszy świętej.
13.W przyszłą niedzielę (16 października), przypada 33.  Rocznica Wyboru na Stolicę  Piotrową (16 października 1978 roku). Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie, dziękując Panu Bogu, za dar beatyfikacji naszego umiłowanego Ojca świętego.
14.Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Polecamy Pielgrzyma, a dla jest dzie-ci „Mały Pielgrzym”.
15.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.
2.Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Różaniec dla wszystkich (dzieci,  młodzieży i dorosłych) codziennie o godz. 18,oo. W poniedziałki, wtorki i czwartki przewodniczą dzieci i młodzież,  a w środy i piątki dorośli.
3.Liturgia Słowa w dniu dzisiejszym w dużej części zajmuje się rzeczywistością winnicy. Przedstawia ją nie jako sielankowy obrazek, ale – jak dla ówczesnych słuchaczy Jezusa – jako pewien biznes, gdzie nie tylko gałązki roman-tycznie pną się w górę, lecz także panują stosunki pracy i płacy, trzeba wykonywać swoje zadania i być lojalnym wobec właściciela. Jeśli się tego nie robi, jeśli się jest leniem, oszustem i podnosi się rękę na właściciela, ponosi się konsekwencje.
To jest też miejsce, gdzie każdy krzak co roku się obcina, oczyszcza, a uschłe pędy po prostu wyrzuca. A Jezus nie boi się użyć tego przykładu biznesu, firmy, dla ukazania pewnych praw, które obowiązują również w Królestwie Niebieskim. Jakby chciał nam powiedzieć, abyśmy nie wykorzystywali tego, że Bóg jest cierpliwy). Byśmy nie kpili z Jego dobroci i nie mówili, że możemy sobie robić, co chcemy. Gdy On posyła – jak w dzisiejszej Ewangelii – swoje sługi, daje znaki, a wreszcie posyła do swojej winnicy Syna – abyśmy tego nie zlekceważyli i nie podeptali. A wreszcie, gdy On tak kocha swoją winnicę, tak ją pielęgnuje i tak się jej poświęca – oddając życie, żebyśmy jej nie niszczyli i nie zaniedbywali.
Może się bowiem okazać, że jeśli my nie przyjmiemy ciągle przychodzącego Chrystusa, mimo Jego znaków i cudów, zostanie On nam zabrany i dany innym narodom, które „wydadzą jego owoce” .
4.Dzisiejszą niedzielą (2 października) rozpoczynamy 67. Tydzień Miłosie-dzia pod hasłem: Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia. Pamiętajmy w tym czasie szczególnie o chorych i potrzebujących z naszej parafialnej wspólnoty. Przed kościołem odbywa się zbiórka na cele dobroczynne.
5.Dzisiaj o godz. 15.00 uroczyste Nieszpory w Bazylice katedralnej pod prze-wodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Podczas Modlitwy Kościoła Ksiądz Biskup pobłogosławi kleryków z roku III z okazji przywdziania sutanny.
6.Za tydzień obchodzić będziemy  X  Dzień Papieski pod hasłem “Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Tego dnia  przed kościołem odbywać się będzie zbiórka do puszek na Fundusz Stypendialny wspierający utalentowaną młodzież z niezamożnych rodzin. Obecnie wspiera 2 500 uczniów i studentów.
7.Z tej racji w sobotę, 8 października, w wieczór poprzedzający Dzień Papie-ski, zapraszamy wszystkich na wieczornicę i nabożeństwo o godz. 21,oo, podczas którego prosić będziemy za wstawiennictwem Błogosławionego Jana Pawła II o wszelkie łaski dla naszej Ojczyzny, naszej parafii i dla nas samych.
8.W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą w październiku łączymy z nabożeństwem różańcowym o godz. 18,oo.
9.W tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca -  w naszych  modlitwach prośmy o dobre powołania kapłańskie, zakonne i zakonne.
• pierwszy piątek miesiąca - modlitwy nasze i Komunię świętą  ofiarujmy jako zadośćuczynienie za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź św. godzinę przede Mszą.
10.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyk, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła po dzień dzisiejszy.
• 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; Ojciec Święty Jan Paweł II zwykł ją nazywać „iskrą Bożego Miłosierdzia”, która wyszła z Polski .
11.W przyszłą niedzielę,  2 niedzielę miesiąca, proszę o modlitwę do miłosierdzia Bożego w intencji szczęśliwej budowy kościoła  oraz w intencji wszyst-kich ofiarodawców. W tym dniu kolekta również przeznaczona będzie na budowę kościoła,  którą polecam  na miarę możliwości każdej rodziny.
12.W piątek, 7 października o godz. 15.00 pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi odprawiona zostanie Msza św. inaugurująca Rok Akademicki Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Serdecznie zapraszam wszystkich,  którzy pragną zanieść swoją modlitwę w intencji uczących się i nauczających.
13.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i „Małego Pielgrzyma” dla dzieci.
14.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu
obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.
2.Dwa tygodnie temu zebraliśmy na tacę budowlaną 3 578 zł. Za te ofiarę,  jak również złożone osobiście w biurze i przelane na konto parafialne składam serdeczne Bóg zapłać.  Dziękuję również za modlitwę do miłosierdzia Bożego w intencji budowy kościoła oraz  ofiarodawców.
3.Słowo Boże w dzisiejszej niedzieli przypomina nam prawdę Bożą,  że rozum człowieka ma opierać się na Ewangelii. Jedna z katolickich audycji radiowych podejmowała temat pobożności według myśli Pana Boga. Podczas roz-mów telefonicznych ze słuchaczami rozmawiano o tym, że istota pobożności polega na właściwym stylu życia i na prawidłowych relacjach z innymi ludźmi. Modlitwa zaś ma w tym pomagać, dodawać sił, łagodzić złe emocje. Wspomniano także o osobach szczególnie powołanych do życia wypełnionego modli-twą, jak mówił Jan Paweł II o zakonach kontemplacyjnych. Godzinę po zakończonej audycji na adres e-mailowy redakcji ktoś przysłał smutny list opisujący wydarzenia w pewnej rodzinie. Wszyscy, którzy do niej należeli, modlili się co-dziennie rano i wieczorem, o godz. 15.00 pamiętali o Koronce do Bożego Miło-sierdzia, a jednocześnie… lepiej nie streszczać szczegółów… niszczyli małżeń-stwa w dalszej rodzinie, byli zawistni wobec otoczenia, ich dom określano „jaskinią plotek”. To chyba jeszcze gorsze udawanie niż opisane w dzisiejszej Ewangelii.
Dzisiejszy fragment nauczania Jezusa możemy nazwać opisem dobrego używania rozumu. Przemyślenia i refleksje mają nas prowadzić do Boga, do odczytywania i spełniania Jego woli. Mamy tu jednocześnie odpowiedź, jak trafiać do ludzkich serc i jak przemieniać świat, a nasze słowa i czyny korygować prawdą Ewangelii. Gdy pójdę złą ścieżką, mogę przeprosić, zmienić postępo-wanie i pokazać na własnym przykładzie, jak kontakt ze Słowem Jezusa mnie przemienia i daje mi wolność, za którą tęskni każdy człowiek.
4.W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  o godz. 18.00.
5.W czwartek, 29 września, przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, natomiast w niedzielę, 2 października, wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.
6.W niedzielę (2 października) o godz. 15.00 uroczyste Nieszpory w Bazylice katedralnej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Podczas Modlitwy Kościoła nastąpi obrzęd „ad missio”, czyli przedstawienie Biskupowi Diecezjalnemu kleryków przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Pobłogosławi również  w tym dniu kleryków z roku III z okazji przywdziania sutanny. Tego dnia sutannę otrzyma również nasz kleryk Paweł Orłowski.
7.W tym tygodniu przypada też pierwsza sobota miesiąca (1 października). Tego dnia odwiedzę chorych i starszych z naszej parafii z posługą sakra-mentalną od godz. 10,oo do 14,oo.
8.W najbliższą sobotę rozpoczynamy październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy od poniedziałku do piątku wszystkich  parafian (dzieci,  młodzież i  dorosłych)  podczas Nabożeństwa Różańcowego o godz. 18,oo.
9.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek
• 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, patron Czech
• 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński (wspomnienie obowiązkowe);
• 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i Doktor Kościo-ła, patronka misji katolickich (wspomnienie obowiązkowe).
10.Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej,  którą można nabyć przed kościołem u ministrantów.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam  najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wieslaw Herold - proboszcz parafii

1.W wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.
2.Dzisiejsza niedziela w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę me-diów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie.
3.W kalendarzu liturgicznym w dniu dzisiejszym, 18 września, wspominamy święto świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Przez wstawiennictwo świętego Stani-sława Kostki prośmy Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży.
4.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli mówi o Bożej tajemnicy miłości. Odpuszczenie grzechów jest największym darem, jaki człowiek otrzymuje od Boga. Jest on zupełnie niezależny od ludzkich kalkulacji. Można być wieloletnim grzesznikiem i mieć na sumieniu dużo niegodziwości. Wystarczy jednak autentyczna skrucha i pragnienie przemiany życia, a Bóg może to wszystko człowiekowi wybaczyć. Natomiast ci, którzy przez całe życie starali się zachowywać przykazania i unikali czynienia zła, powinni dziękować Bogu za tak przeżyte lata i cieszyć się z każdego nawróconego grzesznika. Jako ludzie nie jesteśmy w stanie odgadnąć, jak daleko sięga Boże miłosierdzie. Powinniśmy tylko pamiętać o jednym. Nie można grzeszyć z premedytacją i liczyć, że kiedyś, gdy już będziemy na „emeryturze”, to się nawrócimy i będziemy mieć więcej czasu na modlitwę. Nie znamy dnia, ani godziny naszej śmierci. Trwając w postawie grzesznika, ponosimy olbrzymie ryzyko, bo może nam zabraknąć czasu i okazji, aby wyznać swoje grzechy i prosić Boga o ich odpuszczenie. Dlatego niezbędne jest, aby już dzisiaj żyć dobrze i sprawiedliwie oraz cieszyć się, że inni także się nawracają.
Dziś w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Świat mediów jest podobny do winnicy. Gdy robotnicy, którzy w niej pracują są rzetelni, to przynosi ona du-żo dobrych owoców. Gdy są nieuczciwi, to pędy, które powierzone są ich opiece, dziczeją, a jakość owoców spada. Módlmy się o to, aby w środkach społecznego przekazu nie zabrakło dobrych i uczciwych pracowników, którzy będą z dbałością i uczciwością podchodzić do roz-powszechnianych treści, biorąc odpowiedzialność za to, co głoszą.
5.Jutro rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców.
6.W środę, 21 września, obchodzimy święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Z tej racji w przyszłą niedzielę, 25 września o godz. 11.30  w Zdrojach  zostanie odprawiona suma odpustowa ku czci św. Mateusza Ap. i Ew.
7.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.
8.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 20 IX – św. św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską ,
• 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej.
9.Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Proszę bardzo wszystkich rodziców, babcie i dziadków,  wszystkich starszych domowników o przypomnienie dzieciom z naszej szkoły  nr 5  o Mszy świętej szkolnej w każdą niedzielę o godz. 11,3o.  Tę prośbę kieruję nade wszystko do dzieci od I  klasy  do IV klasy włącznie.
10.Przed kościołem u ministrantów można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma” i „Małego Pielgrzyma” dla dzieci. Można też nabyć Kalendarz Rolników – wydany w formie książki z poradami dla działkowców, gospodyń i rolników.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.


ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.
2.W dzisiejszej liturgii słowa Bożego znajdujemy odpowiedź na pytanie – co jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan. W swoim życiu przyjmujemy różne postawy, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Pragniemy spotykać ludzi otaczających nas szacunkiem, liczących się z naszym zdaniem i kierujących się życzliwością. Czujemy się wówczas potrzebni, łatwiej jest się uśmie-chać i okazywać wdzięczność. Bez trudu przychodzi planowanie przyszłości.
Dzisiejsza Liturgia Słowa wprowadza nas jednak w inną rzeczywistość, nazna-czoną chęcią odzyskania tego, co moje. Chodzi o zachowanie wobec osób zaciągających wobec nas winę, nieszczerych, wyrządzających nam krzywdę, po-zostawiających plamę na naszym dobrym imieniu, intrygantów. W relacjach do nich nierzadko przychodzi chęć odwetu, gniew, złość czy dochodzenie za wszelką cenę sprawiedliwości. Ulegamy nieraz zasadzie: „oko za oko, ząb za ząb”. Tymczasem logika wiary chrześcijańskiej domaga się czegoś innego – miłosierdzia, znajdującego swe konkretne zastosowanie w przebaczaniu, które nie zna granic, jest szczere i pełne.
Św. Paweł przypomina nam dzisiaj, że w żadnej chwili życia nie możemy zapomnieć, że „żyjemy dla Pana i umieramy dla Pana” – źródła miłości miłosier-nej. Pomocą w realizacji postawy charakterystycznej dla świadka miłosierdzia niech będą słowa zapisane w Księdze Syracydesa: „Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik. Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy”
3.W dzisiejszą,  drugą niedzielę miesiąca,  serdecznie dziękuję wszystkim za wspólna modlitwę do Bożego Miłosierdzia za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej o szczęśliwa budowę  naszego kościoła oraz  za wszelkie ofiary, na miarę możliwości, złożone dzisiaj na tacę,  jak również za te,  które składane są na miesięczną zbiórkę  oraz składane w biurze i przelewane na konto parafialne.
Wszystkim ofiarodawcom za wszelką pomoc i okazane serce składam serdeczne Bóg zapłać.

4.Dzisiaj (11 września) pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego rozpoczynają się uroczystości odpustowe ku czci NMP Królowej Pomorza i Matki Jedno-ści. Program piaseckich uroczystości odpustowych w ciągu tygodnia wywieszony jest w gablocie ogłoszeń przed kościołem
5.We wtorek, 13 września zapraszam wszystkich,  którzy znajdą odrobinę wolnego czasu,  na nabożeństwo fatimskie o godz. 21,oo, które rozpoczniemy Apelem Maryjnym, a na zakończenia procesja światła z figurą Matki Fatimskiej.
6.W dzisiejszą niedzielę, 11 września, przypada również rocznicą tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Dokładnie dziesięć lat temu z powodu nienawiści, chęci zemsty i odwetu zginęło tylu niewinnych ludzi. Prośmy o prawdziwy Bo-ży pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej ojczyźnie i na całym świecie.
7.W środę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. W krzyżu jest również pamiątka  zmartwychwstania i wniebowstąpienia. W Krzyżu zatem nadzieja naszego spotkania z Bogiem. Z tej racji w przyszłą niedzielę, 18 września o godz. 16.00 zostanie odprawiona suma od-pustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie.
8.W tym tygodniu, w czwartek, 15 września, przypada w kalendarzu liturgicznym  wspomnienie maryjne – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po Krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice.
9.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• 13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskupa i Doktora Kościoła, który zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich (wspomnienie obowiązkowe);
• 16 IX – św. św. Korneliusz, papież i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku (wspomnienie obowiązkowe).
10.Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej: Pielgrzyma,  Małego Pielgrzyma oraz innych czasopism o tematyce młodzieżowej i misyjnej.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu
obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Dzisiaj  w lesie Rudzkiego Mostu przed pomnikiem pomordowanych, jak  każdego roku w pierwszą niedzielę września, o  godz. 16,oo  zostanie odprawiona uroczysta Msza św., na którą wszystkich  serdecznie wszystkich zapraszam.
2.Rozpoczął się miesiąc wrzesień,  w którym łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.
3.Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi nam o tzw. upomnieniu braterskim. Gdy należy upomnieć kogoś, kto wykroczył przeciw mnie, powinienem najpierw uświadomić sobie, że jest on moim bratem (w Chrystusie) i starać się porozmawiać z nim jako kimś bliskim. Nie zaś z pozycji człowieka zgorszonego i skłonnego do potępiania innych. W dostrzeżeniu brata w bliźnim pomaga mi Ten, który stał się pierworodnym między wielu braćmi i przyciągnął nas do siebie, gdy został wywyższony na krzyżu .
W wybaczeniu bliźniemu i w ciągłym uznawaniu go za brata pomaga mi Bóg, który w Chrystusie gotów jest zawsze przebaczyć mi grzechy, odnowić mnie i przyjąć do wspólnoty ze sobą. Owa uprzedzająca, ciągle zaskakująca miłość Boga wyzwala mnie od siebie samego. Bez niej trudno byłoby mi otworzyć serce na innych i wznieść się ponad doznawane urazy.
Nieraz od owej braterskiej rozmowy z kimś, w której okażemy trochę wrażliwości względem niego i troski o jego dobro, o dobro wspólne, o nasze wspólne zbawienie zależy tak wiele – pozyskanie brata. Wówczas niepotrzebne stanie się uciekanie do upomnienia publicznego (tj. dokonanego „w obecności jednej lub dwóch osób”) czy oficjalnego (tj. „doniesienia Kościołowi”).
Panie, udzielaj nam codziennie swego Ducha, abyśmy z łagodnością i stanowczością, taktem i odwagą umieli upominać się wzajemnie, gdy oddalamy się od Ciebie, tak by żaden z nas nie uległ zatwardziałości przez grzech.
4.W środę zapraszam na nowennę do M.  B. Nieustającej Pomocy o godz. 18,oo.
5.W czwartek, 8 września, obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wtedy błogosławione jest ziarno siewne i nasiona - w tych dniach pamiętajmy w modlitwie o rolnikach. Z tej racji w przyszłą niedzielę, 11 września odpust Narodzenia NMP w Pruszczu Bagienicy. Suma zostanie odprawiona o godz. 12.00.
6.W przyszłą niedzielę, 11 września po Mszy św. o godz. 11,3o  zapraszam wszystkich rodziców i dzieci klas II, które w tym roku szkolnym pragną przyjąć  I  Komunię świętą.
7.Za tydzień przypada też 2 niedziela miesiąca,  w którą zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy do miłosierdzia Bożego w intencji szczęśliwej budowy kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców. Kolekta będzie przeznaczona na ten cel,  oczywiście na miarę możliwości,  każdej rodziny.
8.Od przyszłej niedzieli wznawiamy Mszę św. szkolną o godz.  11, 3o  dla wszystkich dzieci z naszej szkoły podstawowej,  na którą  zapraszam  przede  wszystkim dzieci,  które były przyjęte w ostatnich dwóch latach do I  Komunii św. i  te które pragną być przyjęte w tym roku szkolnym do I Komunii św.
9.Zachęcam  do nabywania i czytania prasy katolickiej: Pielgrzyma,  Małego Pielgrzyma oraz innych czasopism o tematyce młodzieżowej i misyjnej.
10.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

Więcej artykułów…