1. W obecnym miesiącu  łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
2.    Składam serdeczne Bóg zapłać za modlitwę do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny oraz ofiary złożone dziś na tacę, które przeznaczone są na budowę kościoła.
3.    Przeżywana dziś w Kościele niedziela Chrztu Pańskiego kieruje naszą uwagę na Chrystusa rozpoczynającego publiczną działalność i dzieło zbawienia, w które zostaliśmy włączeni przez sakrament chrztu. Niech więc to święto będzie okazją do wspomnienia naszego chrztu świętego i wynikających z niego konsekwencji.
4.    Dzisiejsza niedziela Chrztu Chrystusa kończy w Kościele liturgiczny czas Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczyna się czas w ciągu roku. Świąteczny wystrój i śpiew kolęd pozostanie jednak jeszcze do Święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.
5.    Liturgia słowa Bożego  wskazuje nam moc chrztu świętego. Jezus, od momentu przyjęcia chrztu nad Jordanem z rąk Jana Chrzciciela, namaszczony Duchem Świętym i mocą, przystąpił do pełnienia swej misji zbawczej. Wtedy też przez Boga obwieszczone zostało ludziom, iż Jezus jest umiłowanym Jego Synem, w Nim ma On upodobanie.
Głos, który rozległ się nad Jezusem, treścią tego, co obwieszczał, nawiązywał do proroctwa objawionego Ludowi Bożemu Starego Przymierza przez Boga za pośrednictwem Księgi Izajasza. Proroctwo to jest nam dziś przypomniane w pierwszym czytaniu. Ten fragment Księgi Izajasza, napisany w połowie VI w. przed Chr., objawił tożsamość Mesjasza oraz ujawnił czego i w jaki sposób miał On dokonać, czyli po czym można będzie Go rozpoznać. Z treści wspomnianej Księgi wynika, iż pełen Ducha Bożego Mesjasz miał być Sługą Bożym, przez Boga podtrzymywanym i wybranym. Kimś, w kim Bóg miał mieć upodobanie, tzn. kogo słowa i czyny Bóg miał w pełni aprobować, którego słowa i czyny miały być zgodne z Jego wolą.
Ułatwieniu rozpoznania w Jezusie z Nazaretu Mesjasza miało też pomóc to, co głosił o Nim św. Jan Chrzciciel: „ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”
Na pewno szczególnym przedmiotem naszej medytacji powinniśmy uczynić dzisiaj także fakt objawienia się w czasie chrztu Jezusa z Nazaretu Trójcy Świętej. Z podobnym objawieniem Trójjedynego Boga spotkaliśmy się wcześniej podczas Zwiastowania.
6.    W piątek przypada 13-ty dzień miesiąca. Na godz. 17,oo.  zapraszamy na nabożeństwo fatimskie w połączeniu ze Mszą świętą.
7.    Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11,30 dzieci z naszej Szkoły  nr 5 przedstawią Jasełka. Za ich przygotowanie składam przede wszystkim małym aktorom oraz za ich przygotowanie p. katechetce Justynie  oraz  śpiew i aranżacje p. Marzenie.
8.    W czasie trwania kolęd Biuro Parafialne czynne jest tylko po Mszy św. wieczornej o godz. 17,oo  we wszystkie środy i soboty oraz  po Mszach św. w niedzielę i święta.
9.    Trwają  odwiedziny  duszpasterska zwana „kolędą”. Plan kolęd na najbliższy tydzień jest podany w ogłoszeniach na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła i na zewnątrz. Również całościowy zamieszczony jest na parafialnej stronie internetowej „parafiarudzkimost.pl”.
10.    Bardzo proszę o zamawianie intencji mszalnych z okazji rocznic śmierci, urodzin, imienin czy wszelkich jubileuszy z pewnym wyprzedzeniem.
11.    Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na  nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.
12.    Zachęcam do nabywania prasy katolickiej u ministrantów przed kościołem.  Polecam nowy numer Pielgrzyma oraz inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
13.    Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W obecnym miesiącu  łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
2.Składam serdeczne Bóg zapłać za modlitwę do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny oraz ofiary złożone dziś na tacę, które przeznaczone są na budowę kościoła.
3.Przeżywana dziś w Kościele niedziela Chrztu Pańskiego kieruje naszą uwagę na Chrystusa rozpoczynającego publiczną działalność i dzieło zbawienia, w które zostaliśmy włączeni przez sakrament chrztu. Niech więc to święto będzie okazją do wspomnienia naszego chrztu świętego i wynikających z niego konsekwencji.
4.Dzisiejsza niedziela Chrztu Chrystusa kończy w Kościele liturgiczny czas Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczyna się czas w ciągu roku. Świąteczny wystrój i śpiew kolęd pozostanie jednak jeszcze do Święta Ofiarowani a Pańskiego, 2 lutego.
5.Liturgia słowa Bożego  wskazuje nam moc chrztu świętego. Jezus, odmomentu przyjęcia chrztu nad Jordanem z rąk Jana Chrzciciela, namaszczony Duchem Świętym i mocą, przystąpił do pełnienia swej misji zbawczej. Wtedy też przez Boga obwieszczone zostało ludziom, iż Jezus jest umiłowanym Jego Synem, w Nim ma On upodobanie.
Głos, który rozległ się nad Jezusem, treścią tego, co obwieszczał, nawiązywał do proroctwa objawionego Ludowi Bożemu Starego Przymierza przez Boga za pośrednictwem Księgi Izajasza. Proroctwo to jest nam dziś przypomniane w pierwszym czytaniuTen fragment Księgi Izajasza, napisany w połowie VI w. przed Chr., objawił tożsamość Mesjasza oraz ujawnił czego i w jaki sposób miał On dokonać, czyli po czym można będzie Go rozpoznać. Z treści wspomnianej Księgi wynika, iż pełen Ducha Bożego Mesjasz miał być Sługą Bożym, przez Boga podtrzymywanym i wybranym. Kimś, w kim Bóg miał mieć upodobanie, tzn. kogo słowa i czyny Bóg miał w pełni aprobować, którego słowa i czyny miały być zgodne z Jego wolą.
Ułatwieniu rozpoznania w Jezusie z Nazaretu Mesjasza miało też pomóc to, co głosił o Nim św. Jan Chrzciciel: „ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”
Na pewno szczególnym przedmiotem naszej medytacji powinniśmy uczynić dzisiaj także fakt objawienia się w czasie chrztu Jezusa z Nazaretu Trójcy Świętej. Z podobnym objawieniem Trójjedynego Boga spotkaliśmy się wcześniej podczas Zwiastowania.
6.W piątek przypada 13-ty dzień miesiąca. Na godz. 17,oo.  zapraszamy na nabożeństwo fatimskie w połączeniu ze Mszą świętą.
7.Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11,30 dzieci z naszej Szkoły  nr 5 przedstawią Jasełka. Za ich przygotowanie składam przede wszystkim małym aktorom oraz za ich przygotowanie p. katechetce Justynie  oraz  śpiew i aranżacje p. Marzenie.
8.W czasie trwania kolęd Biuro Parafialne czynne jest tylko po Mszy św. wieczornej o godz. 17,oo  we wszystkie środy i soboty oraz  po Mszach św. w niedzielę i święta.
9.Trwają  odwiedziny  duszpasterska zwana „kolędą”. Plan kolęd na najbliższy tydzień jest podany w ogłoszeniach na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła i na zewnątrz. Również całościowy zamieszczony jest na parafialnej stronie internetowej „parafiafiarudzkimost.pl”.
10.Bardzo proszę o zamawianie intencji mszalnych z okazji rocznic śmierci, urodzin, imienin czy wszelkich jubileuszy z pewnym wyprzedzeniem.
11.Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na  nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.
12.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej u ministrantów przed kościołem.  Polecam nowy numer Pielgrzyma oraz inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
13.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
2.Dziś Nowy Rok i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. W pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego oddajemy cześć Świętej Bożej Rodzicielce. Jest to jednocześnie ósmy dzień od Narodzenia Jezusa, czyli ten, w którym według tradycji żydowskiej każdy chłopiec miał być obrzezany. W ten szczególny dzień dziękujemy Maryi za jej matczyną opiekę nad całą ludzkością i modlimy się, aby orędowała za nami także w nowym 2012 roku.
Poruszająca jest kontemplacyjna postawa Maryi, która – jak pisze św. Łukasz, „wszystkie sprawy zachowywała i rozważała w swoim sercu”. Takie zachowanie ma ogromne znaczenie w dzisiejszym pełnym zgiełku i tak bardzo „przegadanym” świecie. Wielu z nas skarży się przecież, że w życiu codziennym nie ma czasu na modlitwę, chwile zadumy czy na autentyczne przyjaźnie. Jednocześnie ciągle dajemy się bombardować potokiem informacji albo przypadkowymi dźwiękami, płynącymi z mediów czy zgiełku ulicy. Spójrzmy na Maryję z dzisiejszej Ewangelii. Wokół niej dzieje się tak dużo: przybyli oto gwarni pasterze, pojawiła się gwiazda na niebie, wkrótce do Betlejem dotrą Trzej Królowie. W tym samym czasie Herod zaczyna czyhać na życie nowonarodzonego Mesjasza. Maryja jednak trwa w wyciszeniu i rozważa, co wielkiego Bóg dokonuje w jej życiu.
Matka Boża przez swoją postawę wyraźnie pokazuje, co tak naprawdę jest ważne. Chodzi o nasze życie duchowe i zdolność patrzenia do wnętrza serca. Gdy tak postępujemy, stajemy się autentycznie silni i żadne zewnętrzne czynniki nie są w stanie nas zdominować.
3.U progu Nowego Roku 2012 składam wszystkim obecnym na Mszy sw. – Gościom i Parafianom wszelkiej pomyślności: zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń.
4.W tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca (5 stycznia)  modlimy się o dobre i liczne  powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
• w piątek (6 stycznia) uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI). Msze św. w porządku niedzielnym – 8,oo.;  10,oo;  11,30. Podczas wszystkich Mszy świętych zostanie poświęcona kreda, którą na drzwiach naszych domów i mieszkań napiszmy litery K+M+B oraz aktualny rok  2012.  W tę uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Na Mszy św. o godz. 10,oo.  wystąpi chór nauczycielski  „Imo pectore”,  a po Mszy św. o godz. 11,oo odbędzie się koncert  kolęd,  na który serdecznie już dzisiaj zapraszam.
• w pierwszą sobotę miesiąca (7 stycznia)  -  modlimy się w intencji wszystkich rodzin.
Chorych i ludzi starszych w miesiącu styczniu odwiedzam w ramach kolędy.
5.Są jeszcze wolne intencje mszalne w styczniu. Gdyby chciał ktoś ofiarować Mszę Świętą za swoich zmarłych czy z okazji rocznic rodzinnych, serdecznie zapraszam do zakrystii lub biura parafialnego.
6.W przyszłą niedzielę  -  drugą w miesiącu – zapraszam do wspólnej modlitwy za przyczyną św. Faustyny do Bożego miłosierdzia w intencji dalszej budowy kościoła  oraz w intencjach ofiarodawców. Kolekta na budowę świątyni na miarę możliwości każdej rodziny.
7.W Uroczystość Trzech Króli  -  6.  stycznia zapraszam na koncert w wykonaniu: Zbigniewa Wodeckiego, Alicji Majewskiej, Anny Pietrzak i Włodzimierza Korcza, który odbędzie się w Parafii Bożego Ciała o godz. 17,oo.
8.Przed kościołem można nabyć nowy numer ”Pielgrzyma” , dwutygodnik  „Rodzinie”  oraz  inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
9.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności -„Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.Uroczystą Mszą św. w nocy - pasterkę - o godz. 24,oo   powitaliśmy w naszych sercach  Nowonarodzonego  Jezusa  -  Zbawiciela  świata.
2.W I dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. będą o godz. 10,oo  i  11,3o; nie będzie Mszy św. o godz. 8,oo.
3.Liturgia dzisiejszych czytań wskazuje na Jezusa Nowonarodzonego, jako odwieczne Słowo,  które stało się Ciałem dla naszego zbawienia.
4.W II dzień Świąt – w święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. będą sprawowane o godz. 8,oo  ;  10,oo  i  11,3o.  Kolekta w drugie święto tradycyjnie jest przeznaczona na utrzymanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i szkolnictwa katolickiego w naszej diecezji. Słowo Boże w dzisiejsze święto przenosi nas w całkiem inną rzeczywistość niż ta, którą przeżywaliśmy wczoraj. Nastrój delikatności, rzewności, radości, miłych wzruszeń zostaje zmącony przez kamienowanie i śmierć św. Szczepana. Czyżby Pan chciał nam zepsuć radość świętowania?
Pan Bóg ukazuje nam prawdę o konsekwencjach pójścia Jego drogą, że musimy mieć usposobienie Patrona dnia dzisiejszego – zwycięzcy pod kamieniami oprawców. Dlaczego? Pokonali go fizycznie, bo się go bali; nie mogli sprostać mocy i sile płynącej z zawierzenia Chrystusowi. On zwiastuje to, co może spotkać każdego wyznawcę Chrystusa i wychowuje nas do nieobojętności na natchnienia Ducha Świętego, do składania świadectwa, do przebaczania, a nawet modlitwy wstawienniczej za oprawców.
Jako „świadek wierny” Szczepan otwiera pochód tych, którzy w ciągu wieków byli prześladowani, cierpieli, oddali życie za Mistrza. Męczeństwo nie odeszło do lamusa historii. Dziś religia chrześcijańska jest najbardziej dyskryminowaną religią na świecie. 230 milionów wyznawców Chrystusa pada ofiarą wrogości i męczeństwa. 80 procent prześladowanych z powodu wyznawanej wiary, to chrześcijanie. W społeczeństwach, gdzie wyznawcy Chrystusa są mniejszością, ich prawa powszechnie się łamie, a wiernych pozbawia jakiejkolwiek możliwości obrony; tam zaś, gdzie są większością,
5.W piątek, 30 grudnia, a nie jak zwykle w niedzielę, w którą tym razem przypadnie uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.  Na Mszy św. wieczornej o godz. 17,oo  -  na którą serdecznie zapraszam -  modlić się będziemy w intencji rodzin  naszej parafii.
6.W oktawie Bożego Narodzenia przypadają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta. We wtorek, 27 grudnia, świętego Jana Apostoła, umiłowanego ucznia Pana Jezusa. A w środę, 28 grudnia, w liturgii wspominamy świętych Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także Dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych.

7.W ostatni dzień roku kalendarzowego, tzw. Sylwester,  zapraszam na nabożeństwo dziękczynne połączone  z  Mszą św.  o godz. 16,oo. Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną.

8.Od Świąt Bożego Narodzenia  Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane o godz. 17,oo, tj.  - wg czasu zimowego.

9.Odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę rozpoczniemy po Nowym Roku.                         10. W Uroczystość Trzech Króli - 6. stycznia - zapraszam do naszego kościoła o godz. 11,oo na Mszę św,  na której wystąpi chór "Imo Pectore" oraz bezpośrednio po Mszy św. na 0 koncert kolęd o godz. 11,oo,  na który zapraszam tycg co byli na Mszy św.  rannej lub przyjdą wcześniej na godz. 11,30.
11.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności -„Szczęść Boże”.
11.Na radosne dni Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć serdeczne życzenia wszystkim Gościom  oraz  Parafianom.    Do życzeń wszystkiego, co najbardziej potrzebne i dobre dołączają się władze naszego miasta i powiatu.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem.
2.Tempo przygotowań przedświątecznych staje się coraz szybsze. Wędrówki z choinkami, wyjazdy rodziców w poszukiwaniu prezentów, poprzedzone wsłuchiwaniem się w marzenia milusińskich i przeglądaniem wydruków z kont, wysyłanie życzeń. Czas się zagęszcza, działań coraz więcej: bo jeszcze to i tamto trzeba zrobić... Świat coraz bardziej przypomina choinkę, z wielością bombek i światełek oraz nieustannym globalnie nudnym brzdękiem „Merry Christmas”, a nie cichą, trudną, acz pełną radosnego oczekiwania drogę do Betlejem.
Warunkiem tej drogi, nawet pośród sympatycznych błyskotek, jest przyjęcie Obecności. Przyjęła Ją Maryja – „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Zgodziła się na Inną Obecność Boga w swoim życiu, na przyjęcie Słowa, na bycie Matką Mesjasza – Jezusa Chrystusa. Przyjęcie przez Maryję było ciche, nieznane, odległe od tego, co jej współczesnym wydawało się najważniejsze dla ich losu, dla losów ich świata. Objawienie tej Obecności, objawienie Jezusa Chrystusa światu, zaczęło się w betlejemską noc narodzin. Maryja miała świadomość, że to wielkie działanie Boga, otoczenie i przeniknięcie Jej życia Bożą Obecnością zmieniło je. Pozwoliło na radość – „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch w Bogu moim Zbawcy. (...) Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.
Radością swą Maryja dzieliła się z Elżbietą, z Józefem, później – w ową cichą, świętą noc – włączyli się w nią i pasterze. Nigdy jednak nie była to radość oderwana od pełnej świadomości jej źródła – od Obecności.
Liturgia ostatnich dni Adwentu zaprasza nas do nauki takiego właśnie nierozdzielania, nieodrywania tego, co przeżywane wewnątrz, od tego, co zewnętrzne, radosne, pełne dźwięków, zapachów i tak koniecznej, zapobiegliwej krzątaniny.
Co więcej: uczy, że pomimo zglobalizowanych świątecznych igrzysk konsumowania, rozgrywanych w przestrzeniach naszych miast, warto dostrzegać w prostych przedmiotach, zapełniających w tym świątecznym czasie nasz dom, nasz stół, znak radości z tej przedziwnej Obecności. Wtedy każda obecność, nawet trudna, będzie akceptowana, a puste miejsce przy stole – znakiem otwarcia na nią.
Jest jeszcze do zbadania, czy jestem już otwarty na radość i na jej źródło – Obecność. Jeśli w sercu więcej jest błyskotek niż ciszy wskazującej na Obecność, to warto coś zmienić. Niedawno jeden z moich współbraci rozdawał na ulicach Wiednia bon promocyjny na spowiedź adwentową. Znalazł się na niej krótki rachunek sumienia oraz warunki dobrej spowiedzi. W Polsce nie potrzeba jeszcze takich akcji, ale nie zawadzi sobie przypomnieć, że spowiedź to wspaniała promocja Obecności.
3.Roraty od  wtorku  do  piątku  o  godz. 18,oo.
4.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  oraz  roraty na  godz. 18,oo.
5.Liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy Pasterką  -  Mszą św. o północy. Wcześniej w naszych domach i wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Na stole nakrytym białym obrusem ustawiamy krzyż i świece (najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Kładziemy Pismo Święte i opłatki. Tradycja nakazuje zostawić jedno miejsce wolne. To symbol naszej pamięci o samotnych, bezdomnych, o tych, z którymi nie możemy być z różnych powodów razem, także o naszych bliskich zmarłych. Zadbajmy o odświętny strój. Świętowanie wymaga przygotowania i zaangażowania wszystkich domowników. Odczytanie Ewangelii o Bożym Narodzeniu przypomina nam prawdę, że Bóg chce zamieszkać także w naszym domu. To najważniejszy moment tej domowej celebracji. Nie może jej zabraknąć. Najlepiej, jeśli modlitwę przy wigilijnym stole prowadzi ojciec.
6.Przed pasterką zapraszam na nabożeństwo Adwentowe,  które rozpoczniemy 10 minut przed północą.
7.W I dzień Świąt Narodzenia Pańskiego Msze św. zostaną odprawione  o godz.10,oo  i  11,3o; nie będzie Mszy św. o godz. 8,oo. Dzieci zapraszam na otwarcie żłobka na godz. 11,3o.
Wierni, którzy przystąpią do Komunii św. podczas pasterki, mogą przyjąć Komunię św. również podczas jednej z Mszy św. w pierwsze Święto Bożego Narodzenia.
8.W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w poniedziałek,  26 grudnia, będziemy celebrować święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tradycyjnie tego dnia w koś¬ciołach całej Polski składamy ofiary na potrzeby szkolnictwa katolickiego,  m.in. na KUL.
9.Od świąt Bożego Narodzenia Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane o godz. 17,oo.
10.Chorych i osoby starsze, które zostały zgłoszone, odwiedzę  23 grudnia (w piątek) od godz. 10,oo.  do  14,oo.
11.W ostatni dzień roku kalendarzowego,  w Sylwestra,  zapraszam na Mszą św.  z  nabożeństwem dziękczynnym o godz. 16,oo.
12.W Biurze Parafialnym można zamawiać i rezerwować intencje mszalne na ten i przyszły już  rok 2012. Jest jeszcze opłatek wigilijny.
13.Odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę, rozpoczniemy po Nowym Roku w poniedziałek  2 stycznia 2012 r. Szczegółowy plan kolęd wywieszony będzie w  gablocie przed kościołem i w przedsionku kościoła.  Ofiary kolędowe, tak jak w zeszłym roku, przeznaczone są na budowę kościoła.
14.Przed kościołem  u  ministrantów można kupić czasopisma  religijne : „Pielgrzym”,  „W Rodzinie”  oraz inne pisma misyjne i młodzieżowe.
15.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności. -„Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W  grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem.
2.W dzisiejszą niedzielę,  tj. drugą niedzielę miesiąca, modlimy się o szczęśliwą budowę kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców.  Kolekta  - na miarę możliwości  - przeznaczona jest również na budowę kościoła. Za modlitwę do miłosierdzia Bożego o łaskę wytrwania w budowie,  za modlitwę w intencji wszystkich ofiarodawców oraz  składaną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
3.To już połowa Adwentu. W tym tygodniu, a dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia. Niedziela dzisiejsza nosi nazwę Gaudete – „Radujcie się!”. Nazwa ma swoje źródło w Biblii, w znanym nam tekście świętego Pawła do Filipian  -  „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.
4.Na roraty od wtorku do piątką zapraszam całą rodzinę parafialną (dzieci,  młodzież i dorosłych) o godz. 18,oo, ponieważ od poniedziałku rozpoczynamy pomoc w konfesjonale w parafiach naszego dekanatu. Msze święte wieczorne i nabożeństwa od tego tygodnia,  aż do Bożego Narodzenia będą wieczorem o godz. 18,oo.
5.W dzisiejszej Ewangelii uderza nas pełna pokory, a zarazem wielkiej pasji, postawa Jana Chrzciciela. Zaprzecza on, jakoby miał być Mesjaszem, zaprzecza, jakoby był wielkim prorokiem Eliaszem, i nawet nie chce być poczytany w ogóle za proroka. Zgadza się być jedynie „głosem” proroka: „Jam głos wołającego na pustyni: «prostujcie drogę Pańską»”. Oto jak uniża się aż trzy razy wobec innych, a następnie także i wobec Tego, którego przyjście zapowiada, gdy wyznaje, iż „nie jest godny odwiązać rzemyka u Jego sandała”, nie jest godny być Jego sługą.
Owa skromność nie gasi jednakże w Janie jego pragnienia, „by wszyscy uwierzyli przez niego” w Jezusa, Zbawiciela.Podobnie jak Jan Chrzciciel, także i my otrzymaliśmy Ducha Świętego podczas chrztu św., w sakramencie bierzmowania i otrzymujemy Go ciągle, gdy modlimy się o Niego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej uzdalnia nas do wyznawania, że Jezus jest Panem i Zbawicielem.  Chrystus
udziela nam swego Ducha i posyła nas, abyśmy włączyli się aktywnie w dzieło nowej ewangelizacji świata, do której tyle razy wzywał bł. Jan Paweł II. Nikt z nas nie powinien gasić w sobie owego Ducha i ograniczyć się jedynie do postawy odbiorcy środków zbawienia. Przeciwnie, każdy jest wezwany, aby okazać się odpowiedzialnym za zbawienie braci i sióstr. Oby ktoś uwierzył przeze mnie w Chrystusa, oby ktoś uwierzył przez nas – oto moje i nasze zadanie w tym adwencie.
6.Dzisiaj rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie ro-dzin. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła. Nie lekceważmy współczesnych za-grożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary.
7.Każdego  13 dnia miesiąca zapraszam serdecznie na nabożeństwa Fatimskie, które  od maja do października odprawiane są o godz. 21,oo  w połączeniu z Apelem Maryjnym i procesją światła dookoła kościoła.  Od listopada do kwietnia nie ma procesji i Apelu wieczornego. W tym okresie nabożeństwo Fatimskie od-bywa się w kościele  w połączeniu ze Mszą św. wieczorną.                                                                                                          
8.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• we wtorek, 13 grudnia – święta Łucja. Jest patronką ociemniałych;
• w środę, 14 grudnia – święty Jan od Krzyża, żyjący w XVI wieku .
9.Spowiedź  adwentowa w naszej parafii z udziałem kapłanów naszego deka-natu odbędzie się w czwartek, tj. 15  grudnia   od godz. 16,oo.  do  godz.. 18,oo (z przerwą od godz. 17,oo.  do  17,3o).
10.Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza mieszkańców Ziemi Tucholskiej na obchody 30 rocznicy stanu wojennego: 13 grudnia o godz. 17.00 w koście-le p.w. Bożego Ciała. Msza św. z wprowadzeniem relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki; natomiast 15 grudnia o godz. 18.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury – koncert „Dla wszystkich ten kraj stworzony”.
11.W Biurze Parafialnym można zaopatrywać się w opłatek wigilijny oraz za-mawiać intencje mszalne na rok 2012 r. Są jeszcze wolne intencje na najbliższe dni tego roku.
12.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i wznowiony miesięcznik „W rodzinie” oraz  inne czasopisma religijne o tematyce misyjnej i młodzieżowej. Są też  świece wigilijne,  które można nabyć u ministrantów  przed kościołem.
13.Wszystkim tym, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności -„Szczęść Boże”.

1.W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem.
2.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli w myśli Ewangelii stawia przed nami pytanie:  jak wygląda moja wiara w przyjście Pana Jezusa,  którego mam przywitać w dzień Bożego Narodzenia ? Przypomnijmy, że była to wiara w to, co sam Bóg przygotowuje dla swojego ludu. Wiara w zapowiedzi, na spełnienie których trzeba było naprawdę długo czekać. To było oczekiwanie na spełnienie obietnic, które mogły czasem wydawać się po prostu niewyobrażalne, nie do uwierzenia... a jednak one się spełniły. Po wielu latach bowiem Naród Wybrany doszedł do ziemi obiecanej.
Czy my jeszcze czekamy na spełnienie się obietnic Boga wobec nas – albo chociaż wiemy, jakie one są? Czy nie jesteśmy zmęczeni już tym oczekiwaniem? Chrystus, mówiąc o życiu duchowym, często odwoływał się do analogii z życiem roślin czy z wewnętrznymi stanami i przeżyciami człowieka. Idąc za tymi analogiami, zapytajmy: czy nie jesteśmy już zmęczeni tym czekaniem, tą wiarą? Skoro chrześcijanin bywa zmęczony fizycznie, psychicznie, czy może być również zmęczony duchowo?
Jezus przewidział takie stany zniechęcenia i zmęczenia. Mówił np. o pannach, które nie czuwały i były przez to nierozsądne (w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka: głupie). Mówił o zarządcach winnicy, którzy nie chcieli przyjścia samego właściciela.  Taka obojętność i zwątpienie wzmacniane są wpływem tego świata, który podpowiada, że człowiek nic od Boga nie może otrzymać, że Bóg nic nie daje i coraz mniej można od Niego oczekiwać. Nie dajmy się opleść takiemu myśleniu. Oczekujmy wiele od Boga. Oczekujmy Jego samego.
3.Dzisiaj,  w  II niedzielę Adwentu, kościół obchodzi Dzień modlitwy i pomocy materialnej dla katolików na Wschodzie. Przed kościołami w całej Polsce odbywają się zbiórki do puszek na ten cel.
4.Podczas Adwentu uczestniczymy w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom przez nabywanie świec wigilijnych. Świece można nabyć przed kościołem u ministrantów,  wraz z czasopismami religijnymi,  w cenie 5 zł . Ofiary ze sprzedaży świec są przeznaczone dla biednych rodzin, sierot, bezdomnych i samotnych.
5.Dziś na wieńcu adwentowym zapłonęła druga świeca, która przypomina nam o rozpoczętym już drugim tygodniu w czuwaniu na przyjście Zbawiciela świata.
6.Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zapraszam do licznego udziału w roratach, odprawianych w naszym kościele codziennie od wtorku do piątku o godz. 17,oo.
7.We wtorek, 6 grudnia, przypada wspomnienie świętego Mikołaja. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obradujemy prezentami nasze dzieci i bliskich.
8.W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O godz. 17,oo.  będzie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich rodzin naszej parafii. Postarajmy się uczestniczyć tego dnia we Mszy Świętej i zachowajmy jego świąteczny charakter.
9.Spowiedź  adwentowa w naszej parafii z udziałem kapłanów naszego dekanatu odbędzie się w czwartek, tj. 15  grudnia   od godz. 16,oo.  do  godz.. 18,oo (z przerwą od godz. 17,oo.  do  17,3o).
10.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:

• we wtorek, 6 grudnia – święty Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku
• w środę, 7 grudnia – święty Ambroży  -  patron pszczelarzy.  
• w piątek, 9 grudnia – święty Jan Diego.
11.W przyszłą niedzielę,  tj. drugą niedzielę miesiąca, modlić się będziemy o szczęśliwą budowę kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców.  Kolekta  - na miarę możliwości  - przeznaczona jest na budowę kościoła.
12.Wszystkim tym, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności -„Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Więcej artykułów…