1.W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego.
2.Z dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że Jezus poszukiwany był przez wszystkich w Kafarnaum i że nie dał się zatrzymać w tej miejscowości, lecz poszedł dalej, aby głosić Dobrą Nowinę oraz uzdrawiać innych w Galilei. Naśladowanie Jezusa wymaga od nas postawy otwartości wobec każdego.
„W świecie niejako rozłożonym na części i chorym na specjalizację” – naucza Benedykt XVI – „kapłan winien pozostać człowiekiem całości, człowiekiem, który podtrzymuje człowieczeństwo od wewnątrz (...), tym kto ma być (...) wszystkim dla wszystkich”. Dobry Bóg bowiem nie ogranicza się do jakiejś jednej wybranej kategorii osób, lecz „sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi (...), a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Każdy, kto choć trochę doświadczył miłości Chrystusa, dla której nie ma granic, winien sobie często zadawać pytanie: co czynię, aby jak największej liczbie osób pomóc zbliżyć się do Jezusa?
Przezwyciężajmy więc nasze ograniczenia, w które wtłaczają nas przyzwyczajenia, specjalizacje zawodowe, opinie, schematy kulturowe itp., by na podobieństwo doskonałego naśladowcy Chrystusa, św. Pawła, stawać się „wszystkim dla wszystkich”. Otwierajmy nasze serca na nieskończoną miłość Boga i rozszerzajmy je na innych, by ich pozyskać dla Chrystusa. Niech przynaglają nas do tego otwarte dla wszystkich ramiona Chrystusa, który dał się ukrzyżować za każdego bez wyjątku.
3.W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą odprawimy po Mszy św. o godz. 17.00.
4.W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń „Po górach, dolinach”. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak się też stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.
5.W niedzielę, 12 lutego od godz. 16.00 przy hali sportowej w Cekcynie będzie można oddać krew w specjalnym krwiobusie PCK z Bydgoszczy. Atrakcją tej akcji będzie mecz: policja, ochotnicza straż pożarna i księża.
6.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• w poniedziałek, 6 lutego – święty Paweł Miki i towarzyszy, męczennicy japońscy. Żyli w XVI wieku. Niech modlitwa za ich wstawiennictwem przyczyni się do rozkwitu chrześcijaństwa w Azji oraz do zaprzestania prześladowań Kościoła w Chinach;
• W piątek, 10 lutego – święta Scholastyka, siostra świętego Benedykta. Żyła w VI wieku. Już w dzieciństwie poświęciła się wyłącznie Bogu i była dla swojego brata wsparciem w jego wielkim dziele tworzenia reguły zakonnej.
7.W przyszłą  2  niedzielę miesiąca  dnia  12 lutego zapraszam do modlitwy w intencji budowy naszego kościoła oraz w intencji wszystkich ofiarodawców.  Kolekta z tej niedzieli przeznaczona będzie na budowę kościoła. Serdecznie polecam ten cel ofiarności na miarę możliwości.
8.Przed kościołem u ministrantów można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i wznowiony miesięcznik „W rodzinie” oraz  inne czasopisma religijne o tematyce misyjnej i młodzieżowej.
9.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii


1.W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego.
2.„Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień” – te życzenia św. Pawła z dzisiejszego drugiego czytania stają się możliwe do zrealizowania tylko dzięki Bożej mocy Chrystusa. To On w synagodze w Kafarnaum opętanego uwalnia od ducha nieczystego. To On jest w stanie rozkazywać mocom piekielnym i one są Mu posłuszne. A idąc dalej tym torem myślenia – to dzięki woli Bożej i Jezusowej mocy takie samo dobro może dokonywać się w życiu każdego człowieka. Pan Jezus po raz kolejny uświadamia wszystkim, że jako Syn Boga na ziemi, może i chce ingerować w nasze życie, aby je zmieniać na lepsze. Trzeba tylko w Jezusie zobaczyć Tego, o którym krzyczał opętany: „Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
A dzisiaj co obserwujemy? Próbuje się podważać Boskość i świętość Jezusa. Widzimy jak trudno ludziom wiarę w świętość Jezusa potwierdzić swoją obecnością na niedzielnej Mszy św. A właśnie podczas niej dokonują się takie uzdrowienia jak kiedyś w synagodze w Kafarnaum. To podczas Mszy św. mamy możność bycia najbliżej świętości i Boskości Jezusa. To podczas Mszy św. możemy dotknąć Go swoimi ustami i zjednoczyć się z Nim.
I co z tego? Tylko to, że mimo dręczących nas utrapień, cierpień, trosk i kłopotów – uwolnienia od tego wszystkiego szukamy u wróżek, znachorów, w kartach i wróżbach, a nie u Tego, który naucza z mocą.
Jeśli szukasz uwolnienia od tego, co niesie cywilizacja nie zawsze przyjazna człowiekowi, co daje technika coraz bardziej nas ogłupiająca – idź do Chrystusa, posłuchaj Jego słów wypowiadanych z mocą, daj Mu działać w twoim życiu i bądź Mu posłuszny. I to tyle, albo aż tyle.
3.Dzisiaj po raz 59 obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych. Choroba ta dotyka głownie najuboższych. Najczęściej chorymi na trąd opiekują się chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich duchowo i materialnie.
4.Dzisiaj po Mszy o godz. 11,30  zapraszam na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu solistów  i zespołów Tucholskiego Ośrodka  Kultury.
5.W miniony czwartek zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę, serdeczne przyjęcie oraz za podzielenie się codziennymi radościami i troskami. Serdecznie dziękuję za ofiary złożone w czasie odwiedzin kolędowych, które w całości są przeznaczone na budowę naszego kościoła.
6.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.00.
7.W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. Jest to również dzień życia konsekrowanego. Pamiętajmy tego dnia o szczególnej modlitwie w intencji wszystkich sióstr, braci i kapłanów zakonnych. Msza tego dnia zostanie odprawiona o godz. 17.00. Kolekta zbierana tego dnia przeznaczona będzie na potrzeby klasztorów kontemplacyjnych.
8.W piątek, 3 lutego przypada wspomnienie świętego Błażeja, biskupa i męczennika, patrona wstawiającego się za cierpiącymi na choroby gardła. Tego dnia na zakończenie Mszy Świętej będziemy mogli przyjąć specjalne błogosławieństwo za przyczyną tego świętego.
9.W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
•Pierwszy Czwartek - dzień ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii. W tym dniu przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, dlatego w ramach modlitwy za kapłanów zapraszam na Mszę o godz. 17.00.
•W Pierwszy Piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 16.00. Msza z udziałem dzieci o godz. 17.00. Tego dnia wspominamy również św. Błażeja, patrona od chorób gardła. Podczas Mszy o godz. 17,oo specjalne błogosławieństwo dla cierpiących na choroby gardła.
•Pierwsza Sobota modlimy się w intencji wszystkich rodzin parafi za przyczyna Serca Niepokalanej. Tego dnia odwiedzę tez chorych w godzinach od 10,oo.  do  14,oo.
10.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• we wtorek - św. Jana Bosko,
prezbitera - założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek
• w czwartek - święto Ofiarowania Pańskiego
• w piątek – święty Błażej, żyjący w IV wieku biskup Sebasty w Armenii i męczennik, patron wstawiający się za cierpiącymi na choroby gardła.
11.Przed kościołem u ministrantów można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i wznowiony miesięcznik „W rodzinie” oraz  inne czasopisma religijne o tematyce misyjnej i młodzieżowej.
12.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
2.Słowo Boże dzisiejszej niedzieli przynagla nas do tego, byśmy nie odkładali na później Bożych spraw. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jezus wzywa nas, byśmy nie czekali na inny bardziej odpowiedni moment czy okoliczności.
Określenie czas się wypełnił  ma wiele znaczeń. Po pierwsze, to moment przyjścia na świat Syna Bożego, który odkrywa przed nami nową, wspaniałą perspektywę życia w bliskości i przyjaźni z Bogiem. Po drugie, to pełnia łaski odkupienia, którą możemy otrzymać. Po trzecie – ostrzeżenie, jakie Bóg kieruje do mnie, bym uświadomił sobie, że już najwyższy czas coś zmienić w życiu, że za dużo w nim zła i niewierności. Po czwarte, jest to także zaproszenie, bym jeszcze bardziej zaangażował się w dobro, które jest wokół mnie i zrealizował wreszcie dobre zamiary i postanowienia, jakie noszę w sercu.
Wiemy jak niebezpieczne jest zwlekanie. Bywa, że niszczy ono więzi międzyludzkie, hamuje rozwój, sprawia, że gubimy się w życiu i zostajemy w tyle. Dlatego nie czekajmy na lepszy czas z nawróceniem, pojednaniem z drugim człowiekiem, spowiedzią czy modlitwą.
Wsłuchując się w dzisiejszą liturgię Słowa, warto zastanowić się, czy nie zostaliśmy przypadkiem dotknięci duchową obojętnością ?
3.Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia.
4.Dziś Dzień Dziadka. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o dziadkach.
5.W środę, 25 stycznia obchodzimy święto nawrócenia świętego Pawła, upamiętniające wydarzenia pod Damaszkiem, gdy Pan Jezus ukazał się prześladowcy chrześcijan, Szawłowi, który odtąd stał się największym apostołem pogan, Pawłem.
6.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• we wtorek, 24 stycznia – święty Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej;
• w czwartek, 26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus, uczniowie i współpracownicy świętego Pawła, który skierował do nich listy zawierające ważne polecenia zarówno dla pasterzy, jak i wiernych;
• w piątek, 27 stycznia – błogosławiony Jerzy Matulewicz, odnowiciel zakonu Marianów, biskup wileński. Jego beatyfikacja odbyła się w Watykanie podczas obchodów 600-lecia chrztu Litwy. Prośmy go, by przyczynił się do budowania jak najlepszych relacji między Polską i Litwą;
• w sobotę, 28 stycznia – święty Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła i jeden z najwybitniejszych filozofów w dziejach kultury europejskie. Jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła.
7.Za tydzień, w ostatnią niedzielę śpiewania kolęd  w dniu   29. stycznia  o godz.  12, 15  ( tj. po Mszy św. o godz. 11,3o) zapraszam wszystkich na  Koncert  kolęd i pastorałek  w  wykonaniu solistów i zespołów  Tucholskiego  Ośrodka  Kultury.
8.Plan kolęd  na ostatni tydzień został wywieszony w  przedsionku kościoła oraz na tablicy ogłoszeń przed kościołem.  
9.Przed kościołem u ministrantów można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i wznowiony miesięcznik „W rodzinie” oraz  inne czasopisma religijne o tematyce misyjnej i młodzieżowej.
10.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
2.Ewangelia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do dzielenia się Prawdą – Jezusem. Jeśli ktoś odnajdzie sens życia lub jakąś prawdę czy inne dobro, to albo chce je zachować dla siebie albo chce się nim podzielić. Zachowując dobro i prawdę dla siebie, sami je w jakimś sensie niweczymy i tracimy, dając tym samym dowód, że nie są to wartości prawdziwe.
Jan Chrzciciel oraz jego uczniowie dali dowód, że odnaleźli prawdziwe dobro i byli wystarczająco dojrzali na przyjęcie go, a raczej na przyjęcie Tego, Kogo odnaleźli. Po czym możemy to poznać? Po tym chociażby, że natychmiast dzielą się swym odkryciem z innymi. Jan Chrzciciel osiąga najwyższy dla nauczycieli stopień doskonałości. Nie chce własnych wychowanków zachować dla siebie: wskazuje im Jezusa – odnalezioną Prawdę i wydaje polecenie, aby poszli za Nim. Oni, jak widać, doskonale przygotowani przez Jana, bezzwłocznie wykonują to polecenie, a następnie jeden z nich – św. Andrzej przyprowadza do Jezusa swego brata.
Jan Budziaszek, autor wielu już tomików Dzienniczka Perkusisty, często powtarza, że najważniejszą wiadomością dla każdego katolika jest ewangelia z danego dnia. Czasem jej odczytywanie nazywa się proklamowaniem, czyli uroczystym głoszeniem. Słowo Boże jest pełne mocy i jeśli tylko na to pozwolimy, jest skuteczne.
Co zatem dla mnie i dla Ciebie wynika ze słów, które dzisiaj otrzymaliśmy w darze? Co pod ich wpływem mamy zmienić w swoim postępowaniu? Komu pomóc przez ukazanie mu ewangelicznych rozwiązań? Trzeba nam z wdzięcznością przyjąć słowa Jezusa, wprowadzać je w życie i głosić innym.
3.Dziękuję serdecznie za dzisiejsze ofiary, które są przeznaczone na nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.
4.Dziś obchodzimy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy i zarobków. Otoczmy ich modlitwą, nie przyczyniajmy dodatkowych zmartwień i starajmy się wybaczyć wszystkie urazy i nieporozumienia, które narosły przez czas rozłąki.
5.W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
• we wtorek, 17 stycznia – święty Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, słynny pustelnik, który do dziś znajduje wielu naśladowców,  
• w czwartek, 19 stycznia – święty Józef Sebastian Pelczar, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, biskup, wielki krzewiciel kultu Serca Pana Jezusa oraz troskliwy duszpasterz. Żył w latach 1842-1924.
• w sobotę, 21 stycznia – święta Agnieszka, męczennica z pierwszych wieków chrześcijaństwa. W jej wspomnienie papież błogosławi baranki, z których wełny będą utkane paliusze dla nowych metropolitów.
6.Za dwa tygodnie,  w ostatnią niedzielę śpiewania kolęd  w dniu   29. stycznia  o godz.  12, 15 zapraszam wszystkich na  Koncert  kolęd i pastorałek  w  wykonaniu solistów i zespołów  Tucholskiego  Ośrodka  Kultury.
7.Plan kolęd,  który znajduje się w przedsionku kościoła oraz na tablicy ogłoszeń przed kościołem  jest następujący:
8.Przed kościołem u ministrantów można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i wznowiony miesięcznik „W rodzinie” oraz  inne czasopisma religijne o tematyce misyjnej i młodzieżowej.
9.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold

1. W obecnym miesiącu  łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
2.    Składam serdeczne Bóg zapłać za modlitwę do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny oraz ofiary złożone dziś na tacę, które przeznaczone są na budowę kościoła.
3.    Przeżywana dziś w Kościele niedziela Chrztu Pańskiego kieruje naszą uwagę na Chrystusa rozpoczynającego publiczną działalność i dzieło zbawienia, w które zostaliśmy włączeni przez sakrament chrztu. Niech więc to święto będzie okazją do wspomnienia naszego chrztu świętego i wynikających z niego konsekwencji.
4.    Dzisiejsza niedziela Chrztu Chrystusa kończy w Kościele liturgiczny czas Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczyna się czas w ciągu roku. Świąteczny wystrój i śpiew kolęd pozostanie jednak jeszcze do Święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.
5.    Liturgia słowa Bożego  wskazuje nam moc chrztu świętego. Jezus, od momentu przyjęcia chrztu nad Jordanem z rąk Jana Chrzciciela, namaszczony Duchem Świętym i mocą, przystąpił do pełnienia swej misji zbawczej. Wtedy też przez Boga obwieszczone zostało ludziom, iż Jezus jest umiłowanym Jego Synem, w Nim ma On upodobanie.
Głos, który rozległ się nad Jezusem, treścią tego, co obwieszczał, nawiązywał do proroctwa objawionego Ludowi Bożemu Starego Przymierza przez Boga za pośrednictwem Księgi Izajasza. Proroctwo to jest nam dziś przypomniane w pierwszym czytaniu. Ten fragment Księgi Izajasza, napisany w połowie VI w. przed Chr., objawił tożsamość Mesjasza oraz ujawnił czego i w jaki sposób miał On dokonać, czyli po czym można będzie Go rozpoznać. Z treści wspomnianej Księgi wynika, iż pełen Ducha Bożego Mesjasz miał być Sługą Bożym, przez Boga podtrzymywanym i wybranym. Kimś, w kim Bóg miał mieć upodobanie, tzn. kogo słowa i czyny Bóg miał w pełni aprobować, którego słowa i czyny miały być zgodne z Jego wolą.
Ułatwieniu rozpoznania w Jezusie z Nazaretu Mesjasza miało też pomóc to, co głosił o Nim św. Jan Chrzciciel: „ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”
Na pewno szczególnym przedmiotem naszej medytacji powinniśmy uczynić dzisiaj także fakt objawienia się w czasie chrztu Jezusa z Nazaretu Trójcy Świętej. Z podobnym objawieniem Trójjedynego Boga spotkaliśmy się wcześniej podczas Zwiastowania.
6.    W piątek przypada 13-ty dzień miesiąca. Na godz. 17,oo.  zapraszamy na nabożeństwo fatimskie w połączeniu ze Mszą świętą.
7.    Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11,30 dzieci z naszej Szkoły  nr 5 przedstawią Jasełka. Za ich przygotowanie składam przede wszystkim małym aktorom oraz za ich przygotowanie p. katechetce Justynie  oraz  śpiew i aranżacje p. Marzenie.
8.    W czasie trwania kolęd Biuro Parafialne czynne jest tylko po Mszy św. wieczornej o godz. 17,oo  we wszystkie środy i soboty oraz  po Mszach św. w niedzielę i święta.
9.    Trwają  odwiedziny  duszpasterska zwana „kolędą”. Plan kolęd na najbliższy tydzień jest podany w ogłoszeniach na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła i na zewnątrz. Również całościowy zamieszczony jest na parafialnej stronie internetowej „parafiarudzkimost.pl”.
10.    Bardzo proszę o zamawianie intencji mszalnych z okazji rocznic śmierci, urodzin, imienin czy wszelkich jubileuszy z pewnym wyprzedzeniem.
11.    Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na  nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.
12.    Zachęcam do nabywania prasy katolickiej u ministrantów przed kościołem.  Polecam nowy numer Pielgrzyma oraz inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
13.    Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W obecnym miesiącu  łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
2.Składam serdeczne Bóg zapłać za modlitwę do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny oraz ofiary złożone dziś na tacę, które przeznaczone są na budowę kościoła.
3.Przeżywana dziś w Kościele niedziela Chrztu Pańskiego kieruje naszą uwagę na Chrystusa rozpoczynającego publiczną działalność i dzieło zbawienia, w które zostaliśmy włączeni przez sakrament chrztu. Niech więc to święto będzie okazją do wspomnienia naszego chrztu świętego i wynikających z niego konsekwencji.
4.Dzisiejsza niedziela Chrztu Chrystusa kończy w Kościele liturgiczny czas Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczyna się czas w ciągu roku. Świąteczny wystrój i śpiew kolęd pozostanie jednak jeszcze do Święta Ofiarowani a Pańskiego, 2 lutego.
5.Liturgia słowa Bożego  wskazuje nam moc chrztu świętego. Jezus, odmomentu przyjęcia chrztu nad Jordanem z rąk Jana Chrzciciela, namaszczony Duchem Świętym i mocą, przystąpił do pełnienia swej misji zbawczej. Wtedy też przez Boga obwieszczone zostało ludziom, iż Jezus jest umiłowanym Jego Synem, w Nim ma On upodobanie.
Głos, który rozległ się nad Jezusem, treścią tego, co obwieszczał, nawiązywał do proroctwa objawionego Ludowi Bożemu Starego Przymierza przez Boga za pośrednictwem Księgi Izajasza. Proroctwo to jest nam dziś przypomniane w pierwszym czytaniuTen fragment Księgi Izajasza, napisany w połowie VI w. przed Chr., objawił tożsamość Mesjasza oraz ujawnił czego i w jaki sposób miał On dokonać, czyli po czym można będzie Go rozpoznać. Z treści wspomnianej Księgi wynika, iż pełen Ducha Bożego Mesjasz miał być Sługą Bożym, przez Boga podtrzymywanym i wybranym. Kimś, w kim Bóg miał mieć upodobanie, tzn. kogo słowa i czyny Bóg miał w pełni aprobować, którego słowa i czyny miały być zgodne z Jego wolą.
Ułatwieniu rozpoznania w Jezusie z Nazaretu Mesjasza miało też pomóc to, co głosił o Nim św. Jan Chrzciciel: „ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”
Na pewno szczególnym przedmiotem naszej medytacji powinniśmy uczynić dzisiaj także fakt objawienia się w czasie chrztu Jezusa z Nazaretu Trójcy Świętej. Z podobnym objawieniem Trójjedynego Boga spotkaliśmy się wcześniej podczas Zwiastowania.
6.W piątek przypada 13-ty dzień miesiąca. Na godz. 17,oo.  zapraszamy na nabożeństwo fatimskie w połączeniu ze Mszą świętą.
7.Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11,30 dzieci z naszej Szkoły  nr 5 przedstawią Jasełka. Za ich przygotowanie składam przede wszystkim małym aktorom oraz za ich przygotowanie p. katechetce Justynie  oraz  śpiew i aranżacje p. Marzenie.
8.W czasie trwania kolęd Biuro Parafialne czynne jest tylko po Mszy św. wieczornej o godz. 17,oo  we wszystkie środy i soboty oraz  po Mszach św. w niedzielę i święta.
9.Trwają  odwiedziny  duszpasterska zwana „kolędą”. Plan kolęd na najbliższy tydzień jest podany w ogłoszeniach na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła i na zewnątrz. Również całościowy zamieszczony jest na parafialnej stronie internetowej „parafiafiarudzkimost.pl”.
10.Bardzo proszę o zamawianie intencji mszalnych z okazji rocznic śmierci, urodzin, imienin czy wszelkich jubileuszy z pewnym wyprzedzeniem.
11.Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na  nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.
12.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej u ministrantów przed kościołem.  Polecam nowy numer Pielgrzyma oraz inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
13.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

1.W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
2.Dziś Nowy Rok i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. W pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego oddajemy cześć Świętej Bożej Rodzicielce. Jest to jednocześnie ósmy dzień od Narodzenia Jezusa, czyli ten, w którym według tradycji żydowskiej każdy chłopiec miał być obrzezany. W ten szczególny dzień dziękujemy Maryi za jej matczyną opiekę nad całą ludzkością i modlimy się, aby orędowała za nami także w nowym 2012 roku.
Poruszająca jest kontemplacyjna postawa Maryi, która – jak pisze św. Łukasz, „wszystkie sprawy zachowywała i rozważała w swoim sercu”. Takie zachowanie ma ogromne znaczenie w dzisiejszym pełnym zgiełku i tak bardzo „przegadanym” świecie. Wielu z nas skarży się przecież, że w życiu codziennym nie ma czasu na modlitwę, chwile zadumy czy na autentyczne przyjaźnie. Jednocześnie ciągle dajemy się bombardować potokiem informacji albo przypadkowymi dźwiękami, płynącymi z mediów czy zgiełku ulicy. Spójrzmy na Maryję z dzisiejszej Ewangelii. Wokół niej dzieje się tak dużo: przybyli oto gwarni pasterze, pojawiła się gwiazda na niebie, wkrótce do Betlejem dotrą Trzej Królowie. W tym samym czasie Herod zaczyna czyhać na życie nowonarodzonego Mesjasza. Maryja jednak trwa w wyciszeniu i rozważa, co wielkiego Bóg dokonuje w jej życiu.
Matka Boża przez swoją postawę wyraźnie pokazuje, co tak naprawdę jest ważne. Chodzi o nasze życie duchowe i zdolność patrzenia do wnętrza serca. Gdy tak postępujemy, stajemy się autentycznie silni i żadne zewnętrzne czynniki nie są w stanie nas zdominować.
3.U progu Nowego Roku 2012 składam wszystkim obecnym na Mszy sw. – Gościom i Parafianom wszelkiej pomyślności: zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń.
4.W tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
• pierwszy czwartek miesiąca (5 stycznia)  modlimy się o dobre i liczne  powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
• w piątek (6 stycznia) uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI). Msze św. w porządku niedzielnym – 8,oo.;  10,oo;  11,30. Podczas wszystkich Mszy świętych zostanie poświęcona kreda, którą na drzwiach naszych domów i mieszkań napiszmy litery K+M+B oraz aktualny rok  2012.  W tę uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Na Mszy św. o godz. 10,oo.  wystąpi chór nauczycielski  „Imo pectore”,  a po Mszy św. o godz. 11,oo odbędzie się koncert  kolęd,  na który serdecznie już dzisiaj zapraszam.
• w pierwszą sobotę miesiąca (7 stycznia)  -  modlimy się w intencji wszystkich rodzin.
Chorych i ludzi starszych w miesiącu styczniu odwiedzam w ramach kolędy.
5.Są jeszcze wolne intencje mszalne w styczniu. Gdyby chciał ktoś ofiarować Mszę Świętą za swoich zmarłych czy z okazji rocznic rodzinnych, serdecznie zapraszam do zakrystii lub biura parafialnego.
6.W przyszłą niedzielę  -  drugą w miesiącu – zapraszam do wspólnej modlitwy za przyczyną św. Faustyny do Bożego miłosierdzia w intencji dalszej budowy kościoła  oraz w intencjach ofiarodawców. Kolekta na budowę świątyni na miarę możliwości każdej rodziny.
7.W Uroczystość Trzech Króli  -  6.  stycznia zapraszam na koncert w wykonaniu: Zbigniewa Wodeckiego, Alicji Majewskiej, Anny Pietrzak i Włodzimierza Korcza, który odbędzie się w Parafii Bożego Ciała o godz. 17,oo.
8.Przed kościołem można nabyć nowy numer ”Pielgrzyma” , dwutygodnik  „Rodzinie”  oraz  inne czasopisma misyjne i młodzieżowe.
9.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności -„Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Więcej artykułów…