Warunki uczestnictwa

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.
Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach :

- Soliści
- Duety i zespoły (w tym schole parafialne)

oraz grupach wiekowych :

- dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa)
- młodzież (gimnazjum i szkoły średnie)
- dorośli (studenci i pracujący)
- dopuszcza się we wszystkich kategoriach grupy polskojęzyczne z zagranicy

1. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym (Parafia lub Dom Kultury) do 04. lipca br. pocztą, faksem lub e-mail

2. Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu (nazwa, kategoria, grupa) lub solista (dane osobowe), tytuły 2 zgłoszonych utworów z załączoną płytą CD lub kasetą magnetofonową (wystarczy nagranie amatorskie) oraz tekstem piosenek lub wiersza (w przypadku poezji śpiewanej).

3. Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem (czarnym kolorem dla potrzeb ksero).

4.Próby akustyczne przewidziane są w sobotę od godz. 9.30 do godz. 11.45. Dni festiwalowe rozpoczyna  Msza św. w sobotę o godz. 12. 00 w kościele św. Jakuba, na którą wyjątkowo zapraszam wszystkich uczestników z opiekunami oraz gośćmi,  która będzie w intencji śp. Zbigniewa Wodeckiego. W niedzielę natomiast Mszę św. koncelebrowana o godz. 15.00 zostanie odprawiana w Rudzkim Moście w kościele Opatrzności Bożej w intencji wszystkich uczestników oraz za śp. Zbyszka Wodeckiego.  Przesłuchania  rozpoczną się w sobotę od godz. 13.00 w Książnicy Tucholskiej przy ul. Pocztowej 7 B. Próby akustyczne przed Koncertem Galowym w niedzielę od godz. 13.30 do godz. 14.45 – scena amfiteatru w Tucholi – Rudzkim Moście. Koncert Galowy połączony z uroczystym wręczeniem pucharów wraz z główną nagrodą i Pucharem Grand Prix 2017  oraz nagród tegorocznym laureatom Festiwalowym 2017 odbędzie się w niedzielę dn. 10 lipca br. o godz. 16 na scenie Amfiteatru Leśnego w Tucholi – Rudzkim Moście.

Na zakończenie, jako gwiazda wieczoru, wystąpi  znany w Polsce wokalista spod znaku pop i country Mariusz Kalaga. Obdarzony wspaniałym głosem, stąd często nazywany jest „Roy’em Orbisonem znad Wisły”.

6. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie (w sobotę obiadokolację oraz w niedzielę ciepły posiłek w godzinach popołudniowych w punkcie gastronomicznym amfiteatru leśnego w Tucholi - Rudzkim Moście).  Dojazd na własny koszt. Noclegi z częściową dopłatą (ok.25 zł).

7. Wszyscy, którzy zgłaszają swoją obecność do przesłuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej  biorą udział w przesłuchaniach (nie ma zatem tzw. zakwalifikowania się i jego potwierdzania na piśmie).

8. Prosimy o przygotowanie - wg zał. oryginalnej wersji w wykonaniu autora i solisty Zbigniewa Wodeckiego --  hymnu festiwalowego do wspólnego śpiewu.

Prosimy i nauczenie się hymnu na pamięć, ponieważ wszyscy w tym roku odśpiewamy go, jako nasz dar dla jego kompozytora – Zbigniewa Wodeckiego.

9. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy oraz Puchary.

10. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Przesłuchania oraz koncert laureatów jedynie za zgodą Organizatora Festiwalu mogą być:
- transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV
- rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV   lub film
- fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych
- publikowanie nowych - nagrodzonych - utworów.

ORGANIZATORZY