Warunki uczestnictwa

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.
Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach :

- Soliści
- Duety i zespoły (w tym schole parafialne)

oraz grupach wiekowych :

- dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa)
- młodzież (gimnazjum i szkoły średnie)
- dorośli (studenci i pracujący)
- dopuszcza się we wszystkich kategoriach grupy polskojęzyczne z zagranicy

 1. 1. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym (Parafia lub Dom Kultury) do 27. czerwca  br. pocztą, faksem lub mailem.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu (nazwa, kategoria, grupa) lub solista (dane osobowe), tytuły 2 zgłoszonych utworów z załączoną płytą CD lub kasetą magnetofonową (wystarczy nagranie amatorskie) oraz tekstem piosenek lub wiersza (w przypadku poezji śpiewanej).
 3. Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem (czarnym kolorem dla potrzeb ksero).
 4. Próby akustyczne przewidziane są w sobotę od godz. 9.30 do godz. 11.45. Dni festiwalowe rozpoczyna  Msza św. w sobotę, 7 lipca,  o godz. 12. 00 w kościele św. Jakuba, na którą wyjątkowo zapraszam wszystkich uczestników z opiekunami oraz gośćmi.  Przesłuchania  rozpoczną się w sobotę od godz. 13.30 w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK), Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola;
 5. Próby akustyczne przed Koncertem Galowym w niedzielę od godz. 13.30 do godz. 14.45 – scena amfiteatru w Tucholi – Rudzkim Moście.
 6. 6. Koncert Galowy połączony z uroczystym wręczeniem pucharów wraz z główną nagrodą i Pucharem Grand Prix 2018  oraz nagród tegorocznym laureatom Festiwalowym 2018 odbędzie się w niedzielę dn. 8 lipca br. o godz. 16.30 na scenie Amfiteatru Leśnego w Tucholi – Rudzkim Moście.
 7. Na zakończenie, jako gwiazda wieczoru wystąpi Renata Zarębska) - polska aktorka, kaskaderka i artystka kabaretowa.
 8. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie (w sobotę obiadokolację oraz w niedzielę ciepły posiłek w godzinach popołudniowych w punkcie gastronomicznym amfiteatru leśnego w Tucholi - Rudzkim Moście).  Dojazd na własny koszt. Noclegi z częściową dopłatą (ok.25 zł).
 9. 9. Wszyscy, którzy zgłaszają swoją obecność do przesłuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej  biorą udział w przesłuchaniach (nie ma zatem tzw. zakwalifikowania się i jego potwierdzania na piśmie).
 10. Prosimy o przygotowanie z pamięci - wg zał. oryginalnej wersji w wykonaniu autora i solisty Zbigniewa Wodeckiego --  hymnu festiwalowego do wspólnego śpiewu.
 11. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy oraz Puchary.
 12. 12. Decyzje Jury są ostateczne.
 13. Przesłuchania oraz koncert laureatów jedynie za zgodą Organizatora Festiwalu mogą być:
  - transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV
  - rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV   lub film
  - fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych
  - publikowanie nowych - nagrodzonych - utworów.

ORGANIZATORZY