W tym miesiąca w 1 sobotę zapraszam o godz. 15.00 donaszego kościoła w Rudzkim Moście  na kolejną akcję „Promieni Miłosierdzia”. Modlić się będziemy w intencji osób chorych, cierpiących, samotnych i opuszczonych.