W  NIEDZIELĘ  DNIA  14  STYCZNIA 2018 R.
W  NASZEJ  PARAFII   OPATRZNOŚCI  BOŻEJ
NA  MSZY  ŚW.  O  GODZ.  11.30
ORAZ   NA  ZAKOŃCZENIE  MSZY  ŚW.
W  KONCERCIE  KOLĘD  I  PASTORAŁEK

WYSTĄPI
KATOLICKI  CHÓR  NAUCZYCIELSKI
IMO  PECTORE

serdecznie zaprasza
ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii