1. W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

2. Niedziela dzisiejsza poświęcona  jest Św.  Rodzinie z Nazaretu. Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.

3. Dzisiaj też podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski i dary podczas  nabożeństwa dziękczynno-błagalnego o godz. 16,oo Odśpiewamy uroczyste Te Deum (za którego odmówienie w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).

4. W  Nowy  Rok - 1 stycznia 2018  -  obchodzić będziemy Uroczystość  Świętej  Bożej  Rodzicielki, a  zarazem  Światowy Dzień  Pokoju.  Ojciec  Święty  wygłosi  światowe  Orędzie  Urbi et Orbi  ( „Miastu  i  światu”). Msze św. zostaną  odprawione  o  godz.  10,00    oraz  dla  dzieci  o  godz.  11, 3o .

5. W tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
– pierwszy czwartek miesiąca – modlić się będziemy o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
– pierwszy piątek miesiąca  - modlić się będziemy do Najświetszego Serca Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata

- pierwsza sobota miesiąca – modlić się będziemy do Niepokalanego Serca Maryi w intencji rodzin naszej parafii. Tego dnia na zakończenie pochodu „orszaku Trzech Króli” na Rynku - Akcja „Promienie Miłosierdzia”, gdzie będziemy się modlić w intencji naszych rodzin. Serdecznie zapraszamy.

6. W najbliższą sobotę (6 stycznia) przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana w tradycji polskiej świętem Trzech Króli, kiedy to poświęca się kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Ten znak (C + M + B 2018) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat” i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju, zwłaszcza w Roku Wiary.
Świętych Mędrców uważamy za ojców naszej wiary i śpiewamy na ich cześć najpiękniejsze kolędy. W tym dniu pierwszy raz w naszym mieście wyruszy Orszak Trzech Króli, czy­li wielkie, jasełka uliczne z udziałem trzech królów: Korowód z trzema królami na czele oraz Świętą Rodziną wyruszy w sobotę, 6 stycznia o godz. 13.00 sprzed kościoła św. Bartłomieja i przejdzie w stronę placu Wolności. Około godz. 14.45 nastąpi podsumowanie konkursów i wspól­ne śpiewanie kolęd przy szopce. na który już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszam. Nasza parafia otrzymała szczególną rolę przygotowania w pochodzie Świętej Rodziny.

7. Parafia św. Bartłomieja zaprasza 7 stycznia o godz. 16.00 na Charytatywny Koncert Kolęd i pastorałek dla Łukasza Gradowskiego ze Śliwic.

8. W niedzielę 14 stycznia 2018 r., jak każdego roku, zapraszam wszystkich parafian oraz gości na uroczysty koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru nauczycielskiego  „Imo Pectore” ,  który odbędzie się po Mszy św. o godz. 11,30.

9. Odwiedziny  duszpasterskie z racji świąt  Bożego  Narodzenia,  zwane  też  kolędą rozpoczniemy  po Nowym  Roku ,  a  więc  od  2  stycznia roku  2018.

Kolędy w dni powszednie od godz. 16, oo /  soboty i niedziele  od  godz.  15,oo .(Szczegółowy plan kolęd zostanie wywieszona w  przedsionku  oraz na tablicy  ogłoszeń). Składane ofiary w czasie kolęd są przeznaczone na wykończenie prezbiterium wraz z instalacją tabernakulum w centralnej jego części.

10. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej: polecam nowy numer Pielgrzyma oraz dla dzieci Mały Pielgrzym oraz inne czasopisma o treści misyjnej i młodzieżowej

11. Wszystkim parafianom i gościom życzę pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci, życzliwości i modlitwie.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

PLAN  KOLĘD  2018  (ODWIEDZINY  DUSZPASTERSKIE)

2 stycznia wtorek

ul. Obrońców Polskości

3 stycznia środa

ul. Sarnia

4 stycznia czwartek

ul. Wydmowa,  ul. Pokoju Toruńskiego i  Piszczek

5 stycznia    piątek

Osada leśna , Świt,   Żółwiniec i oraz domy przed i za  Brdą

6 stycznia   sobota

Orszak Trzech Króli g. 13.00

ul. Borowiacka i  ul. Parkowa

7 stycznia niedziela

ul. Strzelecka

8 stycznia    poniedziałek

ul. Żwirowa i  ul. Tucholczyka

9 stycznia     wtorek

ul. Kniejowa  (numery nieparzyste)

i  ul. Świecka (lewa strona) do p. Figel

10 stycznia      środa

Międzylesie,  ul. Transportowa,  ul. Uslugowa

11 stycznia    czwartek

ul. Kniejowa (numery parzyste)

12 stycznia    piątek

ul. Wojska Polskiego

13 stycznia      sobota

Nad Brdą

14 stycznia niedziela

al.  700  lecia

15 stycznia   poniedziałek

ul. Jastrzębia i  ul. Orla

16 stycznia     wtorek 2017-12-30

Godz. 13.00 kolęda dekanatu

ul. Przemysłowa

17  stycznia      środa

ul. Myśliwska i ul. Św. Huberta 

18 stycznia     czwartek

Biała Cegielnia i  ul. Łowiecka

19 stycznia     piątek

ul. Gajowa  i ul. Hejnałowa

20 stycznia    sobota

Dom Komunalny,  ul. Świecka i  ul. Krucza

21 stycznia niedziela

ul. Bractwa Kurkowego

22 stycznia    poniedziałek

ul. Sambora

23 stycznia    wtorek

ul. Wrzosowa  (numery nieparzyste)

24  stycznia    środa

ul. Wrzosowa  (numery parzyste)

25  stycznia czwartek

ul. Sokolnicza i ul.  Hallera

26  stycznia    piątek

ul. ks. St.  Kujota i  ul. J. Pruszcza