SPOTKANIA  PIELGRZYMKOWE

Zapraszam wszystkich udających się na pielgrzymkę

„Do grobu św. Jana Pawła II w roku Jubileuszowym objawień Fatimskich

oraz 300 -  lecia koronacji obrazu Jasnogórskiego”

na spotkanie do kościoła Opatrzności Bożej w Tucholi Rudzkim Moście

w środę,  tj. 27 wreśnia br. po Mszy św. o godz. 18.00