Pielgrzymka do grobu św. Jana Pawła II w Rzymie (30.09  do  8.10. 2017 r.)