Zachęta Biskupa Pelplińskiego do uczestnictwa w diecezjalnej peregrynacji

figury św. Michała Archanioła


DrodzyDiecezjanie!

W Roku Miłosierdzia, w którym papież Franciszek zachęca nas, abyśmy obficie korzystali z darów Bożej dobroci, będziemy mieli szczególną okazję, aby uwielbić Boga i doznać Jego Opieki przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła. 29 marca, we wtorek po Niedzieli Zmartwychwstania, w czasie uroczystej Mszy świętej sprawowanej o godzinie 18:00 w naszej Bazylice katedralnej w Pelplinie zostanie zainaugurowana diecezjalna peregrynacja figury św. Michała Archanioła. Figura ta odwiedzi wszystkie dekanaty tak, aby 5 maja dotrzeć do parafii pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim, gdzie, także w uroczysty sposób, zakończymy peregrynację. Pragnę zaprosić Kapłanów, Siostry Zakonne, czcicieli św. Michała oraz wszystkich Diecezjan do jak najgłębszego przeżycia tego wyjątkowego wydarzenia w Roku Miłosierdzia. Niech św. Michał Archanioł wyprosi dla całej wspólnoty diecezjalnej obfitość łask Bożych, niech wspomoże nas w walce z grzechem i wyjedna nam łaskę bycia miłosiernymi jak Ojciec. Łączę pasterskie błogosławieństwo.

+Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński

O peregrynacji

Plan peregrynacji w Tucholi - Kościół Bożego Ciała 9 - 10 kwietnia 2016 roku.

W ramach duchowego przygotowania do peregrynacji figury św. Michała Archanioła z groty w Gargano zapraszam do modlitwy Nowenny od 1 kwietnia br. codziennie po mszy świętej wieczornej w kościele Bożego Ciała w Tucholi lub w domu w/g załączonego tekstu Nowenny.

Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo