W najbliższą niedzielę Wielkiego Postu dnia 13 marca br.  o godz. 17,oo

zapraszam do nowego kościoła w parafii Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście

na koncert Pieśni Wielkopostnych  "Ubi Crux,  ibi lux …”

w wykonaniu chóru  CAMERATA pod dyrekcją Marzenny Tyrańskiej,

którym rozpoczniemy tegoroczne rekolekcje Wielkopostne.

Po koncercie odbędzie się zbiórka do puszek,

jako dar naszych serc dla Tomka Kozłowskiego na jego leczenie

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii