1.Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, obchodzona jest uroczystość poświęcenia kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku szczególnie uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia ob-chodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miej-scem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.
2.W dzisiejszej liturgii słowa padają ostre sformułowania pod adresem tych, którzy mieli być przewodnikami duchowymi Ludu Wybranego ( „…mówią,  ale nie czynią…”). Malachiasz gani kapłanów za sprzeniewierzenie się obowiązkom i łamanie przymierza, a także wypowiada słowa o przekleństwie. Jezus, wskazując na uczonych w Piśmie i faryzeuszy, zarzuca im hipokryzję. To ci, którzy zasiadali na „katedrze Mojżesza”, a więc mieli przybliżać wiernych do Boga przez składanie ofiar, rytualne oczyszczenia oraz objaśnianie Prawa. Ich postawa przeszła jednak w formalizm religijny i powierzchowność. Choć ręce może były pełne od składanych ofiar, a usta od wygłaszanych nauk, to jednak serce pozostawało puste, z dala od Boga. Taka postawa jest antyświadectwem, nawet wtedy, gdy wyraża się w pięknych i wzniosłych czynnościach liturgicz-nych czy nauczaniu.
Dziś także kapłani, a wraz z nimi wszyscy chrześcijanie, słyszą słowa krytyki i zarzuty typu „mówią, ale nie czynią…”, a nawet przekleństwa. Niekiedy są to oskarżenia w pełni uzasadnione, innym razem wynikają jedynie z agresji i nie-nawiści do Chrystusa i Kościoła. Drogę do bycia autentycznym świadkiem wy-powiadanych słów wskazuje św. Paweł: „chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze”. Postawa całkowitego oddania się w służbie Sło-wa Bożego zawsze przyniesie błogosławiony owoc, gdyż jest odbiciem miłości matki do dzieci, a nade wszystkim miłości Chrystusa do Kościoła. „Miłość wszystko przetrzyma”. Nawet to najtrudniejsze!
3.Msze św. w dni powszednie od 31 października, po przejściu na czas zimo-wy,  będą odprawiane w dni powszednie  godz. 17,oo.  Ostatni różaniec wspólny dla wszystkich  odmówimy  w poniedziałek o godz. 17,oo.
4.We wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamię-tajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.    
W naszym kościele będą one odprawione według następującego porządku: o godz. 8.00, 10, oo.  i  11,3o,  po której  - jak co roku – nastąpi przejście na cmentarz komunalny w Rudzkim Moście,  gdzie ok.  godz. 12, 15  zostanie odprawione nabożeństwo Słowa Bożego z modlitwami za wszystkich spoczywających na  cmentarzu.  W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.
5.W środę, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele zostaną odprawione Msze Święte  o godz.  16,oo.  za  + śp. Księdza Kanonika Kazimierza Janiszew-skiego  oraz  Msza św. zbiorowa o godz.  17.oo.  Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.
6.Przy chrzcielnicy na półce znajdują się kartki  na wypominki jednorazowe i wspólną Mszę świętą w Dzień Zaduszny.   Wypisane kartki wraz z ofiarą można złożyć w skrzynce na prośby Nowenny M. B. N. Pomocy.
7.We wtorek, 1 listopada po południu, albo w Środę 2 listopada (Dzień Zaduszny) przez cały dzień w naszej świątyni, podobnie jak i w innych kościołach i kaplicach publicznych, można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych i stan łaski uświęcającej. W oktawie Dnia Zadusznego  odczytywać będziemy kartki z imionami naszych zmarłych ( tzw. wymianki jednorazowe).
8.W każdą niedzielę w ciągu roku przed Mszą św. o godz. 8.00  modlimy się wspólnie za zmarłych polecanych w tzw. Wypominkach Rocznych, które można odnawiać i zamawiać w Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania, tj. w środy i czwartki przed Mszą świętą wieczorną od godz. 16,oo  natomiast  we wtorki,  piątki i soboty tylko po Mszy świętej.
9.W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
• pierwszy czwartek – dzień modlitwy o powołania kapłańskie
• pierwszy piątek – spowiedź i Komunia św. wynagradzająca za grzechy
• pierwsza sobota miesiąca - modlitwa za rodziny naszej parafii
10.W pierwszy piątek od 16,oo. okazja do spowiedzi świętej.
11.Chorych z miesięczną posługą sakramentalną odwiedzę w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach  między  10,oo.  a  14,oo.
12.W tym tygodniu 4. XI. przypada wspomnienie św. Karol Boromeusza (1538-1584) biskupa, znakomity teologa i wielkiego reformatora  Kościoła.
13.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej, którą można nabyć  u ministrantów przed kościołem.
14.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdro-wia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii