1.W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.
2.Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 18,oo. Po różańcu  Msza św. wieczorna recytowana.
3.Dzisiaj rozpoczynamy w kościele Tydzień Misyjny upływać będzie pod hasłem: I Ty możesz pomóc – pomóż zakupić ławki i krzesła do nowopowstającej szkoły w Tanzanii.
4.Liturgia słowa Bożego dzisiejszej niedzieli wskazuje nam trzy pola działania. Pamiętając o nakazie Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” . Wszyscy jesteśmy zobowiązani do dzielenia się wiarą, która – jak zauważa św. Paweł Apostoł – „działa przez miłość”). Miłość zaś jest pierwszym i największym przykazaniem Bożym, o czym przypomina dzisiejsza Ewangelia . A więc wiara i miłość idą ze sobą w parze. Miłość przynagla nas, abyśmy dzielili się wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego. Najpierw z tymi, którzy żyją obok nas. Wielu być może nie po-znało jeszcze Chrystusa i Jego nauki. Wśród nich mogą być również cudzoziemcy, którzy osiedlają się w naszym kraju. Na straży ich praw stoi słowo Boże z dzisiejszego pierwszego czytania . Nie można bowiem nikomu głosić Chrystusa, dopuszczając się jednocześnie wobec niego jakiejś niesprawiedliwości. I to jest pierwsze pole naszego działania misyjnego.
Drugim polem tegoż działania są narody mieszkające z dala od naszych granic. Kto wierzy w Chrystusa, temu nie może być obojętny los ludów, które jeszcze nie przyjęły wiary w Zbawiciela, bo przecież również za nie Jezus umarł na krzyżu.
Ponadto dzisiaj spotykamy ludzi, a nawet całe narody wymagające ponownej ewangelizacji i o nich także musimy pamiętać jako o trzecim polu działania misyjnego.
Kto naprawdę kocha Boga i bliźniego, ten będzie chciał i starał się pomagać na wszystkich tych polach.
5.W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w po-łączeniu z nabożeństwem różańcowym o godz. 18,oo.
6.W piątek, 28 października ,  wspominamy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza, którego czcimy,  jako patrona spraw beznadziejnych. Wzywamy  go w szczególnych potrzebach.
7.Nauki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11,3o.
8.Zapraszam też wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną w niedziele na godz. 11,3o, a jednocześnie apeluję do rodziców, aby zadbali o to, by dzieci brały udział w  tej  Mszy św.
9.Zbliża się miesiąc listopad poświęcony pamięci naszych bliskich zmarłych. Przy figurce Matki Bożej Fatimskiej w kościele wyłożone zostaną  kartki na wypominki  jednorazowe,  które odczytywane będą w oktawie Dnia Zadusznego oraz na Mszę świętą zbiorową w Dzień Zaduszny o godz.  17,oo.
10.Wymianki Roczne proszę odnawiać i zamawiać wyłącznie w  biurze parafialnym w godzinach urzędowania,  tj. w środy i czwartki przed Mszą świętą wieczorną,  natomiast  we wtorki,  piątki i soboty tylko po Mszy świętej.
11.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej u ministrantów przed kościołem.
12.Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, oraz wszelkie jubileusze i rocznice, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności - „Szczęść Boże”.