Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzkim Moście dziękuje wszystkim,  którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wybudowania kościoła oraz wzięli udział we Mszy św. Jubileuszu 25 – lecia parafii.

W imieniu Rady Parafialnej oraz osobistym pragnę przede wszystkim podziękować  J. E. Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu Ryszardowi Kasynie za  odprawioną pierwszą Mszę św. w nowo wybudowanym kościele w intencji  25 lecia  istnienia parafii oraz w intencji młodzieży,  która otrzymała sakrament Bierzmowania.

Dziękuję  księżom koncelebransom: ks. Infułatowi S. Gruntowi, ks. prałatowi M. Szczepińskiemu oraz ks. prałatowi S. Cieniewiczowi.

Dziękuje przybyłym  księżom gościom  oraz księżom dekanatu tucholskiego na czele z ks. dziekanem G. Kielasem. Dziękuję  przybyłym osobom konsekrowanym wraz ze sistrami Elżbietankami.  Dziękuję za okazane serce w przygotowaniu  uroczystości jubileuszowej  naszemu diakonowi Pawłowi, katechetce p. Justynie Zawiszewskiej oraz służbie liturgicznej.

Dziękuję za przygotowanie oprawy muzycznej chórowi „Imo pectore” pod kierownictwem p. T. Kotowskiego.

Słowa wdzięczności kieruje pod adresem architektów naszej świątyni Opatrzności Bożej - p. M. i A. Gawdzikom, p. E. Hapkie oraz  p. B. Skorupie,  a nade wszystko dziękuje za kierowanie i nadzór nad budową kościoła Państwu Andrzejowi i Grażynie Dylewskim wraz z p. Tomaszem Donarskim.  Dziękuję wszystkim firmom budowlanym,  które pomagały w budowaniu naszej świątyni oraz  wszystkim osobom,  które do ostatniej chwili włożyły swoją pracę i serce w budowaniu kościoła, którym imiennie podziękowałem wraz z wręczonymi listami gratulacyjnymi od J.E.Ksiedza Biskupa Diecezjalnego podczas Mszy św. Jubileuszowej.

Serdeczne podziękowanie składam p. senatorowi A. Kobiakowi  oraz władzom samorządowym: p. Burmistrzowi T. Kowalskiemu z p. Przewodniczącym Rady p. P. Cieślewiczem oraz p. Staroście  M. Mrozowi.

Podziękowanie kieruje pod adresem przedstawicieli Firm i Zakładów. Dziękuje  p. dyrektor "Łuczniczki” Halinie Janowskiej – Giłka,  p. prezesowi K. Ginter  firmy „Ginter”,  p. K. Zakryś z Piekarni „Zakryś”  oraz p. prezesowi  J. Kiedrowskiemu  firmy „Container”.

Swoje podziękowanie składam wszystkim parafianom i przybyłym tak licznie gościom na pierwszą Mszę świętą Jubileuszu 25 – lecia parafii Opatrzności Bożej w Tucholi – Rudzkim Moście.

z wyrazami wdzięczności i pamięcią w modlitwie

ks. Wiesław Herold – proboszcz parafii

Dziś w 25 rocznicę utworzenia parafii została odprawiona pierwsza Msza Święta w nowym kościele. Mszy Świętej przewodniczył J. E. Ks. Biskup Diecezjalny dr Ryszard Kasyna.

 

Więcej…

ZAPROSZENIE  NA  PIERWSZĄ  MSZĘ  ŚW.  W  KOŚCIELE  OPATRZNOŚCI  BOŻEJ  W  RUDZKIM  MOŚCIE  W  NIEDZIELE  3  MAJA  O  GODZ.  16,00

Parafia pw. Opatrzności Bożej w Tucholi – Rudzkim Moście serdecznie zaprasza  na Uroczystą Mszę Świętą Jubileuszową Z RACJ 25 – LECIA od jej założenia  (uroczystego poświęcenia placu pod budowę nowego kościołai Krzyża misyjnego dokonał śp. Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej Marian Przykucki ).

Wieżę kościelną wraz z dzwonnicą i trzema  dzwonami  poświęcił (w nowopowstałej Diecezji Pelplińskiej)   śp. Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga.

Kościół dzięki Bożej Opatrzności oraz ofiarności ludzi dobrej woli  został w takim stopniu przygotowany,

że doczekał się  wspaniałego dnia, w którym możemy odprawić pierwszą Mszę świętą Jubileusza 25 – lecia parafii.


 

 

Mszy świętej Jubileuszowej

25 – LECIA  PARAFII

3 maja  2015 r.

o godz. 16:00

będzie przewodniczył

J. E. Ks. Biskup Diecezjalny

dr Ryszard Kasyna.

 

serdecznie zaprasza

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

Życzenia Wielkanocne  2015

 

zmartwychwstaly.jpg - 173.88 Kb

Niech światłość zmartwychwstania rozjaśnia nasze ciemności, wskazuje drogę i prowadzi bezpiecznie za Dobrym Pasterzem. Niech otwartość i współpraca z łaską Zmartwychwstałego przenika naszą codzienność i pomaga w realizowaniu naszego życiowego powołania.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Parafianom oraz przybyłym do nas Gościom składam serdeczne życzenia Wielkanocne,  aby Zmartwychwstały obdarzał nas wszelkimi łaskami.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

 

rekolekcje 2015004.jpg - 1.70 Mb

 

Więcej artykułów…